Član pridobi člana - splošni pogoji akcije

 • Akcija ne velja za članski kategoriji Brez vozila in Po meri.
 • Priporočeni član ne sme biti aktiven član vsaj leto dni.
 • Za uveljavitev nagrade se šteje plačilo članarine priporočenega člana, ki je plačano ne več kot en mesec pred ali po datumu oddaje priporočila.
 • Član, ki priporoči, dobi po e-pošti elektronski bon za unovčenje.
 • Bon je unovčljiv v enotah AMZS za nakup storitev v vrednosti nad 40 EUR (razen pri plačilu letne dajatve za uporabo cest, zakonsko predpisanih programov v AMZS Centru varne vožnje, nakupu vinjet in zavarovanjih).
 • Bon je unovčljiv tudi za podaljšanje članstva ali sklenitev novega članstva, z izjemo članstva brez vozila, v enotah AMZS in izbranih avto-moto društvih.
 • Bon ni unovčljiv pri plačilu članarine prek univerzalnega plačilnega naloga in pri spletni včlanitvi.
 • Član, ki priporoči in pridobi elektronski bon, lahko unovči bon samo v času veljavnosti svojega članstva, vendar največ eno leto od datuma prejema elektronskega bona na svoj elektronski naslov.
 • Član, ki priporoči, jamči za resničnost podatkov in jamči, da je priporočeni član seznanjen z njegovim priporočilom.
 • Če vrednost nakupa z bonom presega vrednost elektronskega bona, je razliko treba doplačati.
 • Bon ni prenosljiv na drugo osebo in ni izplačljiv v gotovini.
 • Član lahko priporoči neomejeno število članov in za vsakega priporočenega člana, ki vplača svoje članstvo, pridobi bon za 10 EUR.
 • Ponudba ne velja pri vključitvi družinskega člana v obstoječe veljavno članstvo.
 • Če član priporoči novo družinsko članstvo (Osnovno družinsko članstvo, družinsko članstvo Plus ali družinsko članstvo Premium), pridobi en bon za 10 € ne glede na število družinskih članov vključenih v družinsko članstvo, ki ga je priporočil.
Nazaj na stran z obrazcem