AMZS Premium - turistično zavarovanje z zdravstveno asistenco v tujiniAMZS Premium

Idealna izbira za potovanja z družino!

Avtomobilska asistenca in turistično zavarovanje z zdravstveno asistenco v enem paketu. V želji, da ponudimo še bolj celovit produkt za vse, ki pogosto potujete sami ali z družino, smo ugodnostim iz članskega paketa Plus dodali še turistično zavarovanje za tujino. S članstvom Premium imate tako vedno s seboj vse, kar potrebujete na poti v tujini - zase, za vašo družino in vaše vozilo.   

   AMZS Osnovno članstvo  

 

 

 

 

 Prihranki za vozilo in voznika

 Brezplačna pomoč na cesti v Sloveniji

 Brezplačna pomoč na cesti v tujini

 Motorevija (10 številk letno)

 Prihranki doma in na poti

 

       

 

 Brezplačno turistično zavarovanje v tujini

 

       zdravniška in bolnišnična oskrba

      zavarovanje odškodninske odgovornosti

       zavarovanje prtljage, stroškov izdelave novih osebnih

         dokumentov, zlorabe plačilnih kartic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premium

99 €

 

 

 

 

 

Premium družinsko *

106 € (le en voznik)
136 € (več voznikov)

         

 * V družinsko članstvo lahko nosilni član veže zakonskega ali zunajzakonskega partnerja ter otroke do dopolnjenega 26. leta starosti.

Včlanitev v paket Premium je možna le osebno v poslovnih enotah AMZS.

Ob tem potrebujemo tudi vašo davčno številko ter davčne številke v zavarovanje vključenih družinskih članov. Ugodnosti članstva Premium (razen popustov v poslovnih enotah AMZS) začnejo veljati naslednji dan po včlanitvi in plačilu članarine.

Prednosti:

 Nimamo starostne omejitve zavarovancev!
 Turistično zavarovanje za družinske člane velja tudi, ko potujejo ločeno od nosilnega člana.
 Prehod v članstvo Premium je ob doplačilu možen tudi med letom.

Obseg zavarovalnega kritja

Zavarovanje Opis Višina kritja (v EUR)

Zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco

 

- stroški potrebne zdravniške oskrbe

- od tega stroški prevoza

Zagotavlja finančno varnost v okviru dogovorjene zavarovalne vsote; krije stroške nujnega zdravljenja, stroške prevoza zaradi bolezni ali nezgode in zagotavlja 24-urno medicinsko asistenco.

 

 

 

do 25.000

do 5.000

Zavarovanje bolnišničnega dne v tujini

Pri hospitalizaciji zavarovanca zavarovalnica krije tudi stroške obiska oziroma bivanja v tujini enemu od njegovih svojcev.

50 na dan,

skupaj največ 1.000

Zavarovanje odgovornosti

Krije škodo, nastalo zaradi poškodovanja oseb in stvari, ki jo proti zavarovancu v civilnopravnih odškodninskih zahtevkih uveljavljajo tretje osebe.

do 25.000

Zavarovanje prtljage in osebnih stvari, razen za:

- denar, vrednostne papirje, dragocenosti ipd.

- če pa so v zaklenjenem hranišču

- umetniške predmete in zbirke

- prtljago in osebne stvari prosti nevarnosti tatvine

Krije škodo zaradi poškodovanja ali uničenja zavarovanih stvari, ki je posledica nenadnega in od zavarovančeve volje neodvisnega dogodka, ter škodo, ki nastane zaradi izginitve zavarovanih stvari, pri tatvini, vlomski tatvini ali ropu.

 

do 400
do 75
do 250
do 75
do 250

Zavarovanje zlorabe plačilnih in kreditnih kartic

Krije škodo, ki nastane zavarovancu zaradi zlorabe izgubljene ali protipravno odvzete plačilne ali kreditne kartice, če škoda ni krita z drugim zavarovanjem, oziroma takrat, ko kritje za zlorabo prevzame izdajatelj plačilne ali kreditne kartice, pri čemer se za zlorabo štejeta plačilo blaga ali storitev in dvig gotovine v bankah ali na bančnih avtomatih, ki ju opravijo tretje osebe.

do 150

Zavarovanje stroškov izdelave novih dokumentov

Krije vrednost izdelave novih dokumentov zaradi odtujitve ali izgube na potovanju v tujini.

do 50

 

Turistično zavarovanje vključuje 24-urno pomoč oz. zdravstveno asistenco na telefonski številki AMZS +386 1 530 53 54 v primeru bolezni ali nezgode, ki se članu pripeti v tujini. Zdravstvena asistenca članu zagotavlja naslednje oblike pomoči:

  • Posreduje informacije o možnostih zdravstvenih storitev v državi, v katero član potuje, in njihovi ustreznosti,
  • vzpostavi stik z lečečim zdravnikom člana, če je to potrebno,
  • svetuje glede najprimernejšega postopka zdravljenja,
  • organizira zdravljenje člana in v okviru zavarovalne vsote prevzame stroške zdravljenja v bolnišnici ter stroške prevoza do bolnišnice ali v domovino.

 

Članstvo Premium z vključitvijo družinskih članov v zavarovanje

Članstvo Premium vključuje ugodnosti iz   in letno turistično zavarovanje za člana osebno (ne glede na starost člana) in stane le 99 EUR.

V zavarovanje pa lahko ob sklenitvi vključite tudi družinske člane, ki živijo na istem stalnem naslovu člana Premium: zakonec ali zunajzakonski partner in otroci do 18. leta oz. 26. leta starosti, če se šolajo. V tem primeru članstvo stane 106 EUR.

Če je voznikov v družini več, pa lahko ugodnosti vezane na vozilo razširite še na njih. Cena je v tem primeru 136 EUR.

Brezskrbnost za vse člane družine za le 136 EUR na leto!

Turistično zavarovanje za družinske člane velja tudi, če potujejo ločeno od člana Premium.

Članska kartica in kartica za zavarovane družinske člane

Član Premium bo po včlanitvi v roku 7 dni prejel na svoj naslov kartico, ki bo imela na hrbtni strani telefonsko številko za klic iz tujine in številko police.

V primeru vključitve družinskih članov v zavarovanje bodo vsak svojo kartico prejeli tudi vsi družinski člani, ki ste jih navedli na pristopnici za turistično zavarovanje. Z njo bodo lahko koristili kritja iz turističnega zavarovanja tudi, če bodo potovali ločeno od člana Premium.

Nadgradnja zavarovalnega kritja

Zavarovalna kritja v okviru turističnega zavarovanja v tujini veljajo za ves svet. So pa zavarovalne vsote, ki jih paket Premium zagotavlja, primerne predvsem za območje, kjer AMZS zagotavlja tudi pomoč na cesti (Evropa in Sredozemlje), torej kamor večinoma potujete z avtomobilom.

Za potovanja izven tega območja priporočamo sklenitev kratkoročnih (oz. za čas potovanja) zavarovanj paketa B ali C turističnega zavarovanja iz standardne ponudbe Zavarovalnice Triglav, s čimer si boste zagotovili višje zavarovalne vsote.

V tem primeru se članom Premium prizna 50-odstotni popust na zavarovalno premijo iz redne ponudbe turističnega zavarovanja. Zavarovanje z navedenim popustom se lahko sklene le na poslovnih enotah AMZS in njenih odvisnih družbah.

Splošni pogoji za turistično zavarovanje