Primerjalna tabela ugodnosti

Članske ugodnosti - primerjava po kategorijah

Izberite sklop ugodnosti:

Pomoč na cesti v Sloveniji

Ugodnosti iz tega sklopa začnejo veljati naslednji dan po včlanitvi. Izjema je brezplačno popravilo okvare na mestu okvare, ki začne veljati takoj, če član plača članarino in nadomestilo za takojšnje nudenje pomoči na cesti skladno z veljavnim cenikom članskih storitev.

  Osnovno Osnovno družinsko1 Plus Plus družinsko1 Premium Premium družinsko1 Start2 Invalid3
Brezplačno popravilo okvare na mestu okvare 3 x letno  4 x letno   3 x letno   4 x letno  3 x letno   4 x letno   1 x letno   3 x letno  
Brezplačen prevoz pokvarjenega vozila 1 x letno  2 x letno   1 x letno   2 x letno   1 x letno   2 x letno v paketu za 136 €, 
1 x letno v paketu za 106 €.4
1 x letno prevoz pokvarjenega ali v nesreči poškodovanega vozila  1 x letno  
Brezplačen prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila  1 x letno 2 x letno   2 x letno   2 x letno   2 x letno   2 x letno   glej zgoraj 1 x letno  
Brezplačno nadomestno vozilo  1 dan - okvara
3 dni - prometna nesreča ali kraja 
2 dni - okvara
3 dni - prometna nesreča ali kraja 
1 dan - okvara
5 dni - prometna nesreča ali kraja  
2 dni - okvara
5 dni - prometna nesreča ali kraja 
1 dan - okvara
5 dni - prometna nesreča ali kraja  
2 dni - okvara
5 dni - prometna nesreča ali kraja 
 
1 dan  1 dan - okvara
3 dni - prometna nesreča ali kraja 
 
Brezplačno prečrpavanje napačno točenega goriva  ne  ne  da  da  da  da  ne  ne 
20 % popust na storitve pomoči na cesti (če član porabi vse zgoraj navedene ugodnosti)  da  da  da  da  da  da  da  da 

1 - Družinsko članstvo vključuje nosilnega člana in družinske člane, ki so lahko zakonec oz. zunajzakonski partner in otroci nosilnega člana do dopolnjenega 26. leta starosti. Nosilni član in družinski člani koristijo isti nabor članskih ugodnosti. Nosilni član je podpisnik članske pristopnice in jamči za pravilnost in resničnost osebnih podatkov družinskih članov, ki jih vključi v družinsko članstvo.

2 - Članstvo Start je na voljo članom do 26. leta starosti.

3 - Član Invalid je lahko invalid z najmanj 80 % telesno okvaro ali najmanj 60 % okvaro spodnjih okončin, oseba z zmerno, težjo ali težko duševno prizadetostjo ali gluhi in naglušni z delno ali popolno izgubo sluha, ki mu je priznana vsaj 70 % telesna okvara. Članu invalidu pripadajo članske ugodnosti tudi, če vozilo v lasti člana invalida upravlja nekdo drug. Kot dokazilo za včlanitev velja fotokopija dokumenta, npr. potrdilo pristojnega organa, odločba ZPIZ-a, CSD-ja, UE, iz katerega je razvidna dokončna stopnja telesne okvare v odstotkih.

4 - Članarina Premium v višini 136 € vključuje pomoč na cesti za nosilnega člana in družinske člane, članarina v višini 106 € vključuje pomoč na cesti za nosilnega člana.

Pomoč na cesti v tujini

Ugodnosti iz tega sklopa začnejo veljati naslednji dan po včlanitvi.

  Osnovno Osnovno družinsko1 Plus Plus družinsko1 Premium Premium družinsko1 Start2 Invalid3
Brezplačna vzajemna cestna pomoč ne  ne  neomejeno ne   ne  
Brezplačen prevoz vozila v tujini ne  ne   do 250 € ne   ne  
Brezplačen prevoz pokvarjenega vozila iz tujine  ne  ne   do 1.500 € ne   ne  
Brezplačen prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila iz tujine  ne ne  do 1.500 € ne  ne  
Brezplačen prevoz oseb v tujini / iz tujine  ne  ne  do 300 € ne  ne 
Brezplačen nadomestni voznik  ne  ne  do 500 € ne  ne 
Brezplačna informacija o popravilu  ne  ne  neomejeno ne  ne 
Brezplačna nepredvidena nočitev v tujini  ne  ne  do 200 € ne  ne 
Kredit v sili   ne  ne  do 1.000 € ne  ne 

1 - Družinsko članstvo vključuje nosilnega člana in družinske člane, ki so lahko zakonec oz. zunajzakonski partner in otroci nosilnega člana do dopolnjenega 26. leta starosti. Nosilni član in družinski člani koristijo isti nabor članskih ugodnosti. Nosilni član je podpisnik članske pristopnice in jamči za pravilnost in resničnost osebnih podatkov družinskih članov, ki jih vključi v družinsko članstvo.

2 - Članstvo Start je na voljo članom do 26. leta starosti.

3 - Član Invalid je lahko invalid z najmanj 80 % telesno okvaro ali najmanj 60 % okvaro spodnjih okončin, oseba z zmerno, težjo ali težko duševno prizadetostjo ali gluhi in naglušni z delno ali popolno izgubo sluha, ki mu je priznana vsaj 70 % telesna okvara. Članu invalidu pripadajo članske ugodnosti tudi, če vozilo v lasti člana invalida upravlja nekdo drug. Kot dokazilo za včlanitev velja fotokopija dokumenta, npr. potrdilo pristojnega organa, odločba ZPIZ-a, CSD-ja, UE, iz katerega je razvidna dokončna stopnja telesne okvare v odstotkih.

 

Turistično zavarovanje v tujini

Ugodnosti iz tega sklopa začnejo veljati naslednji dan po včlanitvi.

  Osnovno Osnovno družinsko1 Plus Plus družinsko1 Premium Premium družinsko1 Start2 Invalid3
Zdravstvena oskrba ne  ne  ne  ne  do 25.000 € ne   ne  
- od tega stroški prevoza ne  ne  ne  ne  do 5.000 € ne   ne  
Bolnišnični dan ne  ne  ne  ne  50 € na dan, skupaj največ 1.000 € ne   ne  
Zavarovanje odgovornosti ne  ne  ne  ne  do 25.000 € ne   ne  
Zavarovanje prtljage in osebnih stvari razen za: ne  ne  ne  ne  do 500 € ne   ne  
- denar, vrednostne papirje, dragocenosti ipd. ne  ne  ne  ne  do 150 € ne   ne  
- če pa so v zaklenjenem hranišču ne  ne  ne  ne  do 300 € ne   ne  
- prtljago in osebne stvari proti nevarnosti tatvine ne  ne  ne  ne  do 250 € ne   ne  
Zavarovanje zlorab plačilnih kartic ne  ne  ne  ne  do 150 € ne   ne  
Zavarovanje stroškov izdelave novih dokumentov ne  ne  ne  ne  do 50 € ne   ne  

1 - Družinsko članstvo vključuje nosilnega člana in družinske člane, ki so lahko zakonec oz. zunajzakonski partner in otroci nosilnega člana do dopolnjenega 26. leta starosti. Nosilni član in družinski člani koristijo isti nabor članskih ugodnosti. Nosilni član je podpisnik članske pristopnice in jamči za pravilnost in resničnost osebnih podatkov družinskih članov, ki jih vključi v družinsko članstvo.

2 - Članstvo Start je na voljo članom do 26. leta starosti.

3 - Član Invalid je lahko invalid z najmanj 80 % telesno okvaro ali najmanj 60 % okvaro spodnjih okončin, oseba z zmerno, težjo ali težko duševno prizadetostjo ali gluhi in naglušni z delno ali popolno izgubo sluha, ki mu je priznana vsaj 70 % telesna okvara. Članu invalidu pripadajo članske ugodnosti tudi, če vozilo v lasti člana invalida upravlja nekdo drug. Kot dokazilo za včlanitev velja fotokopija dokumenta, npr. potrdilo pristojnega organa, odločba ZPIZ-a, CSD-ja, UE, iz katerega je razvidna dokončna stopnja telesne okvare v odstotkih.

Popusti za vozilo in voznika v enotah AMZS

Ugodnosti iz tega sklopa začnejo veljati takoj po včlanitvi.

  Osnovno Osnovno družinsko1 Plus Plus družinsko1 Premium Premium družinsko1 Start2 Invalid3
20 % popust na tehnični pregled4 2 x letno
50 % popust na podaljšanje registracije4 2 x letno
Brezplačno podaljšanje registracije ob pogoju sklenitve zavarovanja vsaj avtomobilske odgovornosti in plačila letne dajatve za uporabo cest4 1 x letno
Brezplačna nova registracija ob pogoju sklenitve zavarovanja vsaj avtomobilske odgovornosti in plačila letne dajatve za uporabo cest4 ne  ne  1 x letno ne  ne 
Brezplačni preventivni servisni pregled 2 x letno (2. je brezplačno ob rednem letnem servisu vozila v AMZS delavnici)
Brezplačna menjava žarnice žarometa neomejeno
Brezplačna menjava brisalcev neomejeno
Brezplačno odstranjevanje vinjete neomejeno
40 % popust na menjavo avtoplaščev neomejeno
50 % popust na hrambo avtoplaščev in platišč5 neomejeno
Brezplačen test hladilne tekočine neomejeno
Brezplačen test zavor neomejeno
Brezplačen test akumulatorja neomejeno
20 % popust na servisno delovno uro neomejeno
10 % popust na pregled vozila pred nakupom neomejeno
17 % popust na polnjenje klimatske naprave neomejeno
17 % popust na storitve geometrije podvozja neomejeno
Popust v izbranih avtopralnicah neomejeno
Popust na tečaje varne vožnje (razen zakonsko predpisanih Program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov, Program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo) 20 %  20 %  30 %  30 %  30 %  30 % 20 %  20 % 
Zavarovanje AMZS Kasko neomejeno
10 % popust na dovoljenje za vožnjo vozila v tujini, mednarodno vozniško dovoljenje, karnet CPD, avtokarte neomejeno
7 € popusta na eko nalepke za vožnjo po nemških mestih neomejeno
Šola vožnje: dodatni popusti pri opravljanju vozniškega dovoljenja, 20 % popusta pri tečaju prve pomoči pri Rdečem križu Slovenije, 10 % popusta pri zdravniškem pregledu pri Zavodu za varstvo pri delu v Ljubljani  ne ne ne ne ne ne da ne
20 % popusta pri mobilnem paketu Dogaja Telekoma Slovenije  ne ne ne ne ne ne da ne

1 - Družinsko članstvo vključuje nosilnega člana in družinske člane, ki so lahko zakonec oz. zunajzakonski partner in otroci nosilnega člana do dopolnjenega 26. leta starosti. Nosilni član in družinski člani koristijo isti nabor članskih ugodnosti. Nosilni član je podpisnik članske pristopnice in jamči za pravilnost in resničnost osebnih podatkov družinskih članov, ki jih vključi v družinsko članstvo.

2 - Članstvo Start je na voljo članom do 26. leta starosti.

3 - Član Invalid je lahko invalid z najmanj 80 % telesno okvaro ali najmanj 60 % okvaro spodnjih okončin, oseba z zmerno, težjo ali težko duševno prizadetostjo ali gluhi in naglušni z delno ali popolno izgubo sluha, ki mu je priznana vsaj 70 % telesna okvara. Članu invalidu pripadajo članske ugodnosti tudi, če vozilo v lasti člana invalida upravlja nekdo drug. Kot dokazilo za včlanitev velja fotokopija dokumenta, npr. potrdilo pristojnega organa, odločba ZPIZ-a, CSD-ja, UE, iz katerega je razvidna dokončna stopnja telesne okvare v odstotkih.

4Ugodnosti se med seboj izključujejo.

5 - Skladiščni prostor je omejen. Za razpoložljivost prostora se lahko pozanimate v posamezni poslovni enoti.

Ugodnosti in popusti

Ugodnosti iz tega sklopa začnejo veljati takoj po včlanitvi.

  Osnovno Osnovno družinsko1 Plus Plus družinsko1 Premium Premium družinsko1 Start2 Invalid3
Brezplačna Motorevija 10 številk letno v tiskani obliki ali v mobilni aplikaciji
Program popustov v Sloveniji in tujini Show your Card! prihranki pri izbranih ponudnikih v Sloveniji in tujini
Popusti izbranega društva da
Popusti pri izbranih poslovnih partnerjih v Sloveniji da
Brezplačni prvi pravni nasvet da
Mednarodna kartica Camping Key Europe za 14,90 € da
Denarna pomoč v primeru smrti ali invalidnosti kot posledica uporabe motornega vozila da

1 - Družinsko članstvo vključuje nosilnega člana in družinske člane, ki so lahko zakonec oz. zunajzakonski partner in otroci nosilnega člana do dopolnjenega 26. leta starosti. Nosilni član in družinski člani koristijo isti nabor članskih ugodnosti. Nosilni član je podpisnik članske pristopnice in jamči za pravilnost in resničnost osebnih podatkov družinskih članov, ki jih vključi v družinsko članstvo.

2 - Članstvo Start je na voljo članom do 26. leta starosti.

3 - Član Invalid je lahko invalid z najmanj 80 % telesno okvaro ali najmanj 60 % okvaro spodnjih okončin, oseba z zmerno, težjo ali težko duševno prizadetostjo ali gluhi in naglušni z delno ali popolno izgubo sluha, ki mu je priznana vsaj 70 % telesna okvara. Članu invalidu pripadajo članske ugodnosti tudi, če vozilo v lasti člana invalida upravlja nekdo drug. Kot dokazilo za včlanitev velja fotokopija dokumenta, npr. potrdilo pristojnega organa, odločba ZPIZ-a, CSD-ja, UE, iz katerega je razvidna dokončna stopnja telesne okvare v odstotkih.

Cena

Osnovno Osnovno družinsko1 Plus Plus družinsko1 Premium Premium družinsko1 Start2 Invalid3
40 € 60 € 69 € 89 € 99 € 136 € / 106 € 4 20 € 24 €

1 - Družinsko članstvo vključuje nosilnega člana in družinske člane, ki so lahko zakonec oz. zunajzakonski partner in otroci nosilnega člana do dopolnjenega 26. leta starosti. Nosilni član in družinski člani koristijo isti nabor članskih ugodnosti. Nosilni član je podpisnik članske pristopnice in jamči za pravilnost in resničnost osebnih podatkov družinskih članov, ki jih vključi v družinsko članstvo.

2 - Članstvo Start je na voljo članom do 26. leta starosti.

3 - Član Invalid je lahko invalid z najmanj 80 % telesno okvaro ali najmanj 60 % okvaro spodnjih okončin, oseba z zmerno, težjo ali težko duševno prizadetostjo ali gluhi in naglušni z delno ali popolno izgubo sluha, ki mu je priznana vsaj 70 % telesna okvara. Članu invalidu pripadajo članske ugodnosti tudi, če vozilo v lasti člana invalida upravlja nekdo drug. Kot dokazilo za včlanitev velja fotokopija dokumenta, npr. potrdilo pristojnega organa, odločba ZPIZ-a, CSD-ja, UE, iz katerega je razvidna dokončna stopnja telesne okvare v odstotkih.

4 - Članarina Premium v višini 136 € vključuje pomoč na cesti za nosilnega člana in družinske člane, članarina v višini 106 € vključuje pomoč na cesti za nosilnega člana.

Želite izvedeti več o posamezih članskih kategorijah?