AMZS je vaš Pravi prijatelj

tudi na digitalnih poteh

Bodite med prvimi, ki izvedo za rezultate naših testov, o novostih iz sveta avtomobilizma, nasvetih za varno mobilnost ter o vseh ugodnostih, ki jih imate člani AMZS.

  1. Na naslov clanstvo@amzs.si pošljite svoj elektronski naslov.
  2. Pripišite svoje ime, priimek in člansko številko.
  3. V Zadeva vpišite: Prijavljam se na AMZS e-novice.

Med vsemi, ki nam boste svoj e-naslov zaupali do 30. 9. 2018, bomo izžrebali:

AMZS e-novice

V AMZS osebne podatke članov upravljamo v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Od prejemanja AMZS e-novic se lahko prejemnik kadar koli odjavi. Pravila nagradne igre so objavljena na amzs.si. Nagrajence bomo o nagradi obvestili na zaupani e-naslov.

Pravila in pogoji nagradne igre »Prijavite se na AMZS e-novice 2018«

1. Podatki o organizatorju nagradne igre:
Organizator nagradne igre je Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, mat. št. 5163196, davčna št. SI85390518 (v nadaljevanju: »organizator nagradne igre«).

2. Namen nagradne igre:
Namen nagradne igre je pridobivanje novih prejemnikov e-novic.

3. Udeleženci:
V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila sodelovanja.
Udeleženec nagradne igre je fizična oseba iz prejšnjega odstavka, ki v nagradni igri sodeluje na način, kot je opredeljeno v 4. točki teh pravil in pogojev.
V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri podjetju AMZS d. d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana ali Avto-moto zvezi Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane, to je mož, žena ali izvenzakonski partner.

4. Način sodelovanja:
V nagradni igri lahko posameznik, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnje točke, sodeluje na dva načina:

  1. S poslano prošnjo za prejemanje AMZS e-novic na naslov clanstvo@amzs.si.
  2. Prek obrazca za prijavo na e-novice na spletnih straneh amzs.si.

5. Čas trajanja nagradne igre:
Nagradna igra poteka med 28. 8. in 30. 9. 2018. Sodelovanje v nagradni igri pred pričetkom ali po zaključku tega obdobja ni možno.

6. Nagrade:
V nagradnem skladu nagradne igre so naslednje nagrade:

  • 1x enodnevni izlet v dolino Krke za dve osebi,
  • 3x bon za AMZS Osnovno članstvo,
  • 5x AMZS odsevni paketek,
  • 10x multifunkcijski kolesarski ključ Unior

Nagrade podeljuje organizator nagradne igre. Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini.

7. Žrebanje nagrad in obveščanje o nagrajencu:
Žrebanje nagrajencev nagradne igre bo 3. 10. 2018 na sedežu Avto-moto zveze Slovenije, Dunajska 128, 1000 Ljubljana. Žrebanje bo izvedla 3-članska komisija, ki bo pripravila tudi zapisnik žrebanja.
Nagrajenci bodo obveščeni prek elektronskega naslova, ki so ga oddali ob prijavi.
Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

8. Prevzem nagrade:
Nagrajenec bo po posredovanju naslova bivanja nagrado prejel po pošti. V primeru predložitve netočnih ali nepopolnih podatkov, lahko organizator nagradne igre zavrne predajo nagrade

9. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade:
Če nagrajenec odkloni prevzem nagrade ali ne posreduje potrebnih podatkov (kot je navedeno pod točko 8.), se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator nagradne igre v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršenkoli drugi namen.

10. Davčne obveznosti:
Skladno z določili 131. člena Zakona o dohodnini (Ur.l. RS, št. 117/06) je od nagrad z vrednostjo nad 42 € potrebno plačilo akontacije dohodnine po stopnji 25 % od davčne osnove, ki je bruto vrednost nagrade. Akontacijo dohodnine od nagrade bo za nagrajenca obračunala in plačala Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska 128, 1000 Ljubljana. Nagrada je neprenosljiva, nezamenljiva in neunovčljiva za gotovino.

Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo, ki bi bila posledica prejema nagrade, gredo v breme nagrajenca.

11. Varovanje osebnih podatkov:
Udeleženci nagradne igre s sprejemom teh Pravil in pogojev soglašajo, da organizator nagradne igre posredovane podatke, ki so označeni kot obvezni, obdeluje za namen izvedbe nagradne igre.
Nagrajenec organizatorju nagradne igre dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov (imena, priimka in kraja bivanja) v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.
Organizator nagradne igre je tudi upravljavec osebnih podatkov. Vsi osebni podatki so varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Vsi podatki bodo shranjeni in uporabljeni le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani.
Organizator nagradne igre bo na zahtevo udeleženca nagradne igre glede podatkov, ki se nanašajo nanj, udeležencu omogočila vpogled v osebne podatke, njihovo prepisovanje in kopiranje ter njihov izpis, posredoval mu bo seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen. Prav tako bo organizator nagradne igre na zahtevo udeleženca v skladu z veljavno zakonodajo podal tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih zbira.
Organizator nagradne igre brez privolitve udeleženca njegovih osebnih podatkov ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve njegovega pisnega soglasja, oziroma jih uporabil v druge namene, kot izključno za namene izvedbe nagradne igre.

12. Dostop do pravil nagradne igre:
Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri so dostopna na spletnih straneh www.amzs.si.

13. Ostale določbe:
Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi.
Za vse morebitne spore iz naslova te nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

V Ljubljani, 28. 08. 2018

Avto-moto zveza Slovenije