Sodeluj v nagradni igri

Udeleži se programa za dodatno usposabljanje voznikov začetnikov v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem in sodeluj v nagradni igri. Zadostuje že prijava na program v času trajanja nagradne igre.

Voznik začetnik VranskoNagradna igra traja od 25. julija do 19. avgusta. Ko boš pri nas, pa ne pozabi napraviti kakšne zanimive fotke in jo opremiti s ključnikom (heštegom) #AMZSVransko.

Potegujete se za naslednje nagrade:

  • 5x vstopnica za ogled predstave v drive-in kinu v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem. Ena vstopnica za drive-in kino velja za en avtomobil, v katerem je lahko poljubno število oseb (priporočamo pa največ tri).
  • 10x po dve vstopnici za najem gokarta v AMZS Centru kartinga in moto športa v Slovenji vasi pri Ptuju.

Do prijavnice te pripelje klik na gumb v rumenem koščku pod tem tekstom, pravila in pogoji nagradne igre pa so ti na voljo na dnu te strani.

Se vidimo na Vranskem! :)

 

Voznik začetnik

Ta povezava vodi naravnost na prijavnico za program za voznike začetnike. Brez ovinkov. :)

PRIJAVI SE NA PROST TERMIN

Pravila in pogoji nagradne igre »AMZS Center varne vožnje - poletje 2018«

1. Podatki o organizatorju nagradne igre:
Organizator nagradne igre je AMZS d. d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana, mat. št. 5488338, davčna št. SI56951442 (v nadaljevanju: »organizator nagradne igre«).

2. Namen nagradne igre:
Namen nagradne igre je povečevanje zadovoljstva obstoječih in pridobivanje novih uporabnikov storitev organizatorja nagradne igre.

3. Udeleženci:
V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila sodelovanja.
Udeleženec nagradne igre je fizična oseba iz prejšnjega odstavka, ki v nagradni igri sodeluje na način, kot je opredeljeno v 4. točki teh pravil in pogojev.
V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri podjetju AMZS d. d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana ali Avto-moto zvezi Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane, to je mož, žena ali izvenzakonski partner.

4. Način sodelovanja:
V nagradni igri lahko posameznik, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnje točke, sodeluje na dva načina:

a.) S prijavo ali udeležbo na programu dodatnega usposabljanja za voznika začetnika v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem, pri čemer mora biti prijava opravljena do vključno 19. 8. 2018, tudi če je udeležba na kasnejši datum.

b.) Z objavo svoje fotografije iz AMZS Centra varne vožnje na Vranskem na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter ali SnapChat, pri čemer mora biti objava javna in vsebovati ključnik #AMZSVransko.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

5. Čas trajanja nagradne igre:
Nagradna igra poteka od 25. 7. 2018 do vključno 19. 8. 2018. Sodelovanje v nagradni igri pred pričetkom ali po zaključku tega obdobja ni možno.

6. Nagrade:
V nagradnem skladu nagradne igre so naslednje nagrade:

  • 5x vstopnica za ogled predstave v drive-in kinu v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem.
  • 10x po dve vstopnici za najem gokarta v AMZS Centru kartinga in moto športa v Slovenji vasi pri Ptuju.

Ena vstopnica za drive-in kino velja za en avtomobil, v katerem je lahko poljubno število oseb (priporočamo pa največ tri).

Nagrade podeljuje organizator nagradne igre. Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini.

7. Žrebanje nagrad in obveščanje o nagrajencu:
Žrebanje nagrajencev nagradne igre bo 20. 8. 2018 na sedežu AMZS d. d., Dunajska 128a, 1000 Ljubljana. Žrebanje bo izvedla 3-članska komisija, ki bo pripravila tudi zapisnik žrebanja.
Nagrajenci bodo obveščeni prek elektronskega naslova, ki so ga oddali ob prijavi na program, ali prek družbenega omrežja, na katerem so objavili fotografijo, najkasneje v 7 dneh po opravljenem žrebanju.
Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

8. Prevzem nagrade:
Nagrajenec bo po posredovanju naslova bivanja nagrado prejel po pošti. V primeru predložitve netočnih ali nepopolnih podatkov, lahko organizator nagradne igre zavrne predajo nagrade

9. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade:
Če nagrajenec odkloni prevzem nagrade ali ne posreduje potrebnih podatkov (kot je navedeno pod točko 8.), se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator nagradne igre v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršenkoli drugi namen.

10. Davčne obveznosti:
Vrednost posamezne nagrade ne presega zakonsko določene vrednosti za plačilo dohodnine.

11. Varovanje osebnih podatkov:
Udeleženci nagradne igre s sprejemom teh Pravil in pogojev soglašajo, da organizator nagradne igre posredovane podatke, ki so označeni kot obvezni, obdeluje za namen izvedbe nagradne igre.
Nagrajenec organizatorju nagradne igre dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov (imena, priimka in kraja bivanja) v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.
Organizator nagradne igre je tudi upravljavec osebnih podatkov. Vsi osebni podatki so varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Vsi podatki bodo shranjeni in uporabljeni le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani.
Organizator nagradne igre bo na zahtevo udeleženca nagradne igre glede podatkov, ki se nanašajo nanj, udeležencu omogočila vpogled v osebne podatke, njihovo prepisovanje in kopiranje ter njihov izpis, posredoval mu bo seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen. Prav tako bo organizator nagradne igre na zahtevo udeleženca v skladu z veljavno zakonodajo podal tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih zbira.
Organizator nagradne igre brez privolitve udeleženca njegovih osebnih podatkov ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve njegovega pisnega soglasja, oziroma jih uporabil v druge namene, kot izključno za namene izvedbe nagradne igre.

12. Dostop do pravil nagradne igre:
Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri so dostopna na spletnih straneh www.amzs.si.

13. Ostale določbe:
Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi.
Za vse morebitne spore iz naslova te nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

V Ljubljani, 25. 07. 2018

AMZS d. d.