Dnevi moto športa

Razstava motorjev in predstavitev moto športa v Supernovi v Ljubljani od 7. do 13. marca 2016!

PRISOTNOST LEGEND MOTOŠPORTNIH DISCIPLIN (17h–19h):

 • ponedeljek, 7. marec: CHD, starodobniki
 • torek, 8. marec: motokros
 • sreda, 9. marec: spidvej in karting
 • četrtek, 10. marec: enduro in trial
 • petek, 11. marec: vse panoge

*Celoten seznam je objavljen na tej povezavi.

OTROŠKI PROMETNI KOTIČEK – vožnje z otroškimi avtomobilčki na baterijski pogon, barvanje pobarvank in učenje osnovnih prometnih pravil:

 • pon–pet: 16h–20h
 • sob: 8h–20h
 • ned: 9h–12h

SIMULATOR PREVRAČANJA – preverite, kako reagirati, če imate nesrečo ali če vaše vozilo obstane obrnjeno na streho:

 • čet, pet: 16h–20h
 • sob: 8h–20h
 • ned: 9h–12h

NAGRADNA IGRA – obišči naše razstavno mesto v Supernovi, sodeluj v nagradni igri in osvoji privlačne nagrade. Pravila in pogoji sodelovanja so navedni spodaj.

VELIKI SPEKTAKEL s svetovnim prvakom v motokrosu Timom Gajserjem v petek.

Nekaj utrinkov iz lanskega dogodka:

Nagradna igra »AMZS nagrajuje obiskovalce nakupovalnega centra Supernova Ljubljana«

1. Podatki o organizatorju nagradne igre:

Organizatorja nagradne igre sta AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana, mat. št. 5488338, davčna št. SI56951442 in Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska 128, 1000 Ljubljana, mat. št. 5163196, davčna št. SI85390518, (v nadaljevanju: »organizatorja nagradne igre«).

2. Namen nagradne igre:

Namen nagradne igre je povečevanje zadovoljstva obstoječih in pridobivanje novih uporabnikov storitev organizatorjev nagradne igre.

3. Udeleženci:

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila sodelovanja.
Udeleženec nagradne igre je fizična oseba iz prejšnjega odstavka, ki v nagradni igri sodeluje na način, kot je opredeljeno v 4. točki teh pravil in pogojev.
V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri podjetju AMZS d. d., Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana ali Avto-moto zvezi Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane, to je mož, žena ali izvenzakonski partner.

4. Način sodelovanja:

V nagradni igri lahko posameznik, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnje točke, sodeluje z izpolnitvijo kupona za sodelovanje v nagradni igri, ki ga pridobi na razstavnem prostoru organizatorjev nagradne igre v nakupovalnem centru Supernova Ljubljana. Posameznik na posebnem obrazcu odgovori na nagradno vprašanje, izpolni zahtevane podatke in s podpisom potrdi, da želi sodelovati v nagradni igri in da soglaša s temi Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri, ki so dostopni na razstavnem prostoru organizatorjev nagradne igre. Z oddajo obrazca v skrinjico je posameznik udeležen v nagradni igri.

5. Čas trajanja nagradne igre:

Nagradna igra poteka na razstavnem prostoru organizatorjev nagradne igre v nakupovalnem centru Supernova Ljubljana, od 7. do vključno 13. 3 2016, od pon do pet med 16. in 20. uro, v soboto od 8. do 20. ure in v nedeljo od 9. do 12. ure. Sodelovanje v nagradni igri pred pričetkom ali po zaključku tega obdobja ni možno.

6. Nagrade:

V nagradnem skladu nagradne igre »AMZS nagrajuje obiskovalce nakupovalnega centra Supernova Ljubljana« so naslednje nagrade:

 • 3x osnovno članstvo AMZS*
 • 3x vrednosti bon v višini 15 € za plačilo članarine pri sklenitvi članstva, za plačilo članarine pri podaljšanju članstva ali za nakup storitve v vseh poslovnih enotah AMZS (Bon ni unovčljiv pri plačilu letne dajatve za uporabo cest, zakonsko predpisanih programov v AMZS Centru varne vožnje in nakupu vinjet in ga lahko nagrajenec izkoristi v roku 6 mesecev od izdaje bona. V primeru koriščenja bona pri storitvi manjše vrednosti od bona nakupa razlike ne vračamo)
 • 5x praktična nagrada

Nagrade podeljujeta organizatorja nagradne igre. V primeru, da želi izžrebani nagrajenec nagrade prenesti na drugo osebo, mora podpisati izjavo o prenosu nagrade, ki jo pridobi s strani organizatorja nagradne igre. Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini.

* Prejemnik lahko nagrado koristi za sklenitev novega ali podaljšanje obstoječega osnovnega članstva; v primeru, da želi nagrajenec uveljavljati nagrado za članstvo PLUS ali družinsko članstvo PLUS doplača le razliko v ceni.

7. Žrebanje nagrad in obveščanje o nagrajencu:

Žrebanje nagrajencev nagradne igre bo 21. 03. 2016 na sedežu AMZS d.d., Dunajska 128 a, 1000 Ljubljana. Žrebanje bo izvedla 3-članska komisija, ki bo pripravila tudi zapisnik žrebanja.

Po izvedenem žrebanju bosta organizatorja nagradne igre preverila, ali je odgovor na nagradno vprašanje na obrazcu pravilen ter da so na obrazcu izpolnjeni vsi zahtevani podatki. V primeru, da bosta ugotovila, da odgovor na nagradno vprašanje ni pravilen oziroma niso vpisani vsi zahtevani podatki, si organizatorja nagradne igre pridržujeta pravico, da še enkrat opravita žrebanje za tisto nagrado, za katero je bil izžreban neveljaven obrazec oziroma obrazec z nepravilnim odgovorom.

Nagrajenci bodo obveščeni preko elektronskega naslova, telefonske številke ali navadne pošte, ki bo vpisana na izžrebanem obrazcu najkasneje v 7-ih dneh po opravljenem žrebanju.

Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

8. Prevzem nagrade:

Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti oziroma na sedežu AMZS d. d. V primeru predložitve netočnih ali nepopolnih podatkov, lahko organizatorja nagradne igre zavrneta predajo nagrade.

9. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade:

Če nagrajenec odkloni prevzem nagrade ali ne posreduje potrebnih podatkov (kot je navedeno pod točko 8.), se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter sta tako organizatorja nagradne igre v razmerju do nagrajenca prosta vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizatorja nagradne igre pridobita pravico razpolaganja z nagrado v kakršenkoli drugi namen.

10. Davčne obveznosti:

Organizatorja nagradne igre bosta za nagrajenca od vrednosti nagrade, ki presega vrednost presega z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, odvedla akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo, ki bi bila posledica prejema nagrade, gredo v breme nagrajenca.

11. Varovanje osebnih podatkov:

Udeleženci nagradne igre s sprejemom teh Pravil in pogojev soglašajo, da organizatorja nagradne igre in podjetje Chemo Invest d.o.o. posredovane podatke, ki so označeni kot obvezni, obdelujejo za namen izvedbe nagradne igre.

Udeleženci nagradne igre s sprejemom teh Pravil in pogojev izrecno soglašajo, da jih lahko organizatorja nagradne igre in podjetje Chemo Invest d.o.o. z uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot na primer njihovega elektronskega naslova ali številke mobilnega telefona ali naslova prebivališča obveščajo o splošnih ponudbah, produktih, storitvah, prireditvah, nagradnih igrah in drugih promocijskih aktivnostih družb v skupini AMZS (AMZS d. d., Interservice d. o. o., Izava d. o. o. in AMZS Šola vožnje d. o. o.), Avto-moto zveze Slovenije in podjetja Chemo Invest d.o.o. (neposredno trženje).
Udeleženci nagradne igre s sprejemom teh Pravil in pogojev soglašajo, da organizatorja nagradne in podjetje Chemo Invest d.o.o. igre vse posredovane podatke, ki so označeni kot neobvezni, obdelujejo izključno za namen segmentiranega in personaliziranega trženja, in sicer za obveščanje o novih produktih, obveščanje o prilagojenih ponudbah, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil. Organizatorja nagradne igre in podjetje Chemo Invest d.o.o. bodo ponudbe prilagodili potrebam in interesom, tako da boste obveščeni o ponudbah, ki so za vas zanimive tudi glede na vašo starost, bližino kraja prebivanja, ipd.

Udeleženec nagradne igre se lahko od prejemanja obvestil kadarkoli odjavi, in sicer tako, da na elektronski naslov odjava@amzs.si pošlje sporočilo z besedo »odjava«, ali tako, da pošlje pisno zahtevo za odjavo na naslov AMZS d. d., Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana, s pripisom »CRM«, na naslov Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, s pripisom »CRM« in na naslov Chemo Invest d.o.o., Jurčkova 223, 1000 Ljubljana, s pripisom »CRM«.

Organizatorja nagradne igre in podjetje Chemo Invest d.o.o. se zavezujejo, da bo podatek nagrajencev o davčni številki uporabljen izključno za namene nagradne igre.

Nagrajenec organizatorjema nagradne igre in podjetju Chemo Invest d.o.o. dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov (imena, priimka in kraja bivanja) v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.
Udeleženci nagradne igre s podpisom na izpolnjenem obrazcu potrdijo, da želijo sodelovati v nagradni igri, da so s temi Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri seznanjeni, jih sprejemajo in jih bodo spoštovali ter, da so posredovali resnične podatke.
Organizatorja nagradne igre in podjetje Chemo Invest d.o.o. so tudi upravljavci osebnih podatkov. Vsi osebni podatki so varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Vsi podatki bodo shranjeni in uporabljeni le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani. Osebni podatki, ki se uporabljajo za namene trženja, bodo shranjeni in uporabljeni do preklica osebnega soglasja udeleženca nagradne igre.

Organizatorja nagradne igre in podjetje Chemo Invest d.o.o. bodo na zahtevo udeleženca nagradne igre glede podatkov, ki se nanašajo nanj, udeležencu omogočili vpogled v osebne podatke, njihovo prepisovanje in kopiranje ter njihov izpis, posredovali mu bodo seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen. Prav tako bosta organizatorja nagradne igre in podjetje Chemo Invest d.o.o. na zahtevo udeleženca v skladu z veljavno zakonodajo podala tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih zbirajo.
Organizatorja nagradne igre in podjetje Chemo Invest d.o.o. brez privolitve udeleženca njegovih osebnih podatkov ne bodo posredovali, posodili ali prodali tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve njegovega pisnega soglasja, oziroma jih uporabila v druge namene, kot izključno za namene izvedbe nagradne igre in namene trženja.

12. Dostop do pravil nagradne igre:

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri so dostopni na razstavnem prostoru organizatorjev nagradne igre v nakupovalnem centru Supernova Ljubljana Rudnik in na spletni strani www.amzs.si.

13. Ostale določbe:

Odločitev organizatorjev nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. Organizatorja nagradne igre si pridržujeta pravico sprememb teh Pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi.

Za vse morebitne spore iz naslova te nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

V Ljubljani, 07. 03. 2016

AMZS d. d. in Avto-moto zveza Slovenije