Zavarovanje AMZS KASKO PROMET

Ugodno kasko zavarovanje z bogatim kritjem

AMZS KASKO PROMET je zavarovanje za dogodke, ki se z vozilom zgodijo najpogosteje.

Ob izredno ugodni ceni vključuje kritje škode po prometni nesreči, padcu ali udarcu predmeta, trčenju v oviro in zdrsu s ceste - torej lahko vključuje parkirišča, steklo, svetlobna telesa in divjad. Zavarovanje lahko ob doplačilu razširite tudi za kritje posledic toče, kraje ali drugih nevarnosti.

Namesto običajne enoodstotne lastne udeležbe vključuje lastno udeležbo le v škodnem primeru v višini 10 % od nastale škode in ne več kot 1 % od novonabavne vrednosti vozila. Podrobnejše informacije in informativni izračun premije ter pogoje zavarovanja lahko prejmete v enotah AMZS d. d. Lahko pa nam pišete na katy.kocet@amzs.si ali nas pokličete na 01 5863 351.

Tako pri zavarovanju AMZS KASKO PROMET kot pri ostalih zavarovanjih veljajo tudi ugodnosti, ki ste jih deležni kot zavarovanec Generali zavarovalnice, in sicer:

 • do 20 % popusta glede na vozniške izkušnje,
 • 5 % popusta na dveletno brezškodno dogajanje,
 • 5 % popusta za takojšnje plačilo letne premije ter
 • zamrznitev bonusov – ugodnost, ki jo brezplačno zagotavljamo varnim voznikom in pomeni, da v primeru nesreče zavarovanec dodatno ne občuti izgube že obstoječega bonusa ter s tem posledično višje premije oz. doplačila premije v prihodnjih zavarovalnih letih,
 • vračilo 10 % plačane kasko premije - tudi pri zavarovanju AMZS KASKO PROMET.

Generali vam krije tudi strošek AMZS članstva

Ob sklenitvi osnovnega zavarovanja avtomobilske odgovornosti (AO) in AO+ pri Zavarovalnici Generali, vam ta krije strošek v višini vrednosti osnovnega članstva AMZS (40 €). Če imate že veljavno članstvo, vam vnaprej podaljšamo članstvo ob sklenitvi zavarovanja. Za AMZS članstvo v vrednosti nad 40 € razliko doplača član / zavarovanec.

Pogoji za pridobitev brezplačnega AMZS članstva

Pogoji za pridobitev brezplačnega AMZS članstva:

 • Obvezna sklenitev zavarovanja AO in AO-plus pri Zavarovalnici Generali.
 • Sklenitev zavarovanja AMZS KASKO PROMET ali splošnega kaska ni obvezna.
 • Avtomobilska asistenca zavarovalnice je izključena.
 • Zavarovalec mora biti fizična oseba.
 • Velja za vse vrste vozil.
 • Enoletno trajanje police.
 • Velja za nove police ali obnovo.
 • Naknadno dodajanje zavarovanj za potrebe izpolnjevanja pogojev brezplačnega članstva ni možno.

Doplačilo za oblike AMZS članstva nad 40 €

 • Za AMZS članstvo višjega zneska od 40 € razliko doplača član/ zavarovanec.
 • Brezplačno AMZS članstvo za 40 € velja tudi za obstoječe člane, in sicer ob obnovi članstva – v tem primeru članu vnaprej podaljšamo članstvo ob sklenitvi zavarovanja.
 • Brezplačno AMZS članstvo za 40 € velja tudi ob obnovi zavarovanja pri Generali zavarovalnici (pogoj je sklenjeno zavarovanje AO in AO+).
 • Za prehod med članskimi kategorijami med letom, član plača medletni prehod in šele nato lahko pri podaljšanju uveljavlja brezplačno članstvo za 40 €.

 

Za več informacij o ponudbi zavarovanja AMZS KASKO PROMET ter ostalih vrstah zavarovanj obiščite enote in poslovalnice AMZS d.d. po Sloveniji!

Ponudba AMZS ZAVAROVANJE velja samo za osebna vozila. Zavarovalnica, ki izvaja opisana zavarovanja, je Generali d.d. Ljubljana. Zavarovanje trži AMZS d.d., ki pri tem nastopa kot zavarovalni zastopnik in za izplačilo zavarovalnine ne jamči. V primeru prometne nesreče ali škode na vozilu je škodni primer potrebno prijaviti v najkrajšem možnem času, in sicer v najbližji Škodni center zavarovalnice Generali d.d. Ljubljana ali prek elektronske pošte. Za prijavo škodnega primera je potrebno izpolniti ustrezen obrazec, ki je dosegljiv na spletni strani www.generali.si pod rubriko »Prijava škod«, na voljo pa je tudi v vseh poslovalnicah zavarovalnice Generali d.d. Ljubljana. Pogoje zavarovanja in podrobnejše informacije prejmete v enotah AMZS d.d.

 

Še niste član?

75.000 članov že koristi številne ugodnosti. Pridružite se jim!

Prijava