V malo mesto Minicity, kjer so glavni otroci

AMZS MiniCity nova igralaKreativno otroško mesto Minicity Ljubljana je največji otroški didaktično-izkustveni center v Sloveniji, ki se v podobi majhnega mesta razprostira na več kot 1.500 m2 površine. V mestu se skriva 47 igralnih enot, pomanjšanih poslovalnic iz različnih panog, v katerih otroci stopijo v čevlje odraslih in skozi igro spoznavajo različne poklice ter pridobivajo uporabna vsakodnevna znanja.

Ponosni smo, da smo z novim interaktivnim motorično-didaktičnim igralom za učenje otrok o varnosti v prometu tudi mi del največje zgodbe v Minicity Ljubljana. V igralni enoti otroci z gibanjem in plezanjem rešujejo izzive, povezane z varnostjo v cestnem prometu, središče igralne enote pa je AMZS vozilo za pomoč na cesti. Na vozilu lahko otroci zamenjajo kolo, preko zvočnih posnetkov in podanih navodil pa skozi samostojno igro sebe in vozilo pripravijo na varno vožnjo. Skozi igro tako spoznajo naše poslanstvo, poklice in prispevajo k večji varnosti v cestnem prometu.

Nagradna igra

Podarjamo 10 vstopnic!

Bi želeli s svojimi najmlajšimi preizkusiti nova igrala? Sodelujte v nagradni igri in morda boste ravno vi prejeli brezplačno vstopnico za Minicity Ljubljana. 

Vaši podatki

Privolitev - varstvo osebnih podatkov

Naš cilj je skrbeti za varno mobilnost vseh, zato vam lahko kot stranki AMZS nudimo še veliko več. Nam dovolite, da vaše kontaktne podatke uporabljamo tudi za drugo obveščanje?

 

 

Pravila in pogoji nagradne igre "AMZS-jev jesenski obisk malega mesta Minicity Ljubljana"

Pravila in pogoji nagradne igre »AMZS-jev jesenski obisk malega mesta Minicity Ljubljana«

1. Podatki o organizatorju nagradne igre:

Organizatorja nagradne igre sta AMZS d. d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana, mat. št. 5488338, davčna št. SI56951442 in Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska 128, 1000 Ljubljana, mat. št. 5163196, davčna št. SI85390518, (v nadaljevanju: »organizatorja nagradne igre«).

2. Namen nagradne igre:

Namen nagradne igre je povečevanje zadovoljstva obstoječih in pridobivanje novih uporabnikov storitev organizatorjev nagradne igre.

3. Udeleženci:

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila sodelovanja.
Udeleženec nagradne igre je fizična oseba iz prejšnjega odstavka, ki v nagradni igri sodeluje na način, kot je opredeljeno v 4. točki teh pravil in pogojev.
V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri podjetju AMZS d. d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana ali Avto-moto zvezi Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane, to je mož, žena ali izvenzakonski partner.

4. Način sodelovanja:

V nagradni igri lahko posameznik, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnje točke, sodeluje z oddajo imena, priimka in e-naslova na tej spletni strani. Posameznik se z oddajo podatkov strinja, da želi sodelovati v nagradni igri in da soglaša s temi Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri.

5. Čas trajanja nagradne igre:

Nagradna igra poteka na spletni strani amzs.si med 09. 10. in 18. 10. 2018. Sodelovanje v nagradni igri pred pričetkom ali po zaključku tega obdobja ni možno.

6. Nagrade:

V nagradnem skladu nagradne igre so naslednje nagrade:
• 10x vstopnica v Minicity Ljubljana

Ena vstopnica omogoča brezplačen vstop enemu otroku in enemu odraslemu spremljevalcu.

Nagrade podeljujeta organizatorja nagradne igre. V primeru, da želi izžrebani nagrajenec nagrado prenesti na drugo osebo, mora podpisati izjavo o prenosu nagrade, ki jo pridobi s strani organizatorjev nagradne igre. Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini.

7. Žrebanje nagrad in obveščanje o nagrajencu:

Žrebanje nagrajencev nagradne igre bo 19. 10. 2018 na sedežu AMZS d. d., Dunajska 128a, 1000 Ljubljana. Žrebanje bo izvedla 3-članska komisija, ki bo pripravila tudi zapisnik žrebanja.
Po izvedenem žrebanju bosta organizatorja nagradne igre preverila, če so na obrazcu izpolnjeni vsi zahtevani podatki. V primeru, da bosta ugotovila, da niso vpisani vsi zahtevani podatki, si organizatorja nagradne igre pridržujeta pravico, da še enkrat opravita žrebanje za tisto nagrado, za katero je bil izžreban neveljaven obrazec oziroma obrazec z nepravilnim odgovorom.
Nagrajenci bodo obveščeni preko elektronskega naslova, ki bo vpisan na izžrebanem obrazcu najkasneje v 7-ih dneh po opravljenem žrebanju.
Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

8. Prevzem nagrade:

Nagrajenec bo navodila za prevzem nagrade prejel na e-naslov, ki ga je zaupal v obrazcu za sodelovanje. V primeru predložitve netočnih ali nepopolnih podatkov, lahko organizator nagradne igre zavrne predajo nagrade

9. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade:

Če nagrajenec odkloni prevzem nagrade ali ne posreduje potrebnih podatkov (kot je navedeno pod točko 8.), se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter sta tako organizatorja nagradne igre v razmerju do nagrajenca prosta vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizatorja nagradne igre pridobita pravico razpolaganja z nagrado v kakršenkoli drugi namen.

10. Davčne obveznosti:

Vrednost nagrade ne presega z zakonom določene vrednosti za plačilo dohodnine.

11. Varovanje osebnih podatkov:

Udeleženci nagradne igre s sprejemom teh Pravil in pogojev soglašajo, da organizatorja nagradne igre posredovane podatke, ki so označeni kot obvezni, obdelujeta le za namen izvedbe nagradne igre.
Nagrajenec organizatorjema nagradne igre dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov (imena, priimka in kraja bivanja) v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.
Udeleženci nagradne igre z oddajo obrazca potrdijo, da želijo sodelovati v nagradni igri, da so s temi Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri seznanjeni, jih sprejemajo in jih bodo spoštovali ter, da so posredovali resnične podatke.
Organizatorja nagradne igre sta tudi upravljavca osebnih podatkov. Vsi osebni podatki so varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Vsi podatki bodo shranjeni in uporabljeni le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani. Osebni podatki, ki se uporabljajo za namene trženja in za katere je sodelujoči dal soglasje za uporabo v te namene, bodo shranjeni in uporabljeni do preklica osebnega soglasja udeleženca nagradne igre.
Organizatorja nagradne igre bosta na zahtevo udeleženca nagradne igre glede podatkov, ki se nanašajo nanj, udeležencu omogočila vpogled v osebne podatke, njihovo prepisovanje in kopiranje ter njihov izpis, posredovala mu bosta seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen. Prav tako bosta organizatorja nagradne igre na zahtevo udeleženca v skladu z veljavno zakonodajo podala tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih zbirata.
Organizatorja nagradne igre brez privolitve udeleženca njegovih osebnih podatkov ne bosta posredovala, posodila ali prodala tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve njegovega pisnega soglasja, oziroma jih uporabila v druge namene, kot izključno za namene izvedbe nagradne igre in namene trženja.

12. Ostale določbe:

Odločitev organizatorjev nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. Organizatorja nagradne igre si pridržujeta pravico sprememb teh Pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi.
Za vse morebitne spore iz naslova te nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

V Ljubljani, 09. 10. 2018

AMZS d. d.
Avto-moto zveza Slovenije

Utrinki z otvoritve točke Varno na pot, 17. 9. 2016