Uredništvo Motorevije

Uredništvo: Motorevija, revija članov AMZS
Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 53 05 252, (01) 53 05 250
Telefaks: (01) 53 05 410
Naročnina: (01) 530 52 44
E-pošta: motorevija@amzs.si
Spletna stran: www.amzs.si/motorevija
Transakcijski račun pri NLB št: 02922-0019200369
Izdajatelj: Avto-moto zveza Slovenije
Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana,
telefon: (01) 530 5200
Predsednik uredniškega sveta medijskih vsebin: Tomaž Andrejka
Člani uredniškega sveta: Marijana Kanduti, Goran Krošelj, Marjan Potrata, Blaž Poženel, Anita Drev
Odgovorni urednik: Blaž Poženel
Urednik – novinar: Jure Gregorčič
Sodelavci: Rok Bačovnik, Miroslav Cvjetičanin, Anita Drev, Aleš Galičič, France Kmetič, Sabina Lavrič, Žare Modlic, Uroš Modlic

 

Oglasna sporočila