Uredništvo Motorevije

Uredništvo: Revija Avto-moto zveze Slovenije
Dunajska 128, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 53 05 252, (01) 53 05 250
Telefaks: (01) 53 05 410
Naročnina: (01) 53 05 244
E-pošta: motorevija@amzs.si
Transakcijski račun pri NLB št: 02922-0019200369
Izdajatelj: Avto-moto zveza Slovenije
Dunajska 128, 1000 Ljubljana,
telefon: (01) 53 05 200
Predsednik uredniškega sveta: Tomaž Andrejka
Člani uredniškega sveta: Marko Milosavljevič, Marjan Potrata, Blaž Poženel, Mišo Šapec
Odgovorni urednik: Blaž Poženel
Urednik – novinar: Jure Gregorčič
Sodelavci: Aleš Galičič, Žare Modlic, Uroš Modlic