Uredništvo Motorevije

Uredništvo: Motorevija, revija članov AMZS
Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 53 05 252, (01) 53 05 250
Telefaks: (01) 53 05 410
Naročnina: (01) 530 52 44
E-pošta: motorevija@amzs.si
Transakcijski račun pri NLB št: 02922-0019200369
Izdajatelj: Avto-moto zveza Slovenije
Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana,
telefon: (01) 530 5200
Predsednik uredniškega sveta: Tomaž Andrejka
Člani uredniškega sveta: Marko Milosavljević, Marjan Potrata, Blaž Poženel, Mišo Šapec
Odgovorni urednik: Blaž Poženel
Urednik – novinar: Jure Gregorčič
Sodelavci: Rok Bačovnik, Urša Blejc, Anita Drev, Aleš Galičič, France Kmetič, Sabina Lavrič, mag. Boštjan M. Turk, Žare Modlic, Uroš Modlic

 

Oglasna sporočila