Dejavnosti

Članska dejavnost

Pridobivanje in ohranjanje zadovoljnih članov predstavlja jedro delovanja AMZS, saj članstvo predstavlja najpomembnejši segment poslovanja AMZS.

Društvom zagotavljamo aktiven servis ter razvijamo in krepimo društvene aktivnosti, ki bodo razvijale AMD/AMTK in njihov trajnostni razvoj, povečevale pripadnost članov društvom in hkrati povečevale atraktivnost članstva med potencialnimi novimi člani.

Našim članom na celotnem področju Slovenije zagotavljamo storitve po enakih in standardiziranih procesih, hkrati pa iščemo nova območja, na katera lahko razširimo svojo dejavnost. 

Prizadevamo si obogatiti vsebine članskih ugodnosti, razvijamo dodatne asistenčne storitve, programe prostočasnih aktivnosti in svetovanja našim članom ter oblikujemo ciljno usmerjene turistične ponudbe in druge programe.

Podjetja v Skupini AMZS se stalno opremljajo s sodobno opremo, sodobnimi vlečnimi, SPI in kombiniranimi vozili, poleg tega pa z rednim izobraževanjem mehanikov v smeri diagnostike in odprave okvar neposredno na cesti, težimo k temu, da je odprava večine okvar neposredno na cesti realen cilj za izvajalce pomoči na cesti. Tudi s spremljanjem novosti v avtomobilski industriji razvijamo in prilagajamo našo ponudbo. Še do včeraj so bila namreč električna vozila utopija, danes so realnost, ki trka na vrata in zahteva prilagoditev delovanja AMZS.

Preventiva

Mobilnost, kakršno poznamo danes, se je razširila na več sklopov in ni vezana samo na avtomobile. Novosti v avtomobilski industriji zahtevajo tudi prilagoditev obstoječega delovanja v preventivi, kar bo za nas nov izziv in priložnost. Delovanje v preventivi bo v bodoče še veliko bolj usmerjeno na delovanje pri mladih-otrocih, ženskah in starejših-seniorjih. Razlogov je več - mladi se bodo vse bolj zgodaj seznanjali s prometom in preventivo, ženske v veliko večji meri kot moški vplivajo na odnos mladih do prometa in storitev, prav tako pa zahtevajo varno mobilnost. Starejša populacija poleg potrebnega osveščanja o novostih v prometu potrebuje širok nabor njim prilagojenih storitev.

Za zagotovitev vodilne vloge AMZS na področju varnosti cestnega prometa bomo nadaljevali z uresničevanjem strategije FIA – 5 zvezdic na področju programov voznika, vozila, infrastrukture. Intenzivno delovanje na preventivi nam na dolgi rok prinaša novo in še bolj prepoznavno mesto v družbi. Svojo vlogo pri podajanju različnih analiz kot so EuroRap, EuroTap, EuroTest bomo v bodoče še bolj okrepili in tehnično nadgradili. Opremili se bomo z ustrezno tehnično opremo, katera bo omogočala izdelavo še bolj poglobljenih analiz.

Center varne vožnje predstavlja nov mejnik ponudbe storitev AMZS. S programi, ki so prilagojeni potrebam posamezne ciljne skupine, smo postali osrednje strokovno izobraževalno središče za področje voznika, varnosti in mobilnosti v cestnem prometu v Sloveniji.

V AMZS Šoli vožnje si prizadevamo dvigniti in poenotili nivo storitev, saj nam tradicija, izkušenost in oprema (simulatorji) to nedvomno omogočajo in tudi zahtevajo. Začeli smo tudi s projektom izdelave e-knjige CP predpisov in vzpostavitve e-izobraževanja o CP predpisih ter nadgradili internetno stran AMZS z vsebinami prometne varnosti in razširili nudenje strokovne pomoči pri analizi prometnih nesreč in udeležencem v prometnih nesrečah.

Več o preventivnih akcijah na www.vvv2014.si – izpolnite zavezo in se nam pridružite v akciji: Začnimo pri sebi!

Šport

Veliko dela je potrebnega tudi na področju športa, predvsem pri iskanju možnosti novih in dodatnih sponzorjev, ki bi lahko finančno pomagali tako pri nastopih športnikov na dirkah svetovnega oziroma evropskega prvenstva, kakor tudi pri organizaciji velikih mednarodnih prireditev.

Dosežki športnikov zadnjih let so izredno dobri. Te dosežke se trudimo predstaviti in ovrednotiti tudi državnim organom in Olimpijskemu komiteju Slovenije, ki motošportnike neupravičeno potiska v tretji (za nekatere panoge še nižji) rang športov. Na temelju uspehov športnikov bomo izvajali aktivnosti v smeri večje prepoznavnosti moto športa v slovenskem prostoru in pomagali društvom izboljševati vozniško kulturo s posebnim poudarkom na delu z mladimi.

 

Še niste član?

Postanite član AMZS in si zagotovite poti brez skrbi.

Prijava