Izava, d. o. o.

Izava d.o.o.  
Dolgi naziv: IZAVA, zavarovalno zastopanje d. o. o.
Sedež: Dunajska cesta 128a, SI-1000 Ljubljana
Davčna številka: SI34793160
Matična številka: 2211963
TRR: SI56 0510 0801 2199 003
Direktor: Damijan Andjelković
V družbi IZAVA, zavarovalno zastopanje, d.o.o. sklepamo premoženjska zavarovanja za naslednje zavarovalnice:
  • ALLIANZ Slovenija, podružnica, Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana,
  • ZAVAROVALNICA SAVA d.d., Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor,
  • ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana,
  • zavarovalno zastopniško družbo ASSISTANCE CORIS d.o.o., Ulica bratov Babnik 10, 1000 Ljubljana.

 

Pravilnik o reševanju pritožb in reklamacij zavarovalcev, zavarovancev ali drugih upravičencev iz zavarovanj

Pravilnik o reševanju pritožb in reklamacij zavarovalcev, zavarovancev ali drugih upravičencev iz zavarovanj

  • ALLIANZ Slovenija, podružnica, Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana
  • Zavarovalnica Sava, zavarovalna družba, d.d., Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor
  • ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana

V družbi IZAVA d.o.o. imamo vzpostavljen postopek reševanja vseh oblik pritožb in reklamacij (pisnih in ustnih), posredovanih s strani naših strank, poslovnih partnerjev ter zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovanj ter združenj potrošnikov na področju sklepanja premoženjskih zavarovanj (v nadaljevanju: stranka).

S sistematičnim obvladovanjem prejetih pripomb, pritožb in reklamacij želimo povečati zadovoljstvo svojih strank, zavarovalcev, zavarovancev ali drugih upravičencev iz zavarovanj, združenj potrošnikov ter partnerjev ter izboljševati delovne procese.

Postopek reševanja pritožb in reklamacij:

1. Vložitev pritožbe oziroma reklamacije

Stranka lahko pritožbo oziroma reklamacijo vloži na naslednje načine; preko elektronskega naslova: zavarovanje@amzs.si, po pošti na naslov Izava, d.o.o., Dunajska 128a, 1000 Ljubljana, telefonsko na telefonsko številko tajništva družbe: 00368 1 5863367 ali osebno v poslovni enoti, v kateri je bilo zavarovanje sklenjeno ali pri zastopniku, ki o reklamaciji sestavi zapisnik in ga posreduje vodstvu družbe.

2. Vsebina pritožbe oziroma reklamacije

Pritožba oziroma reklamacija mora vsebovati:

  • podatke o stranki, ki vlaga pritožbo oziroma reklamacijo (ime, priimek, domači naslov ter elektronski naslov in kontaktno telefonsko številko),
  • navedbo oziroma kratek opis dogodka (storitve), ki jo reklamira,
  • navedbo, pri kateri zavarovalnici je bila sklenjena zavarovalna polica in zahtevek.

V primeru, da pritožba oziroma reklamacija ne vsebuje vseh navedenih sestavin, mora stranka priložiti ali dodatno pisno razjasniti dejstva oziroma vsebino.

3. Reševanje pritožbe oziroma reklamacije

Po prejemu pisne pritožbe oziroma reklamacije stranki odgovorimo v obliki osebnega sporočila ali ustnega nagovora najkasneje v roku 3 delovnih dni in sicer o tem, da je reklamacija sprejeta, evidentirana ter se rešuje.

Pritožbe zavarovalcev, zavarovancev ali drugih upravičencev iz zavarovanj, ki se nanašajo na ravnanje zavarovalnice, obravnava pritožbeni organ zavarovalnice v skladu s pravilnikom, ki ureja pritožbeni postopek posamezne zavarovalnice, na katero se nanaša domnevna kršitev, in se obravnava v internem pritožbenem postopku zavarovalnice.

Dodatne informacije o omenjenih postopkih so objavljene v zavarovalnih pogojih, ki veljajo za sklenjeno zavarovanje, ter spletnih straneh zavarovalnic, v imenu in za račun katerih sklepamo zavarovanja.

V primeru nestrinjanja z rešitvijo pritožbe oziroma reklamacije in odločitvijo v internem pritožbenem postopku zavarovalnice, ali če o pritožbi ni odločeno v roku 30 dni, je možen postopek izvensodnega reševanja pri Mediacijskem centru pri Slovenskem zavarovalnem združenju (naslov: Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, e-naslov: irps@zav-zdruzenje.si, telefonska številka: 01 3009381, spletni naslov www.zav-zdruzenje.si).

Zavarovalno zastopniška družba, Izava, zavarovalno zastopanje, d.o.o. vodi register zavarovalnih zastopnikov

Vpogled v register zavarovalnih zastopnikov, ki sklepajo premoženjska zavarovanja, je mogoč na sedežu družbe Izava d.o.o., Dunajska 128a, Ljubljana v delovnem času s predhodno najavo na telefonsko številko 01 5863 367.

Oglasna sporočila