Pomembnejši projekti

Prometna varnost in preventivne aktivnosti AMZS

Stari ali mladi - bodimo na cesti varni!

Eno najpomembnejših področij AMZS je prav prometna varnost. Naši strokovnjaki, ki pokrivajo prometno-varnostne vsebine, se s konkretnimi problemi, iz tega zelo širokega področja, srečujejo vsak dan. Že desetletja. Vmes se stvari hitro spreminjajo, tako tehnologije v vozilih kot promet in celo ljudje, predvsem naš odnos do vožnje in prometa kot takega. Kljub hitrim spremembam pa ostaja naš cilj enak: doseči večjo raven varnosti v cestnem prometu.

Tako kot na Družinskih urah AMZS ter različnih testiranjih - varnosti vozil, tehničnih novosti v vozilih, pnevmatik, otroških sedežev in drugih z vozilom in vožnjo povezanih elementov, smo tudi na področju varnosti v prometu trdno odločeni iskati rešitve, ki lahko hitro in učinkovito posežejo v našo vsakdanjo vožnjo ter nam tako pomagajo na najbolj enostaven način dvigniti raven varnosti.

Raziskave AMZS

Z Raziskovalno - razvojno skupino AMZS Centra varne vožnje na Vranskem opravljamo tudi raziskovanje psiholoških, socialnih in tehničnih dejavnikov varne vožnje ter širjenje znanja in kulture varne vožnje v slovenskem prostoru.

V okviru tega poslanstva skupina pokriva vrsto raziskovalnih dejavnosti povezanih z obnašanjem in ravnanjem voznikov, kjer se stika svet voznika z vozilom in infrastrukturo. V to spada tudi raziskovanje različnih vidikov vozniške kulture med slovenskimi vozniki, npr. glede pitja alkohola, omejitev hitrosti, tehnične ustreznosti vozil.

Raziskave


Projekti v katerih sodelujemo: 

Svoboda gibanja v zrelih letih

V današnjem času smo priča vse daljši življenjski dobi prebivalcev. Število moških in žensk v zrelih letih narašča. Trditev, da vitalnost z leti upada, pa ne drži več. V AMZS smo se odločili, da pripomoremo k njihovi ponovni samostojnosti in mobilnosti, saj so tudi v teh letih potrebe in želje še kako aktivne.

Omogočamo:


  • Pripravo na pridobivanje vozniškega dovoljenja tudi v zrelih letih.
    Osvežitev znanja s področja cestno prometnih predpisov in predstavitev novosti.
    Vožnjo v vozilu z inštruktorjem.
    Tečaje za obvladovanje vozila.
    Test psihofizičnih lastnosti in preverjanje sposobnosti za varno vožnjo.


Več o tem >>>

FIA Action for Road Safety

Avtomobilski klubi in zveze povezani v FIA (mednarodni avtomobilistični organizaciji) smo se zavezali, da bomo s svojim delom in poslanstvom postavljali stroge standarde za večjo varnost v cestnem prometu. S projekti ocenjevanja varnosti avtomobilov - EuroNCAP, cest - EuroRAP, tunelov - EuroTAP, različnih področij kvalitete, varnosti in mobilnosti EUROTest, podajamo svoj delež v mozaik varnosti cest. Le najboljšim podeljujemo pet zvezdic!

Več o tem >>>

Desetletje za večjo varnost na cestah 2011-2020

Leta 2009 je 150 držav, v Moskvi, na Prvi globalni ministrski konferenci za varnost v cestnem prometu, z Moskovsko deklaracijo povabilo OZN, da razglasi desetletje akcije. Generalna skupščina je marca 2010 z Resolucijo 64/255 postavila cilj zmanjšanja števila mrtvih na cestah z akcijskim načrtom: »DESETLETJE ZA VEČJO VARNOST NA CESTAH 2011 – 2020«. Tudi v AMZS smo se s podpisom zavezali, da bomo s svojim delom prispevali, da se naslednjih desetih letih reši 5 milijonov življenj in da se izognemo 50 milijonom resnih poškodb na svetovnih cestah. Velja se potruditi za tako velik in human cilj, kajne?!

Več o tem >>>

EuroRAP

EuroRAP (European Road Assessment Programme) je evropski neodvisen program ocene varnosti cest, ki ga je ustanovila mednarodna neprofitna organizacija, katere člani so avtoklubi, nacionalni in regionalni skrbniki cestnega omrežja, znanstveno raziskovalni inštituti in strokovnjaki različnih strok, ki se srečujejo in delujejo v okviru vsebin prometne varnosti na cestah. Pokaže nam pot in način, kako lahko naredimo ceste bolj varne, ceste, ki v svojem izdelanem sistemu lahko oprostijo napako voznika in ga zaradi te napake v svoji izvedbeni formi ne kaznujejo s smrtjo ali poškodbo.

Več o tem

EuroTAP

Konzorcij EuroTAP, katerega ustanovna članica je tudi Avto-moto zveza Slovenije izvaja celovito ocenjevanje varnosti v predorih po sistesmki, enotni in strokovni metodologiji. Ne smemo zanemariti, da je varnost v cestnih predorih v zadnjih nekaj letih v Evropi - po vrsti hudih nesreč, ki so terjale nekaj deset življenj - v ospredju pozornosti pri zagotavljanju čim večje prometne varnosti. Tudi pri nas smo z izvedbo in objavo rezultata ocene varnosti v ljubeljskem predoru vzbudili velik odmev. Prav slab rezultat na AMZS testu predorov je nedvomno odločilno pripomogel k hitremu odpravljanju pomanjkljivosti.

Več o tem

EuroTest

Eurotest je konzorcij evropskih avtomobilskih klubov, ki opravlja skupne dogovorjene teste. Člani Eurotesta so: AMZS iz Slovenije, OAMTC iz Avstrije, ACI iz Italije, ADAC iz Nemčije, FFAC iz Francije, AA iz Velike Britanije, RACE in RACC iz Španije, ACP iz Portugalske, TCB iz Belgije, ANWB iz Nizozemske, AL iz Finske, NAF iz Norveške, TCS iz Švice. Vsak klub ima ekskluzivno pravico objave testa v svoji državi pod svojim imenom, s čimer je zagotovljena tudi zelo velika odmevnost vseh testov. Eden najodmevnejših pri nas je bil test otroških varnostnih sedežev, vsakoletni test pnevmatik, opreme itd...

Testi, ocene in raziskave

ROSEE

ROSEE (Road Safety for South Eastern Europe) je evropski preventivno-izobraževalni projekt programa South East Europe Transnational Cooperation Programme, katerega cilj je prispevati dodatne aktivnosti za zmanjšanje žrtev prometnih nesreč na cestah JV Evrope in skozi pilotski model (na območju občine Piran) tudi na slovenskih cestah.

Več o tem

SENSOR

Projekt SENSOR je največje transnacionalno sodelovanje te vrste v Evropi in drugi največji posamični program. Sodelovanje zajema 15 držav, od katerih dve že uporabljata nove tehnologije in spremljata rezultate. SENSOR bo pregledal do 15.000 km prednostnih cest v državah partnericah. Preverjala se bo varnost različnih uporabnikov cest, vključno s pešci in kolesarji. AMZS je zaupano vodenje dveh vsebinskih sklopov: Risk Rating (ocena stopnje tveganja cest) in Star Rating (rangiranje cest glede na stanje cest in obcestja).

Več o tem

AMZSTest

AMZSTest predstavlja podaljšek projekta EuroTest, katerega rezultati so v slovenskem prostoru nemalokrat močno zaznamovali tok in standarde pri kreiranju posameznih regulatorjev v prometni varnosti (otroški varnostni sedeži, delovišča in označbe na AC, prehodi za pešce…).
AMZS Test tako z lastnim znanjem, kombinacijo testov izvzame nacionalni, regijski ali lokalni problem in ga skozi strokovno metodologijo izvede na omenjenih ravneh. Z njim postavljamo nov temelj lastni dejavnosti, ki sovpada z usmeritvami in cilji FIA ter nenazadnje tudi AMZS in AMD-jev.

Več o tem

AMZS Družinska ura

Družinska ura je nosilni projekt preventivno-izobraževalnih vsebin in aktivnosti AMZS in Avto-moto društev. S svojimi raznolikimi vsebinami, nagovarjamo najmlajše, dijake, študente, starše, voznice in voznike ter ostale udeležence v cestnem prometu, skratka na enem mestu

»Približati prometno varnostne in preventivne vsebine slehernemu udeležencu v cestnem prometu.«

Poleg različnih simulatorjev, tehnoloških pripomočkov in demonstracijskih naprav so obiskovalcem s svojim znanjem in izkušnjami vedno na voljo priznani strokovnjaki, inštruktorji avtošole, treninga varne vožnje, študenti demonstratorji itd...

Več o tem

Za otroke

Vzgoja najmlajših v prometu se začne na poti iz porodnišnice, ki je za otroka praviloma prvo potovanje in prva izkušnja. Svoje prometno raziskovanje z leti nadaljujejo kot pešci in kolesarji. Pravočasne, strokovne in pedagoško pravilne vsebine ter izkušnje, potrebne za varno udeležbo otrok v prometu, otroci pridobivajo od stršev, v vrtcih, šolah in seveda ob vsakodnevnem vzoru odraslih v prometu. V AMZS otrokom približamo prometno varnostne vsebine s pobarvanko objavljeno v vsaki številki Motorevije.

FIA evropska prometno-izobraževalna tekmovanja ETEC


Svetovna avtomobilska zveza (FIA) veliko pozornosti namenja prometni preventivi in varnosti v cestnem prometu ter že 26 let organizira FIA evropska prometno-izobraževalna tekmovanja mladih kolesarjev, katerih se od leta 1997 udeležuje tudi Avto-moto zveza Slovenije.

Več o tem

Save our lives – rešujemo življenja

SOL »Save our lives – rešujemo življenja« je evropsko preventivno-izobraževalni projekt, osem partnerskih organizacij iz osmih držav (Avstrija, Češka, Nemčija, Madžarska, Italija, Poljska, Slovaška in Slovenija), s katerim želi Avto-moto zveza Slovenije (AMZS), prispevati dodatne aktivnosti za zmanjšanje žrtev prometnih nesreč na naših cestah. Skupaj z lokalnimi avto-moto društvi (AMD), občinskimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Tolmin, Kočevje in Mestne občine Maribor, skozi različne sistemske in preventivno izobraževalne vsebine v vrtcih, šolah in prireditvah strokovno nadgrajujemo že obstoječa prizadevanja za večjo prometno varnost. Projekt predstavlja dodatno vsebino k aktivnostim slovenskega nacionalnega programa varnosti cestnega prometa in je skladen s cilji Evropske listine o prometni varnosti, katere podpisnica je tudi AMZS. Projekt se je začel izvajati s prvim aprilom 2010 in je trajal do 31. junija 2013.

Več o tem

Ne spreglej me

V okviru mednarodne kampanje "Think Bikes", ki jo podpira Svetovna avtomobilska zveza FIA, bo AMZS izvedla preventivno akcijo "Ne spreglej me", ki je namenjena povečanju zavedanja voznikov avtomobilov o prisotnosti kolesarjev in motoristov ter s tem povečanju pozornosti nanje. Z akcijo bomo spodbujali predvsem uporabo vzvratnih ogledal, bistveno je namreč, da kolesarja ali motorista pravočasno opazimo. V sklopu akcije bomo razdelili 100.000 nalepk s simbolom kolesarja in simbolom motorista, ki jih vozniki avtomobilov nalepijo na zunanja vzvratna ogledala.

Ne spreglej me!