Zaposlitev

Pridružite se nam in postanite del zgodbe "pravega prijatelja" tudi vi! Trenutno so razpisana naslednja delovna mesta:

Vodja tehničnih pregledov 2 - kontrolor (m/ž) v Novi Gorici

Za delo v AMZS Nova Gorica objavljamo potrebo po novem sodelavcu za delo na delovnem mestu

VODJA TEHNIČNIH PREGLEDOV 2 - KONTROLOR (m/ž) – 1 delavec

Delo obsega:

 • Izvajanje opravil kontrolorja tehničnih pregledov za kontrolo motornih in priklopnih vozil v skladu s predpisi in navodili za delo,
 • Zagotavljanje brezhibnosti opreme, vzdrževanje in kalibriranje opreme v predpisanih rokih,
 • Izvajanje postopkov skladnosti, tahografov in/ali taksimetrov,
 • Vodenje tehničnih pregledov na lokaciji - odgovorna oseba za tehnične preglede, skladnost (ter tahografe in taksimetre, če so na lokaciji),
 • Razporejanje dela, izmen in dopustov kontrolorjev,
 • Strokovno vodenje in nadzor kontrolorjev,
 • Pripravljanje in dopolnjevanje vsebine navodil za delo,
 • Zagotavljanje sledljivosti pri izvajanju tehničnih pregledov,
 • Zagotavljanje kalibriranja opreme za izvajanje tehničnih pregledov,
 • Zagotavljanje aktivnosti za normalno funkcioniranje stavbe in opreme, kalibriranje opreme,
 • Usklajevanje strokovnega dela s strokovnjaki v organizacijski enoti in drugih organizacijskih enotah,
 • Strokovno usposabljanje, aktivno obvladovanje stroke, veljavnih predpisov, obnavljanje znanja, prenašanje znanja in veščin,
 • Izvajanje politike AMZS d.d. na svojem področju delovanja,
 • Definiranje potreb za informacijsko podporo na matičnem področju delovanja,
 • Vzpostavljanje, vzdrževanje in izboljševanje procesov ter delovnih postopkov, dajanje predlogov izboljšav,
 • Poročanje o opravljenem delu, izdelovanje strokovnih gradiv in poročil različne deležnike poslovanja,
 • Po potrebi nadomeščanje sodelavk in sodelavcev pri podobno zahtevnih opravilih,
 • Zagotavljanje urejenosti delovnega mesta,
 • Aktivno obvladovanje evidenc v procesih na matičnem delovnem področju,
 • Sodelovanje v začasnih delovnih skupinah,
 • Aktivno sodelovanje pri racionalizacijah, ki bodo omogočale nižanje lastne cene storitev,
 • Izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo, pisnimi navodili in navodili nadrejenega.

Poleg višješolske izobrazbe strojne ali druge primerne usmeritve in priporočenih treh let delovnih izkušenj mora kandidat imeti: izpit za vodjo tehničnih pregledov, izpit za kontrolorja tehničnih pregledov-potrebno obnavljanje znanja, vozniški izpit A, B in C kategorije, ustno in pisno znanje slovenskega jezika - slovnično ustrezno, znanje dela z Excelovimi preglednicami – osnovno, znanje dela v Wordu-urejanje besedil – osnovno, usposobljenost za širše razumevanje tehnične dokumentacije, poznavanje zakonodaje in podzakonskih predpisov s svojega področja dela - osnovno znanje za dnevne delovne naloge, strokovni izpit iz upravnega postopka (1. st., srednješolski program), usposobljenost za kontrolo tahografov (omejilnikov hitrosti), usposobljenost za kontrolo taximetrov.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom.
Vse zainteresirane kandidate vabimo, da vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta do 12.10.2017 pošljejo na naslov:

AMZS d.d.
Služba za pravne in kadrovske zadeve
Dunajska 128 a
1000 Ljubljana 
s pripisom: »za razpis, PE NG, vodja TP, ne odpiraj!«.

V Ljubljani, 29.9.2017

Kontrolor tehničnih pregledov 2 (m/ž) v Vipavi

Za delo v AMZS Vipava objavljamo potrebo po novem sodelavcu za delo na delovnem mestu

KONTROLOR TEHNIČNIH PREGLEDOV 2 (m/ž) – 1 delavec

Delo obsega:

 • Izvajanje opravil kontrolorja tehničnih pregledov za kontrolo motornih in priklopnih vozil v skladu s predpisi in navodili za delo,
 • Izvajanje tehničnih pregledov do in nad 3500 kg NDM,
 • Sprejemanje strank in opravljanje zaključnega razgovora,
 • Izvajanje postopkov v delavnici za tahografe/in ali taksimetre,
 • Izvajanje postopkov skladnosti,
 • Usklajevanje strokovnega dela s strokovnjaki v organizacijski enoti in drugih organizacijskih enotah,
 • Strokovno usposabljanje, aktivno obvladovanje stroke, veljavnih predpisov, obnavljanje znanja, prenašanje znanja in veščin,
 • Izvajanje politike AMZS d.d. na svojem področju delovanja,
 • Definiranje potreb za informacijsko podporo na matičnem področju delovanja,
 • Vzpostavljanje, vzdrževanje in izboljševanje procesov ter delovnih postopkov, dajanje predlogov izboljšav,
 • Poročanje o opravljenem delu, izdelovanje strokovnih gradiv in poročil različne deležnike poslovanja,
 • Po potrebi nadomeščanje sodelavk in sodelavcev pri podobno zahtevnih opravilih,
 • Zagotavljanje urejenosti delovnega mesta,
 • Aktivno obvladovanje evidenc v procesih na matičnem delovnem področju,
 • Sodelovanje v začasnih delovnih skupinah,
 • Izvajanje drugih opravil, ki jih določajo splošni akti AMZS d.d.,
 • Pripravljanje strokovnih izhodišč in vsebin s svojega delovnega področja,
 • Izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo, pisnimi navodili in navodili nadrejenega vodje.

Poleg srednješolske izobrazbe tehnične ali prometne usmeritve in priporočenih 36 mesecev delovnih izkušenj mora kandidat imeti: izpit za kontrolorja tehničnih pregledov s potrebnimi obnovitvami, poznavanje zakonodaje in podzakonskih predpisov s svojega področja dela - osnovno znanje za dnevne delovne naloge, ustno in pisno znanje slovenskega jezika - slovnično ustrezno, usposobljenost za delo z računalnikom – osnovno, usposobljenost za širše razumevanje tehnične dokumentacije, vozniški izpit A, B in F kategorije.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom.
Vse zainteresirane kandidate vabimo, da vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta do 12.10.2017 pošljejo na naslov:

AMZS d.d.
Služba za pravne in kadrovske zadeve
Dunajska 128 a
1000 Ljubljana 
s pripisom: »za razpis, PE Vipava, kontrolor, ne odpiraj!«.

V Ljubljani, 29.9.2017

 

Referent za registracije in zavarovanja 2 (m/ž) v Ribnici

Za delo v AMZS Ribnica objavljamo potrebo po novem sodelavcu

REFERENT ZA REGISTRACIJE IN ZAVAROVANJA 2 (m/ž) – 1 delavec

Delo obsega:

 • Izvajanje upravnih postopkov pri registraciji motornih in priklopnih vozil v skladu s predpisi,
 • Kontroliranje listin pri izvajanju upravnih postopkov,
 • Sklepanje avtomobilskih zavarovanj,
 • Fakturiranje s področja registracij, zavarovanj in servisa,
 • Blagajniško poslovanje,
 • Oddajanje iztržkov, zaključevanje blagajne (vključno plačilne kartice),
 • Urejanje arhiva in listin,
 • Izvajanje drugih opravil na področju registracij in zavarovanj,
 • Včlanjevanje, prodajanje dokumentov za člane AMZS,
 • Izvajanje splošnih in administrativnih opravil skladno s Pravilnikom o organiziranosti poslovanja,
 • Usklajevanje strokovnega dela s strokovnjaki v organizacijski enoti in drugih organizacijskih enotah,
 • Strokovno usposabljanje, aktivno obvladovanje stroke, veljavnih predpisov, obnavljanje znanja, prenašanje znanja in veščin,
 • Izvajanje politike AMZS d.d. na svojem področju delovanja,
 • Definiranje potreb za informacijsko podporo na matičnem področju delovanja,
 • Vzpostavljanje, vzdrževanje in izboljševanje procesov ter delovnih postopkov, dajanje predlogov izboljšav,
 • Poročanje o opravljenem delu, izdelovanje strokovnih gradiv in poročil različne deležnike poslovanja,
 • Po potrebi nadomeščanje sodelavk in sodelavcev pri podobno zahtevnih opravilih,
 • Zagotavljanje urejenosti delovnega mesta,
 • Aktivno obvladovanje evidenc v procesih na matičnem delovnem področju,
 • Sodelovanje v začasnih delovnih skupinah,
 • Aktivno sodelovanje pri racionalizacijah, ki bodo omogočale nižanje lastne cene storitev,
 • Aktivno sodelovanje pri prodajni usmerjenosti in osredotočenosti na celovito storitev,
 • Izvajanje drugih opravil, ki jih določajo splošni akti AMZS d.d.,
 • Pripravljanje strokovnih izhodišč in vsebin s svojega delovnega področja,
 • Izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo, pisnimi navodili in navodili nadrejenega vodje.

Poleg srednješolske izobrazbe upravne, administrativne, ekonomske, komercialne ali druge primerne usmeritve in priporočenih 12 mesecev delovnih izkušenj mora kandidat imeti: strokovni izpit iz upravnega postopka (1. st., srednješolski program), preizkus znanja za referenta, izpit za zavarovalnega zastopnika, dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja, poznavanje zakonodaje in podzakonskih predpisov s svojega področja dela - osnovno znanje za dnevne delovne naloge, ustno in pisno znanje slovenskega jezika - slovnično ustrezno, znanje dela z Excelovimi preglednicami – osnovno, znanje dela v Wordu-urejanje besedil - osnovno.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom.
Vse zainteresirane kandidate vabimo, da vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta do 12.10.2017 pošljejo na naslov:

AMZS d.d.
Služba za pravne in kadrovske zadeve
Dunajska 128 a
1000 Ljubljana 
s pripisom: »za razpis, PE Ribnica, referent, ne odpiraj!«.

V Ljubljani, 29.9.2017

 

Mehanik za pomoč na cesti 1 (m/ž) v Mariboru 

Za delo v poslovni enoti AMZS d.d. v Mariboru objavljamo potrebo po delavcu na delovnem mestu:

MEHANIK ZA POMOČ NA CESTI 1 (m/ž) - 2 delavca

Delo obsega:

 • Vožnja vlečnega oziroma osebnega vozila.
 • Izvajanje popravil motornih vozil na terenu.
 • Prodajanje blaga.
 • Občasno izvajanje varne, pravočasne in kakovostne pomoči na cesti in vleke.
 • Izvajanje avtomehaničnih in avtoelektričarskih opravil v delavnici.
 • Izvajanje testiranj v delavnici.
 • Strokovno usposabljanje, aktivno obvladovanje stroke, veljavnih predpisov, obnavljanje znanja, prenašanje znanja in veščin.
 • Vzpostavljanje, vzdrževanje in izboljševanje procesov ter delovnih postopkov, dajanje predlogov izboljšav.
 • Poročanje o opravljenem delu, izdelovanje strokovnih gradiv in poročil različne deležnike poslovanja.
 • Po potrebi nadomeščanje sodelavk in sodelavcev pri podobno zahtevnih opravilih.
 • Zagotavljanje urejenosti delovnega mesta.
 • Sodelovanje v začasnih delovnih skupinah.
 • Izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo, pisnimi navodili in navodili nadrejenega vodje.

Poleg srednješolske izobrazbe avtomehanične, avtoelektričarske, elektrotehnične, strojne, prometne ali druge primerne usmeritve in priporočenih 24 mesecev delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delih mora kandidat imeti: vozniški izpit B kategorije in veljavno vozniško dovoljenje, usposobljenost za delo z računalnikom – osnovno, ustno in pisno znanje slovenskega jezika - slovnično ustrezno, usposobljenost za širše razumevanje tehnične dokumentacije, usposobljenost za nudenje prve pomoči.

Zaželjeno je, da ima kandidat tudi vozniški izpit C in E kategorije.

Na podlagi delovnih izkušenj oz. primernih strokovnih referenc posameznika je ustrezna tudi poklicna izobrazba ustrezne smeri.

Z izbranima kandidatoma bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom.
Vse zainteresirane kandidate vabimo, da vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta do 6.10.2017 pošljejo na naslov:

AMZS d.d.
Služba za pravne in kadrovske zadeve
Dunajska 128 a
1000 Ljubljana 
s pripisom: »za razpis PE MB, mehanik za pomoč na cesti 1, ne odpiraj!«.

Ljubljana, 19.9.2017