Zaposlitev

Pridružite se nam in postanite del zgodbe "pravega prijatelja" tudi vi! Trenutno so razpisana naslednja delovna mesta:

Kontrolor tehničnih pregledov 2 (m/ž) v Novi Gorici

Za delo v AMZS d.d. poslovni enoti Nova Gorica objavljamo potrebo po delavcu na delovnem mestu:

KONTROLOR TEHNIČNIH PREGLEDOV 1 (m/ž) – 1 delavec

Delo obsega:

 • Izvajanje opravil kontrolorja tehničnih pregledov za kontrolo motornih in priklopnih vozil v  skladu s predpisi in navodili za delo,
 • Izvajanje tehničnih pregledov do in nad 3500 kg NDM,
 • Sprejemanje strank in opravljanje zaključnega razgovora,
 • Usklajevanje strokovnega dela s strokovnjaki v organizacijski enoti in drugih organizacijskih enotah,
 • Strokovno usposabljanje, aktivno obvladovanje stroke, veljavnih predpisov, obnavljanje znanja, prenašanje znanja in veščin,
 • Izvajanje politike AMZS d.d. na svojem področju delovanja,
 • Definiranje potreb za informacijsko podporo na matičnem področju delovanja,
 • Vzpostavljanje, vzdrževanje in izboljševanje procesov ter delovnih postopkov, dajanje predlogov izboljšav,
 • Poročanje o opravljenem delu, izdelovanje strokovnih gradiv in poročil različne deležnike poslovanja,
 • Po potrebi nadomeščanje sodelavk in sodelavcev pri podobno zahtevnih opravilih,
 • Zagotavljanje urejenosti delovnega mesta,
 • Aktivno obvladovanje evidenc v procesih na matičnem delovnem področju,
 • Sodelovanje v začasnih delovnih skupinah,
 • Izvajanje drugih opravil, ki jih določajo splošni akti AMZS d.d.,
 • Izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo, pisnimi navodili in navodili nadrejenega vodje,
 • Pripravljanje strokovnih izhodišč in vsebin s svojega delovnega področja.

Poleg srednješolske izobrazbe tehnične ali prometne usmeritve in priporočenih 36 mesecev delovnih izkušenj mora kandidat imeti: izpit za kontrolorja tehničnih pregledov s potrebnimi obnovitvami, poznavanje zakonodaje in podzakonskih predpisov s svojega področja dela - osnovno znanje za dnevne delovne naloge, ustno in pisno znanje slovenskega jezika - slovnično ustrezno, usposobljenost za delo z računalnikom – osnovno, usposobljenost za širše razumevanje tehnične dokumentacije, vozniški izpit A, B in F kategorije.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom.

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta do 24.12.2016 pošljejo na naslov:
AMZS d.d.
Služba za pravne in kadrovske zadeve
Dunajska 128a
1000 Ljubljana
s pripisom: »za razpis PE NG, kontrolor, ne odpiraj!«.

V Ljubljani, 13.12.2016