Zaposlitev

Pridružite se nam in postanite del zgodbe "pravega prijatelja" tudi vi! Trenutno so razpisana naslednja delovna mesta:

Mehanik za pomoč na cesti 2 (m/ž)

Za delo v AMZS poslovni enoti Koper podaljšujemo rok za prijavo za delo na delovnem mestu:

MEHANIK ZA POMOČ NA CESTI 2 (m/ž)

Delo obsega:

 • Vožnja vlečnega oziroma osebnega vozila.
 • Izvajanje popravil motornih vozil na terenu.
 • Prodajanje blaga.
 • Občasno izvajanje varne, pravočasne in kakovostne pomoči na cesti in vleke.
 • Izvajanje avtomehaničnih in avtoelektričarskih opravil v delavnici.
 • Izvajanje testiranj v delavnici.
 • Strokovno usposabljanje, aktivno obvladovanje stroke, veljavnih predpisov, obnavljanje znanja, prenašanje znanja in veščin.
 • Vzpostavljanje, vzdrževanje in izboljševanje procesov ter delovnih postopkov, dajanje predlogov izboljšav.
 • Poročanje o opravljenem delu, izdelovanje strokovnih gradiv in poročil različne deležnike poslovanja.
 • Po potrebi nadomeščanje sodelavk in sodelavcev pri podobno zahtevnih opravilih.
 • Zagotavljanje urejenosti delovnega mesta.
 • Sodelovanje v začasnih delovnih skupinah.
 • Izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo, pisnimi navodili in navodili nadrejenega vodje.

Poleg poklicne izobrazbe avtomehanične, avtoelektričarske, elektrotehnične ali strojne smeri in priporočenih 24 mesecev delovnih izkušenj delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delih mora kandidat imeti: vozniški izpit B kategorije in veljavno vozniško dovoljenje, usposobljenost za delo z računalnikom – osnovno, ustno in pisno znanje slovenskega jezika - slovnično ustrezno, usposobljenost za širše razumevanje tehnične dokumentacije, usposobljenost za nudenje prve pomoči.

Zaželjeno je, da ima kandidat tudi vozniški izpit C kategorije in srednješolsko izobrazbo prometne ali tehnične smeri (mojstrski izpit) in tri leta delovnih izkušenj.

 Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom.

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta do 20. 7. 2017 pošljejo na naslov:

AMZS d.d.
Služba za pravne in kadrovske zadeve
Dunajska 128a
1000 Ljubljana
s pripisom: »za razpis PE KP, Mehanik za pomoč na cesti, ne odpiraj!«.

 

Referent za registracije in zavarovanje 2 (m/ž) v Ljubljani, Leskoškova

Za delo v AMZS poslovni enoti v Ljubljani na Leskoškovi objavljamo potrebo po novem sodelavcu na delovnem mestu:

REFERENT ZA REGISTRACIJE IN ZAVAROVANJA 2 (m/ž)

Delo obsega:

 • Izvajanje upravnih postopkov pri registraciji motornih in priklopnih vozil v skladu s predpisi.
 • Kontroliranje listin pri izvajanju upravnih postopkov.
 • Sklepanje avtomobilskih zavarovanj.
 • Fakturiranje s področja registracij, zavarovanj in servisa.
 • Blagajniško poslovanje
 • Oddajanje iztržkov, zaključevanje blagajne (vključno plačilne kartice)
 • Urejanje arhiva in listin
 • Izvajanje drugih opravil na področju registracij in zavarovanj
 • Včlanjevanje, prodajanje dokumentov za člane AMZS
 • Izvajanje splošnih in administrativnih opravil skladno s Pravilnikom o organiziranosti poslovanja
 • Usklajevanje strokovnega dela s strokovnjaki v organizacijski enoti in drugih organizacijskih enotah
 • Strokovno usposabljanje, aktivno obvladovanje stroke, veljavnih predpisov, obnavljanje znanja, prenašanje znanja in veščin
 • Izvajanje politike AMZS d.d. na svojem področju delovanja
 • Definiranje potreb za informacijsko podporo na matičnem področju delovanja
 • Vzpostavljanje, vzdrževanje in izboljševanje procesov ter delovnih postopkov, dajanje predlogov izboljšav
 • Poročanje o opravljenem delu, izdelovanje strokovnih gradiv in poročil različne deležnike poslovanja
 • Po potrebi nadomeščanje sodelavk in sodelavcev pri podobno zahtevnih opravilih
 • Zagotavljanje urejenosti delovnega mesta
 • Aktivno obvladovanje evidenc v procesih na matičnem delovnem področju
 • Sodelovanje v začasnih delovnih skupinah
 • Aktivno sodelovanje pri racionalizacijah, ki bodo omogočale nižanje lastne cene storitev
 • Aktivno sodelovanje pri prodajni usmerjenosti in osredotočenosti na celovito storitev
 • Izvajanje drugih opravil, ki jih določajo splošni akti AMZS d.d.
 • Pripravljanje strokovnih izhodišč in vsebin s svojega delovnega področja
 • Izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo, pisnimi navodili in navodili nadrejenega vodje

Poleg srednješolske izobrazbe upravne, administrativne, ekonomske, komercialne, gimnazijske ali druge primerne usmeritve in priporočenih 12 mesecev delovnih izkušenj mora kandidat imeti: strokovni izpit iz upravnega postopka (1. st., srednješolski program), preizkus znanja za referenta, izpit za zavarovalnega zastopnika, dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja, ustno in pisno znanje slovenskega jezika - slovnično ustrezno, znanje dela z Excelovimi preglednicami – osnovno, znanje dela v Wordu-urejanje besedil – osnovno, poznavanje zakonodaje in podzakonskih predpisov s svojega področja dela - osnovno znanje za dnevne delovne naloge.

Z izbranim kandidatom bomo zaradi nadomeščanja začasno odsotne delavke sklenili delovno razmerje za določen čas s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom.

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta do 13. 7. 2017 pošljejo na naslov:

AMZS d.d.
Služba za pravne in kadrovske zadeve
Dunajska 128a
1000 Ljubljana 
s pripisom: »za razpis PE LJ Leskoškova, RRZ2, nadomeščanje, ne odpiraj!«.

V Ljubljani, 29. 6. 2017