Zaposlitev

Pridružite se nam in postanite del zgodbe "pravega prijatelja" tudi vi! Trenutno so razpisana naslednja delovna mesta:

Dispečer (m/ž) v Ljubljani

Za delo v AMZS Klicnem centru v Ljubljani objavljamo potrebo po delavcu na delovnem mestu:

DISPEČER (m/ž) – 1 delavec

Delo obsega:

 • Organiziranje pomoči in vleke vozil na cestah v Sloveniji in izbira optimalnega izvajalca glede na navodila, izbira optimalne poti, nadzor nad razpoložljivimi mehaniki in vozili ter statusi poteka intervencije,
 • Aktivna odzivnost na tel. številkah, namenjenih dajanju potrebnih informacij,
 • Organiziranje sekundarne asistence (urejanje prenočitev za stranke, zagotavljanje nadomestnih vozil, voznih kart za vlak, letalo ipd.),
 • Sprejemanje klicev in zajemanje potrebnih podatkov po vnaprej določenih protokolih,
 • Aktivna povezanost s PE in pogodbenimi izvajalci,
 • Izvajanje tehnične pomoči po telefonu ter izvajanje povratnih klicev strankam,
 • Strokovno usposabljanje, aktivno obvladovanje stroke, veljavnih predpisov, obnavljanje znanja, prenašanje znanja in veščin,
 • Izvajanje politike AMZS d.d. na svojem področju delovanja,
 • Definiranje potreb za informacijsko podporo na matičnem področju delovanja,
 • Vzpostavljanje, vzdrževanje in izboljševanje procesov ter delovnih postopkov, dajanje predlogov izboljšav,
 • Poročanje o opravljenem delu, izdelovanje strokovnih gradiv in poročil različne deležnike poslovanja,
 • Po potrebi nadomeščanje sodelavk in sodelavcev pri podobno zahtevnih opravilih,
 • Zagotavljanje urejenosti delovnega mesta,
 • Aktivno obvladovanje evidenc v procesih na matičnem delovnem področju,
 • Sodelovanje v začasnih delovnih skupinah,
 • Aktivno sodelovanje pri racionalizacijah, ki bodo omogočale nižanje lastne cene storitev,
 • Aktivno sodelovanje pri prodajni usmerjenosti in osredotočenosti na celovito storitev,
 • Izvajanje drugih opravil, ki jih določajo splošni akti AMZS d.d.,
 • Izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo, pisnimi navodili in navodili nadrejenega vodje.

Poleg srednješolske izobrazbe tehnične ali družboslovne usmeritve in priporočenih 12 mesecev delovnih izkušenj mora kandidat imeti: znanje tujega jezika za strokovne namene (ANGL, NEM), veščine komuniciranja – prodaja, stranke v težavah, usposobljenost za delo s strankami – izvedba, ustno in pisno znanje slovenskega jezika – slovnično ustrezno, usposobljenost za osnovno razumevanje tehnične dokumentacije, znanje dela z Excelovimi preglednicami - samostojno, znanje dela v Wordu-urejanje besedil – samostojno, vozniški izpit B kategorije.

Z izbranim kandidatom bomo zaradi nadomeščanja začasno odsotne delavke sklenili delovno razmerje za določen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta do 31. 1. 2017 pošljejo na naslov:
AMZS d.d.
Služba za pravne in kadrovske zadeve
Dunajska 128a
1000 Ljubljana
s pripisom: »za razpis KC, dispečer, ne odpiraj!«.

V Ljubljani, 18. 1. 2017