Zaposlitev

Pridružite se nam in postanite del zgodbe "pravega prijatelja" tudi vi! Trenutno so razpisana naslednja delovna mesta:

Referent za registracije in zavarovanja 2 (m/ž) v Ljubljani

Za delo v AMZS poslovni enoti Ljubljana, Dunajska, objavljamo potrebo po novem sodelavcu na delovnem mestu

REFERENT ZA REGISTRACIJE IN ZAVAROVANJA 2 (m/ž) – 1 delavec

Delo obsega:

 • Izvajanje upravnih postopkov pri registraciji motornih in priklopnih vozil v skladu s predpisi.,
 • Kontroliranje listin pri izvajanju upravnih postopkov,
 • Sklepanje avtomobilskih zavarovanj,
 • Fakturiranje s področja registracij, zavarovanj in servisa,
 • Blagajniško poslovanje,
 • Oddajanje iztržkov, zaključevanje blagajne (vključno plačilne kartice),
 • Urejanje arhiva in listin,
 • Izvajanje drugih opravil na področju registracij in zavarovanj,
 • Včlanjevanje, prodajanje dokumentov za člane AMZS,
 • Izvajanje splošnih in administrativnih opravil skladno s Pravilnikom o organiziranosti poslovanja,
 • Usklajevanje strokovnega dela s strokovnjaki v organizacijski enoti in drugih organizacijskih enotah,
 • Strokovno usposabljanje, aktivno obvladovanje stroke, veljavnih predpisov, obnavljanje znanja, prenašanje znanja in veščin,
 • Izvajanje politike AMZS d.d. na svojem področju delovanja,
 • Definiranje potreb za informacijsko podporo na matičnem področju delovanja,
 • Vzpostavljanje, vzdrževanje in izboljševanje procesov ter delovnih postopkov, dajanje predlogov izboljšav,
 • Poročanje o opravljenem delu, izdelovanje strokovnih gradiv in poročil različne deležnike poslovanja,
 • Po potrebi nadomeščanje sodelavk in sodelavcev pri podobno zahtevnih opravilih,
 • Zagotavljanje urejenosti delovnega mesta,
 • Aktivno obvladovanje evidenc v procesih na matičnem delovnem področju,
 • Sodelovanje v začasnih delovnih skupinah,
 • Aktivno sodelovanje pri racionalizacijah, ki bodo omogočale nižanje lastne cene storitev,
 • Aktivno sodelovanje pri prodajni usmerjenosti in osredotočenosti na celovito storitev.
 • Izvajanje drugih opravil, ki jih določajo splošni akti AMZS d.d.,
 • Pripravljanje strokovnih izhodišč in vsebin s svojega delovnega področja,
 • Izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo, pisnimi navodili in navodili nadrejenega vodje.

Poleg srednješolske izobrazbe upravne, administrativne, ekonomske, komercialne, gimnazijske ali druge primerne usmeritve in priporočenih 12 mesecev delovnih izkušenj delovnih izkušenj mora kandidat imeti: strokovni izpit iz upravnega postopka (1. st., srednješolski program), preizkus znanja za referenta, izpit za zavarovalnega zastopnika, dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja, ustno in pisno znanje slovenskega jezika - slovnično ustrezno, znanje dela z Excelovimi preglednicami – osnovno, znanje dela v Wordu-urejanje besedil – osnovno, poznavanje zakonodaje in podzakonskih predpisov s svojega področja dela - osnovno znanje za dnevne delovne naloge.

Z izbranim kandidatom bomo zaradi nadomeščanja začasno odsotne delavke sklenili delovno razmerje za določen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta do 20.8.2017 pošljejo na naslov:
AMZS d.d.
Služba za pravne in kadrovske zadeve
Dunajska 128 a
1000 Ljubljana
s pripisom: »za razpis PE Ljubljana, RRZ2, ne odpiraj!«.

V Ljubljani, 7.8.2017

 

Mehanik 2 (m/ž) v Ljubljani


Za delo v AMZS Poslovni enoti Ljubljana, Dunajska objavljamo potrebo po dveh delavcih za delo na delovnem mestu:

MEHANIK 2 (m/ž) – 2 delavca

Delo obsega:

 • Izvajanje avtomehaničnih in avtoelektričarskih opravil v delavnici.
 • Izvajanje testiranj v delavnici.
 • Občasno izvajanje varne, pravočasne in kakovostne pomoči na cesti in vleke.
 • Strokovno usposabljanje, aktivno obvladovanje stroke, veljavnih predpisov, obnavljanje znanja, prenašanje znanja in veščin.
 • Po potrebi nadomeščanje sodelavk in sodelavcev pri podobno zahtevnih opravilih.
 • Zagotavljanje urejenosti delovnega mesta.
 • Sodelovanje v začasnih delovnih skupinah.
 • Izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo, pisnimi navodili in navodili nadrejenega vodje.

Poleg poklicne izobrazbe avtomehanične, avtoelektričarske, elektrotehnične ali strojne usmeritve in priporočenih 12 mesecev delovnih izkušenj delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delih mora kandidat imeti: vozniški izpit B in E kategorije in veljavno vozniško dovoljenje, izpit za ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini (klime), usposobljenost za delo z računalnikom – osnovno, ustno in pisno znanje slovenskega jezika - slovnično ustrezno, usposobljenost za širše razumevanje tehnične dokumentacije, znanje enega tujega jezika (angl.) za namene osnovnega govornega sporazumevanja.

Na podlagi delovnih izkušenj oz. primernih strokovnih referenc posameznika je ustrezna poklicna izobrazba, izjemoma tudi zaključeno osnovnošolsko izobraževanje.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta do 20.8.2017 pošljejo na naslov:
AMZS d.d.
Služba za pravne in kadrovske zadeve
Dunajska 128 a
1000 Ljubljana
s pripisom: »za razpis, PE Ljubljana, mehanik 2, ne odpiraj!«.


Ljubljana, 7.8.2017

Mehanik za pomoč na cesti 2 (m/ž) v Kranju

Za delo v AMZS poslovni enoti Kranj podaljšujemo rok za prijavo za delo na delovnem mestu:

MEHANIK ZA POMOČ NA CESTI 2 (m/ž) - 2 delavca

Delo obsega:

 • Vožnja vlečnega oziroma osebnega vozila.
 • Izvajanje popravil motornih vozil na terenu.
 • Prodajanje blaga.
 • Občasno izvajanje varne, pravočasne in kakovostne pomoči na cesti in vleke.
 • Izvajanje avtomehaničnih in avtoelektričarskih opravil v delavnici.
 • Izvajanje testiranj v delavnici.
 • Strokovno usposabljanje, aktivno obvladovanje stroke, veljavnih predpisov, obnavljanje znanja, prenašanje znanja in veščin.
 • Vzpostavljanje, vzdrževanje in izboljševanje procesov ter delovnih postopkov, dajanje predlogov izboljšav.
 • Poročanje o opravljenem delu, izdelovanje strokovnih gradiv in poročil različne deležnike poslovanja.
 • Po potrebi nadomeščanje sodelavk in sodelavcev pri podobno zahtevnih opravilih.
 • Zagotavljanje urejenosti delovnega mesta.
 • Sodelovanje v začasnih delovnih skupinah.
 • Izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo, pisnimi navodili in navodili nadrejenega vodje.

Poleg poklicne izobrazbe avtomehanične, avtoelektričarske, elektrotehnične ali strojne smeri mora kandidat imeti: vozniški izpit B kategorije in veljavno vozniško dovoljenje, usposobljenost za delo z računalnikom – osnovno, ustno in pisno znanje slovenskega jezika - slovnično ustrezno, usposobljenost za širše razumevanje tehnične dokumentacije, usposobljenost za nudenje prve pomoči.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta do 20. 8. 2017 pošljejo na naslov:

AMZS d.d.
Služba za pravne in kadrovske zadeve
Dunajska 128a
1000 Ljubljana
s pripisom: »za razpis PE KR, Mehanik za pomoč na cesti, ne odpiraj!«.

 

Mehanik 1 (m/ž) v Murski Soboti 

Za delo v AMZS poslovni enoti Murska Sobota objavljamo potrebo po delavcu na delovnem mestu:

MEHANIK 1 (m/ž) – 1 delavec

Delo obsega:

 • Izvajanje avtomehaničnih in avtoelektričarskih opravil v delavnici.
 • Izvajanje testiranj v delavnici.
 • Občasno izvajanje varne, pravočasne in kakovostne pomoči na cesti in vleke.
 • Strokovno usposabljanje, aktivno obvladovanje stroke, veljavnih predpisov, obnavljanje znanja, prenašanje znanja in veščin.
 • Po potrebi nadomeščanje sodelavk in sodelavcev pri podobno zahtevnih opravilih.
 • Zagotavljanje urejenosti delovnega mesta.
 • Sodelovanje v začasnih delovnih skupinah.
 • Izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo, pisnimi navodili in navodili nadrejenega vodje.


Poleg srednješolske izobrazbe avtomehanične, avtoelektričarske, elektrotehnične, strojne ali druge primerne usmeritve in priporočenih 12 mesecev delovnih izkušenj delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delih mora kandidat imeti: vozniški izpit B in E kategorije in veljavno vozniško dovoljenje, izpit za ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini (klime), usposobljenost za nudenje prve pomoči, usposobljenost za delo z računalnikom – osnovno, ustno in pisno znanje slovenskega jezika - slovnično ustrezno, usposobljenost za širše razumevanje tehnične dokumentacije, znanje enega tujega jezika (angl.) za namene osnovnega govornega sporazumevanja.
Na podlagi delovnih izkušenj oz. primernih strokovnih referenc posameznika je ustrezna poklicna izobrazba, izjemoma tudi zaključeno osnovnošolsko izobraževanje.


Z izbranim kandidatom bomo zaradi nadomeščanja začasno odsotnega delavca sklenili delovno razmerje za določen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta do 20.8.2017 pošljejo na naslov:
AMZS d.d.
Služba za pravne in kadrovske zadeve
Dunajska 128 a
1000 Ljubljana
s pripisom: »za razpis, PE MS, mehanik 1, ne odpiraj!«.


Ljubljana, 7.8.2017