Zaposlitev

Pridružite se nam in postanite del zgodbe "pravega prijatelja" tudi vi! Trenutno so razpisana naslednja delovna mesta:

Dispečer (m/ž) v Ljubljani

Za delo v AMZS klicnem centru v Ljubljani objavljamo potrebo po novem sodelavcu na delovnem mestu:

DISPEČER (m/ž)

Delo obsega:

 • Organiziranje pomoči in vleke vozil na cestah v Sloveniji in izbira optimalnega izvajalca glede na navodila, izbira optimalne poti, nadzor nad razpoložljivimi mehaniki in vozili ter statusi poteka intervencije,
 • Aktivna odzivnost na tel. številkah, namenjenih dajanju potrebnih informacij,
 • Organiziranje sekundarne asistence (urejanje prenočitev za stranke, zagotavljanje nadomestnih vozil, voznih kart za vlak, letalo ipd.),
 • Sprejemanje klicev in zajemanje potrebnih podatkov po vnaprej določenih protokolih,
 • Aktivna povezanost s PE in pogodbenimi izvajalci,
 • Izvajanje tehnične pomoči po telefonu ter izvajanje povratnih klicev strankam,
 • Strokovno usposabljanje, aktivno obvladovanje stroke, veljavnih predpisov, obnavljanje znanja, prenašanje znanja in veščin,
 • Izvajanje politike AMZS d.d. na svojem področju delovanja,
 • Definiranje potreb za informacijsko podporo na matičnem področju delovanja,
 • Vzpostavljanje, vzdrževanje in izboljševanje procesov ter delovnih postopkov, dajanje predlogov izboljšav,
 • Poročanje o opravljenem delu, izdelovanje strokovnih gradiv in poročil različne deležnike poslovanja,
 • Po potrebi nadomeščanje sodelavk in sodelavcev pri podobno zahtevnih opravilih.
 • Zagotavljanje urejenosti delovnega mesta,
 • Aktivno obvladovanje evidenc v procesih na matičnem delovnem področju,
 • Sodelovanje v začasnih delovnih skupinah,
 • Aktivno sodelovanje pri racionalizacijah, ki bodo omogočale nižanje lastne cene storitev,
 • Aktivno sodelovanje pri prodajni usmerjenosti in osredotočenosti na celovito storitev,
 • Izvajanje drugih opravil, ki jih določajo splošni akti AMZS d.d.,
 • Izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo, pisnimi navodili in navodili nadrejenega vodje.

Poleg srednješolske izobrazbe tehnične ali družboslovne usmeritve in priporočenih 12 mesecev delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delih, mora kandidat imeti: znanje tujega jezika za strokovne namene (ANGL oz. NEM), veščine komuniciranja - prodaja, stranke v težavah, usposobljenost za delo s strankami – izvedba, usposobljenost za osnovno razumevanje tehnične dokumentacije, ustno in pisno znanje slovenskega jezika - slovnično ustrezno, znanje dela z Excelovimi preglednicami – samostojno, znanje dela v Wordu-urejanje besedil – samostojno, vozniški izpit B kategorije.

Z izbranim kandidatom bomo zaradi usposabljanja za delo sklenili delovno razmerje za določen čas enega (1) leta s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta do 4. 3. 2017 pošljejo na naslov:

AMZS d.d.
Služba za pravne in kadrovske zadeve
Dunajska 128a
1000 Ljubljana
s pripisom: »za razpis KC, dispečer, ne odpiraj!«.

V Ljubljani, 10.3.2017

 

Referent za registracije in zavarovanja 2 (m/ž) v Ljubljani

Za delo v AMZS poslovni enoti Ljubljana objavljamo potrebo po novem sodelavcu na delovnem mestu:

REFERENT ZA REGISTRACIJE IN ZAVAROVANJA 2 (m/ž)

Delo obsega:

 • Izvajanje upravnih postopkov pri registraciji motornih in priklopnih vozil v skladu s predpisi.,
 • Kontroliranje listin pri izvajanju upravnih postopkov,
 • Sklepanje avtomobilskih zavarovanj,
 • Fakturiranje s področja registracij, zavarovanj in servisa,
 • Blagajniško poslovanje,
 • Oddajanje iztržkov, zaključevanje blagajne (vključno plačilne kartice),
 • Urejanje arhiva in listin,
 • Izvajanje drugih opravil na področju registracij in zavarovanj,
 • Včlanjevanje, prodajanje dokumentov za člane AMZS,
 • Izvajanje splošnih in administrativnih opravil skladno s Pravilnikom o organiziranosti poslovanja,
 • Usklajevanje strokovnega dela s strokovnjaki v organizacijski enoti in drugih organizacijskih enotah,
 • Strokovno usposabljanje, aktivno obvladovanje stroke, veljavnih predpisov, obnavljanje znanja, prenašanje znanja in veščin,
 • Izvajanje politike AMZS d.d. na svojem področju delovanja,
 • Definiranje potreb za informacijsko podporo na matičnem področju delovanja,
 • Vzpostavljanje, vzdrževanje in izboljševanje procesov ter delovnih postopkov, dajanje predlogov izboljšav,
 • Poročanje o opravljenem delu, izdelovanje strokovnih gradiv in poročil različne deležnike poslovanja,
 • Po potrebi nadomeščanje sodelavk in sodelavcev pri podobno zahtevnih opravilih,
 • Zagotavljanje urejenosti delovnega mesta,
 • Aktivno obvladovanje evidenc v procesih na matičnem delovnem področju,
 • Sodelovanje v začasnih delovnih skupinah,
 • Aktivno sodelovanje pri racionalizacijah, ki bodo omogočale nižanje lastne cene storitev,
 • Aktivno sodelovanje pri prodajni usmerjenosti in osredotočenosti na celovito storitev.
 • Izvajanje drugih opravil, ki jih določajo splošni akti AMZS d.d.,
 • Pripravljanje strokovnih izhodišč in vsebin s svojega delovnega področja,
 • Izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo, pisnimi navodili in navodili nadrejenega

Poleg srednješolske izobrazbe upravne, administrativne, ekonomske, komercialne, gimnazijske ali druge primerne usmeritve in priporočenih 12 mesecev delovnih izkušenj delovnih izkušenj mora kandidat imeti: strokovni izpit iz upravnega postopka (1. st., srednješolski program), preizkus znanja za referenta, izpit za zavarovalnega zastopnika, dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja, ustno in pisno znanje slovenskega jezika - slovnično ustrezno, znanje dela z Excelovimi preglednicami – osnovno, znanje dela v Wordu-urejanje besedil – osnovno, poznavanje zakonodaje in podzakonskih predpisov s svojega področja dela - osnovno znanje za dnevne delovne naloge.

Z izbranim kandidatom bomo zaradi nadomeščanja začasno odsotne delavke sklenili delovno razmerje za določen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta do 3. 4. 2017 pošljejo na naslov:

AMZS d.d.
Služba za pravne in kadrovske zadeve
Dunajska 128a
1000 Ljubljana
s pripisom: »za razpis PE Ljubljana, RRZ2, ne odpiraj!«.

V Ljubljani, 15.3.2017

 

Mehanik 1 (m/ž) v Ljubljani

Za delo v AMZS poslovni enoti Ljubljana objavljamo potrebo po novem sodelavcu na delovnem mestu:

MEHANIK 1 (m/ž)

Delo obsega:

 • Izvajanje avtomehaničnih in avtoelektričarskih opravil v delavnici.
 • Izvajanje testiranj v delavnici.
 • Občasno izvajanje varne, pravočasne in kakovostne pomoči na cesti in vleke.
 • Strokovno usposabljanje, aktivno obvladovanje stroke, veljavnih predpisov, obnavljanje znanja, prenašanje znanja in veščin.
 • Po potrebi nadomeščanje sodelavk in sodelavcev pri podobno zahtevnih opravilih.
 • Zagotavljanje urejenosti delovnega mesta.
 • Sodelovanje v začasnih delovnih skupinah.
 • Izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo, pisnimi navodili in navodili nadrejenega vodje.

Poleg srednješolske izobrazbe avtomehanične, avtoelektričarske, elektrotehnične, strojne ali druge primerne usmeritve in priporočenih 12 mesecev delovnih izkušenj delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delih mora kandidat imeti: vozniški izpit B in E kategorije in veljavno vozniško dovoljenje, izpit za ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini (klime), usposobljenost za nudenje prve pomoči, usposobljenost za delo z računalnikom – osnovno, ustno in pisno znanje slovenskega jezika - slovnično ustrezno, usposobljenost za širše razumevanje tehnične dokumentacije, znanje enega tujega jezika (angl.) za namene osnovnega govornega sporazumevanja.

Na podlagi delovnih izkušenj oz. primernih strokovnih referenc posameznika je ustrezna poklicna izobrazba, izjemoma tudi zaključeno osnovnošolsko izobraževanje.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta do 3. 4. 2017 pošljejo na naslov:

AMZS d.d.
Služba za pravne in kadrovske zadeve
Dunajska 128a
1000 Ljubljana
s pripisom: »za razpis PE Ljubljana, mehanik 1, ne odpiraj!«.

V Ljubljani, 15.3.2017

 

Kontrolor tehničnih pregledov 2 (m/ž) v Ljubljani

Za delo v AMZS poslovni enoti Ljubljana, Leskoškova objavljamo potrebo po novem sodelavcu na delovnem mestu:

KONTROLOR TEHNIČNIH PREGLEDOV 2 (m/ž)

Delo obsega:

 • Izvajanje opravil kontrolorja tehničnih pregledov za kontrolo motornih in priklopnih vozil v skladu s predpisi in navodili za delo,
 • Izvajanje tehničnih pregledov do in nad 3500 kg NDM,
 • Sprejemanje strank in opravljanje zaključnega razgovora,
 • Usklajevanje strokovnega dela s strokovnjaki v organizacijski enoti in drugih organizacijskih enotah,
 • Strokovno usposabljanje, aktivno obvladovanje stroke, veljavnih predpisov, obnavljanje znanja, prenašanje znanja in veščin,
 • Izvajanje politike AMZS d.d. na svojem področju delovanja,
 • Definiranje potreb za informacijsko podporo na matičnem področju delovanja,
 • Vzpostavljanje, vzdrževanje in izboljševanje procesov ter delovnih postopkov, dajanje predlogov izboljšav,
 • Poročanje o opravljenem delu, izdelovanje strokovnih gradiv in poročil različne deležnike poslovanja,
 • Po potrebi nadomeščanje sodelavk in sodelavcev pri podobno zahtevnih opravilih,
 • Zagotavljanje urejenosti delovnega mesta,
 • Aktivno obvladovanje evidenc v procesih na matičnem delovnem področju,
 • Sodelovanje v začasnih delovnih skupinah,
 • Izvajanje drugih opravil, ki jih določajo splošni akti AMZS d.d.,
 • Izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo, pisnimi navodili in navodili nadrejenega vodje,

Pripravljanje strokovnih izhodišč in vsebin s svojega delovnega področja.

Poleg srednješolske izobrazbe tehnične ali prometne usmeritve in priporočenih 36 mesecev delovnih izkušenj mora kandidat imeti: izpit za kontrolorja tehničnih pregledov s potrebnimi obnovitvami, poznavanje zakonodaje in podzakonskih predpisov s svojega področja dela - osnovno znanje za dnevne delovne naloge, ustno in pisno znanje slovenskega jezika - slovnično ustrezno, usposobljenost za delo z računalnikom – osnovno, usposobljenost za širše razumevanje tehnične dokumentacije, vozniški izpit A, B in F kategorije.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta do 7. 4. 2017 pošljejo na naslov:

AMZS d.d.
Služba za pravne in kadrovske zadeve
Dunajska 128a
1000 Ljubljana
s pripisom: »za razpis PE Lj. Leskoškova, KTP2, ne odpiraj!«.

V Ljubljani, 23. 3. 2017

 

Mehanik 2 (m/ž) v Celju

Za delo v AMZS poslovni enoti Celje objavljamo potrebo po novem sodelavcu na delovnem mestu:

MEHANIK 2 (m/ž)

Delo obsega:

 • Izvajanje avtomehaničnih in avtoelektričarskih opravil v delavnici.
 • Izvajanje testiranj v delavnici.
 • Občasno izvajanje varne, pravočasne in kakovostne pomoči na cesti in vleke.
 • Strokovno usposabljanje, aktivno obvladovanje stroke, veljavnih predpisov, obnavljanje znanja, prenašanje znanja in veščin.
 • Po potrebi nadomeščanje sodelavk in sodelavcev pri podobno zahtevnih opravilih.
 • Zagotavljanje urejenosti delovnega mesta.
 • Sodelovanje v začasnih delovnih skupinah.
 • Izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo, pisnimi navodili in navodili nadrejenega vodje.

Poleg poklicne izobrazbe avtomehanične, avtoelektričarske, elektrotehnične ali strojne usmeritve in priporočenih 12 mesecev delovnih izkušenj delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delih mora kandidat imeti: vozniški izpit B in E kategorije in veljavno vozniško dovoljenje, izpit za ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini (klime), usposobljenost za delo z računalnikom – osnovno, ustno in pisno znanje slovenskega jezika - slovnično ustrezno, usposobljenost za širše razumevanje tehnične dokumentacije, znanje enega tujega jezika (angl.) za namene osnovnega govornega sporazumevanja.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta do 3. 4. 2017 pošljejo na naslov:

AMZS d.d.
Služba za pravne in kadrovske zadeve
Dunajska 128a
1000 Ljubljana
s pripisom: »za razpis PE Celje, mehanik 2, ne odpiraj!«.

V Ljubljani, 15.3.2017

 

Referent za registracije in zavarovanja 2 (m/ž) v Kopru

Za delo v AMZS poslovni enoti Koper objavljamo potrebo po novem sodelavcu na delovnem mestu:

REFERENT ZA REGISTRACIJE IN ZAVAROVANJA 2 (m/ž)

Delo obsega:

 • Izvajanje upravnih postopkov pri registraciji motornih in priklopnih vozil v skladu s predpisi.,
 • Kontroliranje listin pri izvajanju upravnih postopkov,
 • Sklepanje avtomobilskih zavarovanj,
 • Fakturiranje s področja registracij, zavarovanj in servisa,
 • Blagajniško poslovanje,
 • Oddajanje iztržkov, zaključevanje blagajne (vključno plačilne kartice),
 • Urejanje arhiva in listin,
 • Izvajanje drugih opravil na področju registracij in zavarovanj,
 • Včlanjevanje, prodajanje dokumentov za člane AMZS,
 • Izvajanje splošnih in administrativnih opravil skladno s Pravilnikom o organiziranosti poslovanja,
 • Usklajevanje strokovnega dela s strokovnjaki v organizacijski enoti in drugih organizacijskih enotah,
 • Strokovno usposabljanje, aktivno obvladovanje stroke, veljavnih predpisov, obnavljanje znanja, prenašanje znanja in veščin,
 • Izvajanje politike AMZS d.d. na svojem področju delovanja,
 • Definiranje potreb za informacijsko podporo na matičnem področju delovanja,
 • Vzpostavljanje, vzdrževanje in izboljševanje procesov ter delovnih postopkov, dajanje predlogov izboljšav,
 • Poročanje o opravljenem delu, izdelovanje strokovnih gradiv in poročil različne deležnike poslovanja,
 • Po potrebi nadomeščanje sodelavk in sodelavcev pri podobno zahtevnih opravilih,
 • Zagotavljanje urejenosti delovnega mesta,
 • Aktivno obvladovanje evidenc v procesih na matičnem delovnem področju,
 • Sodelovanje v začasnih delovnih skupinah,
 • Aktivno sodelovanje pri racionalizacijah, ki bodo omogočale nižanje lastne cene storitev,
 • Aktivno sodelovanje pri prodajni usmerjenosti in osredotočenosti na celovito storitev.
 • Izvajanje drugih opravil, ki jih določajo splošni akti AMZS d.d.,
 • Pripravljanje strokovnih izhodišč in vsebin s svojega delovnega področja,
 • Izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo, pisnimi navodili in navodili nadrejenega

Poleg srednješolske izobrazbe upravne, administrativne, ekonomske, komercialne, gimnazijske ali druge primerne usmeritve in priporočenih 12 mesecev delovnih izkušenj delovnih izkušenj mora kandidat imeti: strokovni izpit iz upravnega postopka (1. st., srednješolski program), preizkus znanja za referenta, izpit za zavarovalnega zastopnika, dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja, ustno in pisno znanje slovenskega jezika - slovnično ustrezno, znanje dela z Excelovimi preglednicami – osnovno, znanje dela v Wordu-urejanje besedil – osnovno, poznavanje zakonodaje in podzakonskih predpisov s svojega področja dela - osnovno znanje za dnevne delovne naloge.

Z izbranim kandidatom bomo zaradi nadomeščanja začasno odsotne delavke sklenili delovno razmerje za določen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta do 15. 4. 2017 pošljejo na naslov:

AMZS d.d.
Služba za pravne in kadrovske zadeve
Dunajska 128a
1000 Ljubljana
s pripisom: »za razpis PE KP, RRZ2, ne odpiraj!«.

V Ljubljani, 23.3.2017

 

Referent za registracije in zavarovanja 2 (m/ž) v Šempetru pri Novi Gorici

Za delo v AMZS poslovni enoti Nova Gorica objavljamo potrebo po novem sodelavcu na delovnem mestu:

REFERENT ZA REGISTRACIJE IN ZAVAROVANJA 2 (m/ž)

Delo obsega:

 • Izvajanje upravnih postopkov pri registraciji motornih in priklopnih vozil v skladu s predpisi.,
 • Kontroliranje listin pri izvajanju upravnih postopkov,
 • Sklepanje avtomobilskih zavarovanj,
 • Fakturiranje s področja registracij, zavarovanj in servisa,
 • Blagajniško poslovanje,
 • Oddajanje iztržkov, zaključevanje blagajne (vključno plačilne kartice),
 • Urejanje arhiva in listin,
 • Izvajanje drugih opravil na področju registracij in zavarovanj,
 • Včlanjevanje, prodajanje dokumentov za člane AMZS,
 • Izvajanje splošnih in administrativnih opravil skladno s Pravilnikom o organiziranosti poslovanja,
 • Usklajevanje strokovnega dela s strokovnjaki v organizacijski enoti in drugih organizacijskih enotah,
 • Strokovno usposabljanje, aktivno obvladovanje stroke, veljavnih predpisov, obnavljanje znanja, prenašanje znanja in veščin,
 • Izvajanje politike AMZS d.d. na svojem področju delovanja,
 • Definiranje potreb za informacijsko podporo na matičnem področju delovanja,
 • Vzpostavljanje, vzdrževanje in izboljševanje procesov ter delovnih postopkov, dajanje predlogov izboljšav,
 • Poročanje o opravljenem delu, izdelovanje strokovnih gradiv in poročil različne deležnike poslovanja,
 • Po potrebi nadomeščanje sodelavk in sodelavcev pri podobno zahtevnih opravilih,
 • Zagotavljanje urejenosti delovnega mesta,
 • Aktivno obvladovanje evidenc v procesih na matičnem delovnem področju,
 • Sodelovanje v začasnih delovnih skupinah,
 • Aktivno sodelovanje pri racionalizacijah, ki bodo omogočale nižanje lastne cene storitev,
 • Aktivno sodelovanje pri prodajni usmerjenosti in osredotočenosti na celovito storitev.
 • Izvajanje drugih opravil, ki jih določajo splošni akti AMZS d.d.,
 • Pripravljanje strokovnih izhodišč in vsebin s svojega delovnega področja,
 • Izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo, pisnimi navodili in navodili nadrejenega

Poleg srednješolske izobrazbe upravne, administrativne, ekonomske, komercialne, gimnazijske ali druge primerne usmeritve in priporočenih 12 mesecev delovnih izkušenj delovnih izkušenj mora kandidat imeti: strokovni izpit iz upravnega postopka (1. st., srednješolski program), preizkus znanja za referenta, izpit za zavarovalnega zastopnika, dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja, ustno in pisno znanje slovenskega jezika - slovnično ustrezno, znanje dela z Excelovimi preglednicami – osnovno, znanje dela v Wordu-urejanje besedil – osnovno, poznavanje zakonodaje in podzakonskih predpisov s svojega področja dela - osnovno znanje za dnevne delovne naloge.

Z izbranim kandidatom bomo zaradi nadomeščanja začasno odsotne delavke sklenili delovno razmerje za določen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta do 15. 4. 2017 pošljejo na naslov:

AMZS d.d.
Služba za pravne in kadrovske zadeve
Dunajska 128a
1000 Ljubljana
s pripisom: »za razpis PE NG, RRZ2, ne odpiraj!«.

V Ljubljani, 23.3.2017