Zaposlitev

Pridružite se nam in postanite del zgodbe "pravega prijatelja" tudi vi! Trenutno so razpisana naslednja delovna mesta:

Samostojni knjigovodja (m/ž) v Ljubljani

Za delo v Službi za finance, računovodstvo in ekonomiko družbe AMZS d.d. objavljamo potrebo po novem sodelavcu za delo na delovnem mestu:

SAMOSTOJNI KNJIGOVODJA (m/ž) – 1 delavec:

Delo obsega:

 • izvajanje računovodskih opravil ob poznavanju in upoštevanju veljavnih zakonov in predpisov ter pravilnikov družbe,
 • spremljanje zakonodaje in predpisov z računovodskega in davčnega področja,
 • zagotavljanje finančnega in računovodskega nadzora,
 • vodenje glavne knjige,
 • knjiženje poslovnih dogodkov,
 • kontroliranje knjigovodskih listin,
 • vodenje registra osnovnih sredstev in obračunavanje amortizacije,
 • izvajanje obračuna DDV, spremljanje zakonodaje ter priprava navodil za delo s področja DDV,
 • pripravljanje podatkov za popis sredstev in virov sredstev,
 • priprava poročil za državne institucije s področja,
 • izvajanje opravil ekonomike poslovanja s področja ob upoštevanju načel stroke in usmeritev vodstva,
 • sodelovanje v notranjih in zunanjih revizijskih pregledih s področja,
 • spremljanje pravilnega delovanja računalniških programov in sodelovanje pri razvoju le teh,
 • pripravljanje strokovnih izhodišč in vsebin s svojega delovnega področja,
 • izvajanje splošnih in administrativnih opravil skladno s Pravilnikom o organiziranosti poslovanja,
 • usklajevanje strokovnega dela s strokovnjaki v organizacijski enoti in drugih organizacijskih enotah,
 • izvajanje politike AMZS d.d. na svojem področju delovanja,
 • vzpostavljanje, vzdrževanje in izboljševanje procesov ter delovnih postopkov, dajanje predlogov izboljšav,zagotavljanje pravilne hrambe listin,
 • po potrebi opravljanje dela v različnih organizacijskih enotah družbe,
 • po potrebi nadomeščanje sodelavk in sodelavcev pri podobno zahtevnih opravilih,
 • sodelovanje v projektnih in delovnih skupinah,
 • izvajanje drugih opravil, ki jih določajo splošni akti AMZS d.d.,
 • izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo in po navodilih nadrejenega vodje.

Od kandidata pričakujemo:

 • višješolsko izobrazbo ekonomske ali druge primerne usmeritve in priporočenih 36 mesecev delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu,
 • dobro poznavanje Slovenskih računovodskih standardov ter aktualne davčne zakonodaje,
 • odlično znanje MS Office,
 • natančnost, odgovornost in upoštevanje rokov,
 • samostojnost in samoiniciativnost,
 • analitične sposobnosti,
 • zaželeno je poznavanje poslovno informacijskega sistema Navision.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom.

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta do 2. 6. 2017 pošljejo na naslov:

AMZS d.d.
Služba za pravne in kadrovske zadeve
Dunajska 128a
1000 Ljubljana
s pripisom: »za razpis samostojni knjigovodja, ne odpiraj!«.

V Ljubljani, 19.5.2017

Strokovni sodelavec za pravne zadeve (m/ž) v Ljubljani

Za delo v Službi za pravne in kadrovske zadeve družbe AMZS d.d. v Ljubljani objavljamo potrebo po novem sodelavcu za delo na delovnem mestu:

STROKOVNI SODELAVEC ZA PRAVNE ZADEVE (m/ž)

Delo obsega:

 • pripravljanje strokovnih izhodišč in vsebin s svojega delovnega področja,
 • pripravljanje in ažuriranje splošnih aktov družbe,
 • vzpostavljanje sistema vzorcev tipičnih pogodb, obrazcev in navodil za dnevno uporabo v PE,
 • pregledovanje pogodb z vidika pravne zaščite družbe,
 • pripravljanje manj zahtevnih pogodb,
 • spremljanje zakonodaje,
 • pripravljanje potrebne dokumentacije (gradiv) v primeru sodnih sporov, postopkov sodnega registra, zemljiške knjige in notariata,
 • dajanje pravnih mnenj,
 • nomotehnični pregled pravnih aktov družbe,
 • oblikovanje pogodb o zaposlitvi, oblikovanje drugih splošnih aktov,
 • sodelovanje pri reševanju reklamacijskih primerov in škodnih dogodkov,
 • vodenje kataloga in zbirk osebnih podatkov,
 • pripravljanje planov in poročil pravnega strokovnega področja,
 • pravno svetovanje OE in PE (pomoč v pravnih zadevah od priprave do izvedbe),
 • izvajanje splošnih in administrativnih opravil skladno s Pravilnikom o organiziranosti poslovanja,
 • pripravljanje strokovnih izhodišč, mnenj in odgovorov za različne javnosti (strokovna, notranja, zunanja), skladno s pravili komuniciranja z javnostmi in mediji,
 • vodenje timov oziroma projektov oziroma sodelovanje v timih in projektih,
 • usklajevanje strokovnega dela s strokovnjaki v organizacijski enoti in drugih organizacijskih enotah,
 • strokovno usposabljanje, aktivno obvladovanje stroke, veljavnih predpisov, obnavljanje znanja, prenašanje znanja in veščin,
 • izvajanje politike AMZS d.d. na svojem področju delovanja,
 • definiranje potreb za informacijsko podporo na matičnem področju delovanja,
 • vzpostavljanje, vzdrževanje in izboljševanje procesov ter delovnih postopkov, dajanje predlogov izboljšav,
 • poročanje o opravljenem delu, izdelovanje strokovnih gradiv in poročil različne deležnike poslovanja,
 • po potrebi nadomeščanje sodelavk in sodelavcev pri podobno zahtevnih opravilih,
 • zagotavljanje urejenosti delovnega mesta,
 • aktivno obvladovanje evidenc v procesih na matičnem delovnem področju,
 • sodelovanje v začasnih delovnih skupinah,
 • aktivno sodelovanje pri racionalizacijah, ki bodo omogočale nižanje lastne cene storitev,
 • aktivno sodelovanje pri prodajni usmerjenosti in osredotočenosti na celovito storitev,
 • izvajanje drugih opravil, ki jih določajo splošni akti AMZS d.d.,
 • izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo, pisnimi navodili in navodili nadrejenega vodje.

Poleg univerzitetne izobrazbe pravne smeri in priporočenih 36 mesecev delovnih izkušenj, mora kandidat imeti: ustno in pisno znanje slovenskega jezika – slovnično ustrezno, znanje dela z Excelovimi preglednicami – osnovno, znanje dela v Wordu-urejanje besedil – samostojno, obvladovanje različne zakonodaje in podzakonskih predpisov s širšega področja dela – zahtevno, veščine s področja sodelovanja in pogajanja s predstavniki zaposlenih.

Z izbranim kandidatom bomo zaradi nadomeščanja začasno odsotne delavke sklenili delovno razmerje za določen čas s polnim delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom.

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta do 29. 5. 2017 pošljejo na naslov:

AMZS d.d.
Služba za pravne in kadrovske zadeve
Dunajska 128a
1000 Ljubljana
s pripisom: »za razpis strokovni sodelavec za pravne zadeve, ne odpiraj!«.

Ljubljana, 17.5.2017

Mehanik za pomoč na cesti 2 (m/ž) v Kranju

Za delo v AMZS poslovni enoti v Kranju objavljamo potrebo po novem sodelavcu na delovnem mestu:

MEHANIK ZA POMOČ NA CESTI 2 (m/ž)

Delo obsega:

 • Vožnja vlečnega oziroma osebnega vozila.
 • Izvajanje popravil motornih vozil na terenu.
 • Prodajanje blaga.
 • Občasno izvajanje varne, pravočasne in kakovostne pomoči na cesti in vleke.
 • Izvajanje avtomehaničnih in avtoelektričarskih opravil v delavnici.
 • Izvajanje testiranj v delavnici.
 • Strokovno usposabljanje, aktivno obvladovanje stroke, veljavnih predpisov, obnavljanje znanja, prenašanje znanja in veščin.
 • Vzpostavljanje, vzdrževanje in izboljševanje procesov ter delovnih postopkov, dajanje predlogov izboljšav.
 • Poročanje o opravljenem delu, izdelovanje strokovnih gradiv in poročil različne deležnike poslovanja.
 • Po potrebi nadomeščanje sodelavk in sodelavcev pri podobno zahtevnih opravilih.
 • Zagotavljanje urejenosti delovnega mesta.
 • Sodelovanje v začasnih delovnih skupinah.
 • Izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo, pisnimi navodili in navodili nadrejenega vodje.

Poleg poklicne izobrazbe avtomehanične, avtoelektričarske, elektrotehnične ali strojne smeri mora kandidat imeti: vozniški izpit B kategorije in veljavno vozniško dovoljenje, usposobljenost za delo z računalnikom – osnovno, ustno in pisno znanje slovenskega jezika - slovnično ustrezno, usposobljenost za širše razumevanje tehnične dokumentacije, usposobljenost za nudenje prve pomoči.

Poleg priporočenih 24 mesecev delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delih je željeno, da ima kandidat vozniški izpit C in E kategorije.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Vse zainteresirane kandidate vabimo, da vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta do 27. 5. 2017 pošljejo na naslov:

AMZS d.d.
Služba za pravne in kadrovske zadeve
Dunajska 128a
1000 Ljubljana
s pripisom: »za razpis PE KR, Mehanik za pomoč na cesti, ne odpiraj!«.

V Ljubljani, 11. 5. 2017