100 let tradicije

Za rojstno leto Avto-moto zveze Slovenije štejemo leto 1909, ko je bil ustanovljen Kranjski avtomobilni klub. Korenine današnje organiziranosti sodijo v leto 1948, ko je 10 avto-moto društev s 1850 člani ustanovilo Avto-moto zvezo Slovenije.

Časovnica:

 • 1909 - ustanovitev Kranjskega avtomobilnega kluba
 • 1948 - ustanovitev zveze slovenskih avto-moto društev - AMZS
 • 1957 - izid prve številke revije AM, ki se pozneje preimenuje v Motorevijo
 • 1959 - začetek delovanja službe Pomoč-informacije
 • 1971 - uvedba enotne telefonske številke službe Pomoč-informacije 987
 • 1974 - uvedba brezplačnih preventivnih tehničnih pregledov
 • 1991 - osamosvojitev AMZS kot nacionalnega avtomobilskega kluba
 • 1992 - včlanitev AMZS v mednarod. org. AIT, FIA, FIM
 • 1994 - ustanovitev AMZS, d. o. o.
 • 1994 - včlanitev v ARC Transistance
 • 1996 - AMZS ustanovi delniško družbo
 • 2000 - Telefonska številka 987 se spremeni v 1987
 • 2000 - Pridobitev standarda ISO 9002 za AMZS d. d.
 • 2000 - uvedba programa ARC Europe Show Your Card
 • 2003 - pridobitev AMZS Hertz Franšize
 • 2006 - nakup AMZS – Interservice / ustanovitev Izave
 • 2006 - ustanovitev Avtošole AMZS d. o. o.
 • 2008 - izgradnja in otvoritev AMZS Centra varne vožnje na Vranskem

50 let AMZS pomoči na cestah

Po vzoru tujih avto-moto klubov je Avto-moto zveza Slovenije 1. oktobra 1959 poskusno ustanovila službo pomoč – informacije (SPI) in se s tem odzvala na vse gostejši promet na takratnih slovenskih cestah in vse pogostejše klice na pomoč slovenskih voznikov. 1. januarja 1960 je nova služba začela redno delovati in ta datum šteje za dan začetka delovanja AMZS pomoči na cesti, ki je danes zelo pomemben in nepogrešljiv del storitev Avto-moto zveze Slovenije.

Začetki službe za pomoč na cesti so bili seveda skromni; oktobra 1959 so začeli nuditi pomoč voznikom s petimi motornimi kolesi puch SG 250. V tistih časih so bili leteči mehaniki opremljeni z najnujnešim orodjem in nekaterimi rezervnimi deli za najpogostejše modele avtomobilov na naših cestah. Ni odveč pripomba, da so bili takrat avtomobili tehnično in mehansko precej bolj enostavno zasnovani kot danes, zato so bili leteči mehaniki uspešni pri odpravljanju okvar.

Poleg nudenja pomoči na cestah je nova služba že od začetka delovanja voznikom – domačim in tujim - pomagala tudi z informacijami; obveščala jih je o stanju in prevoznosti cest ter gorskih prelazov, nudila informacije v zvezi z možnostjo prenočitev, obveščala o turističnih zanimivostih in vse ostalo, kar je zanimalo voznike. Obenem je takratna služba za pomoč na cesti urejevala in zavarovala promet ob nesrečah, nudila poškodovanim prvo pomoč, čistila cestišče po odstranitvi poškodovanih vozil, odstranjevala s ceste oljne madeže, posipala cestišče ob nenadnih poledicah, odstranjevala kamenje in povoženo divjad, hkrati pa tudi poročala cestnim podjetjem o nenadnih spremembah na cestah in cestni opremi.

Leta 1961 je AMZS pet motornih koles in kombi nadomestila s šestimi preurejenimi lahkimi dostavniki citroen 2CV furgonette – vse to brez pomoči države. Šele leta 1963 je bila prvič odobrena pomoč s strani takratnega cestnega sklada SRS; AMZS je vozni park okrepil s štirimi novimi zastavami 750, na novo pa je zaposlil 14 avtomehanikov. Kmalu nato je služba za pomoč na cesti začela delovati z desetimi službenimi vozili in dvajsetimi mehaniki, delovni čas se je raztegnil na vse dni v tednu od 8. do 20. ure, pokrivala pa je cestne odseke Šentilj – Vojnik, Vojnik – Domžale, Ljubljana – Postojna, Postojna – Razdrto – Rupa, Gorica – Razdrto – Sežana, Senožeče – Sečovlje, Bregana – Karteljevo, Karteljevo – Ljubljana, Ljubljana – Radovljica in Radovljica – Podkoren. Leta 1966 so bila v službo za pomoč na cesti vključena štiri nova službena vozila, leto kasneje pa je bil vozni park bogatejši tudi za tri specialna vlečna vozila TAM 200.

Po sedmih letih delovanja je AMZS službo za pomoč in informacije preobrazila v stacionarni način delovanja na klic v prenovljeni zgradbi v Trebnjem.

Leta 1968 je bil dograjen turistično- tehnični center AMZS na takratni Titovi cesti 138 v Ljubljani, ki je sprejemal klice za mesto Ljubljana z okolico, novi center pa je imel tudi svojo vlečno službo s tremi vozili. Kmalu je ljubljanska tehnična baza postala središče službe za pomoč na cesti. Že leta 1971 so bili vsi centri opremljeni za sprejem telefonskih klicev na pomoč, istega leta pa je bila uvedena tudi enotna klicna številka 987. Ta je bila leta 2000 spremenjena v sedanjo enotno klicno številko 1987.

Ves ta čas je AMZS gradila tudi nove tehnične baze, tako da ima danes AMZS po celi Sloveniji strateško razporejenih 20 poslovnih enot, ki zagotavljajo dobro pokritost, dostopnost za člane in odzivnost na klice za pomoč. Na slednje odgovarja in jih usmerja sodoben dispečerski center v Ljubljani, ki sprejema klice od članov AMZS, nečlanov, upravičencev do različnih oblik mobilnih garancij in članov tujih klubov AIT/FIA. Operaterji v dispečerskem centru sprejmejo v povprečju 13.000 klicev na mesec, v času poletne turistične sezone pa se število klicev na mesec povzpne tudi do številke 21.000.

Za izvajanje pomoči na cesti je AMZS leta 2000 dobil tudi certifikat kakovosti ISO 9001. Vozni park AMZS skupaj s pogodbenimi partnerji obsega več kot 150 vozil. 

 

AMZS darilne kartice

Obdarujte izven okvirjev - z darilnimi karticami AMZS. Na voljo v poslovnih enotah AMZS.

Več