V času 24. kolesarske dirke Po Sloveniji pred odhodom na pot preverite zapore cest

Novice

Od četrtka, 15. 6., do nedelje, 18. 6. 2017, bo potekala že 24. kolesarska dirka po Sloveniji, na kateri bo 19 ekip v štirih etapah prekolesarilo 657 kilometrov.

Vir: www.tourofslovenia.si
Vir: www.tourofslovenia.si

15. 6. 2017, 1. etapa: Koper–Kočevje (159,4 km): začetek etape ob 11.00, predviden zaključek med 14.45 in 15.10

Trasa: Koper–Bertoki–Dekani–Črni Kal–Kozina–Divača–Lokev–Lipica–Lokev–Divača–Senožeče–Razdrto–Postojna–Unec–Rakek–Cerknica–Grahovo–Bloška Polica–Nova vas–Sodražica–Žlebič–Ribnica–Kočevje

Profil 1. etapeČasovnica 1. etape

16. 6. 2017, 2. etapa: Ljubljana–Ljubljana (169,9 km): začetek etape ob 10.55, predviden zaključek med 14.50 in 15.40

Trasa: Ljubljana (hala Tivoli – Celovška)–Tacen–Sp. Pirniče–Smlednik–Valburga–Zbilje–Podreča–Mavčiče–Breg ob Savi–Kranj (Ljubljanska – Bleiweisova)–Kokrica–Brdo–Britof–Šenčur–Visoko–Luže–Cerklje–Zg. Brnik–Sp. Brnik–Lahovče–Komenda–Moste–Podgorje–Duplica–Kamnik–Volčji Potok–Radomlje–Vir–Želodnik–Krtina–Moravče–Kandrše–Slivna–Vače–Sp. Hotič–Zg. Log–Litija–Šmartno–Črni potok–Bogenšperk–Radohova vas–Ivančna Gorica–Višnja Gora–Peščenik–Grosuplje–Cikava–Šmarje Sap–Škofljica–Ig–Ljubljana (Ižanska–Dolenjska–Roška–Poljanska–Kopitarjeva–Resljeva–Komenskega–Tavčarjeva–Slovenska)

Profil 2. etapeČasovnica 2. etape 

17. 6. 2017, 3. etapa: Celje–Rogla (167,7 km): začetek etape ob 10.30, predviden zaključek med 14.30 in 15.15

Trasa: Celje (Krekov trg–Prešernova–Ljubljanska–Gregorčičeva–Vodnikova–Aškerčeva–Mariborska–Kidričeva)–Levec–Žalec–Šempeter–Latkova vas–Dolenja vas–Sv. Lovrenc–Griže–Žalec– Celje–Teharje–Štore–Šentjur–Proseniško–Ljubečna–Vojnik–Vitanje–Stranice–Zeče–Zreče–Padeški vrh–Zreče–Oplotnica–Sl. Bistrica–Zg. Bistrica–Veliko Tinj–Radkovec–Gladomes–Oplotnica–Sl. Konjice–Zeče – Zreče–Rogla

Profil 3. etapeČasovnica 3. etape 

18. 6. 2017, 4. etapa: Rogaška Slatina–Novo mesto (160 km): začetek etape ob 11.05, predviden zaključek med 14.55 in 15.30

Trasa: Rogaška Slatina (Zdraviliški trg)–Tekačevo–Podplat–Mestinje–Šmarje pri Jelšah–Šentvid–Grobelno–Šentjur–Štore–Teharje–Celje–Laško–Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče–Hotemež–Budna vas–Šentjanž–Krmelj–Tržišče–Mokronog–Zbure–Škocjan–Dobruška vas–Draga–Kronovo–grad Otočec–Struga–Ratež–Novo mesto–Zalog–Straža–Prečna–Novo mesto (Ločna–Žabja vas–Kandija)

Profil 4. etapeČasovnica 4. etape 

Več informacij o kolesarski dirki Po Sloveniji najdete na spletni strani organizatorja.

Preden se odpravite na pot, preverite stanje na slovenskih cestah:

Nazaj