Zaposlitev

Pridružite se nam in postanite del zgodbe "pravega prijatelja" tudi vi! 

Za delo v AMZS Šoli vožnje v Ljubljani objavljamo potrebo po delavcu na delovnem mestu:

UČITELJ VOŽNJE (m/ž) – 1 delavec

Delo obsega:

 • Poučevanje vožnje kandidatov za voznike motornih vozil, za katere ima ustrezno dovoljenje kategorije po predpisanem programu praktičnega usposabljanja.
 • Uporabljanje predpisanih učnih sredstev in opreme: učna mapa, šolsko vozilo z dvojnimi komandami, zunanje in notranje vzvratno ogledalo za inštruktorja in druga varnostna ter zaščitna oprema, ki je predpisana za posamezne kategorije.
 • Ravnanje v smislu dobrega gospodarja s šolskimi vozili, učnimi sredstvi in drugo opremo.
 • Zagotavljanje tehnične brezhibnosti vozil in opreme, zagotavljanje čistoče, pravočasnega opravljanja tehničnih pregledov in registracijo ter servisiranje in popravil. Pri večjih opravilih se posvetuje z vodjem.
 • Obvladovanje evidenc - dnevni razvidi, evidenčni kartoni, potni nalogi za voznika in druge evidence.
 • Dnevno oddajanje dnevnih razvidov in mesečno oddajanje talonov dnevnih razvidov, menjevanje potnih nalogov za zadolžena vozila in oddajanje druge zahtevane dokumentacijo za obračun plače in izdelavo poročil o kakovosti in obsegu opravljenega dela.
 • Spremljanje kandidatov od začetka do opravljenega izpita. Svetovanje kandidatom pri postopkih za opravljanje teoretičnega in praktičnega dela izpita.
 • Zagotavljanje pravočasnega plačila odvoženih ur (neplačane ure vozi na lastno odgovornost).
 • Dogovarjanje terminov preizkusov znanja vožnje in spremljanje kandidata kot član komisije.
 • Samostojno urejanje urnika voženj in usklajevanje s kandidati.
 • Zagotavljanje optimalne zasedenosti svojega šolskega vozila.
 • Vzorna vožnja šolskega vozila - vzor ostalim udeležencem v prometu.
 • V primeru prometne nesreče je dolžan napisati evropsko poročilo o prometni nesreči, opraviti prijavo in cenitev škode na ustrezni zavarovalnici in obvestiti vodjo.
 • Opravljanje nalog na simulatorjih vožnje A, B in obračalniku v skladu z navodili nadrejenega.
 • Strokovno usposabljanje, aktivno obvladovanje stroke, veljavnih predpisov, obnavljanje znanja, prenašanje znanja in veščin.
 • Izvajanje politike AMZS d.d. na svojem področju delovanja.
 • Vzpostavljanje, vzdrževanje in izboljševanje procesov ter delovnih postopkov, dajanje predlogov izboljšav.
 • Poročanje o opravljenem delu, izdelovanje strokovnih gradiv in poročil različne deležnike poslovanja.
 • Po potrebi nadomeščanje sodelavk in sodelavcev pri podobno zahtevnih opravilih.
 • Aktivno obvladovanje evidenc v procesih na matičnem delovnem področju.
 • Sodelovanje v začasnih delovnih skupinah.
 • Po potrebi opravljanje dela v različnih organizacijskih enotah družbe.
 • Izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo, pisnimi navodili in navodili nadrejenega vodje.

Poleg srednješolske izobrazbe prometne, tehnične ali druge primerne usmeritve in priporočenih 24 mesecev delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delih mora kandidat imeti:
Vozniški izpit B kategorije, dovoljenje za učitelja vožnje najmanj B kategorije, ustno in pisno znanje slovenskega jezika - slovnično ustrezno, znanje dela z Excelovimi preglednicami – osnovno, znanje dela v Wordu-urejanje besedil – osnovno, usposobljenost za delo s strankami – izvedba, pedagoško andragoška znanja-osnovna (brez opravljenega izpita).

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta do 15. 9. 2017 pošljejo na naslov:
AMZS d.d.
Služba za pravne in kadrovske zadeve
Dunajska 128 a
1000 Ljubljana
s pripisom: »za razpis, PE ŠV, ne odpiraj!«.

Ljubljana, 29. 8. 2017