Mobilnost Seniorji

Svoboda gibanja v zrelih letih

AMZS je podal pobudo slovenskim šolam vožnje in centrom varne vožnje naj v času med 7. in 13. oktobrom 2013 omogočijo voznikom v zrelejših letih, da brezplačno preverijo svoje sposobnosti za varno upravljanje z vozilom in tako pripomorejo k povečanju varnosti v cestnem prometu.

Projekt je bil 1. oktobra, na mednarodni dan starejših ljudi, predstavljen medijem z gradivom, v katerem smo podajali statistike o Seniorjih in k odgovornosti pozivali tudi svojce voznikov seniorjev. Posredovali smo sporočilo za javnost in gradivo za medije, v katerem smo zajeli statistike o starosti Slovencev, številu vozniških dovoljenj po starostnih skupinah, številu razvez, starosti razvezancev in podobno.

Vzpostavili smo zbirno mesto s preglednico vseh sodelujočih šol vožnje in centrov varne vožnje ter oblikovali osrednji motiv akcije in ga v obliki plakata posredovali sodelujočim šolam.

V prostorih AMZS je potekalo predavanje Svoboda gibanja v zrelejših letih (predavatelj Brane Legan)

Pripravili smo gradivo za Inštruktorje – kako preveriti seniorje in neformalen test s 25 točkami, s katerimi preverimo, ali oseba še lahko varno vozi.

  • Projektu se je pridružilo 15 šol vožnje oziroma centrov varne vožnje.
  • Testiranja so se odvijala na 35 lokacijah.
  • Testiranj se je udeležilo 83 voznikov seniorjev.
  • Šole vožnje in centri varne vožnje so beležile veliko večje število klicev.
  • Dosegli smo 23 objav v različnih medijih – 5 z večjim dosegom: Delo, Dnevnik, Večer, Žurnal ter celodnevno temo na Radiu 1.
  • Projekt so podprli stroka (šole in centri vožnje), svojci voznikov Seniorjev, socialna omrežja Seniorjev, vozniki seniorji sami in mediji.

Zaključki:

  1. Odzivi mlajših voznikov kažejo, da so vozniki seniorji potrebni večje pozornosti.
  2. Sodeč po odzivih svojcev in stroke je voznike seniorje treba obravnavati sistemsko – dobra volja in osveščenost domačih ne zaležejo varnejšemu prometu.
  3. Tudi Šole vožnje zaključujejo, da je tovrstnih osveščanj za voznike seniorje premalo. Akcije bodo tudi v prihodnje podprle.
  4. Vozniki seniorji izkazujejo zadržke pred testiranji. Ugotavljamo, da izvirajo iz strahu pred neznanjem in posledično izgubo dovoljenja.

Predlog za nadaljevanje:

Aktivnosti namenjene osveščanju in testiranjem Seniorjev je smiselno izvajati tudi v prihodnje. Povezovalne vseslovenske akcije so deležne večje medijske pozornosti in posledično večje odzivnosti pri ciljnih skupinah in večje učinkovitosti pri doseganju zastavljenih ciljev.

Koristni dokumenti za prenos:

Seniorji - ali oseba še lahko varno vozi

Seniorji - gradivo za medije

Sorodne povezave:

 

AMZS darilne kartice

Podarite tečaj varne vožnje, AMZS članstvo ali vrednostno kartico za storitve v AMZS centrih po Sloveniji.

Več

Oglasna sporočila