Prepoved uporabe kamer na čeladah

Strokovni svet je na 14. seji sprejel sklep, da se, na podlagi priporočila FIM, na dirkah državnega prvenstva ter dirkah pokalnega in amaterskega tekmovanja Slovenije, ne dovoli uporaba kamer na čeladah. Prepoved velja za vsa tekmovanja, vpisana v koledar AMZS, ki potekajo v Republiki Sloveniji.

Nazaj