Rekreativna tekmovanja - sklep Strokovnega sveta AMZS Šport

|

Strokovni svet AMZS Šport je na svoji redni seji v ponedeljek, 13. marca sprejel dodatni sklep o sodelovanju na rekreativnih tekmovanjih.

Sklep se glasi:

Strokovni svet potrjuje razpis rekreativnih tekmovanj v vseh panogah. Osnovni pogoji: brezplačna licenca oziroma registracija v tekmovanje, nezgodno zavarovanje in za mladoletne voznike na upravni enoti overjeno dovoljenje staršev oziroma skrbnikov. Zdravniški pregled ni obvezen. Udeležbo tujih voznikov in ostale podrobnosti določijo posamezne panožne komisije. Vozniki, ki so imeli v zadnjih treh sezonah vozniško licenco AMZS Šport, ne morejo nastopati v rekreativnem tekmovanju, razen če to ni drugače določeno s panožnim pravilnikom oziroma, če je rekreativno tekmovanje najvišji rang. Rekreacija se na koncu sezone ne točkuje.

Nazaj