Overitve meril

Vsa zakonska merila, ki se dajejo v uporabo ali so že v uporabi, morajo biti v skladu z Zakonom o meroslovju (Ur. list RS, št. 26/05 - uradno prečiščeno besedilo) overjena. 

V skladu s Pravilnikom o postopku overitve meril (Ur. list RS, št. 97/14) je overitev postopek, katerega namen je ugotovitev, ali merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve.Če so zahteve izpolnjene, se takšno merilo zaščiti in označi z overitvenimi oznakami.

Skladno z Zakonom o meroslovju overitve izvaja Urad RS za meroslovje ali pooblaščena pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, t.i. imenovana oseba. zahteve za imenovane osebe, postopek imenovanja, njihove naloge ter način nadzora s strani Urada RS za meroslovje določa Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Ur. list RS, št. 131/04, 71/06 in 64/08).

Naša organizacija AMZS d. d., PE Ljubljana izvaja overitve skladno z odločbo o imenovanju, izdano s strani Urada RS za meroslovje in se predstavlja s trimestno identifikacijsko številko imenovane osebe "397", ki je določena z odločbo o imenovanju.

Več podatkov o imenovanju in meroslovnem sistemu v Republiki Sloveniji se nahaja na spletnih straneh www.mirs-info.si in www.mirs.gov.si.

Kontrola in overitev taksimetrov

Kontrola in overitev taksimetrov se v okviru kontrolnega organa izvaja v laboratoriju za taksimetre, na naslovu AMZS d. d., PE Ljubljana, Dunajska cesta 128a, Ljubljana. Po predhodnem dogovoru se v primeru večjega števila taksijev kontrola in overitev taksimetrov izvaja tudi na terenu na oddaljeni lokaciji.

Pred pričetkom postopka je potrebno izpolniti obrazec Zahteva za kontrolo in overitev taksimetra ter priložiti zapisnik pooblaščenega serviserja o vgradnji in nastavitvi parametrov taksimetra s podatki o zadnjih nastavitvah parametrov taksimetra. V primeru izredne kontrole in overitve je potrebno priložiti še opis razlage namena izredne kontrole in opis morebitnega servisnega posega.

Za rezervacijo terminov kontrole in overitve taksimetrov nas pokličite na 041 764 991 ali 01 530 53 86.

Cena kontrole in overitve taksimetra je 31,51 € (z vključenim DDV). Pri izvajanju kontrole in overitve taksimetrov na terenu na oddaljeni lokaciji se dodatno zaračunajo potni stroški.

 

Vam je pripravljena vsebina pomagala?

Imate še dodatna vprašanja, pripombe, komentarje? Pišite nam in pomagali vam bomo.

Pišite nam

Oglasna sporočila