Pregled in odobritev predelave vozila

Posamična odobritev predelanih vozil (odobritev sprememb oz. predelav na vozilih)

Če je na vozilu izvedena sprememba oz. predelava, kot je zamenjava platišč/pnevmatik, vzmeti, zatemnitev stekel s folijo, vgradnja vlečne naprave, spojlerjev, zamenjava svetlobnih teles..., je potrebno za takšno vozilo opraviti postopek posamične odobritve predelanega vozila. Tudi tega lahko opravite v AMZS d.d.

V vseh akreditiranih poslovnih enotah (PE Ljubljana, PE Otočec, PE Kranj, PE Celje, PE Maribor in PE Koper) lahko opravite pregled naslednjih predelav osebnih vozil (M1):

 • zamenjava pnevmatik in/ali platišč
 • zamenjava izpušnega sistema (zamenjava izpušnega lonca oz. glušnika),
 • vgradnja vlečne naprave,
 • vgradnja spojlerjev,
 • zatemnitev stekel,
 • zamenjava svetlobnih teles ali vgradnja dodatnih svetlobnih teles (npr. dnevnih luči)
 • zamenjava vzmeti in/ali blažilnikov,
 • vgradnja cevne zaščite (sprednji cevni zaščitni lok, cevna zaščita pragov, cevna zaščita zadaj),
  predelava pogona na utekočinjeni naftni plin (UNP).

V PE Ljubljana lahko poleg teh opravite pregled tudi vseh ostalih predelav osebnih vozil kategorije M1 (bivalna vozila, avtošole, specialna vozila, ….), prav tako pa tudi vseh predelav tovornih vozil kategorije N1 z največjo dovoljeno maso do 3500 kg (vgradnja vlečne naprave, zatemnitev stekel, predelava v potujočo delavnico,…) in priklopnih vozil z največjo dovoljeno maso do 3500 kg (kategorije O1 oz. O2) ter predelav koles z motorjem, motornih koles, trikoles in štirikoles (kategorija L). Po predhodnem dogovoru se ti pregledi opravljajo tudi v drugih poslovnih enotah.

V postopku se preveri, ali je predelano vozilo skladno s podatki v predloženi dokumentaciji in ali izpolnjuje veljavne tehnične zahteve, ki se nanašajo na predelavo.

Pregled predelanega vozila se opravi na podlagi izpolnjene vloge, ki jo lahko dobite tudi na posamezni poslovni enoti AMZS d.d., in plačila storitve.

Vlogi je potrebno priložiti naslednje originalne dokumente:

 • potrdilo o skladnosti (SA, SB ali SC) oz. izjavo o ustreznosti (A, B, C) ali potrdilo pooblaščenega zastopnika o podatkih na izdani izjavi o ustreznosti, če je bila izjava izgubljena (razen za vozila, prvič registrirana v Republiki Sloveniji pred 27.3.1993 in vozila, za katera homologacijski dokument ni bil izdan)
 • potrdilo o vgradnji delov (npr. vlečne naprave, spojlerjev, vzmeti) oz. pri zahtevnejših predelavah tehnično poročilo o predelavi (z risbami, specifikacijami in morebitnimi izračuni, ki dokazujejo skladnost predelave vozila z zahtevami tehničnih specifikacij - TSV in navodili proizvajalca); pri predelavi podvozja mora biti predložen tudi zapisnik o kontroli in nastavitvi geometrije podvozja z izjavo, da geometrija ustreza tovarniškim normativom,
 • homologacijske certifikate oziroma poročila o preskusu v skladu s homologacijskimi predpisi za vgrajene dele, sisteme ali naprave pri predelavi;
 • dokazila o lastništvu - prometno dovoljenje in morebitni računi o nakupu vozila in bistvenih sestavnih delov oz. overjene kupoprodajne pogodbe

Vloga se mora glasiti na lastnika vozila, v njegovem imenu pa jo lahko vloži tudi od lastnika pooblaščena oseba s pisnim pooblastilom, ki se identificira z osebnim dokumentom. V primeru, ko je vložnik pravna oseba, mora biti vloga overjena tudi z žigom, oseba, ki pripelje vozilo na pregled pa mora imeti pooblastilo zakonitega zastopnika podjetja.

Za predelano vozilo, ki je skladno s homologacijskimi predpisi in ustreza zahtevam, se po zaključku postopka izda potrdilo o skladnosti, ki ga prevzamete v enoti AMZS d.d., v kateri ste opravljali postopek in kjer lahko opravite tudi morebitni obvezni tehnični pregled ter vozilo registrirate.

 

Vam je pripravljena vsebina pomagala?

Imate še dodatna vprašanja, pripombe, komentarje? Pišite nam in pomagali vam bomo.

Pišite nam