AMZS Jaz in ti 

Dostopnejše avtomobilsko kasko zavarovanje za varne voznike

AMZS Jamči zame

Storitev JAZ je nov način možnosti prihranka pri sklenitvi avtomobilskega zavarovanja, ki varnim in odgovornim voznikom omogoča znižanje premije kasko zavarovanja kar do 45 %!

JAZ deluje preprosto: tvoja družina ali prijatelji jamčijo, da si varen in odgovoren voznik z denarnim jamstvom. Višja kot je vrednost jamstev tvojih prijateljev ali družine, večji bo tvoj popust in nižji bodo stroški kasko zavarovanja.

Dodaten popust dobiš, če si član AMZS in če si v zadnjih dveh letih opravil tečaj varne vožnje.

AMZS JAZ - izračun popusta

Kaj pomeni jamstvo?

Storitev JAZ ponuja možnost, da tvoji prijatelji in družina jamčijo, da si varen in odgovoren voznik. V primeru, da vseeno pride do škodnega dogodka so pripravljeni kriti del škode, ki ga ne krije zavarovalnica. Praktični prikaz: če je nastala na vozilu škoda v višini 5.000 €, imel pa si zbranih 300 € jamstev, ti bo zavarovalnica izplačala 4.700 €. Preostalih 300 € pa bodo krili tvoji prijatelji in družina. Ta denarni znesek je njihovo jamstvo.

Zbrana jamstva se sorazmerno pretvorijo v popust pri tvojem avtomobilskem zavarovanju.

Kaj pa, če?

Življenje je nepredvidljivo in nesreče se lahko zgodijo. Če pride do nezgode, bodo škodni zahtevek delno pokrili tvoji prijatelji in družina. Ampak samo do zneska, za katerega so se zavezali z jamstvom.

Kako deluje?

  1. V poslovalnici AMZS skleneš zavarovanje avtomobilske odgovornosti in kasko zavarovanje pri zavarovalnici Adriatic Slovenica, ki vključuje storitev JAZ.
  2. Storitev JAZ uveljaviš preko spletne aplikacije VouchForMe (Jamči zame), s katero povabiš družinske člane in prijatelje, da jamčijo in potrdijo, da si varen in odgovoren voznik.
  3. Prijatelji ali družinski člani v spletni aplikaciji VouchForMe označijo višino zneska, ki bi ti ga bili pripravljeni povrniti v primeru, če povzročiš škodo na svojem avtomobilu. Ta znesek je njihovo jamstvo. Za zbiranje jamstev imaš na voljo 14 dni. Od tega 7 dni za prijavo v spletno aplikacijo VouchForMe in 7 dni za zbiranje jamstev. Povabiš lahko poljubno število oseb. Najvišja skupna vrednost jamstev je 1000 €, najnižja pa 50 €
  4. Po koncu obdobja zbiranja sredstev se znesek zbranih jamstev sorazmerno pretvori v popust. S tem uveljaviš storitev JAZ - vrednost popusta ti zavarovalnica vrne na tvoj TRR.
  5. V primeru nastale škode se lahko odločiš, ali boš del škode poravnal sam ali pa boš zahteval povrnitev tega dela od tistih, ki so jamčili zate. Ko zavarovalnica prizna škodo, bo izplačala zavarovalnino na tvoj TRR (oziroma sredstva nakazala neposredno serviserju), ta pa bo zmanjšana za višino zbranih jamstev. Postopek unovčevanja jamstev sprožiš prek spletne aplikacije VouchForMe.

 AMZS Jamči zame - zberi jamstva

Zakaj bi tvoja družina in prijatelji jamčili zate?

JAZ uporablja edinstveno aplikacijo VouchForMe, ki temelji na vzajemnosti in podpira medsebojno pomoč med prijatelji in družinskimi člani. Jaz jamčim zate, ti jamčiš zame. Če pride do nesreče, smo skupaj. Delimo koristi in tveganja.

Jamstvo ne pomeni plačilo

Dano jamstvo še ne pomeni plačila. Plačilo se sproži samo v primeru tvojega škodnega zahtevka pri zavarovalnici. Zbrana jamstva ti omogočijo izbiro franšize v višini zbranega jamstva pri sklenitvi tvojega avtomobilskega zavarovanja, kar zate predstavlja prihranek pri premiji – zbrana jamstva se sorazmerno pretvorijo v popust pri tvojem zavarovanju.

Pogosta vprašanja

1. Ali lahko uporabim jamstva tudi za obvezno avtomobilsko zavarovanje?

Trenutno lahko sistem jamstev uporabite le za kasko del avtomobilskega zavarovanja. Popust iz naslova jamstev se obračuna na kasko premijo, ki je že znižana z vsemi drugimi popusti, ki so del zavarovalne police. Točen podatek boste dobili pri našem zavarovalnem referentu na prodajnem mestu, informativni izračun pa lahko opravite tu.

2. Ali lahko sklenem zavarovanje JAZ tudi na spletu?

Zavarovanje JAZ je na voljo ekskluzivno v poslovalnicah AMZS po celotni Sloveniji. Poiščite vašo najbližjo enoto na zemljevidu.

3. Kako visok popust lahko pridobim?

Višina popusta se določi sorazmerno glede na višino pridobljenih jamstev in lahko znaša največ 30 %. S pomočjo informativnega izračuna lahko preverite, koliko bi znašal popust za vaše kasko zavarovanje. Če ste član AMZS vam kot dober prijatelj podarimo dodatnih 10 %, za opravljen tečaj varne vožnje v zadnjih dveh letih pa priznamo še dodatnih 5 %. Skupaj torej 45 %.

4. Zakaj moram za pridobitev popusta uporabiti aplikacijo VouchForMe?

Varnim in odgovornim voznikom dajemo s pomočjo aplikacije VouchForMe možnost, da to dokažejo in podprejo s pričevanji/zaupanjem družine in prijateljev. Sistem VouchForMe zbere jamstva in jih overi na podoben način kot bi to storil notar. Z uporabo VouchForMe, jamčevalec in zavarovanec skleneta pravno zavezujočo pogodbo, ki jo samodejno ustvari aplikacija in je na voljo za prenos.
Pogodba o jamstvu navaja zavarovalno polico imetnika kot predmet zavarovanja in določa, kdaj lahko finančna garancija postane stvarna obveznost jamčevalca do imetnika police. V praksi je to trenutek, ko je jamčevalec pravno zavezan plačati svoj delež odbitne franšize. Primer je zavezujoč, če zavarovalec predloži ustrezno dokumentacijo, ki jo izda zavarovalnica, in navaja naslednje:

  1. Da je bil vložen zahtevek v zvezi z zavarovalno polico, ki je bila navedena v sporazumu o jamstvu,
  2. da je zavarovalnica obdelala ter potrdila terjatev,
  3. Natančna navedba odbitnega zneska, ki je bil uporabljen v posameznem zahtevku.

5. Ali so moja družina in prijatelji v vsakem primeru dolžni plačati jamstva v primeru, da vlagam škodni zahtevek?

Ko zavarovalnica potrdi in prizna škodni zahtevek, bo na vaš TRR nakazala znesek zmanjšan za skupno število jamstev. Obenem bo aplikacija VouchForMe prejela informacijo, da so izpolnjeni pravno-formalni pogoji, da od vaših jamčevalcev zahtevate izplačilo jamstev. Na tem mestu imate možnost, da plačilo dejansko zahtevate in to potrdite v aplikaciji. V primeru, da tega ne želite storiti in se odločite znesek poravnati sami, enostavno ne izberete možnosti »Unovči jamstva«. Tako vaši prijatelji in družina ne bodo plačali ničesar.

6. Kaj, če nekdo ne želi plačati?

Aplikacija VouchForMe oblikuje pogodbo o jamstvu med zavarovalcem in jamčevalcem in je pravno zavezujoč dokument. Pogodba navaja predmet zavarovanja in obveznosti obeh strani, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja. V primeru nespoštovanja določil, je dokument pravno veljaven na sodišču.

7. Kako mi pri izterjavi dolga pomaga AMZS?

Aplikacija VouchForMe prevzame vlogo posrednika pri izplačilu jamstev in preko platforme in nanjo vezanih komunikacijskih orodij spodbuja jamčevalce k izpolnitvi zavez. V primeru nespoštovanja določb pogodbe ne AMZS ne VouchForMe ne moreta začeti pravnih postopkov za izterjavo dolga namesto zavarovalca.

O nas

Storitev JAZ je nastala v sodelovanju AMZS d.d.,  Adriatic Slovenica d.d. in VouchForMe d.o.o. AMZS je ekskluzivni ponudnik storitve JAZ, ki jo pri avtomobilskem zavarovanju upošteva zavarovalnica Adriatic Slovenica, in vključuje aplikacijo VouchForMe. Naš skupen namen je, da s pomočjo ugodnosti pri zavarovanju za varne in odgovorne voznike vplivamo na večje zavedanje o pomembnosti varne vožnje. Želimo si, da z idejo in možnostjo jamčevanja naredimo ceste varnejše za vse udeležence v cestnem prometu.