Safety Tunes

Projekt Safety Tunes 

Projekt European Safety Tunes financira Evropska unija in je namenjen spodbujanju varne vožnje med mladimi udeleženci v prometu. Projekt v Sloveniji podpira Zavarovalnica Triglav. Ciljna starostna skupina so mladi, stari od 16 do 24 let, zato jih bomo nagovorili prek priljubljene stand-up komedije. Omenjena starostna skupina velja za drugo najbolj ogroženo skupino z vidika prometne varnosti, zato bomo v sklopu projekta na petih vključenih srednjih šolah organizirali več  dogodkov, na katerih bomo prek kreativnih skečev na temo prometne varnosti vplivali na vedenje udeležencev v prometu.

Cilji projekta so zmanjšati število prometnih nesreč med mladimi, dvigniti zavest med mladimi o pomenu varne vožnje in spodbuditi večjo prepoznavnost AMZS Centra varne vožnje na Vranskem. Projekt bo trajal dve leti, začel se bo v šolskem letu 2015/16 in zaključil julija 2017. V tem času bodo nastali video- in avdioposnetki najboljših skečev na temo prometne varnosti in priročnik, kako spodbuditi mlade k večji prometni varnosti. 

Partnerji projekta so: 

  • FGM AT /Avstrija (vodilni partner),
  • Mobiel 21/Nizozemska,  
  • Team Alert/Belgija,  
  • ITS/Poljska,
  • GEA 21/Francija,
  • KTI/GRSP/ Madžarska,
  • HBH/Češka.