Dunajska 128a, SI-1000 Ljubljana  Pomoč na cesti: 1987  Info: 01/530 5300
en|si

Razmere na cestah v RS

Prometni nesreči:
- cesta Dolenjci - Žuniči je zaprta v Adlešičih;
- cesta Jesenice - Žirovnica je zaprta med Koroško Belo in Potoki.

Na primorski avtocesti pred počivališčem Ravbarkomanda je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas proti Ljubljani.

Jutri, v sredo, 17. 9. 2014, med 8. in 12. uro bo promet skozi predor Ljubelj urejen izmenično enosmerno.

Zemeljski plazovi ter poplavljena in poškodovana cestišča:
- V Zasavju: Šklendrovec - Podkum in LC Hrastnik - Radeče.
- Na Dolenjskem: Zameško - Kostanjevica (Koprivnik - Malence), Zameško-Šentjernej v Mršeči vasi (zaprt most čez Krko), MP Božakovo.
- V Pomurju in Podravju: Stročja vas - Pavlovci pri Presiki, MP Hotiza, Črenšovci - Razkrižje ter LC Beltinci - Gornja Bistrica in Cven - Mota.
- Na Štajerskem in Koroškem: Ruta - Pesek (med Lovrencem na Pohorju in Roglo), Dravograd - Trbonje, Rimske Toplice - Jurklošter in Črnolica - Lesično (med Gorico pri Slivnici in Žegrom).

Dela na avtocestah:
-
Promet skozi predor Karavanke je urejen izmenično enosmerno s čakalno dobo pred predorom. Med 20. in 5. uro zjutraj bo predor zaprt za ves promet. Načrt del.
- Predvidoma do 13. 10. se bodo izvajala dela na štajerski avtocesti med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Popolne nočne zapore avtoceste bodo med 21. in 5. uro zjutraj, promet pa bo preusmerjen na vzporedno regionalno cesto. Zadnja dva vikenda v septembru bodo popolne zapore ves dan. V času popolnih zapor bo v celoti zaprt tudi priključek Trojane.

Predvidoma v drugi polovici tedna bodo postavili delovno zaporo na primorski avtocesti med priključkoma Postojna in Logatec ter na priključku Unec.


Cesta Opis
A1Na avtocesti Ljubljana - Koper pred počivališčem Ravbarkomanda v smeri Ljubljane je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas.
A2Na avtocesti Karavanke - Ljubljana v predoru Karavanke je zaradi vzdrževalnih del izmenična zapora voznih pasov s čakanjem pred predorom.
A5Avtocesta Maribor - Lendava na priključku Lendava v smeri Pinc/Madžarske sta zaradi izrednega dogodka zaprta uvoz in izvoz.
R2R2-423, Črnolica - Lesično, Gorica pri Slivnici - Žegar, popolna zapora na več odsekih zaradi plazov in poškodovanega cestišča.
R2R2-418, Mokronog - Zbure, pri Mokronogu, polovična zapora zaradi udora cestišča.
R2R2-452, Jesenice - Žirovnica, med Potoki in Koroško Belo, popolna zapora zaradi prometne nesreče.
R3R3-701, Ruta - Pesek, od Lovrenca na Pohorju proti Rogli, popolna zapora zaradi posledic neurja.
R3R3-666, Šklendrovec - Podkum, popolna zapora zaradi udora ceste.
R3R3-749, Vosek - Jurovski Dol, pri Zgornjih Partinjah, polovična zapora zaradi plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.
R3R3-706, Ožbalt - Zg. Kapla, med Sp. Kaplo in mejo z Avstrijo, polovična zapora zaradi plazu in vdrtega cestišča. Promet je dovoljen samo za osebna vozila.
R3R3-706, Ožbalt - Zg. Kapla, je prepovedan promet za tovorna vozila nad 3,5 t.
R3R3-680, Rimske Toplice - Jurklošter, pri hiši Vodiško 13, popolna zapora zaradi poškodovanega mostu čez Gračnico do preklica. Obvoz za osebna vozila skozi Laško - Vrh nad Laškim. Za tovorna vozila skozi Celje - Šentjur - Črnolica - Dežno.
R3R3-661, Krmačina - Drašiči - Metlika, Drašiči - Krmačina, polovična zapora zaradi poškodovanega mostu čez Krivi potok.
R3R3-672, Zameško - Kostanjevica, Koprivnik - Malence, popolna zapora zaradi poplavljenega cestišča.
R3R3-662, Metlika - Božakovo, MP Božakovo, popolna zapora zaradi poplavljenega cestišča in poškodovanega mostu.
R3R3-726, Črenšovci - Razkrižje, popolna zapora zaradi poplavljenega cestišča.
R3R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Presiki, popolna zapora zaradi poplavljenega cestišča.
R3R3-702, Dravograd - Trbonje, popolna zapora zaradi plazu. Obvoz je po cesti Dravograd - Gortina - Trbonje.
R3R3-660, Dolenjci - Adlešiči - Žuniči, v Adlešičih, popolna zapora zaradi prometne nesreče.
R3R3-721, Dolič - Kuzma, v Kuzmi, oviran promet zaradi poškodovanega cestišča.
R3R3-663, Radovica - Ostriž, pri Radovici, polovična zapora zaradi plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.
R3R3-724, Berkovci - Kobilje, v Prosenjakovcih, polovična zapora zaradi poškodovanega propusta.
Filter