Politika zasebnosti

Upravljavec osebnih podatkov (če v spodnjem besedilu ni izrecno določeno drugače) je AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana
T: 01 530 5140
W: www.amzs.si
E: info@amzs.si
(v nadaljevanju: AMZS d.d.)

Kontakt pooblaščene osebe za varstvo podatkov: dpo@amzs.si

GDPR pomeni kratico za Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov.

Ko obiščete našo spletno stran, za kratek čas, najdlje pa do konca seje, shranimo vaš IP naslov. Če naš sistem ugotovi, da ne izvajate nobenih dejavnosti, ki bi ogrozile delovanje naše spletne strani, se ta podatek samodejno izbriše.

V primeru, da naš sistem ugotovi, da izvajate aktivnosti, ki so očitno nezakonite ali očitno uperjene v smer onemogočanja delovanja spletne strani, se vaš IP naslov shrani trajno in ga naš sistem uvrsti na črno listo IP naslovov (“black list“) in vam posledično onemogoči nadaljnjo uporabo spletne strani.

———

Podrobneje

Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov: na podlagi lastnega zakonitega interesa (6(1)f člen GDPR) upravljavec osebne podatke obdeluje za namen varnosti spletne strani in preprečevanju nezakonitih aktivnosti na njej (denimo vdorov, zlonamerne kode ipd.).
Kategorije uporabnikov: ponudnik gostovanja spletne strani in ponudnik varnostnih rešitev. Uporabniki osebne podatke obdelujejo izključno po navodilih in pod nadzorom upravljavca.
Rok hrambe: najdlje do konca seje (splošno pravilo) oz. trajno (za primere poskusa zlorab).
Pravice posameznikov: ugovor, dostop do podatkov, popravek, omejitev obdelave. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca, ali prek info@amzs.si.
Možnost pritožbe: zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

Za storitve članstva so Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, Ljubljana, AMZS d.d. in posamezna članica Zveze (torej članica, v katero ste se vključili) glede osebnih podatkov Članov skupni upravljavci (v nadaljevanju: skupni upravljavci), ki so na podlagi medsebojnega dogovora o skupnem upravljanju kot kontaktno točko, kjer lahko člani AMZS uveljavljajo svoje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov, določili AMZS d.d., Dunajska cesta 128 a, Ljubljana, info@amzs.si.

S tem, ko se včlanite v Avto-moto zvezo Slovenije in postanete Član, se strinjate s Splošnimi pogoji članstva Avto-moto zveze Slovenije, kar predstavlja pogodbo o članstvu, ki se sklene med vami ter med skupnimi upravljavci.

V okviru članstva bomo vaše osebne podatke obdelovali za naslednje namene:

Namen  Pravni temelj Rok hrambe Vaše pravice /
obvestila

- Skrb za včlanjevanje članov,

upravljanje s storitvami (pravicami in ugodnostmi) iz članstva AMZS, ki so podrobno definirane v SPP AMZS (glede na vrsto članstva v AMZS),

- obveščanje članov AMZS o svojem delovanju, pravicah in ugodnostih iz članstva AMZS,

- zastopanje interesov članov na področju varne mobilnosti, moto športa in turizma v odnosu s tujino,

- nagovarjanje Članov v zvezi s tehničnimi pregledi, registracijo in zavarovanjem vozil,

- reševanje reklamacij Članov,

razvoj novih produktov, ugodnosti.

6/I(b) člen GDPR – pogodba, ki je s članom AMZS sklenjena v skladu s SPP AMZS 5 let od zaključka članstva oz. poravnave vseh obveznosti.

Dostop, popravek, omejitev obdelave (pod pogoji iz GDPR), prenosljivost.

Če nam svojih osebnih podatkov ne želite razkriti, članstvo nujno ne bo mogoče.

- Izvajanje analiz, statičnih obdelav, anket, raziskav in ugotavljanje zadovoljstva Članov,

- splošno neposredno trženje (brez oblikovanja profilov Članov)

6/I(f) člen GDPR.

Zakoniti interes po prvi alineji je izboljševanje in nadgrajevanje storitev iz članstva AMZS, optimiziranje poslovanja Skupnih upravljavcev in zniževanje njihovih stroškov.

Zakoniti interes po drugi alineji je zviševanje ugleda Skupnih upravljavcev, povečevanje članstva AMZS in pospeševanje prodaje.

Do ugovora. Podatki se sicer obdelujejo v anonimizirani ali vsaj psevdonimizirani obliki, kjer je to mogoče glede na posamezen cilj. Dostop, popravek, omejitev obdelave (pod pogoji iz GDPR), ugovor.

- personalizirano neposredno trženje (na podlagi oblikovanih profilov Članov).

6/I(a) člen GDPR, torej vaša osebna privolitev. Do vašega preklica.

Od neposrednega trženja se lahko kadarkoli odjavite s klikom na povezavo v prejetem e-sporočilu.

Dostop, izbris, popravek, omejitev obdelave (pod pogoji iz GDPR), prenosljivost.

———

Podrobneje
Skupni upravljavci: AMZS d.d., Avto-moto zveza Slovenije in posazmezna članica Zveze
Kategorije uporabnikov: Osebne podatke obdelujejo pooblaščene osebe skupnih upravljavcev, v imenu skupnih upravljavcev pa jih obdelujejo tudi zunanji izvajalci (izvajalci storitev informacijske tehnologije za podporo aktivnostim članstva, oglaševalske agencije, ponudniki orodij za pošiljanje ali izdelavo kuponov in priporočil, ipd.), s katerimi je sklenjena pogodba o obdelavi podatkov po členu 28 GDPR.
Način uveljavljanja vaših pravic: Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov AMZS d.d., Dunajska cesta 128 a, Ljubljana, ali prek info@amzs.si.
Možnost pritožbe: zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

Na naši spletni strani lahko naročite več storitev oz. kupite izdelke, ki jih izberemo posebej za vas, naše stranke. Tako lahko na primer naročite oz. kupite:

  • Avtovleko in pomoč na cesti,
  • pnevmatike, verige in druge podobne izdelke,
  • tečaj varne vožnje,
  • tečaj CPP ali prve pomoči,
  • se naročite na servis,
  • se prijavite na dogodek v organizaciji AMZS d.d.,
  • ipd.

Pri vseh navedenih točkah bo med AMZS d.d. in vami sklenjena prodajna pogodba, katere vsebina se nahaja v naših Splošnih pogojih poslovanja za posamično storitev, nakup oziroma dogodek. Tako je pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov izvajanje pogodbe, kot to določa člen 6(1)b GDPR.

Isto pravno podlago (torej izvajanje pogodbe) uporabljamo tudi pri naročilih (npr. naročilo na servis) in prijavo na dogodek, le da se v tem primeru pravna podlaga nanaša na čas izvajanja ukrepov pred sklenitvijo pogodbe z vami.

Če nam osebnih podatkov, ki so potrebni za izvedbo posamezne pogodbe, ne bi želeli posredovati, z vami nujno ne bomo mogli skleniti pogodbe, kar v praksi pomeni, da izdelka ali storitve morda ne boste mogli kupiti ali pa vam ge ne bomo mogli dostaviti.

———

Podrobneje
Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov: izvajanje pogodbe in ukrepov pred sklenitvijo pogodbe (6(1)b GDPR). Na podlagi lastnega zakonitega interesa (6(1)f člen GDPR) upravljavec osebne podatke obdeluje tudi za namen načrtovanja delovnega procesa, zalog in kapacitet, ter izboljševanje ponudbe in optimiziranje storitev.
Rok hrambe: 5 let od nakupa, izvedbe storitve oz. poravnave vseh obveznosti.
Kategorije uporabnikov: zunanji izvajalci asistenčnih storitev, ponudniki za oglaševanje, izvajanje analiz, s katerimi ima upravljavec sklenjeno pogodbo po členu 28 GDPR.
Pravice posameznikov: dostop do podatkov, popravek, omejitev obdelave, prenosljivost, ugovor. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca, ali prek info@amzs.si.
Možnost pritožbe: zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

AMZS d.d. želimo, da naše stranke vse storitve v povezavi z njihovimi (vašimi) jeklenimi konjički uredite na enem mestu. Zato pri nas lahko sklenete različna avtomobilska zavarovanja zavarovalnic, katerih zastopnik je AMZS d.d. Vaše osebne podatke tako obdelujemo v imenu zavarovalnic, med katerimi skušamo za vas pridobiti najugodnejšo ponudbo.

V tem primeru AMZS d.d. ni upravljavec osebnih podatkov, pač pa zavarovalnice, katerih zastopnik je AMZS d.d.

Za informativni izračun zavarovanja seveda potrebujemo vaše osebne podatke (kot je na primer zavarovalni bonus, starost itd..), saj so ti nujno potrebni za sklenitev zavarovalne police. Sam informativni izračun pa je prvi korak ukrepov pred sklenitvijo pogodbe (pogajanje).

Če nam zahtevanih osebnih podatkov ne boste želeli sporočiti, informativni izračun nujno ne bo mogoč, niti ne bo mogoče skleniti zavarovanja.

———

Podrobneje
Upravljavec osebnih podatkov: zavarovalnice, ki jih izberete za pridobitev ponudbe
Obdelovalec: AMZS d.d., ki ima z zavarovalnicami podpisano pogodbo po členu 28 GDPR.
Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov: izvajanje pogodbe in ukrepov pred sklenitvijo pogodbe (6(1)b GDPR) v imenu zavarovalnice.
Rok hrambe: osebne podatke, ki jih obdelujejo zavarovalnice na podlagi veljavne zakonodaje, hranijo še 10 let od poteka veljavnosti zadnjega zavarovalčevega sklenjenega zavarovanja ali zaključka obdelave zadnjega
zavarovalnega primera.
Kategorije uporabnikov: agencije za zavarovalno zastopanje in zavarovalni posredniki, podjetja, ki zavarovalnici nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov (npr. izdelovalci računalniških aplikacij, klicni center) in obdelovalci, ki jih zavarovalnica angažira za zagotavljanje storitev, potrebnih za izvajanje zavarovalnih pogodb.
Pravice posameznikov: dostop do podatkov, popravek, omejitev obdelave, prenosljivost, ugovor. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca (zavarovalnice).
Možnost pritožbe: zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

Vaše osebne podatke bo AMZS d.d. obdeloval za namen komunikacije z vami, kar predstavlja naš zakoniti interes po točki 6/1(f) GDPR. Vaše osebne podatke bo lahko obdeloval (hranil) ponudnik gostovanja spletne strani, s katerim imamo sklenjeno ustrezno pogodbo o obdelavi po členu 28 GDPR. Osebne podatke bomo hranili do zaključka komunikacije, že kadarkoli pred tem pa lahko od nas zahtevate, da komunikacijo prekinemo, kar bo imelo za posledico izbris vaših podatkov. Kadarkoli lahko uveljavljate tudi pravico dostopa do osebnih podatkov, popravek ali omejitev obdelave, obdelavi lahko kadarkoli ugovarjate. Svoje pravice lahko uveljavljate preko info@amzs.si. Če boste menili, da vaših pravic ne uresničujemo ustrezno, se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu RS.

Informacije o piškotkih, kakor tudi njihove nastavitve, lahko najdete na tej povezavi.

Oglasna sporočila