Prijava kršitve

Pravilnik o internih sistemih za poročanje o kršitvah (žvižgaštvo)

Svetujemo vam, da to spletno stran obiščete z brskalnikom Tor, ki ščiti vašo identiteto: https://tor-browser.su/sl/

Nato v brskalnik Tor kopirajte in prilepite naslov: https://www.amzs.si/o-amzs/prijava-krsitve

Lahko pa prek spodnjega obrazca pošljete poročilo oz. prijavo o kršitvi (anonimno brez navedbe vašega imena ali neanonimno).

Podatki o kršitvi

Poročilo oz. prijava mora vsebovati vse morebitne razpoložljive dokumente in drugo gradivo ali njihove kopije, ki potrjujejo vašo izjavo oz. prijavo. Uspešnost reševanja prijave bo namreč odvisna od kakovosti predloženih podatkov, dokumentov in drugega gradiva.

Obvestilo o zaključku postopka

Navedite, na kakšen način želite prejeti obvestilo o prejemu poročila oz. prijave ter biti seznanjeni z zaključkom postopka