Zaposlitev

AMZS je več kot le skrbnik varne mobilnosti. Smo integrator mobilnostnih rešitev, ki navdušuje uporabnike. Več kot 430 nas je, ki v 29-ih centri po Sloveniji vsakodnevno udejanjamo plemenito poslanstvo.

Pravi prijatelji delimo 4 vrednote:

  • Zaupanje: Z negovanjem pristnih odnosov in uresničevanjem poslanstva krepimo zaupanje vseh deležnikov.
  • Znanje: Vseskozi se razvijamo in z novimi znanji zagotavljamo učinkovite rešitve.
  • Skrbnost: S trajnostno naravnanostjo smo odgovorni do okolja in solidarni do sočloveka. #AMZSkrbni
  • Povezovanje: S povezovanjem in iskanjem sinergij prispevamo k razvoju mobilnosti in avto-moto športa.

In razvijamo 5 kompetenc:

  • Ciljno usmerjenost: Proaktivno raziskovanje in preizkušanje različnih strategij za uspešno doseganje zastavljenih ciljev.
  • Timsko delo: Doseganje zastavljenih ciljev s skupnim timskim delom ter hkratnim prepoznavanjem in spoštovanjem medosebnih razlik.
  • Komunikacijske spretnosti: Jasno in razumljivo izražanje razmišljanja, pozorno poslušanje in aktivna skrb za pretok informacij.
  • Agilnost: Razvijanje lastnega znanja in kompetentnosti z osredotočenostjo na poslovne cilje.
  • Inovativnost: Samoiniciativno raziskovanje in realiziranje idej in rešitev za izboljšanje delovnih procesov.

Si želite novih izzivov in ste pripravljeni na pot (so)ustvarjanja AMZS jutri?

Objavljamo potrebe po novih sodelavcih:

Referent za registracije in zavarovanja 2, Črnomelj

Mehanik 1, Maribor

Kontrolor tehničnih pregledov 2, Ajdovščina

Kontrolor tehničnih pregledov 2, Ljubljana

Referent za kontrolo skladnosti in homologacije, Ljubljana

Referent za kontrolo skladnosti in homologacije, Otočec

Referent za registracije in zavarovanja 2, Novo mesto

Strokovni sodelavec za projekte, Ljubljana

Referent za registacije in zavarovanja 2, Murska Sobota

Kontrolor tehničnih pregledov 2, Dravograd

Oglasna sporočila