Zaposlitev

AMZS je več kot le skrbnik varne mobilnosti. Smo integrator mobilnostnih rešitev, ki navdušuje uporabnike. Več kot 430 nas je, ki v 30-ih centri po Sloveniji vsakodnevno udejanjamo plemenito poslanstvo.

Pravi prijatelji delimo 4 vrednote:

  • Zaupanje: Z negovanjem pristnih odnosov in uresničevanjem poslanstva krepimo zaupanje vseh deležnikov.
  • Znanje: Vseskozi se razvijamo in z novimi znanji zagotavljamo učinkovite rešitve.
  • Skrbnost: S trajnostno naravnanostjo smo odgovorni do okolja in solidarni do sočloveka. #AMZSkrbni
  • Povezovanje: S povezovanjem in iskanjem sinergij prispevamo k razvoju mobilnosti in avto-moto športa.

In razvijamo 5 kompetenc:

  • Ciljno usmerjenost: Proaktivno raziskovanje in preizkušanje različnih strategij za uspešno doseganje zastavljenih ciljev.
  • Timsko delo: Doseganje zastavljenih ciljev s skupnim timskim delom ter hkratnim prepoznavanjem in spoštovanjem medosebnih razlik.
  • Komunikacijske spretnosti: Jasno in razumljivo izražanje razmišljanja, pozorno poslušanje in aktivna skrb za pretok informacij.
  • Agilnost: Razvijanje lastnega znanja in kompetentnosti z osredotočenostjo na poslovne cilje.
  • Inovativnost: Samoiniciativno raziskovanje in realiziranje idej in rešitev za izboljšanje delovnih procesov.

Si želite novih izzivov in ste pripravljeni na pot (so)ustvarjanja AMZS jutri?

Objavljamo potrebe po novih sodelavcih:

Kontrolor tehničnih pregledov 2, Koper

Kontrolor tehničnih pregledov 2, Vipava

Kontrolor tehničnih pregledov 2, Šempeter v Savinjski dolini

Oglasna sporočila