Pridobite člana in prejmite 10 €!

Z akcijo »Član pridobi novega člana« nagrajujemo obstoječe člane, ki s prednostmi AMZS članstva navdušijo druge. Za svoj trud so nagrajeni z 10 € dobroimetja na svoji članski kartici.

Štirje koraki do dobroimetja:

 1. Za AMZS članstvo navdušite prijatelje, sorodnike, znance, sosede ..., ki bodo na vaše priporočilo sklenili AMZS članstvo.
 2. Izpolnite spodnji obrazec.
 3. Na vašo AMZS člansko kartico boste prejeli dobroimetje v višini 10 €.
 4. Dobroimetje lahko v roku leta dni vnovčite za plačilo storitev v AMZS centrih ali podaljšanje članstva.

Zakaj pridobiti novega člana?

 • Članu, ki bo pridobil novega člana, bomo (po preverbi podatkov) na njegovo člansko kartico pripisali dobroimetje v vrednosti 10 €, ki velja eno leto. 
 • Član lahko dobroimetje koristi v AMZS centrih pri nakupu storitev v skupni vrednosti nad 40 €.
 • Član lahko dobroimetje koristi tudi za plačilo članarine za članske kategorije nad 40 €, in sicer v AMZS centrih in na spletni strani v profilu Moj AMZS.
 • Istočasno se lahko koristi tudi več kuponov, vendar do vrednosti storitev ali članarine.
 • Kupon se koristi v celotnem znesku.
 • Ponudba ne velja pri vključitvi družinskega člana v obstoječe veljavno članstvo.
 • Če član priporoči novo družinsko članstvo (Osnovno družinsko članstvo, družinsko članstvo Plus, družinsko članstvo Premium), pridobi en kupon za 10 € ne glede na število družinskih članov, vključenih v družinsko članstvo, ki ga je priporočil.
 • Priporočilo za novo članstvo, katerega članarina znaša 49 € in več, prinaša dobroimetje v višini 10 €.
 • Član lahko priporoči neomejeno število članov in za vsakega priporočenega člana, ki vplača svoje članstvo, pridobi dobroimetje v višini 10 €.
 • Priporočeni član že vsaj leto dni nima veljavnega članstva AMZS.
 • Za pridobitev dobroimetja se šteje plačilo članarine priporočenega člana, ki je plačano ne več kot en mesec pred ali po datumu oddaje priporočila.
 • Dobroimetje je unovčljivo v AMZS centrih pri nakupu storitev v vrednosti nad 40 € (razen pri plačilu letne dajatve za uporabo cest, zakonsko predpisanih programih v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem, nakupu vinjet in zavarovanjih).
 • Dobroimetje je unovčljivo tudi za podaljšanje članstva ali sklenitev novega članstva, z izjemo članstva Brez vozila, v AMZS centrih, izbranih avto-moto društvih in prek spleta v profilu Moj AMZS.
 • Dobroimetje ni unovčljivo pri plačilu članarine prek univerzalnega plačilnega naloga.
 • Član, ki priporoči člana in pridobi dobroimetje, ga lahko unovči samo v času veljavnosti svojega članstva, vendar največ eno leto od datuma prejema kupona z dobroimetjem na svojo člansko kartico.
 • Član, ki priporoči, jamči za resničnost navedenih podatkov in da je priporočeni član seznanjen z njegovim priporočilom.
 • Če vrednost nakupa presega vrednost kupona z dobroimetjem, je razliko treba doplačati.
 • Kupon z dobroimetjem ni prenosljiv na drugo osebo in ni izplačljiv v gotovini.
 • V akciji ne morejo sodelovati fizične osebe, zaposlene v Skupini AMZS in njihovi ožji družinski člani.
 • Akcija ne velja za pravne osebe, člane AMZS. 
 • Obstoječi član ali novi član izpolni spodnji obrazec.

Izpolnite obrazec

Obstoječi član

Novi član

Privolim, da lahko Skupina AMZS zbira, shranjuje in uporablja (v nadaljevanju: obdeluje) moje osebne podatke.

Prikaži vse
Želim biti seznanjen s ponudbo

prek sporočil SMS/MMS, e-pošte, klasične pošte, klicev/videoklicev, multimedijskih platform, aplikacij, spletnih mest družbe in družbenih omrežij:

Pomagajte izboljšati storitve

Oglasna sporočila