Omejitve hitrosti po Evropi

 

Pri nekaterih državah so pri omejtivah hitrosti tudi določene posebnosti, kar je označeno z zvezdico (*) pri navedeni hitrosti. Za dodatna pojasnila glede teh posebnosti spodaj izberite državo, ki vas zanima.

*na hitrih cestah je omejitev 90 km/h

**na hitrih cestah je omejitev 70 km/h

*na hitrih cestah je omejitev 100 km/h

** omejitve v primeru vleke prikolice:

- vleka lahkega priklopnika z NDM do 750 kg - avtocesta 100 km/h, hitra cesta 100 km/h, navadna cesta 100 km/h

- vleka prikolice z NDM do 3,5 t, ko NDM prikolice ne presega teže vozila ter NDM vozila in prikolice ne presega 3,5 t. - avtocesta 100 km/h, hitra in navadna cesta 80 km/h

- vleka prikolice z NDM do ali nad 3,5t, ko NDM prikolice presega težo vozila ali NDM vozila in prikolice presega 3,5 t. - avtocesta 80 km/h, hitra in navadna cesta 70 km/h

Dodatni predpisi

  • na odsekih hitrih cest in na posameznih avtocestnih odsekih je hitrost omejena na 100 km/h, na primer na Tirolskem na avtocestah A12 in A13;
  • v primeru onesnaženega zraka se hitrost na določenih odsekih avtomatsko zniža na 100 km/h - elektronski prometni znak 100 IG-L;
  • v nočnem času med 22:00 in 5:00 je na avtocestah: A10 (Tauern), A12 (Inntal), A13 (Brenner), A14 (Rheintal) najvišja dovoljena hitrost vožnje 110 km/h oziroma na odsekih kjer je čez dan omejitev 100 km/h, na 90 km/h; za avtobuse je v nočnem času na zgoraj naštetih avtocestah hitrost vožnje omejena na 90 km/h;
  • avtodomi težji od 3,5t imajo omejitev na avtocestah 80km/h in na cestah izven naselij 70km/h.

*na hitrih cestah je omejitev 100 km/h

*za motoriste je omejitev na avtocestah 100 km/h in 80 km/h na cestah izven naselij

*na hitrih cestah je omejitev 110 km/h

*v Črni gori nimajo avtocest, na hitri cesti je omejitev hitrosti 100 km/h.

*na hitrih cestah je omejitev 80 km/h

**na hitrih cestah je omejitev 70 km/h

*na hitrih cestah je omejitev 110 km/h. V primeru dežja so najvišje dovoljene hitrosti 110 km/h na avtocestah, 100 km/h na hitrih cestah in 80 km/h na ostalih cestah izven naselij. Prav tako so to najvišje dovoljene hitrosti za mlade voznike, ki imajo vozniško dovoljenje manj kot 3 leta. Pogosto znižajo hitrost zaradi onesnaženega zraka (pollution) - npr. na avtocestah 100 km/h in hitrih cestah 90 km/h.

*za motoriste je omejitev hitrosti na avtocestah 90 km/h in na cestah izven naselij 70 km/h.

*na hitrih cestah je omejitev 110 km/h

Za voznike do 24. leta starosti veljajo nižje maksimalne hitrosti: 120 km/h na avtocestah, 100 km/h na hitrih cestah in 80 km/h na cestah izven naselij.

*na hitrih cestah je omejitev 100 km/h, s prikolico 80 km/h

*na makadamskih cestah je omejitev 80 km/h

*na hitrih cestah je omejitev 110 km/h

**na hitrih cestah je omejitev 70 km/h

Na tripasovnih avtocestah je v primeru lepega vremena dovoljena hitrost 150 km/h, v kolikor je to posebej označeno s prometnim znakom; v primeru slabih vremenskih razmer je hitrost na avtocestah omejena na 110 km/h. Za mlade voznike, ki imajo vozniško dovoljenje manj kot 3 leta, velja omejitev hitrosti na avtocestah 100 km/h in na hitrih cestah 90 km/h.

*na hitrih cestah je omejitev 110 km/h

*na nekaterih hitrih cestah je lahko omejitev tudi 110 km/h ali 100 km/h, v kolikor je tako predpisano s prometnim znakom

*na hitrih cestah je omejitev 110 km/h. Med 1. 11. in 31. 3. je na avtocestah omejitev hitrosti 110 km/h, na hitrih cestah pa 100 km/h

**na hitrih cestah je omejitev 100 km/h

Za mlade voznike, kateri imajo vozniško dovoljenje manj kot 2 leti, veljajo nižje maksimalne hitrosti: 90 km/h na avtocestah in hitrih cestah, 70 km/h na cestah izven naselij.

*če je cesta mokra, je omejitev 110 km/h

*na hitrih cestah je omejitev 110 km/h

**na hitrih cestah je omejitev 70 km/h

*na hitrih cestah je omejitev 110 km/h

Splošna omejitev v naseljih je 60 km/h, vendar je pogosto omejitev zaradi slabih cest s prometnim znakom znižana na 40 km/h. Za mlade voznike, ki imajo vozniško dovoljenje manj kot 2 leti, veljajo nižje maksimalne hitrosti: 100 km/h na avtocestah, 80 km/h na hitrih cestah in 60 km/h na cestah izven naselij.

*Na nemških avtocestah je 130 km/h le priporočena hitrost, razen na 60 km avtocest v deželi Bremen, kjer je določena najvišja dovoljena hitrost na 120 km/h. V primeru slabših voznih razmer ali cestnih del so postavljene dodatne omejitve hitrosti, ki jih je potrebno upoštevati.

*na hitrih cestah je omejitev hitrosti 100 km/h

**za skupine vozil do 3,5 t je omejitev na avtocestah in hitrih cestah 90 km/h, za skupine vozil nad 3,5 t pa 80 km/h

*omejitev na avtocestah in hitrih cestah je 90 ali 100 km/h, odvisno od signalizacije

*na hitrih cestah je omejitev 100 km/h, na dvopasovnih hitrih cestah pa 120 km/h

**v nočnem času med 23. in 5. uro je dovoljeno voziti 60 km/h, razen če je navedeno drugače

*na hitrih cestah je omejitev 100 km/h

**na cestah izven naselij je omejitev hitrosti 100 ali 90 km/h, odvisno od signalizacije

***na cestah izven naselij je omejitev hitrosti 80 ali 70 km/h, odvisno od signalizacije

****na hitrih cestah je omejitev 80 km/h

*na hitrih cestah je omejitev 100 km/h

**na hitrih cestah je omejitev 80 km/h

***na hitrih cestah je omejitev 90 km/h

Za mlade voznike, kateri imajo vozniško dovoljenje manj kot 2 leti, je največja dovoljena hitrost 70 km/h.

*omejitev velja na hitrih cestah

 

*na hitrih cestah je omejitev 110 km/h
**velja le za vozila do NDM 3,5 t; za vozila nad NDM 3,5 t, ki vlečejo lahki ali bivalni priklopnik je omejitev 80 km/h, za vsa ostala vozila s priklopnikom je omejitev 70 km/h

* omejitev velja na hitrih cestah

* višja omejitev hitrosti velja za več pasovne ceste ** višja omejitev velja za vleko lahkega priklopnika do 750 kg

* max. hitrosti je na posameznih odsekih ter v zimskem času na posameznih območjih lahko tudi nižja in je določena s prometnimi znaki

* omejitev velja na hitrih cestah

*omejitev velja na hitrih cestah

Omejitve hitrosti v oklepajih so navedene v miljah/h oz. mph.

 

Vam je pripravljena vsebina pomagala?

Imate še dodatna vprašanja, pripombe, komentarje? Pišite nam in pomagali vam bomo.

Pišite nam

Oglasna sporočila