Slovenija

Splošni podatki
Oznaka države SLO
Klicna koda v državo -
Klicna koda v Slovenijo 00 386
Avtoklub AMZS
Pomoč na cesti 1987
Valuta EUR

Vstopni dokumenti

Osebni dokumenti za vstop v državo

Prebivalci držav članic EGP (državljani držav članic EU, Norveške, Islandije in Lihtenštajna) in Švice lahko v Slovenijo vstopajo z veljavno osebno izkaznico ali potnim listom. Državljani ostalih držav potrebujejo potni list oz. dodatno še vizo, več informacij: www.mzz.gov.si

Prometni predpisi

Kaj Obvezen Opis
Odsevni jopič obvezen za vse ob izstopu iz vozila v primeru okvare ali nesreče, kazen 100 EUR
Dnevne luči kazen 40 EUR
Omejitve na avtocesti Omejitve za ostale ceste Omejitve v naselju
130* 100** 130* 90 90** 90 50 50 50

*na hitrih cestah je omejitev 110 km/h
**velja le za vozila do NDM 3,5 t; za vozila nad NDM 3,5 t, ki vlečejo lahki ali bivalni priklopnik je omejitev 80 km/h, za vsa ostala vozila s priklopnikom je omejitev 70 km/h

Dovoljena stopnja alkohola v krvi je 0,5 promila. Za mlade voznike, kateri so mlajši od 21. leta starosti ali imajo vozniško dovoljenje manj kot 2 leti, je dovoljena stopnja alkohola v krvi 0,0 promila.

Kazni EUR
Vožnja pod vplivom alkohola 300 - 1.200
Prehitra vožnja v naselju za 20 km/h 250
Vožnja skozi prižgano rdečo luč 300
Neuporaba varnostnega pasu 120
Nepravilno parkiranje 40 - 200
Uporaba mobilnega telefona 120

Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) in o voznikih (ZVoZ) določata kazni za kršitve predpisov.

Kršitve hitrosti na posebej zavarovanih območjih v naselju, kjer je omejitev hitrosti 30 km/h in na 10 km/h v območju umirjenega prometa in v območju za pešce. Kazni:

 • do vključno 5 km/h: 40 EUR
 • nad 5 do vključno 10 km/h: 80 EUR
 • nad 10 do vključno 20 km/h: 300 EUR + 3 točke
 • nad 20 do vključno 30 km/h: 1.000 EUR + 5 točk
 • več kot 30 km/h: 1.200 EUR + 18 točk in prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Kazni za prekoračitev hitrosti v naseljih, kjer je splošna omejitev hitrosti 50 km/h:

 • do vključno 5 km/h: 40 EUR
 • nad 5 do vključno 10 km/h: 80 EUR
 • nad 10 do vključno 20 km/h: 250 EUR + 3 točke
 • nad 20 do vključno 30 km/h: 500 EUR + 5 točk
 • nad 30 do vključno 50 km/h: 1.000 EUR + 9 točk
 • več kot 50 km/h: 1.200 EUR + 18 točk in prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja

Na cestah zunaj naselja, kjer je največja dovoljena hitrost za osebna vozila omejena na 90 km/h:

 • do vključno 10 km/h: 40 EUR
 • nad 10 do vključno 20 km/h: 80 EUR
 • nad 20 do vključno 30 km/h: 160 EUR
 • nad 30 do vključno 40 km/h: 250 EUR + 3 točke
 • nad 40 do vključno 50 km/h: 500 EUR + 5 točk
 • več kot 50 km/h: 1.200 EUR + 18 točk in prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja

Na avtocestah in hitrih cestah je največja dovoljena hitrost za osebna vozila je 130 km/h oz. 110 km/h. Kazni za prekoračitev hitrosti:

 • do vključno 10 km/h: 40 EUR
 • nad 10 do vključno 30 km/h: 80 EUR
 • nad 30 do vključno 40 km/h: 160 EUR
 • nad 40 do vključno 50 km/h: 250 EUR + 3 točke
 • nad 50 do vključno 60 km/h: 500 EUR + 5 točk
 • več kot 60 km/h: 1.200 EUR + 9 točk

Vozniki, ki bodo za volan sedli pod vplivom drog ali alkohola, prejmejo kazen:

 • do vključno 0,5‰ (0,5g alkohola/kg krvi oz. 0,24mg alkohola/l izdihanega zraka) - velja le za voznike, ki jim je določena meja 0,0‰ alkohola = 300 EUR + 4 točke
 • od 0,5‰ (0,5g alkohola/kg krvi oz. 0,24mg alkohola/l izdihanega zraka) do 0,8‰ (0,38 mg/l) = 600 EUR + 8 točk
 • od 0,8 do 1,1‰ (0,38 mg/l - 0,52 mg/l) = 900 EUR + 16 točk
 • več kot 1,1‰ (0,52 mg/l) oz. vožnja pod vplivom prepovedanih drog ali odklonitev preizkusa = 1.200 EUR + 18 točk + pridržanje voznika od 6 - 12 ur in prepoved vožnje

Ostale pomembnejše kazni za prometne prekrške:

 • povzročitev prometne nesreče: 200 EUR + 5 točk
 • zapustitev kraja nesreče: 1.200 EUR + 18 točk in prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja
 • vožnja mimo ustavljenega vozila pred prehodom za pešce: 500 EUR + 7 točk
 • prehitevanje v predoru, prehitevanje »v škarje« ali na ovinku: 700 EUR + 9 točk
 • prehitevanje po odstavnem pasu na avtocesti: 300 EUR + 5 točk
 • prehitevanje po desni strani: 120 EUR
 • vožnja v rumeno luč: 200 EUR
 • vožnja z neprižganimi lučmi v dnevnem času je kaznovana s 40 EUR, vožnja brez luči v predoru ali ponoči: 120 EUR
 • nepravilna stran vožnje: 500 EUR + 5 točk
 • napačna vožnja skozi krožišče: 80 EUR
 • neuporaba smernih kazalcev: 40 EUR
 • povečanje hitrosti, ko vas prehiteva drugo vozilo: 120 EUR
 • neupoštevanje varnostne razdalje: 120 EUR
 • neustrezna obvezna oprema (prva pomoč, žarnice itd.): 100 EUR
 • vožnja brez zimske opreme: 40 EUR
Vrsta goriva Cena goriva
Neosvinčen 95 1.226 EUR
Neosvinčen 98 1.352 EUR
Diesel 1.269 EUR

Prevoz otrok v vozilu

Med vožnjo v motornem vozilu z vgrajenim varnostnimi pasovi mora biti otrok, manjši od 150 cm, zavarovan z zadrževalnim sistemom, ki je primeren otrokovi telesni masi in rasti. Otroka lahko prevažate tudi v nazaj obrnjenem otroškem sedežu na sovoznikovi strani, vendar le, če je možno zračno blazino mehanično deaktivirati.

V vozilu, ki ni opremljeno z varnostnimi pasovi, ni dovoljeno prevažati otroka, ki je mlajši od 3 let, otrok starejši od 3 let in manjši od 150 cm pa se sme prevažati le na sedežu, ki ni prednji.

Na traktorju ali na delovnem stroju ni dovoljeno prevažati otroka, mlajšega od enega leta in pol.

Kazen za nepravilen prevoz otrok je 200 EUR.

Cestnine

Cestnina vozil do največje dovoljene mase 3,5 t NDM

Za vožnjo motornih vozil, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.5 t, po avtocestah in hitrih cestah v upravljanju Darsa je od 1. julija 2008 obvezna uporaba vinjet, ki jih lahko kupite v vseh PE AMZS - zemljevid vinjetnih cest.

Od leta 2014 veljajo tri vinjetne kategorije:
1. razred - motorna kolesa
2A razred - vozila do 3,5 t, katerih višina nad prvo osjo do 1,3 metra
2B razred - vozila do 3,5 t, katerih višina nad prvo osjo je 1,3 metra ali več

V 2B skupino vinjetnih vozil sodijo vozila, pri katerih je višina vozila merjeno od tal pri prvi osi vozila enaka 1,3 metra oz. je višja. Izjema so avtodomi, ki ne glede na višino vozila nad prvo osjo, sodijo v skupino 2A. Spisek vozil, ki sodijo v skupino 2B najdete tukaj: www.dars.si

Kazen za vožnjo po avtocesti ali hitri cesti brez veljavne vinjete oziroma z napačno vinjeto je od 300 do 800 EUR.

Vinjete

Cestninski razred 7 dni 1 mesec 6 mesecev 1 leto
1 - Motorna kolesa 7,50 EUR - 30 EUR 55 EUR
2A - Vozila do 3,5t in višino nad 1. osjo do 1,3m 15 EUR 30 EUR - 110 EUR
2B - Vozila do 3,5t in višino nad 1. osjo 1,3m ali več 30 EUR 60 EUR - 220 EUR

Veljavnost vinjet:

Letna vinjeta za tekoče leto velja od 1. decembra predhodnega leta do 31. januarja prihodnjega leta (skupaj 14 mesecev).
Polletna vinjeta (samo za motorna kolesa) velja šest mesecev od dneva njenega nakupa, oziroma do preteka zadnjega dneva v šestem mesecu, če v šestem mesecu takšnega dneva ni.
Mesečna vinjeta velja od trenutka nakupa vinjete do preteka dneva, ki ima isto številko en mesec po dnevu njenega nakupa, oziroma do preteka zadnjega dneva v mesecu, če v naslednjem mesecu takšnega dneva ni.
Tedenska vinjeta velja sedem zaporednih koledarskih dni od vključno dneva, ki ga določi uporabnik ob nakupu vinjete.


Nadomestno vinjeto ali povračilo za nakup nadomestne vinjete lahko voznik prejme samo s strani DARS-a (Cestninski uporabniški center, Grič 54, 1000 Ljubljana, tel. 080 15 03) v primeru zamenjave vetrobranskega stekla ali del motornega kolesa, na katerega je bila nameščena vinjeta, zamenjave vozila v garancijski dobi in če je bilo vozilo dano v razgradnjo. Več informacij dobite na spletni strani www.dars.si

Oprostitev plačila cestnine za:

 • prevoze z vozili s prednostjo ter za vozila za spremstvo, vključno z vozili v spremstvu
 • prevoze z vojaškimi vozili Slovenske vojske,
 • prevoze s tujimi vojaškimi vozili, ki se opravljajo za potrebe izvajanja nalog obrambe države, mednarodnih mirovnih in drugih obrambnih in varnostnih nalog, če je tako določeno z mednarodnimi pogodbami,
 • prevoze z vozili, ki se opravljajo za potrebe izvajanja nalog humanitarne pomoči prizadetim v miru ali vojni, zaradi naravnih in drugih nesreč ali oboroženih spopadov,
 • prevoze z vozili, ki se opravljajo za potrebe dejavnosti vzdrževanja cestninskih cest in za opravljanje dejavnosti pobiranja cestnine.

Cestnina vozil največje dovoljene mase nad 3,5t

1. 4. 2018 je Slovenija uvedla elektronski sistem cestninjenja (sistem DarsGo), ki velja za vozila z največjo dovoljeno maso nad 3,5 tone.

Cestninjenje se izvaja s pomočjo posebne naprave DarsGo, ki mora biti nameščena v vozilu. Celotno omrežje avtocest in hitrih cest je razdeljeno na posamezne odseke. Na vsakem odseku je nad avtocesto cestninski portal, skozi katerega pelje vozilo. Portal med prehodom zazna napravo DarsGo v vozilu, kar je osnova za obračun cestnine za prevoženi odsek. Cestnina se tako zaračuna popolnoma samodejno in na podlagi prevožene razdalje.

Cestnina se mora plačati za vsak cestninski odsek, ki ga vozila prevozijo. Njena višina je odvisna od dolžine posameznega odseka in značilnosti vozila, kot sta število osi in EURO-emisijski razred vozila. Smernice za načrtovanje in vzpostavitev sistema DarsGo v Republiki Sloveniji dajejo dokumenti pristojnih evropskih in državnih organov, glavne usmeritve pa so zapisane v Zakonu o cestninjenju.

Izračun cestnine za tovorna vozila nad 3,5t NDM

Predor Karavanke

Vrsta vozila EUR
vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3,5 t 7,20
vozila z dvema osema, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 t 10,50
vozila s tremi osmi, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 t 15,00
vozila z več kot tremi osmi, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 t 22,50

Uporabnik, ki večkrat uporablja predor Karavanke, si lahko od 1.4.2016 pri plačevanju cestnine za 1. cestninski razred zagotovi popust z nakupom neprenosljive točkovne karte v vrednosti 32,20 EUR in z veljavnostjo 30 dni od dneva njene izdaje, po kateri se posamezna vožnja obračunava v vrednosti 2,30 EUR (14 voženj).

Stroški

Naziv Vrsta Opis in strošek  
Gorska cesta na Mangart (ekološka taksa) cesta motorno vozilo in motorno kolo - 5,00 EUR  
Karavanke (SLO/A) predor  

Zimska oprema

Zakon določa, da morajo imeti motorna in priklopna vozila v cestnem prometu predpisano zimsko opremo v času od 15. novembra do 15. marca, oziroma pred ali po tem datumu v primeru zimskih razmer (ko se ob sneženju sneg oprijemlje vozišča ali je vozišče zasneženo oz. poledenelo), da na motornih in priklopnih vozilih v cestnem prometu ne sme biti snega, ledu, vode ali drugih snovi, ki bi lahko vplivale na vozne lastnosti oziroma bi se lahko raztresale z njega, ter da morajo biti stekla in vzvratna ogledala vedno čista.

Odredba o omejitvi prometa na cestah v RS (Ur.l. št. 75/2011) v teh pogojih prepoveduje vožnjo tovornih vozil s priklopnimi vozili ter vozil, ki prevažajo nevarno blago in za izredne prevoze.

Zimska oprema za vozila do skupne mase 3,5 t:

 • 4 zimske pnevmatike (M+S) z min. globino profila 3 mm, ali
 • 4 letne pnevmatike z min. globino profila 3 mm + snežne verige v priboru.

Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti v primeru stalnega pogona snežne verige vsaj za eno os in v primeru priklopljivega pogona vsaj za stalno vklopljeno os.
Pogoji za uporabo snežnih verig so izpolnjeni takrat, ko je na vozišču toliko snega, da pnevmatika med vožnjo ne pride v stik s površino vozišča (za pnevmatiko ostaja snežena sled).

Vse 4 pnevmatike morajo biti enake po velikosti, vrsti in zgradbi; na isti osi pa morajo biti pnevmatike tudi istega proizvajalca, profila, hitrostnega razreda in nosilnosti. Hitrostni razred zimskih pnevmatik mora ustrezati hitrosti, ki je večja od največje hitrosti vozila, ki jo določi proizvajalec vozila in je zapisana v potrdilu o skladnosti vozila (homologaciji). Če je zapisana največja hitrost vozila večja od hitrosti, ki ustreza simbolu kategorije hitrosti zimskih pnevmatik, mora biti v vozilu na vidnem mestu pritrjena opozorilna nalepka z označeno določeno največjo hitrostno zmogljivostjo zimskih pnevmatik.

Zimska oprema vozila skupne mase nad 3,5 t:

 • 2 zimski pnevmatiki (M+S) na pogonskih kolesih z min. globino profila 3 mm + lopata, ali
 • 4 letne pnevmatike z min. globino profila 3 mm + snežne verige v priboru + lopata.

Voznik, ki nima ustrezne zimske opreme se po Zakonu o varnosti cestnega prometa kaznuje z denarno kaznijo 40 EUR. Če pa je zaradi prekrška onemogočen promet je kazen 500 EUR (29. člen ZPrCP) .

Pomembne številke

Kdo Številka
Policija 113
Reševalci 112
Gasilci 112
Pomoč na cesti 1987 or +386 1 5305 353
Prometne informacije 1970 or +386 1 5188 518

 

Tovorni promet

Splošna omejitev tovornih vozila in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 t, ter traktorjev, motokultivatorjev, delovnih strojev in vprežnih vozil velja na avtocestah, hitrih cestah in pomembnejših glavnih ter regionalnih cestah (spisek cest - Uradni list RS, št. 75/2011):

 • ob nedeljah in dela prostih dnevih med 8. in 21. uro*
 • v petek pred Veliko nočjo med 14. in 21. uro

*omejitev ne velja na tiste praznike, ki niso dela prosti dnevni, npr. 17. 8., 15. 9. in 23. 11.

Omejitve v času turistične sezone


V času turistične sezone, ki traja od zadnjega konca tedna v juniju (23. 6. 2018) do vključno prvega konca tedna v septembru (1. 9. 2018), velja dodatna omejitev prometa tudi:

 • ob sobotah med 8. in 13. uro

Na cestah proti Primorski in obratno (spodaj našteti odseki) je v času turistične sezone omejitev podaljšana tako, da velja vsako soboto med 6. in 16. uro in vsako nedeljo in dela prost dan med 8. in 22. uro:

 • ob sobotah med 6. in 16. uro
 • ob nedeljah in dela prostih dnevih med 8. in 22. uro

Spisek cest s podaljšano omejitvijo:

 • A1 Ljubljana - Koper;
 • R409, G102 in R208: Ljubljana - Logatec - Razdrto - Črni Kal - Srmin;
 • H5, H6, R406, R741, G111 Škofije - Koper - Sečovlje;
 • G11 Koper - Šmarje - Dragonja;
 • G6 Postojna - Ilirska Bistrica - Jelšane.

Tovornim vozilom, ki so registrirana v Sloveniji, se tudi v času omejitve tovornega prometa dovoli vstop v Slovenijo in prevoz do kraja v katerem prebiva voznik. Vožnja od mejnega prehoda do prebivališča voznika mora potekati po najkrajši relaciji in v neprekinjenem časovnem obdobju.

Če prevoza ni mogoče opraviti drugače kot v času prepovedi, potrebujete pisno dovoljenje Direkcije Republike Slovenije za ceste, ki se izda na podlagi pisne vloge prevoznika. Vloga mora vsebovati ime oziroma naziv prevoznika, vrsto in registrsko oznako vozila oz. skupine vozil, relacijo, datum in čas prevoza, vrsto in količino tovora, dokazilo, da prevoza ni mogoče opraviti drugače kot v času prepovedi in obstaja možnost nastanka nepredvidene materialne škode. Vloga mora prispeti na direkcijo najkasneje tri delovne dni pred začetkom prevoza.

Več informacij o omejitvah in izjemah dobite v Odredbi o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 75/2011).

Počitnice

Počitnice Obdobje
božično-novoletne počitnice 25. 12. 17 - 2. 1. 18
zimske počitnice
(Koroška, Podravska, Pomurska, Savinjska, Spodnjesavska regija)
26. 2. - 2. 3.
zimske počitnice
(Gorenjska, Goriška, Notranjsko-Kraška, Obalno-Kraška,
Osrednjeslovenska, Zasavska regija in občine Ribnica,
Sodražica, Loški potok, Kočevje, Osilnica in Kostel)
19. 2. - 23. 2.
spomladanske počitnice 27. 4. - 2. 5.
poletne počitnice 26. 6. - 31. 8.
jesenske počitnice 30. 10. - 3. 11.

Prazniki

 • Novo leto 1. 1. 2018
Prazniki in dela prosti dnevi v letu 2018 Datum
Novo leto 1. in 2. januar
Prešernov dan 8. februar
Velika noč 1. april
Velikonočni ponedeljek 2. april
Dan boja proti okupatorju 27. april
Praznik dela 1. in 2. maj
Dan državnosti 25. junij
Marijino vnebovzetje 15. avgust
Dan reformacije 31. oktober
Dan spomina na mrtve 1. november
Božič 25. december
Dan samostojnosti 26. december


Prazniki, ki niso dela prosti dnevi:

 • dan Primoža Trubarja (8. junij),
 • združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom (17. avgust),
 • vrnitev Primorske k matični domovini (15. september),
 • dan Rudolfa Maistra (23. november).