Slovenija

Splošni podatki
Oznaka države SLO
Klicna koda v državo -
Klicna koda v Slovenijo 00 386
Avtoklub AMZS
Pomoč na cesti 1987
Valuta EUR

Osebni dokumenti za vstop v državo

Prebivalci držav članic EGP (državljani držav članic EU, Norveške, Islandije in Lihtenštajna) in Švice lahko v Slovenijo vstopajo z veljavno osebno izkaznico ali potnim listom. Državljani ostalih držav potrebujejo potni list oz. dodatno še vizo, več informacij: www.gov.si

Kaj Obvezen Opis
Odsevni jopič obvezen za vse ob izstopu iz vozila v primeru okvare ali nesreče, kazen 100 EUR
Dnevne luči kazen 40 EUR
Omejitve na avtocesti Omejitve za ostale ceste Omejitve v naselju
130* 100** 130* 90 80*** 90 50 50 50

*na hitrih cestah je omejitev 110 km/h
**velja le za vozila do NDM 3,5 t; za vozila nad NDM 3,5 t s priklopnimi vozili je omejitev 80 km/h.
***velja le za vozila do NDM 3,5 t; za vozila nad NDM 3,5 t z lahkim ali bivalnim priklopnikom je omejitev 80 km/h, s priklopnikom, ki ni lahki ali bivalni priklopnik pa 70 km/h

Dovoljena stopnja alkohola v krvi je 0,5 promila. Za mlade voznike, ki so mlajši od 21 let ali imajo vozniško dovoljenje manj kot 2 leti, je dovoljena stopnja alkohola v krvi 0,0 promila.

Vožnja trikolesnika

 • z A1 kategorijo lahko vozite trikolesa, katerih moč motorja ne presega 15 kW
 • z B kategorijo lahko vozite trikolesa z močjo motorja do 15 kW ali več kot 15 kW, če ste dopolnili 21. let
Kazni EUR
Vožnja pod vplivom alkohola 300 - 1.200
Prehitra vožnja v naselju za 20 km/h 120 + 3 točke
Vožnja skozi prižgano rdečo luč 250 + 3 točke
Neuporaba varnostnega pasu 120
Nepravilno parkiranje 40 - 200
Uporaba mobilnega telefona 250 + 3 točke

Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) in o voznikih (ZVoZ) določata kazni za kršitve predpisov.

Kršitve hitrosti na posebej zavarovanih območjih v naselju, kjer je omejitev hitrosti 30 km/h in na 10 km/h v območju umirjenega prometa in v območju za pešce. Kazni:

 • do vključno 10 km/h: 40 EUR
 • nad 10 do vključno 20 km/h: 130 EUR + 3 točke
 • nad 20 do vključno 30 km/h: 500 EUR + 7 točke
 • več kot 30 km/h: 1.200 EUR + 18 točk in prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja

Kazni za prekoračitev hitrosti v naseljih, kjer je splošna omejitev hitrosti 50 km/h:

 • do vključno 10 km/h: 40 EUR
 • nad 10 do vključno 20 km/h: 120 EUR + 3 točke
 • nad 20 do vključno 30 km/h: 250 EUR + 5 točk
 • nad 30 do vključno 40 km/h: 500 EUR + 7 točk
 • nad 40 do vključno 50 km/h: 750 EUR + 9 točk
 • več kot 50 km/h: 1.200 EUR + 18 točk in prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja

Na cestah zunaj naselja, kjer je največja dovoljena hitrost za osebna vozila omejena na 90 km/h:

 • do vključno 10 km/h: 40 EUR
 • nad 10 do vključno 20 km/h: 60 EUR
 • nad 20 do vključno 30 km/h: 120 EUR
 • nad 30 do vključno 40 km/h: 200 EUR + 3 točke
 • nad 40 do vključno 50 km/h: 400 EUR + 5 točk
 • več kot 50 km/h: 1.200 EUR + 18 točk in prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja

Na avtocestah in hitrih cestah je največja dovoljena hitrost za osebna vozila je 130 km/h oz. 110 km/h. Kazni za prekoračitev hitrosti:

 • do vključno 20 km/h: 40 EUR
 • nad 20 do vključno 30 km/h: 60 EUR
 • nad 30 do vključno 40 km/h: 120 EUR
 • nad 40 do vključno 50 km/h: 250 EUR + 3 točke
 • nad 50 do vključno 60 km/h: 400 EUR + 5 točk
 • več kot 60 km/h: 1.200 EUR + 9 točk

Vozniki, ki bodo za volan sedli pod vplivom drog ali alkohola, prejmejo kazen:

 • do vključno 0,5‰ (0,5g alkohola/kg krvi oz. 0,24mg alkohola/l izdihanega zraka) - velja le za voznike, ki jim je določena meja 0,0‰ alkohola = 300 EUR + 4 točke
 • od 0,5‰ (0,5g alkohola/kg krvi oz. 0,24mg alkohola/l izdihanega zraka) do 0,8‰ (0,38 mg/l) = 600 EUR + 8 točk
 • od 0,8 do 1,1‰ (0,38 mg/l - 0,52 mg/l) = 900 EUR + 16 točk
 • več kot 1,1‰ (0,52 mg/l) oz. vožnja pod vplivom prepovedanih drog ali odklonitev preizkusa = 1.200 EUR + 18 točk + pridržanje voznika od 6 - 12 ur in prepoved vožnje

Ostale pomembnejše kazni za prometne prekrške:

 • zapustitev kraja nesreče: 1.200 EUR + 18 točk in prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja
 • vožnja mimo ustavljenega vozila pred prehodom za pešce: 500 EUR + 7 točk
 • prehitevanje v predoru, prehitevanje »v škarje« ali na ovinku: 700 EUR + 9 točk
 • prehitevanje po odstavnem pasu na avtocesti: 300 EUR + 5 točk
 • prehitevanje po desni strani: 120 EUR
 • vožnja v rumeno luč: 160 EUR
 • vožnja z neprižganimi lučmi v dnevnem času je kaznovana s 40 EUR, vožnja brez luči v predoru ali ponoči: 120 EUR
 • nepravilna stran vožnje: 500 EUR + 5 točk
 • napačna vožnja skozi krožišče: 80 EUR
 • neuporaba smernih kazalcev: 40 EUR
 • povečanje hitrosti, ko vas prehiteva drugo vozilo: 120 EUR
 • neupoštevanje varnostne razdalje: 120 EUR
 • neustrezna obvezna oprema (prva pomoč, žarnice itd.): 100 EUR
 • vožnja brez zimske opreme: 40 EUR
 • nepravilno razvrščeno vozilo (reševalni pas) ob zastoju na avtocesti ali hitri cesti: 200 EUR
Vrsta goriva Cena goriva
Neosvinčen 95 1.560 EUR
Neosvinčen 98 1.852 EUR
Diesel 1.527 EUR

Med vožnjo v motornem vozilu z vgrajenim zadrževalnim sistemom mora biti otrok, manjši od 140 cm ali lažji od 36 kg, zavarovan z zadrževalnim sistemom, ki je primeren fizičnim lastnostim otroka. Otroka lahko prevažate tudi v nazaj obrnjenem otroškem sedežu na sovoznikovi strani, vendar le, če je možno zračno blazino mehanično deaktivirati.

V motornem vozilu, ki ni opremljen z zadrževalnim sistemom, ni dovoljeno prevažati otrok, mlajših od 3 let, otroci starejši od 3 let in manjši od 140 cm pa se smejo prevažati le na sedežih, ki niso prednji sedeži.

Na traktorju ali na delovnem stroju ni dovoljeno prevažati otroka, mlajšega od enega leta in pol.

Kazen za nepravilen prevoz otrok je 200 EUR.

Cestnina vozil do največje dovoljene mase 3,5 t NDM

Za vožnjo motornih vozil, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.5 t, po avtocestah in hitrih cestah v upravljanju Darsa je od 1. julija 2008 obvezna uporaba vinjet. Slovenske vinjete so od 1. decembra 2021 dalje v elektronski obliki.

Nakup e-vinjet je mogoč na spletu in fizičnih prodajnih mestih, med drugim v AMZS centrih.

Od leta 2014 veljajo tri vinjetne kategorije:
1. razred - motorna kolesa
2A razred - vozila do 3,5 t, katerih višina nad prvo osjo do 1,3 metra
2B razred - vozila do 3,5 t, katerih višina nad prvo osjo je 1,3 metra ali več

V 2B skupino vinjetnih vozil sodijo vozila, pri katerih je višina vozila merjeno od tal pri prvi osi vozila enaka 1,3 metra oz. je višja. Izjema so avtodomi, ki ne glede na višino vozila nad prvo osjo, sodijo v skupino 2A. Spisek vozil, ki sodijo v skupino 2B najdete tukaj: www.dars.si

Kazen za vožnjo po avtocesti ali hitri cesti brez veljavne vinjete oziroma z napačno vinjeto je od 300 do 800 EUR, ob tem je treba dodati še strošek nakupa vinjete.

Vinjete

Cestninski razred 7 dni 1 mesec 6 mesecev 1 leto
1 - Motorna kolesa 8 EUR - 32 EUR 58,70 EUR
2A - Vozila do 3,5t in višino nad 1. osjo do 1,3m 16 EUR 32 EUR - 117,50 EUR
2B - Vozila do 3,5t in višino nad 1. osjo 1,3m ali več 32 EUR 64,10 EUR - 235 EUR

Veljavnost vinjet:

Letna vinjeta velja eno leto od izbranega datuma. Letna vinjeta z izbranim datumom 15. marec 2022 bo veljavna do vključno 15. marca 2023.
Polletna vinjeta (samo za motorna kolesa) velja šest mesecev od dneva njenega nakupa, oziroma do preteka zadnjega dneva v šestem mesecu, če v šestem mesecu takšnega dneva ni.
Mesečna vinjeta velja od trenutka nakupa vinjete do preteka dneva, ki ima isto številko en mesec po dnevu njenega nakupa, oziroma do preteka zadnjega dneva v mesecu, če v naslednjem mesecu takšnega dneva ni.
Tedenska vinjeta velja sedem zaporednih koledarskih dni od vključno dneva, ki ga določi uporabnik ob nakupu vinjete.

Oprostitev plačila cestnine za:

 • prevoze z vozili s prednostjo ter za vozila za spremstvo, vključno z vozili v spremstvu
 • prevoze z vojaškimi vozili Slovenske vojske,
 • prevoze s tujimi vojaškimi vozili, ki se opravljajo za potrebe izvajanja nalog obrambe države, mednarodnih mirovnih in drugih obrambnih in varnostnih nalog, če je tako določeno z mednarodnimi pogodbami,
 • prevoze z vozili, ki se opravljajo za potrebe izvajanja nalog humanitarne pomoči prizadetim v miru ali vojni, zaradi naravnih in drugih nesreč ali oboroženih spopadov,
 • prevoze z vozili, ki se opravljajo za potrebe dejavnosti vzdrževanja cestninskih cest in za opravljanje dejavnosti pobiranja cestnine.

Cestnina vozil največje dovoljene mase nad 3,5t

1. 4. 2018 je Slovenija uvedla elektronski sistem cestninjenja (sistem DarsGo), ki velja za vozila z največjo dovoljeno maso nad 3,5 tone.

Cestninjenje se izvaja s pomočjo posebne naprave DarsGo, ki mora biti nameščena v vozilu. Celotno omrežje avtocest in hitrih cest je razdeljeno na posamezne odseke. Na vsakem odseku je nad avtocesto cestninski portal, skozi katerega pelje vozilo. Portal med prehodom zazna napravo DarsGo v vozilu, kar je osnova za obračun cestnine za prevoženi odsek. Cestnina se tako zaračuna popolnoma samodejno in na podlagi prevožene razdalje.

Cestnina se mora plačati za vsak cestninski odsek, ki ga vozila prevozijo. Njena višina je odvisna od dolžine posameznega odseka in značilnosti vozila, kot sta število osi in EURO-emisijski razred vozila. Smernice za načrtovanje in vzpostavitev sistema DarsGo v Republiki Sloveniji dajejo dokumenti pristojnih evropskih in državnih organov, glavne usmeritve pa so zapisane v Zakonu o cestninjenju.

Izračun cestnine za tovorna vozila nad 3,5t NDM

Predor Karavanke

Vrsta vozila EUR
vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3,5 t, s priklopnim vozilom ali brez 8,20

Vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 t, cestnino za predor Karavanke plačajo s sistemom DarsGo.

Uporabnik, ki večkrat uporablja cestni predor Karavanke, si lahko pri plačevanju cestnine za vozilo cestninskega razreda R1 zagotovi 14 prehodov cestnega predora Karavanke z nakupom neprenosljive točkovne karte v vrednosti 36,70 eura brez DDV, vezane na registrsko številko vozila in z veljavnostjo 30 dni od dneva njene izdaje. Karto je možno kupiti na cestninski postaji Hrušica.

Naziv Vrsta Opis in strošek  
Gorska cesta na Mangart (ekološka taksa) cesta motorno vozilo in motorno kolo - 10,00 EUR  
Karavanke (SLO/A) predor vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3,5 t - 8,20 EUR  

Zakon določa, da morajo imeti motorna in priklopna vozila v cestnem prometu predpisano zimsko opremo v času od 15. novembra do 15. marca, oziroma pred ali po tem datumu v primeru zimskih razmer (ko se ob sneženju sneg oprijemlje vozišča ali je vozišče zasneženo oz. poledenelo), da na motornih in priklopnih vozilih v cestnem prometu ne sme biti snega, ledu, vode ali drugih snovi, ki bi lahko vplivale na vozne lastnosti oziroma bi se lahko raztresale z njega, ter da morajo biti stekla in vzvratna ogledala vedno čista.

Odredba o omejitvi prometa na cestah v RS (Ur.l. št. 75/2011) v teh pogojih prepoveduje vožnjo tovornih vozil s priklopnimi vozili ter vozil, ki prevažajo nevarno blago in za izredne prevoze.

Zimska oprema za vozila do skupne mase 3,5 t:

 • 4 zimske pnevmatike (M+S) z min. globino profila 3 mm, ali
 • 4 letne pnevmatike z min. globino profila 3 mm + v priboru ustrezno velike snežne verige za pogonska kolesa ali verigam enakovredni pripomočki ali naprave.

Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti v primeru stalnega pogona snežne verige vsaj za eno os in v primeru priklopljivega pogona vsaj za stalno vklopljeno os.
Pogoji za uporabo snežnih verig so izpolnjeni takrat, ko je na vozišču toliko snega, da pnevmatika med vožnjo ne pride v stik s površino vozišča (za pnevmatiko ostaja snežena sled).

Vse 4 pnevmatike morajo biti enake po velikosti, vrsti in zgradbi; na isti osi pa morajo biti pnevmatike tudi istega proizvajalca, profila, hitrostnega razreda in nosilnosti. Hitrostni razred zimskih pnevmatik mora ustrezati hitrosti, ki je večja od največje hitrosti vozila, ki jo določi proizvajalec vozila in je zapisana v potrdilu o skladnosti vozila (homologaciji). Če je zapisana največja hitrost vozila večja od hitrosti, ki ustreza simbolu kategorije hitrosti zimskih pnevmatik, mora biti v vozilu na vidnem mestu pritrjena opozorilna nalepka z označeno določeno največjo hitrostno zmogljivostjo zimskih pnevmatik.

Zimska oprema vozila skupne mase nad 3,5 t:

 • 2 zimski pnevmatiki (M+S) na pogonskih kolesih z min. globino profila 3 mm + lopata, ali
 • 4 letne pnevmatike z min. globino profila 3 mm + snežne verige v priboru + lopata.

Voznik, ki nima ustrezne zimske opreme se po Zakonu o varnosti cestnega prometa kaznuje z denarno kaznijo 40 EUR. Če pa je zaradi prekrška onemogočen promet je kazen 500 EUR (29. člen ZPrCP) .

Kdo Številka
Policija 113
Reševalci 112
Gasilci 112
Pomoč na cesti 1987 ali +386 1 5305 353
Prometne informacije 1970 ali +386 1 5188 518

Splošna omejitev tovornih vozila in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 t, ter traktorjev, motokultivatorjev, delovnih strojev in vprežnih vozil velja na avtocestah, hitrih cestah in pomembnejših glavnih ter regionalnih cestah (spisek cest - Uradni list RS, št. 75/2011):

Od 30. decembra 2021 je veljavi Sprememba in dopolnitev Odredbe o omejitvi tovornega prometa nad 7,5 tone na cestah v Republiki Sloveniji, ki podaljšuje prepoved vožnje težjih tovornih vozil ob nedeljah in dela prostih dnevih do 22. ure.

 • ob nedeljah in dela prostih dnevih med 8. in 22. uro*
 • v petek pred Veliko nočjo med 14. in 22. uro

*omejitev ne velja na tiste praznike, ki niso dela prosti dnevni, npr. 17. 8., 15. 9. in 23. 11.

Ministrstvo za infrastrukturo obvešča, da je od nedelje, 13. 3. 2022, do prenehanja razlogov zaradi izrednih razmer v Ukrajini, izjemoma dovoljen promet nekaterih tovornih vozil in skupin vozi, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, in sicer ob nedeljah in dela prostih dnevih od 8. do 22. ure ter v petek pred Veliko nočjo (15. 4. 2022) od 14. do 22. ure.

Omejitev vožnje ne bo veljala za tista tovorna vozila in skupine vozil, ki bodo izvajala prevoze iz razloga reševanja človeških življenj, preprečitve ali odprave neposredne nevarnosti za premoženje ter prevoza humanitarne pomoči za Ukrajino.

Omejitve v času turistične sezone

V času turistične sezone, ki traja od zadnjega konca tedna v juniju (24. 6. 2023) do vključno prvega konca tedna v septembru (2. 9. 2023), velja dodatna omejitev prometa tudi:

 • ob sobotah med 8. in 13. uro

Na cestah proti Primorski in obratno (spodaj našteti odseki) je v času turistične sezone omejitev podaljšana tako, da velja vsako soboto med 6. in 16. uro in vsako nedeljo in dela prost dan med 8. in 22. uro:

 • ob sobotah med 6. in 16. uro
 • ob nedeljah in dela prostih dnevih med 8. in 22. uro

Spisek cest s podaljšano omejitvijo:

 • A1 Ljubljana - Koper;
 • R409, G102 in R208: Ljubljana - Logatec - Razdrto - Črni Kal - Srmin;
 • H5, H6, R406, R741, G111 Škofije - Koper - Sečovlje;
 • G11 Koper - Šmarje - Dragonja;
 • G6 Postojna - Ilirska Bistrica - Jelšane.

Tovornim vozilom, ki so registrirana v Sloveniji, se tudi v času omejitve tovornega prometa dovoli vstop v Slovenijo in prevoz do kraja v katerem prebiva voznik. Vožnja od mejnega prehoda do prebivališča voznika mora potekati po najkrajši relaciji in v neprekinjenem časovnem obdobju.

Če prevoza ni mogoče opraviti drugače kot v času prepovedi, potrebujete pisno dovoljenje Direkcije Republike Slovenije za ceste, ki se izda na podlagi pisne vloge prevoznika. Vloga mora vsebovati ime oziroma naziv prevoznika, vrsto in registrsko oznako vozila oz. skupine vozil, relacijo, datum in čas prevoza, vrsto in količino tovora, dokazilo, da prevoza ni mogoče opraviti drugače kot v času prepovedi in obstaja možnost nastanka nepredvidene materialne škode. Vloga mora prispeti na direkcijo najkasneje tri delovne dni pred začetkom prevoza.

Več informacij o omejitvah in izjemah dobite v Odredbi o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 75/2011).

Od 1. 6. 2019 spremembe omejitev tovornega prometa na nekaterih cestah in mejnih prehodih

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je s 1. 6. 2019 na nekaterih glavnih in regionalnih cestah izvedla spremembo omejitve za tovorni promet. S 1. 8. 2019 je prišlo do določenih sprememb in dopolnitev prometne ureditve.

Prepovedan je daljinski tranzitni promet za tovorna vozila NDM nad 7,5 tone na cestah MP Jelšane-Postojna in MP Starod-Kozina iz Italije in Avstrije na Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Makedonijo, Bolgarijo, Črno goro, Romunijo ... in obratno.

Dovoljen je tranzitni promet tovornih vozil NDM nad 7,5 tone na cestah MP Jelšane-Postojna in MP Starod-Kozina, ki prihajajo iz Italije in imajo cilj (npr. razklad, sedež prevoznikovega podjetja) na Hrvaškem (samo Istra, Kvarner, Lika, Gorski Kotar in Dalmacija) oz. obratno, ki imajo izhodišče (npr. naklad, sedež prevoznikovega podjetja) na Hrvaškem (samo Istra, Kvarner, Lika, Gorski Kotar in Dalmacija) in tranzitirajo v Italijo ali Avstrijo. Prav tako ni omejen promet tovornih vozil NDM nad 7,5 tone, ki natovarjajo v Sloveniji in vozijo na Hrvaško ali v prej omenjene oddaljene države in obratno. Znotraj območja omejene uporabe državne ceste je dovoljen lokalni promet v skladu z drugim odstavkom 37. člena Zakona o cestah.

Daljinski tranzitni promet tovornih vozil NDM nad 7,5 tone iz Italije proti Hrvaški, Bosni in Hercegovini, Srbiji, Romuniji ... in obratno se preusmeri na avtocesto A1 in A2 Kozina-Ljubljana-Obrežje.

Prepovedan je daljinski promet tovornih vozil NDM nad 7,5 tone, ki z avtoceste A4 Maribor-MP Gruškovje nadaljuje po glavnih in regionalnih cestah in nato preko MP Središče ob Dravi in MP Zavrč, na Hrvaško in naprej proti Bosni in Hercegovini, Srbiji, Makedoniji, Bolgariji, Črni gori, Romuniji ... in obratno.

Dopusti se tranzitni promet tovornih vozil NDM nad 7,5 tone preko Slovenije po avtocesti A4 in naprej po glavnih in regionalnih cestah ter MP Središče ob Dravi in MP Zavrč na Hrvaško, ki ima izhodišče ali cilj (npr. naklad, razklad, sedež prevoznikovega podjetja) v hrvaških županijah Varaždin ter Međimurje in obratno. Tovorni promet z izhodiščem ali ciljem v Sloveniji je dovoljen.

Prepovedan je ves tranzitni promet tovornih vozil NDM nad 7,5 tone, ki z avtoceste A1 pot nadaljuje naprej po regionalnih cestah in preko MP Dobovec in MP Bistrica ob Sotli na Hrvaško. Znotraj območja omejene uporabe državne ceste je dovoljen lokalni promet v skladu z drugim odstavkom 37. člena Zakona o cestah. Izjemoma se dovoli promet tovornih vozil NDM nad 7,5 tone iz avtoceste A1 na Hrvaško, ki imajo natovor ali raztovor v Krapinsko-Zagorski županiji (na dopolnilni tabli na kratko Krapina).

Meddržavni mejni prehodi Gibina, Razkrižje, Ormož in Zg. Leskovec so skladno z Uredbo o določitvi mejnih prehodov v Republiki Sloveniji omejeni za tovorni promet nad 3,5 t največje dovoljene mase, zato odliv tovornih vozil nad 7,5 t NDM tam ni možen.

Tranzitni težki tovorni promet nad 7,5 t se s tem preusmeri na avtocestne povezave (A1, A4 in A5), ki v tem primeru predstavljajo vzporedno povezavo z boljšimi prometno tehničnimi elementi.

Trenutno je zaradi prepovedi na Hrvaški strani med avtocesto A5 in MP Petišovci, prepovedan promet za težka tovorna vozila nad 7,5 tone, razen do mejnega prehoda. S 1. 8. 2019 se prometna ureditev spremeni tako, da se iz avtoceste A5 preko MP Petišovci, kot "izjemo" dovoli promet težkih tovornih vozil, ki imajo natovor ali raztovor v Sloveniji ter Hrvaških županijah Varaždin ter Medžimurje.

Parkiranje težkih vozil na avtocestnih počivališčih omejeno na 25 ur

Avtobusi in tovorna vozila nad 3500 kg so lahko na označenih parkirnih mestih na avtocestnih počivališčih parkirani največ 25 ur. Po preteku tega roka jih morajo vozniki odpeljati s počivališča, razen če je promet tovornih vozil z odredbo o omejitvi ali prepovedi prometa omejen ali prepovedan za več kot 25 ur. Za prekršek je predpisana globa za voznika v znesku 300 EUR, za pravno osebo v znesku 1000 EUR in za odgovorno osebo v znesku 300 EUR.

Voznik mora ob prihodu na parkirišče na notranji strani vetrobranskega stekla vidno označiti čas in datum začetka parkiranja. Za prekršek je predpisana globa za voznika v znesku 150 EUR.

Prepoved prehitevanja na avtocestah in hitrih cestah

Od 1. novembra 2021 za težka tovorna vozila velja prepoved prehitevanja na avtocestah (A1, A2, A3, A4 in A5) in hitrih cestah (H2, H3, H4, H5, H6 in H7). Tovornjaki, težji od 7,5 tone največje dovoljene mase ne smejo prehitevati med 6. in 18. uro, v nočnem času pa je prehitevanje še naprej dovoljeno. Prav tako težka tovorna vozila še vedno lahko prehitevajo na odsekih, kjer so trije vozni pasovi, poleg levega prehitevalnega in desnega voznega tudi pas za počasna vozila.

Počitnice Obdobje
jesenske počitnice 31. 10. 2022—4. 11. 2022
božično-novoletne počitnice 26. 12. 2022—2. 1. 2023
zimske počitnice
(Gorenjska, Goriška, Notranjsko-Kraška, Obalno-Kraška,
Osrednjeslovenska, Zasavska regija in občine Ribnica,
Sodražica, Loški potok, Kočevje, Osilnica in Kostel)

6. 2. 2023—10. 2. 2023

(dodaten prost dan tudi 26. 4.)

zimske počitnice
(Koroška, Podravska, Pomurska, Savinjska, Spodnjesavska regija)
30. 1. 2023—3. 2. 2023
prvomajske počitnice

27. 4. 2023—2. 5. 2023

poletne počitnice 26. 6. 2023—31. 8. 2023
 • Novo leto 1. 1. 2024
Prazniki in dela prosti dnevi v letu 2024 Datum
Novo leto 1. in 2. januar
Prešernov dan 8. februar
Velikonočni ponedeljek 1. april
Dan boja proti okupatorju 27. april
Praznik dela 1. in 2. maj
Dan državnosti 25. junij
Marijino vnebovzetje 15. avgust
Dan reformacije 31. oktober
Dan spomina na mrtve 1. november
Božič 25. december
Dan samostojnosti in enotnosti 26. december


Prazniki, ki niso dela prosti dnevi:

 • dan Primoža Trubarja (8. junij),
 • združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom (17. avgust),
 • vrnitev Primorske k matični domovini (15. september),
 • dan Rudolfa Maistra (23. november).

Oglasna sporočila