Darilne kartice

Obdarite svoje najbližje in prijatelje z darilno kartico AMZS.

Izberete lahko kartico, na katero naložite dobroimetje po lastni izbiri, kartico za programe varne vožnje ali kartico za karting. Izjemna priložnost za inovativno darilo!

Kupite darilne kartice v spletni trgovini

Podarite doživetje!

Darilne kartice so na voljo v AMZS centrih. Lahko jih naročite tudi na spletu, brezplačni številki 080 26 36 ali nam pišite na cvv@amzs.si.

Kartica za varno vožnjo

Ko želite podariti nekaj res posebnega, izberite AMZS darilno kartico za programe varne vožnje. Primerna prav za vse! Navdušenje na katerem koli tečaju varne vožnje je zagotovljeno. Darilno kartico lahko podarite za naslednje tečaje:

Ob nakupu darilne kartice se odločite, kateri tečaj želite podariti, kar se označi tudi na ovitku, v katerem ne manjka niti prostor za vaše posvetilo. Kartica je veljavna 1 leto od dneva nakupa, koristiti pa jo je možno le v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem.

Kupite darilne kartice v spletni trgovini

Darilna kartica za karting

Za karting v AMZS Karting in motošportnem centru v Slovenji vasi pri Ptuju je sedaj na voljo tudi darilna kartica. Ena darilna kartica je namenjena 10-minutni vožnji, izbirate pa lahko med naslednjimi karti:

Izbira karta se zapiše na kartico ob nakupu. Za vsako vožnjo se izda ena kartica. Kartica je veljavna 1 leto od dne nakupa, koristiti pa jo je možno le v AMZS Karting in motošportnem centru v Slovenji vasi pri Ptuju.

Kupite darilne kartice v spletni trgovini

Vrednostna darilna kartica

Ob nakupu vrednostne AMZS darilne kartice na njo naložite dobroimetje po lastnem izboru (vendar najmanj 10 €), ki ga lahko obdarovanec koristi za plačilo blaga ali storitev v AMZS centrih.

S tem želje obdarovanca ne bodo ostale neizpolnjene, saj pestra izbira storitev in artiklov v naši ponudbi zagotavlja zadovoljstvo.

Kartica je na voljo v dveh vizualnih podobah, spremlja pa jo tudi ličen ovitek, kamor lahko zapišete prijazno misel ali posvetilo ter vrednost dobroimetja. 

Veljavnost kartice je 10 let od zadnjega nalaganja dobroimetja. Plačilo z vrednostno darilno kartico je možno le v AMZS centrih. Plačilo s kartico na terenu žal ni možno.  

Kupite darilne kartice v spletni trgovini

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA Z AMZS DARILNO KARTICO ZA PROGRAME VARNE VOŽNJE

S splošnimi pogoji poslovanja z AMZS darilno kartico za programe varne vožnje (v nadaljevanju AMZS darilna kartica), družba AMZS d. d., Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju izdajatelj) določa pravice in obveznosti iz naslova AMZS darilne kartice. Ti splošni pogoji vežejo izdajatelja in vsakega kupca, ki kupi oz. vplača znesek v zvezi z nakupom darilne kartice. Z nakupom darilne kartice in vplačilom programa varne vožnje kupec sprejema te splošne pogoje ter način poslovanja z darilnimi karticami, kot je opredeljeno s temi splošnimi pogoji.

 Splošno

 1. AMZS darilna kartica je izkazni dokument v plastični obliki, opremljen z enolično identifikacijsko številko (EAN kodo), v nadaljevanju imenovano številka kartice. Izdajatelj ga izda proti plačilu in ga je skladno s splošnimi pogoji zavezan sprejeti kot plačilo za programe varne vožnje, ki se prodajajo v poslovnih enotah izdajatelja.
 2. Izdajatelj AMZS darilne kartice, ki je izdana za izbran program varne vožnje, je družba AMZS d. d., Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana.
 3. AMZS darilna kartica je izdana v slovenskem jeziku in je uporabna izključno v AMZS Centru varne vožnje, Čeplje 29 b, 3305 Vransko.
 4. Nakup darilne kartice za program varne vožnje je možen s katerimkoli veljavnim plačilnim sredstvom, ki ga sprejema izdajatelj. Z nakupom darilne kartice za program varne vožnje, postane izdana darilna kartica plačilno sredstvo za plačilo izbranega programa varne vožnje.
 5. Na AMZS darilno kartico lahko vrednost izbranega programa varne vožnje naložijo fizične in pravne osebe.
 6. Na AMZS darilno kartico je možno naložiti vrednost naslednjih programov varne vožnje:
 • Voznik začetnik
 • Izbris kazenskih točk
 • Intenzivni tečaj za avtomobiliste
 • Nadaljevalni tečaj za avtomobiliste
 • Intenzivni tečaj za motoriste
 • Nadaljevalni tečaj za motoriste
 • Tečaj za motoriste s sopotnikom
 • Program za seniorje
 • Dinamična vožnja z Andrejem Jerebom
 1. Vplačniku programa varne vožnje ob plačilu programa varne vožnje na AMZS darilno kartico pripadajo na dan nakupa AMZS darilne kartice veljavni popusti iz naslova AMZS članstva.

Vrednosti

 1. Vplačnik naloži na AMZS darilno kartico vrednost izbranega programa varne vožnje.
 2. Vrednost izbranega programa varne vožnje je upoštevana na dan nakupa AMZS darilne kartice po veljavnem ceniku.
 3. AMZS darilna kartica je veljavna 1 leto od dneva nakupa, po preteku enega leta pa je neveljavna in je ni več mogoče unovčiti.
 4. S plačilom računa izbranega programa varne vožnje je dobroimetje na darilni kartici za program varne vožnje v celoti porabljeno.
 5. Vrednosti programa varne vožnje na AMZS darilni kartici ni možno zamenjati za gotovino.

Obveznosti družbe

 1. Obveznost izdajatelja iz darilne kartice nastane v trenutku, ko kupec oz. imetnik darilne kartice vplača vrednost izbranega programa varne vožnje.
 2. Imetnik darilne kartice je dolžan AMZS darilno kartico hraniti skrbno in z njo poslovati skladno z veljavnimi predpisi. Darilna kartica se ne glasi na lastno ime in je prenosljiva, kar pomeni, da predstavlja plačilno sredstva na prinosnika. Imetnik AMZS darilne kartice se šteje za upravičenca do uporabe AMZS darilne kartice. Imetnik lahko z AMZS darilno kartico plača in jo uporabi za enkraten nakup programa varne vožnje. Če imetnik AMZS darilno kartico izgubi, mu je ukradena ali kako drugače poškodovana, AMZS d.d. ni dolžan preverjati identitete prinosnika.
 3. Obveznost izdajatelja iz darilne kartice preneha s tem, ko jo izdajatelj sprejme kot plačilo za program varne vožnje, s potekom veljavnosti darilne kartice ali če postane darilna kartica neveljavna iz razlogov iz teh splošnih pogojev.
 4. Imetnik (prinosnik) AMZS darilne kartice s kartico plača račun za program varne vožnje izključno v AMZS Centru varne vožnje, Čeplje 29 b, 3305 Vransko. Plačilo računa je možno le ob fizični predložitvi kartice, ni pa se imetnik kartice ob tem dolžan identificirati.
 5. Za vsako številko AMZS darilne kartice vodi Izdajatelj v svojem računalniškem sistemu bazo podatkov o transakciji, ki je bila opravljena s kartico in ki zagotavljajo natančno pregled nad naloženim in unovčenim programom varne vožnje. Poleg vrste programa varne vožnje in zneska transakcije je zabeležen tudi datum in točen čas transakcije.
 6. Baza podatkov o transakcijah na AMZS darilnih karticah je sistemsko zaščitena.
 7. Prinosnik kartice lahko ob predložitvi AMZS darilne kartice v poslovni enoti izdajatelja pridobi informacijo o vrsti naloženega programa varne vožnje.
 8. Za z AMZS darilno kartico opravljeno transakcijo je izstavljen račun, na katerem je zabeležen znesek programa varne vožnje. Zaradi varnostnih razlogov na računu ni natisnjene številke kartice.

Obveznosti imetnika AMZS darilne kartice

 1. Izpolnitev obveznosti iz darilne kartice lahko zahteva prinosnik kartice v času veljavnosti darilne kartice izključno v poslovni enoti AMZS Center varne vožnje, Čeplje 29 b, 3305 Vransko.
 2. Darilna kartica je vezana na on-line sistem izdajatelja. V kolikor on-line sistem ne deluje (tj. v centralni bazi podatkov zaradi tehničnih težav pri izdajatelju ni mogoče preveriti vrste naloženega programa varne vožnje na darilni kartici), izdajatelj ni zavezan k izplačilu kateregakoli zneska iz naslova darilne kartice do ponovne vzpostavitve povezave s centralno bazo podatkov izdajatelja.
 3. Izpolnitev obveznosti iz darilne kartice zahteva prinosnik tako, da kartico predloži izdajatelju kot plačilo ob nakupu programa varne vožnje. Program varne vožnje, ki je naložen na AMZS darilno kartico, lahko imetnik kartice po predhodnem dogovoru preko telefonske številke 080 26 36 ali elektronske pošte cvv@amzs.si zamenja, pri čemer je potrebno razliko do polne cene doplačati. Morebitne razlike denarja, ki je posledica menjave programa varne vožnje, katerega vrednost je nižja od naloženega programa varne vožnje, izdajatelj ne vrača. Zamenjamo programa varne vožnje je možno opraviti izključno v AMZS Centru varne vožnje, Čeplje 29b, 3305 Vransko.
 4. Imetnik darilne kartice lahko darilno kartico prenese na tretjo osebo brez omejitev. Prenos se opravi z izročitvijo kartice. Nov imetnik z izročitvijo darilne kartice pridobi vse pravice, ki jih je imel prejšnji imetnik.

Ostala določila

 1. Na darilno kartico ni dovoljeno ničesar pisati, brisati, črtati ali popravljati. V nasprotnem primeru se kartica šteje za neveljavno.
 2. Izdajatelj lahko zavrne izpolnitev obveznosti iz darilne kartice, če ugotovi, da je darilna kartica ponarejena ali je njena veljavnost pretekla oz. je kartica tako uničena, da ni mogoče razbrati njene vsebine.
 3. Splošni pogoji poslovanja z AMZS darilno kartico veljajo od dneva objave dalje in so na vpogled na spletni strani izdajatelja ter v vseh poslovnih enotah izdajatelja v Sloveniji.
 4. Izdajatelj lahko kadarkoli dopolni ali spremeni splošne pogoje poslovanja z AMZS darilno kartico, pri čemer vedno veljajo dopolnjeni in/ali spremenjeni splošni pogoji, ki jih izdajatelj objavi na spletni strani ter v vseh poslovnih enotah izdajatelja v Sloveniji.
 5. Morebitni spori med strankama, ki izvirajo ali so v kakršnikoli povezavi z AMZS darilno kartico, se rešujejo sporazumno. V nasprotnem primeru bo spor reševalo stvarno in krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji.

  AMZS d.d. skladno z zakonskimi določbami ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju  potrošniških sporov.

  AMZS d.d. spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. AMZS d.d. se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

Ljubljana, dne 27. 11. 2020

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA Z AMZS DARILNO KARTICO ZA KARTING

S splošnimi pogoji poslovanja z AMZS darilno kartico za najem karta (v nadaljevanju AMZS darilna kartica), družba AMZS d. d., Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju izdajatelj) določa pravice in obveznosti iz naslova AMZS darilne kartice. Ti splošni pogoji vežejo izdajatelja in vsakega kupca, ki kupi oz. vplača znesek v zvezi z nakupom darilne kartice. Z nakupom darilne kartice in vplačilom najema karta kupec sprejema te splošne pogoje ter način poslovanja z darilnimi karticami, kot je opredeljeno s temi splošnimi pogoji.

Splošno

 1. AMZS darilna kartica je izkazni dokument v papirnati obliki, opremljen z enolično identifikacijsko številko (EAN kodo), v nadaljevanju imenovano številka kartice. Izdajatelj ga izda proti plačilu in ga je skladno s splošnimi pogoji zavezan sprejeti kot plačilo za najem karta, ki se proda v poslovnih enotah izdajatelja.
 2. Izdajatelj AMZS darilne kartice, ki je izdana za izbran najem karta, je družba AMZS d. d., Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana.
 3. AMZS darilna kartica je izdana v slovenskem jeziku in je uporabna izključno v AMZS Centru kartinga in moto športa v Slovenji vasi pri Ptuju.
 4. Nakup darilne kartice za najem karta je možen s katerimkoli veljavnim plačilnim sredstvom, ki ga sprejema izdajatelj. Z nakupom darilne kartice za najem karta, postane izdana darilna kartica plačilno sredstvo za plačilo izbranega najema karta.
 5. Na AMZS darilno kartico lahko vrednost izbranega najema karta (dobropis) naložijo fizične in pravne osebe.
 6. Na AMZS darilno kartico je možno naložiti vrednost naslednjih najemov karta:
 • najem karta SOLO, 10-minutna vožnja
 • najem karta OTROŠKI, 10-minutna vožnja
 • najem karta DVOSED, 10-minutna vožnja
 1. Kupcu (vplačniku) darilne kartice za najem karta na AMZS darilno kartico pripadajo na dan nakupa AMZS darilne kartice veljavni popusti iz naslova AMZS članstva.
 2. Vplačnik naloži na AMZS darilno kartico vrednost izbranega najema karta.
 3. Vrednost izbranega najema karta je upoštevana na dan nakupa AMZS darilne kartice po veljavnem ceniku.
 4. AMZS darilna kartica je veljavna 1 leto od dneva nakupa, po preteku enega leta pa je neveljavna in je ni več mogoče unovčiti.
 5. S plačilom računa izbranega najema karta je dobroimetje na darilni kartici za najem karta v celoti porabljeno.
 6. Vrednosti najema krata na AMZS darilni kartici ni možno zamenjati za gotovino.

Obveznosti družbe

 1. Obveznost izdajatelja iz darilne kartice nastane v trenutku, ko kupec oz. imetnik darilne kartice vplača vrednost izbranega najema karta.
 2. Imetnik darilne kartice je dolžan AMZS darilno kartico hraniti skrbno in z njo poslovati skladno z veljavnimi predpisi. Darilna kartica se ne glasi na lastno ime in je prenosljiva, kar pomeni, da predstavlja plačilno sredstva na prinosnika. Imetnik AMZS darilne kartice se šteje za upravičenca do uporabe AMZS darilne kartice. Imetnik lahko z AMZS darilno kartico plača in jo uporabi za enkraten nakup najema karta. Če imetnik AMZS darilno kartico izgubi, mu je ukradena ali kako drugače poškodovana, AMZS d.d. ni dolžan preverjati identitete prinosnika.
 3. Obveznost izdajatelja iz darilne kartice preneha s tem, ko jo izdajatelj sprejme kot plačilo za najem karta, s potekom veljavnosti darilne kartice ali če postane darilna kartica neveljavna iz razlogov iz teh splošnih pogojev.
 4. Imetnik (prinosnik) AMZS darilne kartice s kartico plača račun za najem karta izključno v AMZS Centru kartinga in moto športa v Slovenji vasi pri Ptuju. Plačilo računa je možno le ob fizični predložitvi kartice, ni pa se imetnik kartice ob tem dolžan identificirati.
 5. Za vsako številko AMZS darilne kartice vodi Izdajatelj v svojem računalniškem sistemu bazo podatkov o transakciji, ki je bila opravljena s kartico in ki zagotavljajo natančno pregled nad naloženim in unovčenim najemom karta. Poleg vrste najema karta in zneska transakcije je zabeležen tudi datum in točen čas transakcije.
 6. Baza podatkov o transakcijah na AMZS darilnih karticah je sistemsko zaščitena.
 7. Prinosnik kartice lahko ob predložitvi AMZS darilne kartice v poslovni enoti izdajatelja pridobi informacijo o vrsti naloženega najema karta.
 8. Za z AMZS darilno kartico opravljeno transakcijo je izstavljen račun, na katerem je zabeležen znesek najema karta. Zaradi varnostnih razlogov na računu ni natisnjene številke kartice.

Obveznosti imetnika AMZS darilne kartice

 1. Izpolnitev obveznosti iz darilne kartice lahko zahteva prinosnik kartice v času veljavnosti darilne kartice izključno v poslovni enoti AMZS Center kartinga in moto športa v Slovenji vasi pri Ptuju.
 2. Darilna kartica je vezana na on-line sistem izdajatelja. V kolikor on-line sistem ne deluje (tj. v centralni bazi podatkov zaradi tehničnih težav pri izdajatelju ni mogoče preveriti vrste naloženega najema karta na darilni kartici), izdajatelj ni zavezan k izplačilu kateregakoli zneska iz naslova darilne kartice do ponovne vzpostavitve povezave s centralno bazo podatkov izdajatelja.
 3. Izpolnitev obveznosti iz darilne kartice zahteva prinosnik tako, da kartico predloži izdajatelju kot plačilo ob nakupu najema karta. Izdajatelj ne preverja identifikacije prinosnika in ne odgovarja za krajo ali izgubo darilne kartice ali izkoriščenje kartice s strani tretje osebe. V primeru izgube kartice izdajatelj ne nadomešča kartice ali dobroimetja na njen. Najem karta, ki je naložen na AMZS darilno kartico, lahko imetnik kartice po predhodnem dogovoru preko telefonske številke 051/495-644 ali elektronske pošte center.sporta@amzs.si zamenja, pri čemer je potrebno razliko do polne cene doplačati. Morebitne razlike denarja, ki je posledica menjave najema karta, katerega vrednost je nižja od naloženega najema karta, izdajatelj ne vrača.  Zamenjavo najema karta je možno opraviti izključno v AMZS Centru kartinga in moto športa v Slovenji vasi pri Ptuju.
 4. Imetnik darilne kartice lahko darilno kartico prenese na tretjo osebo brez omejitev. Prenos se opravi z izročitvijo kartice. Nov imetnik z izročitvijo darilne kartice pridobi vse pravice, ki jih je imel prejšnji imetnik.

Ostala določila

 1. Na darilno kartico ni dovoljeno ničesar pisati, brisati, črtati ali popravljati. V nasprotnem primeru se kartica šteje za neveljavno.
 2. Izdajatelj lahko zavrne izpolnitev obveznosti iz darilne kartice, če ugotovi, da je darilna kartica ponarejena ali je njena veljavnost pretekla oz. je kartica tako uničena, da ni mogoče razbrati njene vsebine.
 3. Splošni pogoji poslovanja z AMZS darilno kartico veljajo od dneva objave dalje in so na vpogled na spletni strani izdajatelja ter v vseh poslovnih enotah izdajatelja v Sloveniji.
 4. Izdajatelj lahko kadarkoli dopolni ali spremeni splošne pogoje poslovanja z AMZS darilno kartico, pri čemer vedno veljajo dopolnjeni in/ali spremenjeni splošni pogoji, ki jih izdajatelj objavi na spletni strani ter v vseh poslovnih enotah izdajatelja v Sloveniji.
 5. Morebitni spori med strankama, ki izvirajo ali so v kakršnikoli povezavi z AMZS darilno kartico, se rešujejo sporazumno. V nasprotnem primeru bo spor reševalo stvarno in krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji.

  AMZS d.d. skladno z zakonskimi določbami ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju  potrošniških sporov.

  AMZS d.d. spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. AMZS d.d. se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

Ljubljana, dne 27. 11. 2020

 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA Z AMZS VREDNOSTNO DARILNO KARTICO

S splošnimi pogoji poslovanja z AMZS vrednostno darilno kartico (v nadaljevanju AMZS darilna kartica), družba AMZS d. d., Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju izdajatelj) določa pravice in obveznosti iz naslova AMZS darilne kartice. Ti splošni pogoji vežejo izdajatelja in vsakega kupca, ki kupi oz. vplača znesek v zvezi z nakupom darilne kartice. Z nakupom darilne kartice kupec sprejema te splošne pogoje ter način poslovanja z darilnimi karticami, kot je opredeljeno s temi splošnimi pogoji.

Splošno

 1. AMZS darilna kartica je izkazni dokument v plastični obliki, opremljen z enolično identifikacijsko številko (EAN kodo), v nadaljevanju imenovano številka kartice. Izdajatelj ga izda proti plačilu in ga je skladno s splošnimi pogoji zavezan sprejeti kot plačilo za blago in storitve, ki se prodajajo v poslovnih enotah izdajatelja.
 2. Izdajatelj AMZS darilne kartice, ki je izdana v evrih, je družba AMZS d. d., Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana.
 3. AMZS darilna kartica je izdana v slovenskem jeziku in se uporablja izključno v poslovnih enotah izdajatelja.
 4. Nakup vrednostne darilne kartice je možen s katerimkoli veljavnim plačilnim sredstvom, ki ga sprejema izdajatelj. Z nakupom vrednostne darilne kartice, postane izdana darilna kartica plačilno sredstvo za plačilo nakupa blaga ali storitev v katerikoli poslovni enoti izdajatelja v Sloveniji.
 5. Na AMZS darilno kartico lahko dobroimetje naložijo fizične in pravne osebe.
 6. Vplačniku dobroimetja ob vplačilu dobroimetja na AMZS darilno kartico ne pripadajo popusti.

Vrednosti

 1. Vplačnik lahko naloži na AMZS darilno kartico najmanj 10 EUR. Maksimalni dovoljeni znesek dobroimetja na kartici ni določen.
 2. AMZS darilna kartica je veljavna 10 let od zadnjega nalaganja dobroimetja.
 3. Na dobroimetju na AMZS darilni kartici se ne obračunavajo obresti.
 4. S ponovnim vplačilom je možno dobroimetje na AMZS darilno kartico večkrat naložiti.
 5. Imetnik (prinosnik) AMZS darilne kartice lahko poveča dobroimetje na kartici s ponovnim vplačilom.
 6. Če po plačilu nakupa ostane na AMZS darilni kartici dobroimetje, izdajatelj preostanka dobroimetja ni dolžan izplačati, ne glede na višino preostanka dobroimetja.
 7. S plačilom računa za nakup blaga ali storitve se znesek dobroimetja na AMZS darilni kartici zmanjša za znesek plačila. Novo stanje dobroimetja se zabeleži na kartici.

Obveznosti družbe

 1. Obveznost izdajatelja iz darilne kartice nastane v trenutku, ko kupec oz. imetnik darilne kartice vplača vrednost darilne kartice.
 2. Izdajatelj ne jamči za dobroimetje na AMZS darilni kartici.
 3. Imetnik darilne kartice je dolžan AMZS darilno kartico hraniti skrbno in z njo poslovati skladno z veljavnimi predpisi. Darilna kartica se ne glasi na lastno ime in je prenosljiva, kar pomeni, da predstavlja plačilno sredstvo na prinosnika. Imetnik AMZS darilne kartice se šteje za upravičenca do uporabe AMZS darilne kartice. Imetnik lahko z AMZS darilno kartico plačuje in jo uporablja za večkratne nakupe blaga ali storitev. Če imetnik AMZS darilno kartico izgubi, mu je ukradena ali kako drugače poškodovana, AMZS d.d. ni dolžan preverjati identitete prinosnika.
 4. Obveznost izdajatelja iz darilne kartice preneha s tem, ko jo izdajatelj sprejme kot plačilo za blago, s potekom veljavnosti darilne kartice ali če postane darilna kartica neveljavna iz razlogov iz teh splošnih pogojev.
 5. Imetnik (prinosnik) AMZS darilne kartice lahko s kartico plača račun za nakup blaga ali storitve v katerikoli poslovni enoti izdajatelja. Nakup in uporaba AMZS darilne kartice nista mogoča pri poslovnih partnerjih AMZS d.d.
 6. Izdajatelj ob predložitvi AMZS darilne kartice prinosniku ni dolžan izplačati zneska dobroimetja na kartici v gotovini.
 7. Za vsako številko AMZS darilne kartice vodi Izdajatelj v svojem računalniškem sistemu bazo podatkov o vseh transakcijah, ki so bile opravljene s kartico in ki zagotavljajo natančno pregled nad stanjem in gibanjem dobroimetja na kartici. Poleg vrste in zneska transakcije je zabeležen tudi datum in točen čas transakcije in poslovna enota izdajatelja, v kateri je bila transakcija opravljena.
 8. Baza podatkov o transakcijah na AMZS darilnih karticah je sistemsko zaščitena.
 9. Prinosnik kartice lahko ob predložitvi AMZS darilne kartice v poslovni enoti izdajatelja pridobi informacijo o stanju dobroimetja.
 10. Za vse z AMZS darilno kartico opravljene transakcije je izstavljen račun, na katerem se zabeleži znesek transakcije, novo stanje dobroimetja je zabeleženo v računalniškem sistemu Izdajatelja. Zaradi varnostnih razlogov na računu številka kartice ni natisnjena.
 11. Za izgubo ali krajo AMZS darilne kartice in vso morebitno izgubo, ki nastane z neupravičenim razpolaganjem z AMZS darilno kartico ter neupravičenim črtanjem dobroimetja na AMZS darilni kartici izdajatelj ne odgovarja. V primeru nedelovanja AMZS darilne kartice, ki ni posledica nepravilnega ravnanja, imetnik AMZS darilno kartico, skupaj z osebnimi podatki, pošlje na naslov: AMZS d. d., Tržno komuniciranje, Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana.

Obveznosti imetnika AMZS darilne kartice

 1. Izpolnitev obveznosti iz darilne kartice lahko zahteva prinosnik kartice v času veljavnosti darilne kartice v katerikoli poslovni enoti izdajatelja v Sloveniji.
 2. Darilna kartica je vezana na on-line sistem izdajatelja. V kolikor on-line sistem ne deluje (tj. v centralni bazi podatkov zaradi tehničnih težav pri izdajatelju ni mogoče preveriti denarnega stanja na darilni kartici), izdajatelj ni zavezan k izplačilu kateregakoli zneska iz naslova darilne kartice do ponovne vzpostavitve povezave s centralno bazo podatkov izdajatelja.
 3. Izpolnitev obveznosti iz darilne kartice zahteva prinosnik tako, da kartico predloži izdajatelju kot plačilo ob nakupu blaga ali storitve. V primeru, da je vrednost nakupa višja od vrednosti darilne kartice, mora imetnik darilne kartice razliko doplačati. V primeru, da je vrednost nakupa nižja od vrednosti dobroimetja darilne kartice, je preostanek vrednosti zabeležen v centralni bazi podatkov in ga kupec lahko izkoristi do datuma veljavnosti darilne kartice.
 4. Imetnik darilne kartice lahko darilno kartico prenese na tretjo osebo brez omejitev. Prenos se opravi z izročitvijo kartice. Nov imetnik z izročitvijo darilne kartice pridobi vse pravice, ki jih je imel prejšnji imetnik. 

Ostala določila

 1. Na darilno kartico ni dovoljeno ničesar pisati, brisati, črtati ali popravljati. V nasprotnem primeru se kartica šteje za neveljavno.
 2. Izdajatelj lahko zavrne izpolnitev obveznosti iz darilne kartice, če ugotovi, da je darilna kartica ponarejena ali je njena veljavnost pretekla oz. je kartica tako uničena, da ni mogoče razbrati njene vsebine.
 3. Splošni pogoji poslovanja z AMZS darilno kartico veljajo od dneva objave dalje in so na vpogled na spletni strani izdajatelja ter v vseh poslovnih enotah izdajatelja v Sloveniji.
 4. Izdajatelj lahko kadarkoli dopolni ali spremeni splošne pogoje poslovanja z AMZS darilno kartico, pri čemer vedno veljajo dopolnjeni in/ali spremenjeni splošni pogoji, ki jih izdajatelj objavi na spletni strani ter v vseh poslovnih enotah izdajatelja v Sloveniji.
 5. Morebitni spori med strankama, ki izvirajo ali so v kakršnikoli povezavi z AMZS darilno kartico, se rešujejo sporazumno. V nasprotnem primeru bo spor reševalo stvarno in krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji.

  AMZS d.d. skladno z zakonskimi določbami ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju  potrošniških sporov.

  AMZS d.d. spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. AMZS d.d. se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

Ljubljana, dne 27. 11. 2020

Oglasna sporočila