Izbris kazenskih točk

Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se lahko udeleži imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, ki doseže ali preseže štiri kazenske točke, pa do dneva, ko opravi program, ne preseže 17 kazenskih točk, če mu kazenske točke niso bile izrečene zaradi prekrškov z vožnjo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi. V slednjem primeru je udeležba na programu možna le po napotilu pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti na podlagi ugotovitev kontrolnega zdravstvenega pregleda.

Trajanje: 3 dni (18 pedagoških ur, od tega 12 ur teoretičnega in 6 ur praktičnega dela)

Oglejte si termine tečaja

Članski popusti AMZS ne veljajo za zakonsko predpisana programa Dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in Izbris kazenskih točk. Pri vseh ostalih programih pa ste vljudno vabljeni, da izkoristite članske ugodnosti vse do -30%.

Zakaj na dodatno usposabljanje za varno vožnjo?

Na lastno željo

Če imate vsaj štiri kazenske točke (in ne več kot 17), se vam lahko štiri izbrišejo iz evidence z udeležbo na programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo, in sicer enkrat v obdobju dveh let.

Preverite število kazenskih točk (eUprava)

Po napotilu

Na opravljanje dodatnega usposabljanja za varno vožnjo lahko voznika napoti tudi pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti:

 • kadar je bila zaradi preseženega dovoljenega števila (18) kazenskih točk izrečena sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ali
 • na podlagi ugotovitev kontrolnega zdravstvenega pregleda.

Po uspešno zaključenem programu se vozniku z dnem, ko organu, pristojnemu za vodenje evidence kazenskih točk, predloži potrdilo o opravljenem dodatnem usposabljanju za varno vožnjo, enkrat v dveh letih izbrišejo iz skupne evidence izrečenih kazenskih točk štiri kazenske točke. 

Vsebina programa

Vsebino programa (teoretični in praktični del) je določilo ministrstvo za infrastrukturo. Teoretični del poteka v obliki predavanj in razprave z udeleženci programa usposabljanja, ki obsega 12 pedagoških (šolskih) ur, ki se jih izvede v treh dneh (vsak dan štiri pedagoške ure). Praktični del se izvede v enem dnevu v obliki treninga varne vožnje in traja šest pedagoških ur.

Trening varne vožnje se izvaja z vozilom:

 • B kategorije, imetniki veljavnega vozniškega dovoljenja kategorije B, C, D ali D1
 • A kategorije, imetniki veljavnega vozniškega dovoljenja kategorije A
 • A1 kategorije, imetniki veljavnega vozniškega dovoljenja kategorije A1
 • H kategorije, imetniki veljavnega vozniškega dovoljenja kategorije H

Teoretični del

 • razprava o izkušnjah udeležencev in razlogih za neprimerno vožnjo
 • tehnične osnove in delovanje fizikalnih zakonitosti pri vožnji
 • tehnika zaviranja v sili
 • možne reakcije vozila pri vožnji skozi ovinek in razlogi za zanašanje vozila
 • pravilno upravljanje vozila
 • osnove o aktivnih in pasivnih varnostnih napravah v avtomobilu
 • vpliv psihofizičnega stanja voznika na varnost in prometna etika.

Praktični del

 • upravljanje in vodenje vozila
 • varnostna razdalja
 • zaviranje v nevarnosti
 • zaviranje umikanje nenadni oviri

Kdo se lahko prijavi?

Na ta program se lahko prijavite vozniki, ki:

 • ste dosegli ali presegli 4 kazenske točke vendar niti ena od teh točk ni bila pridobljena zaradi vožnje pod vplivom alkohola, mamil ali drugih psihoaktivnih snovi,
 • ste 12 kazenskih točk presegli še pred 1. julijem 2011 in ste s strani Ministrstva za pravosodje prejeli napotilo na program, v katerem je razvidno, da več kot polovica kazenskih točk ni bila izrečena zaradi vožnje pod vplivom alkohola, mamil ali drugih psihoaktivnih snovi,
 • vam je bilo zaradi preseženega dovoljenega števila kazenskih točk izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, če kazenske točke niso bile izrečene zaradi prekrškov vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi in vas v program napoti sodišče po opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu v primeru odložitve izvrševanja prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja,
 • vam je prenehala veljavnost vozniškega dovoljenja in ste bili pred ponovnim opravljanjem vozniškega izpita na program napoteni na podlagi ugotovitev kontrolnega zdravstvenega pregleda.

Ta zapis je svojevrstna zahvala inštruktorju Rafaelu Pečjaku, ki se je z nami »prekrškarji zaradi prehitre vožnje« tri dni družil v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem. In njegovemu pristopu ter energiji gre zahvala, da smo se na koncu v skupini počutili bolj opolnomočene, po prijetnem deljenju koristnih napotkov in energiji inštruktorja nismo bili več v koži »krvavih storilcev«, temveč povsem spodobnih državljanov, ki se nam prepogosto mudi po tem in onem opravku.

Biserka P. T.

Prijava

1. Izberi termin

2. Cena programaNaslednji korak

Članski in drugi popusti se pri Programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo ne upoštevajo.

Na najdaljši dan programa vam podarimo kosilo. 

Zakaj v AMZS center na Vranskem?

 • najsodobnejši center za izvajanje vadbe varne vožnje v širši regiji
 • strokovni programi varne vožnje
 • priznani inštruktorji
 • simulacija kritičnih situacij v varnem okolju
 • 9 tehnološko naprednih modulov
 • 15 hektarjev zemljišča (primerljivo z 9 nogometnimi igrišči)
 • 2,5 km urejenih asfaltnih stez
 • več kot 63.000 m2 asfaltiranih površin in poseben teren za off-road
 • možnost polnjenja električnih vozil
Partnerji programov:

 
 

Oglasna sporočila