Izbris kazenskih točk

Program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo

Se je tudi vam na cesti zalomilo? Ste si z neprevidno vožnjo nabrali nekaj kazenskih točk?

Zakonodaja s področja cestno prometnih predpisov je vedno strožja, hkrati se dogajajo spremembe, ki jim včasih ne uspemo slediti. Meja za prenehanje veljavnosti vašega vozniškega dovoljenja je 18 kazenskih točk. 

Trajanje: 3 dni (1.-3. dan teoretični del 3x4 pedagoške ure, 3. dan praktični del 6 pedagoških ur).

Oglejte si termine tečaja

Izbris kazenskih točk tudi na lastno željo! 

Niste prepričani, koliko kazenskih točk se je nabralo v vaši kartoteki? Enostavno pridobite Potrdilo iz kazenske evidence.

Izdaja dvojnika potrdila o opravljenem Programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo

OPOZORILO! Če je bila katera izmed kazenskih točk pridobljena z vožnjo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi, je udeležba na programu možna le po napotilu pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti na podlagi ugotovitev kontrolnega zdravstvenega pregleda.

Program za izbris kazenskih točk je namenjen voznikom, ki imajo vsaj 4, a ne več kot 17 kazenskih točk. Prostovoljna udeležba na programu je možna za vse voznike, ki niso nobene kazenske točke prejeli zaradi vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi. Po opravljenem programu se vozniku iz evidence izbrišejo 4 kazenske točke, posameznik pa se programa lahko, v obdobju dveh let, udeleži le enkrat. Potrdilo o opravljenem programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo velja šest mesecev.

Udeležba po napotilu

Na opravljanje dodatnega usposabljanja za varno vožnjo vas lahko napoti tudi pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti:

 • osebe, ki jim je bilo zaradi preseženega dovoljenega števila (18) kazenskih točk izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, če kazenske točke niso bile izrečene zaradi prekrškov vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi in jih v program napoti sodišče, po opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu, v primeru odložitve izvrševanja prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja,
 • osebe, ki se jih na program napoti na podlagi ugotovitev kontrolnega zdravstvenega pregleda.

Vožnja pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi

Za voznike, ki so kazenske točke pridobili z vožnjo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi, velja, da kazenskih točk NE izbrišejo z udeležbo v Programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo, temveč z udeležbo na zdravstvenih svetovanjih in rehabilitacijskih programih. Šele nato so lahko na podlagi ugotovitev napoteni na naš Program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo.

1. Izberi termin

2. Cena programaPrijavite se

Članski in drugi popusti se pri Programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo ne upoštevajo.

Za najdaljši dan programa vam pripada kosilo. 

Vsebino je določilo Ministrstvo za promet. Program je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični del poteka v obliki predavanj in razprave z udeleženci programa usposabljanja, ki obsega 12 pedagoških (šolskih) ur, ki se jih izvede tekom treh dni v trajanju po štiri pedagoške ure. Praktični del se izvede v obliki treninga varne vožnje v trajanju šestih pedagoških ur, ki se izvede v enem dnevu.

Trening varne vožnje se izvaja z vozilom:

 • B kategorije, imetniki veljavnega vozniškega dovoljenja kategorije B, C, D ali D1;
 • A kategorije, imetniki veljavnega vozniškega dovoljenja kategorije A;
 • A1 kategorije, imetniki veljavnega vozniškega dovoljenja kategorije A1;
 • H kategorije, imetniki veljavnega vozniškega dovoljenja kategorije H.

Teoretični del (3-krat po 4 pedagoške ure)

 • Razprava o izkušnjah udeležencev in razlogih za neprimerno vožnjo.
 • Tehnične osnove in delovanje fizikalnih zakonitosti pri vožnji.
 • Tehnika zaviranja v sili.
 • Možne reakcije vozila pri vožnji skozi ovinek in razlogi za zanašanje vozila.
 • Pravilno upravljanje vozila.
 • Pasivne in aktivne varnostne naprave v avtomobilu.
 • Vpliv psihofizičnega stanja voznika na varnost in prometna etika.

Praktični del (6 pedagoških ur)

 • Upravljanje in vodenje vozila.
 • Zaviranje v nevarnosti.
 • Varnostna razdalja.
 • Umikanje nenadni oviri.
 • Zaviranje in umikanje nenadni oviri.

Ena pedagoška ura pomeni 45 minut.

 

Potrebujete več informacij?

Pokličite brezplačno telefonsko številko 080 26 36 ali nam pišite na cvv@amzs.si.

Kontakt

Partnerji programov:
Nokian Tyres - partner programov varne vožnje

                   
 

Oglasna sporočila