Izbris kazenskih točk

Izbris kazenskih točk v AMZS Centru varne vožnjeProgram dodatnega usposabljanja za varno vožnjo

Ste si z neprevidno vožnjo nabrali nekaj kazenskih točk?
Zakonodaja na tem področju je vedno strožja, zato je kazenskih točk lahko hitro preveč, z 18 točkami pa vam preneha veljavnost vozniškega dovoljenja.

Izbris kazenskih točk tudi na lastno željo
Niste prepričani, koliko kazenskih točk se vam je nabralo? Pridobite Potrdilo iz kazenske evidence.

Tečaj Termin
KAZENSKE TOČKE Prijavite se

Članski in drugi popusti se pri Programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo ne upoštevajo.

Najdaljši dan programa vam pripada kosilo. 

Vsebino je določilo Ministrstvo za promet. Program je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični del poteka v obliki predavanj in razprave z udeleženci programa usposabljanja, ki obsega 12 pedagoških (šolskih) ur, ki se jih izvede tekom treh dni v trajanju po štiri pedagoške ure. Praktični del se izvede v obliki treninga varne vožnje v trajanju šestih pedagoških ur, ki se izvede v enem dnevu.

Trening varne vožnje se izvaja z vozilom:

 • B kategorije, imetniki veljavnega vozniškega dovoljenja kategorije B, C, D ali D1;
 • A kategorije, imetniki veljavnega vozniškega dovoljenja kategorije A;
 • A1 kategorije, imetniki veljavnega vozniškega dovoljenja kategorije A1;
 • H kategorije, imetniki veljavnega vozniškega dovoljenja kategorije H.

Teoretični del (3-krat po 4 pedagoške ure)

 • Razprava o izkušnjah udeležencev in razlogih za neprimerno vožnjo,
 • tehnične osnove in delovanje fizikalnih zakonitosti pri vožnji,
 • tehnika zaviranja v sili,
 • možne reakcije vozila pri vožnji skozi ovinek in razlogi za zanašanje vozila,
 • pravilno upravljanje vozila,
 • pasivne in aktivne varnostne naprave v avtomobilu,
 • vpliv psihofizičnega stanja voznika na varnost in prometna etika.

Praktični del (6 pedagoških ur)

 • Upravljanje in vodenje vozila,
 • zaviranje v nevarnosti,
 • varnostna razdalja,
 • umikanje nenadni oviri,
 • zaviranje in umikanje nenadni oviri.

Ena pedagoška ura pomeni 45 minut.

Trajanje: 12 šolskih ur teoretični del (1.-3. dan), 6 šolskih ur praktični del (3. dan).

Izdaja dvojnika potrdila o opravljenem Programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo

OPOZORILO! Če je bila katera izmed kazenskih točk pridobljena z vožnjo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi, je udeležba na programu možna le po napotilu pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti na podlagi ugotovitev kontrolnega zdravstvenega pregleda.

Program za izbris kazenskih točk je namenjen vsem, ki ste že dosegli 4 in še niste presegli 17 kazenskih točk. Udeležba na programu je možna tudi na lastno željo, brez napotila, vendar le za tiste voznike, ki si nobene od kazenskih točk niso pridobili z vožnjo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi. Po opravljenem programu se vozniku iz evidence izbrišejo 4 kazenske točke, posameznik pa se ga lahko v obdobju dveh let udeleži le enkrat. Potrdilo o opravljenem programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo velja šest mesecev.

Udeležba po napotilu

Na opravljanje dodatnega usposabljanja za varno vožnjo vas lahko napoti tudi pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti:

 • osebe, ki jim je bilo zaradi preseženega dovoljenega števila kazenskih točk izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, če kazenske točke niso bile izrečene zaradi prekrškov vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi in jih v program napoti sodišče po opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu v primeru odložitve izvrševanja prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja,
 • osebe, ki se jih na program napoti na podlagi ugotovitev kontrolnega zdravstvenega pregleda.

Vožnja pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi

Za voznike, ki so kazenske točke pridobili z vožnjo pod vplivom alkohola, mamil ali drugih psihoaktivnih snovi, velja, da kazenskih točk ne izbrišejo z udeležbo v Programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo, temveč z udeležbo na zdravstvenih svetovanjih in rehabilitacijskih programih. Šele nato so lahko na podlagi ugotovitev napoteni na naš Program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo.

Partnerji programov:

                    Nokian Tyres - partner programov varne vožnje 

 

Potrebujete več informacij?

Pokličite brezplačno telefonsko številko 080 26 36 ali nam pišite na cvv@amzs.si.

Kontakt