Pridobivanje temeljnih kvalifikacij (koda 95)

Temeljna poklicna kvalifikacija za voznike v cestnem prometu nadomešča program Nacionalne poklicne kvalifikacije, ki je za voznike, ki opravljajo javne prevoze potnikov z vozili nad 9 sedežev, ukinjen z dnem 10.9.2008 in za voznike, ki opravljajo javne prevoze blaga z vozili nad 3.500 kg največje dovoljene mase, z dnem 10.9.2009.

Nova zakonodaja s področja prevozov v cestnem prometu določa, da morajo vsi novi vozniki pridobiti temeljno kvalifikacijo (KODA 95), ki jo pridobijo na podlagi opravljenega teoretičnega in praktičnega preizkusa pred državno komisijo.

Po uspešno opravljenem preizkusu za pridobitev temeljne kvalifikacije, voznik pridobi KODO 95 z vpipsom v vozniško dovoljenje z veljavnostjo 5 let.

Če voznik nima vpisane kode in kljub temu vozi in to ugotovi nadzorni organ, se vozniku prepove nadaljevanje vožnje in se ga ustrezno sankcionira.

Pridobitev temeljne kvalifikacije (KODA95) se vpiše v vozniško dovoljenje ali na izkaznico o vozniških kvalifikacijah. Potrebujejo jo vsi poklicni vozniki, ki opravljajo javne komercialne prevoze potnikov z vozili nad 9 sedeži ter javne komercialne prevoze blaga z vozili nad 3.500 kg največje dovoljene mase.

Za podaljšanje (KODE 95) je potrebno opraviti redna usposabljanja v obsegu 35 ur.

Zakaj IZBRATI NAS?

 • ker imamo najsodobnejši poligon
 • nudimo izvedbo usposabljanja na želeni lokaciji  podjetja (v primeru skupine večje od 10 kandidatov)
 • simulator analognega in digitalnega tahografa nudi udeležencem praktični prikaz pravilne uporabe obeh tipov tahografa
 • nudimo prikaz praktične uporabe indikatorja za ugotavljanje alkohola v izdihanem zraku
 • nudimo praktični prikaz prevračanja vozila na simulatorju (za skupine, ki usposabljanje izvajajo v prostorih AMZS Centra varne vožnje na Vranskem)

 

Postopek pridobitve temeljne kvalifikacije

Temeljne kvalifikacije lahko pridobite na tri načine:

Kandidat uspešno zaključi srednje poklicno izobraževanje za voznika vozil v cestnem prometu.

Izobraževalna organizacija mu poleg zaključnega spričevala izda še spričevalo o pridobljeni TK.

Pospešeno pridobivanje temeljnih kvalifikacij:

 • v obliki obveznega tečaja, ki traja najmanj 140 ur,
 • kandidat z učiteljem vožnje opravi vsaj 10 ur individualne vožnje,
 • pisni izpit.
 • praktični preizkus znanja, ki traja vsaj 2 uri,
 • teoretični preizkus znanja, ki traja 180 minut in je sestavljen iz dveh delov:
 • vprašanja, ki vključujejo več možnih odgovorov ter vprašanja, ki zahtevajo neposredni odgovor,
  študija primera.
 • vozniki vozil, katerih največja dovoljena hitrost ne presega 45 km/h,
 • vozniki vozil, ki jih uporablja slovenska vojska, policija, civilna zaščita in gasilci,
 • vozniki vozil, na katerih se opravljajo preizkusne vožnje za tehnične izboljšave, popravila ali vzdrževanje novih in obnovljenih vozil, ki še niso bila dana v uporabo,
 • vozniki vozil, ki se uporabljajo v nujnih primerih ali so namenjena za reševalne akcije,
 • vozniki vozil, ki se uporabljajo za učne ure vožnje za osebe, ki želijo pridobiti vozniško dovoljenje ali spričevalo o pridobitvi kvalifikacij in rednem usporavljanju,
 • vozniki vozil, ki prevažajo material in opremo, ki ju voznik uporablja pri svojem delu, če vožnja tega vozila ni voznikova glavna dejavnost,
 • vozniki vozil, ki se uporabljajo za lastne in osebne potrebe.

Več o temeljni kvalifikaciji si lahko preberete na spletni stani Ministrstva za infrastrukturo.

Kakšen način pridobitve TK vam nudimo v AMZS Centru varne vožnje


V AMZS Centru varne vožnje za pridobitev temeljnih kvalifikacij nudimo udeležbo po naslednjem programu:

 

Praktični preizkus znanja na tovornem vozilu ali avtobusu (odvisno od tega, za katero kategorijo kandidat pridobiva kodo 95); traja vsaj 2 šolski uri.

 • Priprave na izpit v obliki štiridnevnega predavanja (4 šolske ure v popoldanskem času), predelajo se vse teme po pravilniku; peti dan organiziramo dvourno ponavljanje, kjer še enkrat preletimo vse teme in smo na razpolago za vsa dodatna vprašanja.
 • Opravljanje pisnega izpita - kandidati imajo za reševanje na razpolago 180 minut časa; rezultati so znani še isti dan.
 • Po opravljenem izpitu kandidat prejme spričevalo, na osnovi katerega na katerikoli Upravni enoti vpiše kodo 95 za 5 let (od datuma opravljenega izpita). Veljavnost kode se podaljšuje s postopkom rednega usposabljanja.

Za več informacij o pridobivanju TK za voznike tovornih vozil in avtobusov pokličite na 041 312 225 ali nam pišite na cvv@amzs.si

Oglasna sporočila