Pridobivanje temeljnih kvalifikacij (koda 95)

Temeljna poklicna kvalifikacija za voznike v cestnem prometu nadomešča program Nacionalne poklicne kvalifikacije, ki je za voznike, ki opravljajo javne prevoze potnikov z vozili nad 9 sedežev, ukinjen z dnem 10.9.2008 in za voznike, ki opravljajo javne prevoze blaga z vozili nad 3.500 kg največje dovoljene mase, z dnem 10.9.2009.

Zakaj IZBRATI NAS?

 •  ker imamo najsodobnejši poligon
 • nudimo izvedbo usposabljanja na želeni lokaciji  podjetja (v primeru skupine večje od 10 kandidatov)
 • simulator analognega in digitalnega tahografa nudi udeležencem praktični prikaz pravilne uporabe obeh tipov tahografa
 • nudimo prikaz praktične uporabe indikatorja za ugotavljanje alkohola v izdihanem zraku
 • nudimo praktični prikaz prevračanja vozila na simulatorju (za skupine, ki usposabljanje izvajajo v prostorih AMZS Centra varne vožnje na Vranskem)

Pridobitev temeljne kvalifikacije (koda 95) se vpiše v vozniško dovoljenje ali na izkaznico o vozniških kvalifikacijah. Potrebujejo jo vsi poklicni vozniki, ki opravljajo javne komercialne prevoze potnikov z vozili nad 9 sedeži ter javne komercialne prevoze blaga z vozili nad 3.500 kg največje dovoljene mase.

Postopek pridobitve temeljne kvalifikacije

Temeljne kvalifikacije lahko pridobite na tri načine:

Poklicno izobraževanje

Kandidat uspešno zaključi srednje poklicno izobraževanje za voznika vozil v cestnem prometu.

Izobraževalna organizacija mu poleg zaključnega spričevala izda še spričevalo o pridobljeni TK.

Obvezni tečaj

Pospešeno pridobivanje temeljnih kvalifikacij:

 • v obliki obveznega tečaja, ki traja najmanj 140 ur,
 • kandidat z učiteljem vožnje opravi vsaj 10 ur individualne vožnje,
 • pisni izpit.

Preizkus znanja

 • praktični preizkus znanja, ki traja vsaj 2 uri,
 • teoretični preizkus znanja, ki traja 180 minut in je sestavljen iz dveh delov:
 • vprašanja, ki vključujejo več možnih odgovorov ter vprašanja, ki zahtevajo neposredni odgovor,
  študija primera.

Kakšen način pridobitve TK vam nudimo v AMZS Centru varne vožnje


V AMZS Centru varne vožnje za pridobitev temeljnih kvalifikacij nudimo udeležbo po naslednjem programu:

 

Praktični preizkus znanja na tovornem vozilu ali avtobusu (odvisno od tega, za katero kategorijo kandidat pridobiva kodo 95); traja vsaj 2 šolski uri.

 • Priprave na izpit v obliki štiridnevnega predavanja (4 šolske ure v popoldanskem času), predelajo se vse teme po pravilniku; peti dan organiziramo dvourno ponavljanje, kjer še enkrat preletimo vse teme in smo na razpolago za vsa dodatna vprašanja.
 • Opravljanje pisnega izpita - kandidati imajo za reševanje na razpolago 180 minut časa; rezultati so znani še isti dan.
 • Po opravljenem izpitu kandidat prejme spričevalo, na osnovi katerega na katerikoli Upravni enoti vpiše kodo 95 za 5 let (od datuma opravljenega izpita). Veljavnost kode se podaljšuje s postopkom rednega usposabljanja.

27.9.2021 (16:00 – 21:00)

 

Za več informacij o pridobivanju TK za voznike tovornih vozil in avtobusov pokličite na 041 312 225 ali nam pišite na cvv@amzs.si

Oglasna sporočila