Pridobivanje temeljnih kvalifikacij (koda 95)

Temeljna poklicna kvalifikacija za voznike v cestnem prometu nadomešča program Nacionalne poklicne kvalifikacije, ki je za voznike, ki opravljajo javne prevoze potnikov z vozili nad 9 sedežev, ukinjen z dnem 10.9.2008 in za voznike, ki opravljajo javne prevoze blaga z vozili nad 3.500 kg največje dovoljene mase, z dnem 10.9.2009.

Zakaj IZBRATI NAS?

 ker imamo najsodobnejši poligon
 nudimo izvedbo usposabljanja na želeni lokaciji  podjetja (v primeru skupine večje od 10 kandidatov)
 simulator analognega in digitalnega tahografa nudi udeležencem praktični prikaz pravilne uporabe obeh tipov tahografa
 nudimo prikaz praktične uporabe indikatorja za ugotavljanje alkohola v izdihanem zraku
 nudimo praktični prikaz prevračanja vozila na simulatorju (za skupine, ki usposabljanje izvajajo v prostorih AMZS Centra varne vožnje na Vranskem)

Pridobitev temeljne kvalifikacije (koda 95) se vpiše v vozniško dovoljenje ali na izkaznico o vozniških kvalifikacijah. Potrebujejo jo vsi poklicni vozniki, ki opravljajo javne komercialne prevoze potnikov z vozili nad 9 sedeži ter javne komercialne prevoze blaga z vozili nad 3.500 kg največje dovoljene mase.

Postopek pridobitve temeljne kvalifikacije

Temeljne kvalifikacije lahko pridobite na tri načine:

Poklicno izobraževanje

Kandidat uspešno zaključi srednje poklicno izobraževanje za voznika vozil v cestnem prometu.

Izobraževalna organizacija mu poleg zaključnega spričevala izda še spričevalo o pridobljeni TK.

Obvezni tečaj

Pospešeno pridobivanje temeljnih kvalifikacij:

 • v obliki obveznega tečaja, ki traja najmanj 140 ur,
 • kandidat z učiteljem vožnje opravi vsaj 10 ur individualne vožnje,
 • pisni izpit.

Preizkus znanja

 • praktični preizkus znanja, ki traja vsaj 2 uri,
 • teoretični preizkus znanja, ki traja 180 minut in je sestavljen iz dveh delov:
 • vprašanja, ki vključujejo več možnih odgovorov ter vprašanja, ki zahtevajo neposredni odgovor,
  študija primera.

Kakšen način pridobitve TK vam nudimo v AMZS Centru varne vožnje


V AMZS Centru varne vožnje za pridobitev temeljnih kvalifikacij nudimo udeležbo po naslednjem programu:

Praktični preizkus znanja na tovornem vozilu ali avtobusu (odvisno od tega, za katero kategorijo kandidat pridobiva kodo 95); traja vsaj 2 šolski uri.

 • Priprave na izpit v obliki štiridnevnega predavanja (4 šolske ure v popoldanskem času), predelajo se vse teme po pravilniku; peti dan organiziramo dvourno ponavljanje, kjer še enkrat preletimo vse teme in smo na razpolago za vsa dodatna vprašanja.
 • Opravljanje pisnega izpita - kandidati imajo za reševanje na razpolago 180 minut časa; rezultati so znani še isti dan.
 • Po opravljenem izpitu kandidat prejme spričevalo, na osnovi katerega na katerikoli Upravni enoti vpiše kodo 95 za 5 let (od datuma opravljenega izpita). Veljavnost kode se podaljšuje s postopkom rednega usposabljanja.

Za več informacij o pridobivanju TK za voznike tovornih vozil in avtobusov pokličite na 041 312 225 ali nam pišite na cvv@amzs.si