Redno usposabljanje poklicnih voznikov tovornih vozil in avtobusov

Redno usposabljanje je obvezno in ga je potrebno opravljati vsakih 5 let v obsegu 35 ur ali vsako leto v trajanju 7 ur, pred iztekom veljavnosti spričevala. Po vsakem obveznem tečaju kandidati dobijo potrdilo s katerim izkazujejo udeležbo na predavanju. Ko posameznik zbere 5 potrdil za zadnjihi 5 let, mu zadnji izvajalec, pri katerem se je udeležil predavanja izda spričevalo, s katerim na Upravni enoti poda vlogo za podaljšanje KODE 95.

Redno usposabljane se izvaja v obliki obveznega tečaja in praktične izvedbe zahtevanih ciljev po katalogu znanj, potrebnih za pridobitev temeljnih kvalifikacij in izvajanje rednega usposabljanja.

Vozniki, ki jim je KODA 95 že potekla, morajo opraviti tečaj za tisto leto, za katero želijo podaljšati KODO 95 in za štiri leta nazaj.

Vozniki opravijo redno usposabljanje v RS, če imajo v njej stalno prebivališče ali v njej delajo.

Voznikom priporočamo, da se rednih usposabljanj udeležujejo sproti.

Zakaj IZBRATI NAS?

  • ker imamo najsodobnejši poligon
  • nudimo izvedbo usposabljanja na želeni lokaciji  podjetja (v primeru skupine večje od 12 kandidatov)
  • simulator analognega in digitalnega tahografa nudi udeležencem praktični prikaz pravilne uporabe obeh tipov tahografa
  • nudimo prikaz praktične uporabe indikatorja za ugotavljanje alkohola v izdihanem zraku
  • nudimo praktični prikaz prevračanja vozila na simulatorju (za skupine, ki usposabljanje izvajajo v prostorih AMZS Centra varne vožnje na Vranskem)

 

 

Za udeležbo na rednem usposabljanju je obvezna predhodna prijava preko prijavnega obrazca. Prosta mesta so na voljo samo za termine, ki so vidni pri prijavnici. Če termini v prijavnici niso vidni, nas pokličite, in bomo uredili vašo prijavo.

Usposabljanje bo izvedeno ob zadostnem številu prijav. Vse prijavljene voznike bomo pravočasno obvestili o morebitni odpovedi termina usposabljanja.

1. Izberi termin

2. Cena programaNaslednji korak

Cena usposabljanja je 45 €

Za več informacij smo vam na voljo na telefonski številki 041 312 225 ali na elektronskem naslovu lucija.klinar@amzs.si.

Oglasna sporočila