Za voznike tovornih vozil in avtobusov

Program varne vožnje za voznike tovornih vozil in avtobusov

Vozniki tovornih vozil in avtobusov imajo zelo odgovorno vsakodnevno delo, zato mora biti njihova vožnja resnično varna in udobna. Marsikateri voznik meni, da je po več sto tisočih prevoženih kilometrih že pridobil vse potrebno znanje, vendar dolgoletne izkušnje inštruktorjev AMZS kažejo ravno nasprotno. Številni poklicni vozniki imajo težave z zaviranjem in izogibanjem oviram.

AMZS Center varne vožnje omogoča, da vozniki tovornih vozil ob pomoči sodobnih tehničnih naprav spoznate različne tehnike vožnje, zaviranja in izogibanja oviram, hkrati pa se seznanite tudi z osnovnimi tehnikami varčne vožnje. V ponudbi imamo intenzivni in nadaljevalni tečaj.

Pridobivanje temeljnih kvalifikacij in redno usposabljanje voznikov tovornih vozil in avtobusov

AMZS Center varne vožnje je pooblaščeni izvajalec programov za pridobivanje temeljnih kvalifikacij oziroma kode 95 ter za redno usposabljanje poklicnih voznikov v cestnem prometu.

Redno usposabljanje je obvezno in ga morajo poklicni vozniki opravljati vsakih pet let v obsegu 35 ur ali vsako leto v trajanju najmanj 7 ur. Na osnovi potrdila, ki jim bo izdano po opravljenih predpisanih 35 urah usposabljanja, bodo na upravni enoti kodo 95 podaljšali za dobo 5 let.

Redno usposabljanje se izvaja v obliki obiskovanja obveznega programa po katalogu znanj, ki je potreben za pridobitev temeljnih kvalifikacij in izvajanje rednega usposabljanja.

Oglasna sporočila