Omejitve tovornega prometa

Za lažje načrtovanje ugodnega časa potovanja so pomembne tudi informacije o omejitvi tovornega prometa.

V tabeli so navedene tiste evropske države, v katerih obstajajo posebnosti glede ureditve tovornega prometa. V ostalih evropskih državah posebnosti ni ali pa te urejene lokalno in določene z ustrezno prometno signalizacijo.

Oglasna sporočila