Zdravstveno in turistično zavarovanje v tujini

Prednosti:

  • Velja vse leto na vseh turističnih ali poslovnih potovanjih kjerkoli v tujini, ne glede na to, s katerim prevoznim sredstvom potujete.
  • Ni starostne omejitve zavarovancev!
  • Vključite lahko tudi družinske člane: zakonskega ali zunajzakonskega partnerja in otroke do 18. oziroma 26. leta starosti, če se še šolajo.

Turistično zavarovanje za družinske člane velja, četudi ne potujete skupaj.

Obseg zavarovalnega kritja

Zavarovanje Opis Višina kritja (v EUR)

Zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco

 

- stroški potrebne zdravniške oskrbe

- od tega stroški prevoza

Zagotavlja finančno varnost v okviru dogovorjene zavarovalne vsote; krije stroške nujnega zdravljenja, stroške prevoza zaradi bolezni ali nezgode in zagotavlja 24-urno medicinsko asistenco.

 

 

 

do 25.000

do 5.000

Zavarovanje bolnišničnega dne v tujini

Pri hospitalizaciji zavarovanca zavarovalnica krije tudi stroške obiska oziroma bivanja v tujini enemu od njegovih svojcev.

50 na dan,

skupaj največ 1.000

Zavarovanje odgovornosti

Krije škodo, nastalo zaradi poškodovanja oseb in stvari, ki jo proti zavarovancu v civilnopravnih odškodninskih zahtevkih uveljavljajo tretje osebe.

do 25.000

Zavarovanje prtljage in osebnih stvari, razen za:

- denar, vrednostne papirje, dragocenosti ipd.

- če pa so v zaklenjenem hranišču

- prtljago in osebne stvari prosti nevarnosti tatvine

Krije škodo zaradi poškodovanja ali uničenja zavarovanih stvari, ki je posledica nenadnega in od zavarovančeve volje neodvisnega dogodka, ter škodo, ki nastane zaradi izginitve zavarovanih stvari, pri tatvini, vlomski tatvini ali ropu.

do 500
do 150
do 300
do 250

Zavarovanje zlorabe plačilnih in kreditnih kartic

Krije škodo, ki nastane zavarovancu zaradi zlorabe izgubljene ali protipravno odvzete plačilne ali kreditne kartice, če škoda ni krita z drugim zavarovanjem, oziroma takrat, ko kritje za zlorabo prevzame izdajatelj plačilne ali kreditne kartice, pri čemer se za zlorabo štejeta plačilo blaga ali storitev in dvig gotovine v bankah ali na bančnih avtomatih, ki ju opravijo tretje osebe.

do 150

Zavarovanje stroškov izdelave novih dokumentov

Krije vrednost izdelave novih dokumentov zaradi odtujitve ali izgube na potovanju v tujini.

do 50

  • V primeru družinskega turističnega zavarovanja v tujini, v delu, ki se nanaša na zdravstveno kritje, velja višina zavarovalnega kritja za posamezen zavarovalni primer in za vsakega zavarovanca posebej.
  • V primeru družinskega turističnega zavarovanja v tujini, v delu, ki se nanaša zavarovanje odgovornosti, zavarovanje prtljage in osebnih stvari in zavarovanje zlorabe plačilnih in kreditnih kartic in zavarovanje stroškov izdelave novih dokumentov, velja višina zavarovalnega kritja za en zavarovalni primer, ne glede na število zavarovancev, vključenih v zavarovanje.

Začetek veljavnosti: ob 00. uri naslednjega dne po včlanitvi.

Številka zavarovalne police

Številko zavarovalne police prejmete že na računu oziroma potrdilu o plačani članarini. V sedmih dneh po včlanitvi po pošti prejmete še člansko kartico, ki ima na hrbtni strani telefonsko številko asistenčnega centra za klic iz tujine in številko zavarovalne police. Če so v zdravstveno in turistično zavarovanje v tujini vključeni vaši družinski člani, tudi oni prejmejo vsak svojo kartico. Z njo bodo lahko koristili kritja iz zdravstvenega in turističnega zavarovanja, četudi ne boste potovali skupaj.

Nadgradnja zavarovalnega kritja

Zavarovalna kritja v okviru zdravstvenega in turističnega zavarovanja v tujini veljajo za ves svet, pri čemer izpostavljamo, da so zavarovalne vsote primerne predvsem za Evropo.

Za potovanja izven Evrope priporočamo sklenitev kratkoročnih (oziroma za čas potovanja) zavarovanj paketa B ali C turističnega zavarovanja, skladno s Splošnimi pogoji za turistično zavarovanje Zavarovalnice Triglav, s čimer si boste zagotovili višje zavarovalne vsote. Nadgradnjo lahko uredite v enoti AMZS. Kot član AMZS imate na zavarovalno premijo iz redne ponudbe turističnega zavarovanja 50-odstotni popust.

Uveljavljanje

V primeru bolezni ali nezgode v tujini, pokličite 24-urno zdravstveno asistenco na telefonsko številko +386 1 530 53 54. Zdravstvena asistenca vam zagotavlja naslednje oblike pomoči:

  • posreduje informacije o možnostih zdravstvenih storitev v državi, v kateri ste, in njihovi ustreznosti,
  • vzpostavi stik z vašim lečečim zdravnikom, če je to potrebno,
  • svetuje glede najprimernejšega postopka zdravljenja,
  • organizira zdravljenje in v okviru zavarovalne vsote prevzame stroške zdravljenja v bolnišnici ter stroške prevoza do bolnišnice ali v domovino.

Če stroške zdravljenja v tujini prevzamete sami, povračilo stroškov uveljavljate ob vrnitvi v domovino z zahtevo za povračilo stroškov na podlagi prijave škode neposredno pri Zavarovalnici Triglav, d.d.

V primeru turističnega zavarovanja v tujini v delu, ki se nanaša na zavarovanje odgovornosti, zavarovanje prtljage, osebnih stvari, zavarovanje zlorabe plačilnih in kreditnih kartic ter zavarovanje stroškov izdelave novih dokumentov, pokličite Zavarovalnico Triglav d.d. na telefonsko številko 080 555 555 (po povratku iz tujine) ali +386 2222 2864 (za klic iz tujine).

Informacije o zavarovalnem produktu - Turistično zavarovanje

Splošni pogoji za turistično zavarovanje

Članstva, ki vključujejo zdravstveno in turistično zavarovanje v tujini:

 

Želite izvedeti več?

Pokličite nas na brezplačno številko 080 28 20 ali nam pišite.

Pišite nam

Splošni pogoji članstva Avto-moto zveze Slovenije

Oglasna sporočila