Materiali za šole vožnje

Avto-moto zveza Slovenije nudi materiale, ki jih pri svojem delovanju potrebujejo šole vožnje.

 • evidenčni karton vožnje
 • dnevni razvid vožnje
 • mapa za dnevni razvid vožnje
 • dnevnik usposabljanja iz teorije
 • avto tabla ŠOLA VOŽNJE (mala ali velika)
 • register kandidatov
 • tablica » L« zelena za voznike začetnike
 • varnostni jopič za motorista
 • PVC stožci 200 mm in 300 mm
 • mala in velika svetlobna tabla Šola vožnje
 • tabla za prevoz otrok
 • tabla za označevanje tovora
 • pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (2016)
 • plakati prometni znaki (6 kosov)


Kontakt za naročila in dodatne informacije:
Nataša Keber
Telefon: 01 530 52 14
E-naslov: natasa.keber@amzs.si

Oglasna sporočila