Kako do izpita

1. Zdravniško spričevalo

Pregled opravite pri zdravniku, specialistu medicine dela, ki ga izberete sami. Če nosite očala ali leče, prinesite s seboj zadnje izvide okulista. Starost ni pogoj. Veljavnost zdravniškega spričevala je 3 leta.

2. Tečaj in izpit iz prve pomoči (PP)

Tečaji PP potekajo v naši učilnici na sedežu AMZS d. d. PE Šole vožnje (Dunajska cesta 128) v dolžini 10 šolskih ur (2×5). Vpišete oziroma prijavite se lahko najkasneje 15 minut pred začetkom tečaja. Edini pogoj za vpis je plačilo tečaja. Izpit je običajno naslednji teden po tečaju in se lahko plača samo preko položnice, ki jo dobite na tečaju oziroma ob vpisu. O točnem terminu izpita vas obvestimo drugi dan tečaja.

Pomni: Izpit PP ima trajno veljavo! Potrebujete ga le ob prvi prijavi na teoretični del izpita.

Knjigo Prva pomoč za voznike motornih vozil, ki jo potrebujete na tečaju lahko kupite ali si izposodite pri nas.

Zaradi opravljanja praktičnih vaj na tečaju priporočamo, da se oblečete športno (ženske v hlačah).
Izpit je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Na izpit obvezno prinesite potrdilo o plačilu in osebni dokument.

Oprostitev opravljanja tečaja PP lahko zahtevajo:

 • kandidati s končano srednjo ali višjo medicinsko šolo (zaključno spričevalo)
 • zdravniki in zobozdravniki
 • študentje medicine in stomatologije z opravljenim izpitom (indeks)
 • bolničarji CZ in vojaki z opravljenim tečajem (vojaška knjižica ali potrdilo)

3. Tečaj iz cestnoprometnih predpisov (CPP)

Pogoji za vpis v tečaj CPP:

 • dosežena starost - kandidat lahko začne z obiskovanjem tečaja CPP za posamezne kategorije: AM (H) - ko 15 let dopolni v tekočem letu; A1 - ko dopolni 15,5 let; A2, A in B - ko dopolni 16 let.
 • izpolnjen vpisni list v pisarni šole vožnje
 • osebni dokument
 • plačilo tečaja ali celotnega paketa

Po zakonu je obvezna prisotnost kandidatov na tečaju CPP 20 šolskih ur. Opravljeno izobraževanje ima trajno veljavo.

4. Republiški test CPP pri Izpitnem centru za voznike motornih vozil

Na republiški test CPP (teoretični del vozniškega izpita) se je možno prijaviti z opravljenim zdravniškim spričevalom, kartico PP in opravljenim tečajem CPP. Prijavite se na svoji upravni enoti. S praktičnim delom usposabljanja lahko pričnete šele, ko uspešno rešite teoretični del vozniškega izpita.

Cena za teorijo je 31,91 EUR.

5. Program vožnje - praktični del usposabljanja

Pogoji za pričetek

Vožnje potekajo po predpisanem programu. Ko želite pričeti z vožnjo se zglasite v naši pisarni. S seboj prinesite osebni dokument, zdravniško spričevalo in evidenčni karton vožnje. Pogovorili se bomo o izbiri učitelja vožnje in se dogovorili za pričetek vožnje. V okviru možnosti se prilagajamo vašim željam glede časa in kraja pričetka vožnje. Trajanje ure vožnje je zakonsko predpisano. Učna ura traja 50 min, 10 min pa je namenjenih odmoru učitelja vožnje.

P O Z O R ! Na vožnji morate vedno imeti:

 • evidenčni karton vožnje
 • zdravniško spričevalo
 • osebno izkaznico ali potni list

Če katerega od naštetih dokumentov nimate pri sebi, učitelj vožnje z vami ne sme voziti, saj je to prekršek!

Pomnite: bolje nekaj ur več, kot le ena premalo!

6. Izpitna vožnja pri Izpitnem centru za voznike motornih vozil

Izpitno vožnjo (glavno vožnjo) lahko opravljate pri kateremkoli Izpitnem centru v Republiki Sloveniji.

Pogoji za opravljanje izpita so:

 • dopolnjena starost
 • opravljen predpisan program v šoli vožnje

 

 

Tečaj Prve pomoči

Prijavite se na tečaj Prve pomoči. Tečaj ima trajno veljavo.

Prijava