Kako do vozniškega izpita?

1. Zdravniško spričevalo

Najprej opravite zdravniški pregled pri zdravniku, specialistu medicine dela, ki ga izberete sami. Le ta vam bo izdal zdravniško spričevalo, ki je veljavno tri leta. V primeru slabovidnosti ne pozabite s seboj prinesti tudi zadnje izvide okulista.

2. Tečaj in izpit iz prve pomoči (PP)

Sledi udeležba na tečaju in izpit iz prve pomoči. Tečaji potekajo v sodobni učilnici šole vožnje na sedežu AMZS (Dunajska cesta 128). Tečaj traja 10 šolskih ur in je razdeljen na dva dela (dva dni, dvakrat po pet šolskih ur). Prijava na tečaj je mogoča preko spleta ali najkasneje 15 minut pred začetkom tečaja. S seboj na tečaj prinesite tudi potrdilo o plačilu. Drugi dan tečaja vas obvestimo še o razpisanem terminu izpita, ki je običajno en teden po tečaju.

Pomni: Izpit PP ima trajno veljavo! Potrebujete ga le ob prvi prijavi na teoretični del izpita.

Udeleženci tečajev PP v AMZS lahko kupite ali si izposodite knjigo Prva pomoč za voznike motornih vozili. Zaradi opravljanja praktičnih vaj na tečaju priporočamo, da se oblečete v športna oblačila (ženske v hlačah).

Izpit PP je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Na izpitu obvezno prinesite svoj osebni dokument in potrdilo o plačilu. 

Prijavite se na tečaj PP

Oprostitev opravljanja tečaja PP lahko zahtevajo:

 • kandidati s končano srednjo ali višjo medicinsko šolo (zaključno spričevalo)
 • zdravniki in zobozdravniki
 • študentje medicine in stomatologije z opravljenim izpitom (indeks)
 • bolničarji CZ in vojaki z opravljenim tečajem (vojaška knjižica ali potrdilo)

3. Tečaj iz cestnoprometnih predpisov (CPP)

Pogoji za vpis v tečaj CPP:

 • dosežena starost - kandidat lahko začne z obiskovanjem tečaja CPP za posamezne kategorije: AM (H) - ko 15 let dopolni v tekočem letu; A1 - ko dopolni 15,5 let; A2, A in B - ko dopolni 16 let
 • izpolnjen vpisni list v pisarni šole vožnje
 • osebni dokument
 • plačilo tečaja ali celotnega paketa

Tečaj CPP po zakonu obsega 20 šolskih ur. Opravljeno izobraževanje ima trajno veljavo.

Prijavite se na tečaj CPP

4. Republiški test CPP pri Izpitnem centru za voznike motornih vozil

Na republiški test CPP (teoretični del vozniškega izpita) se je možno prijaviti z opravljenim zdravniškim spričevalom, kartico PP in opravljenim tečajem CPP. Prijavite se na svoji upravni enoti. S praktičnim delom usposabljanja v avtošoli lahko pričnete, ko uspešno rešite teoretični del vozniškega izpita. Cena za teorijo znaša 31,91 EUR.

5. Program vožnje - praktični del usposabljanja

Pogoji za pričetek

Vožnje potekajo po predpisanem programu. Ko želite pričeti z vožnjo se zglasite v naši pisarni. S seboj prinesite osebni dokument, zdravniško spričevalo in evidenčni karton vožnje. Pogovorili se bomo o izbiri učitelja vožnje in se dogovorili za pričetek vožnje. V okviru možnosti se prilagajamo vašim željam glede časa in kraja pričetka vožnje. Čas trajanje ure vožnje je zakonsko predpisan. Učna ura traja 50 min, 10 min pa je namenjenih odmoru učitelja vožnje.

P O Z O R ! Na vožnji morate vedno imeti:

 • evidenčni karton vožnje
 • zdravniško spričevalo
 • osebno izkaznico ali potni list

Če katerega od naštetih dokumentov nimate pri sebi, učitelj vožnje z vami ne sme voziti, saj je to prekršek!

Pomnite: bolje nekaj ur več, kot le ena premalo!

6. Izpitna vožnja pri Izpitnem centru za voznike motornih vozil

Izpitno vožnjo pogovorno pogosto imenujemo kar "glavna vožnja". Ko dopolnete ustezno starost in imate opravljen predpisan program v šoli vožnje se pri kateremkoli Izpitnem centru v Republiki Sloveniji prijavite na Izpitno vožnjo. 

Z opravljeno šolo vožnje si pridobil vozniški izpit in postal voznik začetnik

Ko uspešno opravite vozniški izpit pridobite status voznika začetnika. Vozniku začetniku se vozniško dovoljenje izda z veljavnostjo do dopolnjenega 21. leta starosti oziroma za dve leti po prvi pridobitvi vozniškega dovoljenja. Vozniško dovoljenje se vozniku začetniku podaljša, ko opravi program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in predloži potrdilo o opravljenem dodatnem usposabljanju voznikov začetnikov. 

Voznik začetnik se dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov lahko udeleži po preteklih vsaj šestih mesecih od pridobitve vozniškega dovoljenja.

AMZS Center varne vožnje na Vranskem je najsodobnejši center za izvajanje vadbe varne vožnje v Sloveniji, ki je zgrajen po zgledu tovrstnih centrov v Avstriji in Nemčiji. Dosega najstrožje evropske standarde, hkrati pa je usklajen tudi z zahtevami slovenske zakonodaje.

Priporočila pravih prijateljev


Več o vozniškem izpitu iz Motorevije:

 

Tečaj Prve pomoči

Prijavite se na tečaj Prve pomoči. Tečaj ima trajno veljavo.

Prijava

 

Tečaj CPP

Prijavite se na tečaj CPP pri priznanih inštruktorjih. V enem tednu boste predelali vso potrebno teorijo!

Prijava

 

AMZS darilne kartice

Podarite tečaj varne vožnje, AMZS članstvo ali vrednostno kartico za storitve v AMZS centrih po Sloveniji.

Več

Oglasna sporočila