Vožnja s spremljevalcem

Vožnja s spremljevalcem je namenjena usposabljanju za vozniški izpit. Ni nadomestilo za redne in obvezne ure praktičnega usposabljanja v šoli vožnje, ga pa zelo učinkovito dopolnjuje. Z izkušenim spremljevalcem na sovozniškem sedežu lahko voznik začetnik postopno pridobiva znanje; od spremljevalca se uči vozniške zrelosti, nabira izkušnje in pridobiva vozniške navade. Pri tem je seveda ključnega pomena, da je spremljevalec odgovorna oseba, ki bi rada svojega učenca naučila predvsem varne vožnje in pravilnega obnašanja v prometu.

Prijavite se na tečaj CPP

Kdo lahko vozi s spremljevalcem?

S spremljevalcem lahko vozijo kandidati, ki so starejši od 16 let in izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so v šoli vožnje opravili teoretični del usposabljanja za voznika motornih vozil kategorije B
 • so opravili teoretični del vozniškega izpita
 • so v šoli vožnje končali praktični del usposabljanja
 • imajo sklenjeno polico dodatnega zavarovanja za mladega voznika

Dodatni pogoji so še, da jim vozniško dovoljenje ni odvzeto, da se jim ne izvršuje izrečena sankcija prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije, da se jim ne izvršuje varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja, da jim ni izrečena sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja in da v evidenci nimajo nobene kazenske točke v cestnem prometu (če že imajo vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil druge kategorije).

Kdor izpolnjuje vse naštete pogoje, lahko vozi osebni avto s spremljevalcem, dokler ne opravi vozniškega izpita za vožnjo motornih vozil kategorije B, vendar le največ dve leti od vpisa spremljevalca v evidenco o vozniških dovoljenjih in v evidenčni karton vožnje.

Kdo je lahko spremljevalec?

Spremljevalec je lahko eden od staršev, posvojiteljev, skrbnikov, rejnikov ali druga oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • biti mora star najmanj 27 let
 • imeti mora veljavno vozniško dovoljenje kategorije B najmanj pet let
 • mu ni izrečenih več kot pet kazenskih točk
 • ima prebivališče v Republiki Sloveniji
 • biti mora vpisan v evidenčni karton kandidata, na vozilu pa mora biti, v času vožnje kandidata, nameščena oznaka L na zeleni podlagi

Vpis opravi upravna enota, ko ugotovi ustreznost predpisanih pogojev. Pred vpisom v evidenčni karton vožnje mora upravna enota spremljevalcu posredovati ustrezna navodila.

Osebo, mlajšo od 18 let, lahko spremlja druga oseba pod pogojem, da s tem pisno soglašajo starši, skrbniki, posvojitelji ali rejniki. Če je spremljevalec druga oseba, lahko v obdobju petih let usposablja največ dve osebi.

Med vožnjo motornega vozila mora imeti oseba pri sebi evidenčni karton vožnje in veljavno zdravniško spričevalo, spremljevalec pa veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B. Te listine morata na zahtevo izročiti policistu na vpogled.

Spremljevalec je odgovoren za varnost vožnje in za prekršek, ki ga je storila oseba, ki se usposablja s spremljevalcem, razen če tega ni mogel preprečiti. 

Tablica L

Ves čas vožnje bodočega voznika s spremljevalcem mora biti avto opremljen s predpisano tablico kvadratne oblike zelene barve, na kateri je črka »L« bele barve.

L tablico lahko kupite v AMZS Šoli vožnje ter ostalih AMZS centrih po Sloveniji. Velikost magnetne tablice je 18 x 18 cm.

Vožnja s spremljevalcem za kandidata (ali spremljevalca) ne predstavlja nobenih dodatnih stroškov, razen enkratnega plačila upravne takse ob vpisu spremljevalca v evidenco o vozniških dovoljenjih in v evidenčni karton vožnje na upravni enoti.

5 nasvetov za spremljevalce mladih voznikov

 • Mlade voznike učite defenzivne vožnje.
 • Izklopite moteče dejavnike - radio in mobilni telefon.  
 • Mlade voznike spremljajte v raznolikih voznih razmerah.
 • Ostanite mirni - tudi če pride do stresnih trenutkov.
 • Vzemite si čas in načrtujte pogoste vožnje.

 

Potrebujete več informacij oziroma se želite vpisati v AMZS Šolo vožnje?

Pokličite nas na brezplačno telefonsko številko 080 20 11.

Kontakt

Oglasna sporočila