Pogosta vprašanja

Pogoji za pridobitev vozniškega izpita in potrebni dokumenti

Svetujemo vam, da v prvem koraku opravite zdravniški pregled na oddelku medicine dela, prometa in športa, kjer pridobite zdravniško spričevalo, s katerim dokazujete svojo sposobnost vožnje motornega vozila določene kategorije. Pred pregledom vam priporočamo, da se pozanimate, kaj vse potrebujete na pregledu ter kakšni so pogoji in cena za opravljanje pregleda pri posameznem izvajalcu. Zdravniško spričevalo velja tri leta.

Po pridobitvi zdravniškega spričevala se prijavite na tečaj iz prve pomoči (PP), ki ga izvajajo območne enote Rdečega križa Slovenije. Opravljen izpit ima trajno veljavo. Ko pa opravite tudi tega, je čas, da se prijavite v šolo vožnje na tečaj cestno prometnih predpisov (CPP).

Veljaven osebni dokument, poleg tega pa priporočamo tudi zdravniško spričevalo in izkaznico o opravljenem izpitu prve pomoči.

Pred začetkom vožnje z učiteljem morate:

 • pridobiti veljavno zdravniško spričevalo,
 • opraviti izpit iz prve pomoči,
 • opraviti tečaj CPP in
 • opraviti teoretični preizkus znanja CPP na izpitnem centru.

Veljavno zdravniško spričevalo, evidenčni karton vožnje in veljaven osebni dokument.

Vožnja s spremljevalcem

Vožnja s spremljevalcem je namenjena usposabljanju za vozniški izpit. Ni nadomestilo za redne in obvezne ure praktičnega usposabljanja v šoli vožnje, ga pa zelo učinkovito dopolnjuje. Z izkušenim spremljevalcem na sovozniškem sedežu lahko voznik začetnik postopno pridobiva znanje; od spremljevalca se uči vozniške zrelosti, nabira izkušnje in pridobiva vozniške navade. Pri tem je seveda ključnega pomena, da je spremljevalec odgovorna oseba, ki bi rada svojega učenca naučila predvsem varne vožnje in pravilnega obnašanja v prometu.

S spremljevalcem lahko vozijo kandidati,  ki so starejši od 16 let in izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so v šoli vožnje opravili teoretični del usposabljanja za voznika motornih vozil kategorije B,
 • so opravili teoretični del vozniškega izpita,
 • so v šoli vožnje končali praktični del usposabljanja.

Dodatni pogoji so še, da jim vozniško dovoljenje ni odvzeto, da se jim ne izvršuje izrečena sankcija prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije, da se jim ne izvršuje varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja, da jim ni izrečena sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja in da v evidenci nimajo nobene kazenske točke v cestnem prometu (če že imajo vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil druge kategorije).

Kdor izpolnjuje vse naštete pogoje, lahko vozi osebni avto s spremljevalcem, dokler ne opravi vozniškega izpita za vožnjo motornih vozil kategorije B, vendar le največ dve leti od vpisa spremljevalca v evidenco o vozniških dovoljenjih in v evidenčni karton vožnje.

Spremljevalec je lahko eden od staršev, posvojiteljev, skrbnikov, rejnikov ali druga oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • biti mora star najmanj 27 let,
 • imeti mora veljavno vozniško dovoljenje kategorije B najmanj pet let,
 • mu ni izrečenih več kot pet kazenskih točk,
 • ima prebivališče v Republiki Sloveniji,
 • biti mora vpisan v evidenčni karton kandidata, na vozilu pa mora biti, v času vožnje kandidata, nameščena oznaka L na zeleni podlagi.

Vpis opravi izpitni center, ko ugotovi, da so izpolnjeni pogoji. Pred vpisom v evidenčni karton vožnje mora izpitni center spremljevalcu posredovati ustrezna navodila.

Osebo, mlajšo od 18 let, lahko spremlja druga oseba pod pogojem, da s tem pisno soglašajo starši, skrbniki, posvojitelji ali rejniki. Če je spremljevalec druga oseba, lahko v obdobju petih let usposablja največ dve osebi.

Med vožnjo motornega vozila mora imeti oseba pri sebi evidenčni karton vožnje in veljavno zdravniško spričevalo, spremljevalec pa veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B. Te listine morata na zahtevo izročiti policistu na vpogled.

Spremljevalec je odgovoren za varnost vožnje in za prekršek, ki ga je storila oseba, ki se usposablja s spremljevalcem, razen če tega ni mogel preprečiti.

Da. V evidenčni karton vožnje je lahko vpisanih 6 različnih oseb in samo te osebe so lahko v vlogi spremljevalca.

Strošek izpita z vožnjo s spremljevalcem je nižji. Kljub temu svetujemo, da se opravljanja vozniškega izpita ne lotite na ta način, saj gre pri vožnji s spremljevalcem za pridobivanje čim več vozniških izkušenj pod nadzorom spremljevalca. Pri tem mora biti spremljevalec dovolj motiviran, da vam pomaga in svetuje v morebitnih kandidatu za voznika težje razumljivih situacijah na cesti. Priporočljivo je, da se s spremljevalcem v primeru negotovosti obrnete na šolo vožnje za več informacij.

Vozniškega dovoljenja pri 16. letih ni možno pridobiti, lahko pa pri napolnjenih 16. letih uveljavljate pravico do vožnje s spremljevalcem, če ste opravili vse ostale obveznosti, ki so navedene zgoraj.

S spremljevalcem lahko vozite največ dve leti od vpisa spremljevalca v evidenčni karton. Po preteku dveh let (lahko pa tudi že prej) pa morate pristopiti k praktičnemu delu izpita oziroma k izpitni vožnji.

Tečaj in izpit iz cestnoprometnih predpisov (CPP)

Tečaj CPP je sestavljen iz osnovnega in dodatnega dela. Osnovni del traja 16 šolskih ur. Za kategorije A1, A in B je treba opraviti 8 dodatnih ur, za kategorijo AM pa je treba opraviti 4 dodatne ure. V sklopu tečaja CPP nudimo tudi vožnjo s simulatorjem B kategorije.

Tečaji CPP se izvajajo na lokacijah AMZS Šole vožnje: Dunajska cesta 128 v Ljubljani in Trubarjeva 2 v Trebnjem.

Preden opravite preverjanje znanja iz teorije (CPP itpit), morate opraviti tečaj iz cestnoprometnih predpisov (CPP), pridobiti zdravniško spričevalo in opraviti izpit iz prve pomoči.

Vrstni red ni pomemben, je pa vse našteto potrebno priložiti pri prijavi na preverjanje znanja iz teorije (CPP izpit).

Za opravljanje teoretičnega dela vozniškega izpita, ki ga izvaja Javna agencija RS za varnost prometa (AVP), se kandidat za voznika prijavi pri Upravni enoti. Vsak kandidat dobi uporabniško ime in geslo, s katerima se prijavi v sistem in odgovori na 40 vprašanj s pomočjo računalnika. Vprašanja so izbirnega tipa, vendar pa sta pri posameznih vprašanjih možna dva ali več pravilnih odgovorov. Uspešnost opravljanja testov CPP je javno dostopna za posamezne izpitne centre.

Tečaje razpisujemo in objavljamo na naši spletni strani, kjer se lahko prijavite na izbran termin. 

Praktični del usposabljanja

Za termine vožnje se lahko dogovarjate sproti, praviloma pa je urnik sestavljen vnaprej za vsak prihajajoči delovni teden in ga usklajujete s svojim učiteljem vožnje.

Če gre za upravičen razlog (bolezen, slabo počutje ipd.), se z učiteljem dogovorite za naslednji termin. Če vožnjo odpoveste brez razloga, pa je potrebno plačati t.i. čakalno uro. Gre za minimalno nadomestilo učitelju vožnje, ker na odpovedano uro ni mogel delati.

Relacijska vožnja je vožnja, pri kateri kandidat skupaj odvozi dve uri, v tem času pa mora prevoziti razdaljo najmanj 40 kilometrov do oddaljenega kraja in nazaj. V sklopu izobraževalnega programa so predvidene najmanj 3 takšne vožnje. Ena relacijska vožnja se mora obvezno izvesti v nočnem času in ena na avtocesti.

Lahko, saj so tudi šole vožnje podvržene nadzoru cestnega prometa.

Izpitna vožnja

Kandidat za voznika mora obvladati tako teoretični del kot tudi praktični del vožnje. Izpitna komisija ima tako legitimno pravico pri praktičnem delu izpita preveriti tudi poznavanje teorije, ki pa le izjemoma odloča o rezultatu vozniškega izpita.

Cena pridobitve vozniškega dovoljenja

Cenik in pakete vseh storitev AMZS Šole vožnje si lahko ogledaš na naši spletni strani.

 • Gotovinsko plačilo v naših sprejemnih pisarnah,
 • možnost plačila na obroke s plačilnimi karticami Diners Club in NLB plačilnimi karticami MasterCard, Karanta in Visa (ne velja za posojilne kartice in poslovno kartico NLB MasterCard),
 • nakazila na TRR AMZS d. d. PE Šola vožnje, pri NLB 02922-0017874767,
 • elektronski način plačila (Klik, Proklik, Teledom ...).

Vse obveznosti morajo biti poravnane pred koncem usposabljanja, vsaka ura vožnje mora biti plačana predhodno.

Minimalno predpisano število ur pri večini kategorij (tudi pri B kategoriji) je 20 ur za usposabljanje in ena ura, ko poteka izpit. Plačati je torej potrebno najmanj 21 ur vožnje.

Časovni okvir pridobitve vozniškega dovoljenja

Kandidat bo potreboval okvirno en delovni dan za pridobitev zdravniškega spričevala (praviloma 1 do 2 uri).

Tečaj prve pomoči traja dva dni (praviloma 10 šolskih ur), izpit iz prve pomoči pa predvidoma en delovni dan oziroma 1 do 2 uri.

Tečaj CPP traja minimalno šest dni (praviloma 24 šolskih ur), teoretično preverjanje znanja pa še en delovni dan (praviloma slabo uro).

Vožnja kandidatu vzame najmanj 20 šolskih ur, pri čemer trajanje v številu dni ni predpisano. Praviloma traja slaba dva meseca, minimalno približno dva tedna. Izpitna vožnja za B kategorijo vzame en delovni dan in traja približno 1 šolsko uro.

Dodatno usposabljanje za varno vožnjo za voznike začetnike traja minimalno 8 ur. Če vse skupaj seštejemo ob upoštevanju minimalnega predpisanega števila ur, celotno izobraževanje traja slabih 50 ur.

Dolžina izobraževanja je odvisna od več dejavnikov, kot so npr. trenutna zasedenost učitelja vožnje, potek tečajev CPP, bolniške odsotnosti, dopusti ipd.

Tečaj CPP traja najmanj 5 dni, po največ tri ure dnevno (tečaj sicer traja 6 dni).

Zdravniški pregled traja praviloma nekaj ur.

Tečaj prve pomoči traja 10 šolskih ur v dveh dneh, izpit pa dobro uro.

Vprašanja voznikov

Tujci

Slovenska vozniška dovoljenja izdajajo upravne enote, zato vam svetujemo, da se o zamenjavi vašega vozniškega dovoljenja predhodno pozanimate na svoji upravni enoti, saj je pridobitev slovenskega vozniškega dovoljenja na podlagi tujega odvisna od države, iz katere prihaja voznik.

Ne. Tujcem, ki prihajajo iz držav EU, praviloma ni potrebno opravljati vozniškega izpita v Republiki Sloveniji, saj lahko na podlagi svojega tujega vozniškega dovoljenja pridobijo tudi slovenskega. Za več informacij in podrobnosti vam svetujemo, da se obrnete na svojo upravno enoto.

Praviloma se kriteriji za pridobitev vozniškega izpita v različnih državah razlikujejo v tolikšni meri, da je težko govoriti o potrebnem številu ur vožnje za tujce, saj se predznanje vožnje lahko močno razlikuje. Zakon sicer ne predpisuje minimalnega števila ur vožnje za tujce, ki želijo pridobiti slovensko vozniško dovoljenje.

Ne. Testi CPP za tujce, ki že imajo vozniško dovoljenje svoje države, niso predvideni.

Tujec sme s svojim vozniškim dovoljenjem, ki mu ga je izdal pristojni organ tuje države, in ob vzajemnosti, voziti v Republiki Sloveniji eno leto od dneva prijave prebivališča v Republiki Sloveniji.

Ne. Predvidena globa za prekršek v primeru nadaljevanja vožnje po preteku enega leta znaša najmanj 500 evrov.

Ne. Učitelji vožnje in ocenjevalci izpitnih voženj se potrudijo, da vam na razumljiv način predstavijo vaše morebitne napake in podajo izpitno oceno tudi, če ne govorijo vašega jezika.

Vozniki začetniki

Da, udeležba na varni vožnji je obvezna.

Varne vožnje se voznik začetnik lahko udeleži po preteku 6 mesecev od datuma opravljenega vozniškega izpita do izteka veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Varna vožnja traja en delovni dan in sicer od 8 do 9 ur.

Voznik začetnik ima lahko največ 7 kazenskih točk.

Povratniki

Ne. Za povratnike je predviden enak program usposabljanja kot za voznike, ki prvič opravljajo vozniški izpit.

Ne. Ocenjevalci vozniških izpitov imajo za vse kategorije voznikov enake kriterije.

Da. Kriteriji pri teoretičnem delu vozniškega izpita so se zaostrili in so sorazmerno visoki. Čeprav se kriteriji pri praktičnem delu vozniškega izpita niso spremenili v tolikšni meri, je promet gostejši, tempo življenja hitrejši, prometna infrastruktura zahtevnejša in vozila zmogljivejša. To pa je zgolj nekaj razlogov za to, da je danes težje pridobiti vozniški izpit kot pred leti.

Predpisano minimalno število opravljenih ur je 20 in dodatna ura izpitne vožnje. Predznanje, vozniške izkušnje in pridobljene navade se pri povratnikih lahko močno razlikujejo, zato je končno število ur težko oceniti.

Lastniki posebej predelanih vozil, invalidi ali lastniki vozil z avtomatskim menjalnikom

Uspeh kateregakoli kandidata na vozniškem izpitu je zelo težko z gotovostjo napovedati, saj smo si ljudje zelo različni. Po izkušnjah sodeč je najbolje, da se kandidati, ki so motorično ali drugače v neenakem položaju naproti ostalim, lotijo opravljanja vozniškega izpita na vozilu z avtomatskim menjalnikom (tudi, ko izpit opravijo smejo voziti le takšna vozila). V vsakem primeru mora oceno vaše zmožnosti opravljanja vozniškega izpita podati zdravnik ob izdaji zdravniškega spričevala.

Da, tudi če gre za vozilo z avtomatskim menjalnikom, se lahko usposabljate in vozniški izpit opravite s svojim vozilom.

Kazenske točke

Da. Vozniku se enkrat v dveh letih lahko izbrišejo največ 4 kazenske točke. Za to mora izpolniti posebne pogoje (zdravstveni pregled s svetovanjem, dodatno usposabljanje za varno vožnjo …).

Če niste voznik začetnik, vozniški izpit preneha veljati z doseženo 18. kazensko točko.

 

Potrebujete več informacij oziroma se želite vpisati v AMZS Šolo vožnje?

Pokličite nas na brezplačno telefonsko številko 080 20 11.

Kontakt

Oglasna sporočila