Preverjanje skladnosti - homologacija

Za uvožena ali v drugi državi članici EU oz. EGP pridobljena vozila in spremembe oz. predelave na vozilih

Kontrolni organ AMZS d. d. je akreditiran kot kontrolni organ tipa C po standardu SIST EN ISO/IEC 17020 za postopke ugotavljanja skladnosti vozil in sicer za identifikacijo in oceno tehničnega stanja vozil, za posamično odobritev vozil ter za posamično odobritev predelanih vozil. Podlaga za te postopke je Zakon o motornih vozilih (Ur. l. RS. št. 75/17), zahteve za postopke pa so podrobneje predpisane v Pravilniku o ugotavljanju skladnosti vozil (Ur. l. RS 105/09, 9/10, 106/2010, 75/17). Obseg akreditacije, naveden v prilogi k akreditacijski listini K-047, je opredeljen fleksibilno, aktualen seznam akreditiranih dejavnosti, v katerem so upoštevane spremembe zaradi prilagoditve novih izdajam normativnih dokumentov, je dostopen na tej povezavi.

Postopki ugotavljanja skladnosti vozil se v skladu z zahtevami predpisov opravijo v naslednjih primerih:

  • za pridobljena rabljena vozila, predhodno registrirana v drugi državi članici EU ali EGP na podlagi enotne evropske homologacije in za nova vozila z enotno evropsko homologacijo (s COC certifikatom) ali posamično odobritvijo, ki nima omejene veljavnosti na posamezno državo članico EU, se opravi identifikacija in ocena tehničnega stanja,
  • za uvožena rabljena vozila iz držav, ki niso članice EU ali EGP, za rabljena vozila, ki nimajo pridobljene enotne evropske homologacije in so bila predhodno registrirana v drugi državi članici EU ali EGP ter za nova vozila brez enotne evropske homologacije ali posamične odobritve, veljavne v vseh državah članicah EU, se opravi posamična odobritev vozila,
  • za spremembe oz. predelave na vozilih kot je zamenjava platišč/pnevmatik, vzmeti, zatemnitev stekel s folijo, vgradnja vlečne naprave, spojlerjev, zamenjava svetlobnih teles (žarometov, zadnjih luči) ..., se opravi posamična odobritev predelanega vozila.

Kontrolni organ izvaja postopke ugotavljanja skladnosti vozil na svojih lokacijah v 12 akreditiranih AMZS centrih (Ljubljana Dunajska, Ljubljana Leskoškova, Otočec, Kranj, Celje, Maribor, Koper, Murska Sobota, Ptuj, Trbovlje, Kočevje, Črnomelj in Brežice), na podlagi pooblastila pristojnega ministrstva pa se postopki identifikacije in ocene tehničnega stanja za vozila kategorije M1 z enotno evropsko homologacijo opravljajo tudi v ostalih sedmih AMZS centrih, ki niso akreditirani.

Poleg akreditiranih postopkov kontrolni organ opravlja tudi neakreditirane postopke:

  • identifikacija vozil zdomcev, diplomatov in tujcev, ki pridobijo dovoljenje za začasno ali stalno bivanje v Republiki Sloveniji,
  • podelitev statusa starodobnim vozilom.

Vsi obrazci so dostopni spodaj. Za izvedbo postopkov ugotavljanja skladnosti vozil v kontrolnem organu veljajo pogoji poslovanja kontrolnega organa.

Vrsta postopka Cena z DDV
Identifikacija motornega vozila (M1, N1, L) 76,86 EUR
Identifikacija in ocena tehničnega stanja motornega vozila (M1, N1, L) 102,48 EUR
Identifikacija priklopnega vozila (O1, O2) 56,82 EUR
Identifikacija in ocena tehničnega stanja priklopnega vozila (O1, O2) 72,19 EUR
Pregled posameznih predelav na vozilu (M1, N1, L) (zamenjava platišč/pnevmatik,
vzmeti, izp. lonca, zatemnitev stekel, vgradnja spojlerjev, cevne zaščite,
zamenjava svetlobnih teles)
36,50 EUR
Pregled vgradnje homologirane vlečne naprave 36,50 EUR
Izdaja dvojnika potrdila o skladnosti vozila 40,26 EUR

* zvezdica označuje lokacije v sklopu kontrolnega organa AMZS d.d.

AMZS center Kontakt pon. - pet. sobota
Ljubljana, Dunajska *

041 764 991, (01) 530 54 42,

(01) 530 53 88,

homologacije.ljubljana@amzs.si

7.00 do 15.00
(po predhodnem dogovoru do 18.00)
samo ident. in oc. teh. stanja M1, L po predhodnem dogovoru od 7.00 do 12.00
Identifikacija in ocena tehničnega stanja, posamična odobritev, pregledi predelanih vozil M1, N, L, O      
Maribor * (02) 333 88 82, (02) 333 88 78
homologacije.maribor@amzs.si
7.00 do 15.00
(po predhodnem dogovoru do 18.00)
po predhodnem dogovoru od 7.00 do 11.00
Identifikacija in ocena tehničnega stanja M1, N1, L ter pregledi posameznih predelav M1, N1, L (seznam predelav na tej povezavi)      
Maribor, poslov. Lenart (02) 729 57 84, (02) 729 57 85 8.00 do 15.00 prva sobota v mesecu od 8.00 do 11.00
Identifikacija in ocena tehničnega stanja M1, z enotno evropsko homologacijo      
Ptuj *

(02) 749 35 32

homologacije.ptuj@amzs.si

7.00 do 19.00 7.00 do 12.00
Identifikacija in ocena tehničnega stanja M1, N1, L ter pregledi posameznih predelav M1, N1, L (seznam predelav na tej povezavi)      
Murska Sobota *

(02) 530 80 04

homologacije.murska@amzs.si

7.00 do 15.00  
Identifikacija in ocena tehničnega stanja M1, N1, L, O1, O2 ter pregledi posameznih predelav M1, N1, L (seznam predelav na tej povezavi)      
Kranj * (04) 280 43 16, (04) 280 43 12
homologacije.kranj@amzs.si
7.00 do 15.00  
Identifikacija in ocena tehničnega stanja M1, N1, L, O1, O2 ter pregledi posameznih predelav M1, N1, L (seznam predelav na tej povezavi)      
Otočec * (07) 394 17 15, (07) 394 17 00
homologacije.otocec@amzs.si
7.00 do 15.00
(po predhodnem dogovoru do 18.00)
po predhodnem dogovoru od 7.00 do 11.00

Identifikacija in ocena tehničnega stanja M1, N1, L, O1, O2 ter pregledi posameznih predelav M1, N1, L (seznam predelav na tej povezavi)

     
Koper * (05) 613 80 20, (05) 613 80 21
homologacije.koper@amzs.si
13.00 do 15.00 oz. po predhodnem dogovoru po predhodnem dogovoru
Identifikacija in ocena tehničnega stanja M1, N1, L ter pregledi posameznih predelav M1, N1, L (seznam predelav na tej povezavi)      
Celje * (03) 425 65 88, (03) 425 65 72
homologacije.celje@amzs.si
7.00 do 15.00  
Identifikacija in ocena tehničnega stanja M1, N1, L, O1, O2 ter pregledi posameznih predelav M1, N1, L (seznam predelav na tej povezavi)      
Rogaška Slatina (03) 818 57 20, (03) 818 57 24
avgust.potocnik@amzs.si
7.00 do 19.00 7.00 do 12.00
Identifikacija in ocena tehničnega stanja M1 z enotno evropsko homologacijo      
Dravograd (02) 871 07 00 7.00 do 15.00  
Identifikacija in ocena tehničnega stanja M1 z enotno evropsko homologacijo      
Kočevje *

(01) 893 08 50, (01) 893 08 40

homologacije.kocevje@amzs.si

7.00 do 15.00
(po predhodnem dogovoru do 18.00)
7.00 do 12.00
Identifikacija in ocena tehničnega stanja M1, N1, L1e, L3e ter pregledi posameznih predelav M1, N1, L1e, L3e (seznam predelav na tej povezavi)      
*Črnomelj (07) 306 18 26, (07) 306 18 24
homologacije.crnomelj@amzs.si
7.00 do 19.00
(po predhodnem dogovoru)
po predhodnem dogovoru od 7.00 do 12.00
Identifikacija in ocena tehničnega stanja M1, N1, L, O1, O2 ter pregled posameznih predelav M1, N1, L (seznam predelav na tej povezavi)      
Ljubljana, Leskoškova * (01) 586 33 58
homologacije.leskoskova@amzs.si
7.00 do 15.00  
Identifikacija in ocena tehničnega stanja M1, N1, N2, N3, O1, O2, L ter pregledi predelanih vozil M1, N1 in L      
Trbovlje *

(03) 562 54 55

homologacije.trbovlje@amzs.si

8.00 do 16.00 7.00 do 13.00
Identifikacija in ocena tehničnega stanja M1, N1, O1, O2, L ter pregled posameznih predelav M1, N1, L (seznam predelav na tej povezavi)      
Brežice *

(07) 499 13 52 in (07) 499 13 51

homologacije.brezice@amzs.si

7.00 do 15.00  
Identifikacija in ocena tehničnega stanja M1, N1, L, O1, O2, posamična odobritev vozil M1 ter pregledi predelanih vozil M1, N1 in L (seznam predelav na tej povezavi)      

Kjer pomenijo:

kategorije vozil: M1-osebna in bivalna vozila za prevoz do največ 8 oseb poleg voznika, N1-tovorna vozila z NDM do 3500 kg, L- kolesa z motorjem, motorna kolesa, trikolesa in štirikolesa, O1 / O2 – priklopna vozila z NDM do 3500 kg.

Po predhodnem dogovoru se pregledi enostavnih predelav (vgradnja vlečne naprave, zamenjava platišč, pnevmatik, vzmeti,…) opravljajo tudi v neakreditiranih AMZS centrih (AMZS Lesce, AMZS Dravograd, AMZS Lenart, AMZS Črnomelj,...), ki jih izvaja kontrolni organ v skladu z akreditiranimi postopki.

Obiščite AMZS center v vaši bližini 

V AMZS centru lahko vse uredite na enem mestu - poleg tehničnega pregleda in registracije vozila lahko pri nas sklenete tudi avtomobilsko zavarovanje. Člani AMZS, izkoristite članski popust na registracijo ter preverite še druge članske ugodnosti.

Za podrobnejše informacije o posameznem AMZS centru kliknite na zemljevid.

 

Naročilo na servis

Izberite vam najbližji AMZS center in se naročite na servis. Hitro in enostavno.

Naročite se

Oglasna sporočila