Obrazci v postopkih ugotavljanja skladnosti vozil

Vloge

Vloga za identifikacijo in oceno tehničnega stanja (za pridobljena rabljena vozila, predhodno registrirana v drugi državi članici EU in za nova vozila z enotno evropsko homologacijo ali posamično odobritvijo ter tudi za vozila zdomcev, diplomatov in tujcev)

Vloga za posamično odobritev vozila (za uvožena rabljena vozila iz držav, ki niso članice EU in za nova vozila brez enotne evropske homologacije ali posamične odobritve); poleg je potrebno izpolniti tudi vlogo AVP

Vloga za posamično odobritev predelanega vozila (za spremembe oz. predelave na vozilih kot je zamenjava platišč/pnevmatik, vzmeti, zatemnitev stekel s folijo, vgradnja vlečne naprave, spojlerjev, zamenjava svetlobnih teles (žarometov, zadnjih luči), ...)

Vloga za identifikacijo in podelitev statusa starodobnika (za starodobna vozila)

Vloga za evidentiranje vgradnje odobrenega dela na vozilo (samo v primeru vgradnje homologirane vlečne naprave, izpušnega lonca, spojlerjev na pooblaščenem servisu, ki izda ustrezno potrdilo o vgradnji)

Vloga za izdajo duplikata potrdila o skladnosti

Pooblastila

Pooblastilo lastnika vozila drugi osebi (vložniku), ki opravlja postopek v njegovem imenu oz. pooblastilo zakonitega zastopnika podjetja osebi, ki pripelje vozilo na pregled

Potrdila in izjave o vgradnji delov pri predelavi

Potrdilo o vgradnji odobrenega dela na vozilo (vgradnja spojlerjev, vgradnja izpušnega lonca, ...)

Potrdilo o vgradnji vlečne naprave

Potrdilo o vgradnji vzmeti in/ali blažilnikov

Izjava o ustreznosti nastavitve geometrije podvozja (pri zamenjavi vzmeti in/ali blažilnikov)

Izjava o strokovni vgradnji plinske naprave (dodatno k poročilu oz. potrdilu o vgradnji, če takšne izjave ne vsebuje)

Obvezni dokumenti za starodobnike, ki jih izdajata nacionalni organizaciji za starodobnike, članici FIVA

Poročilo o uvrstitvi vozila v razred starodobnih vozil za pridobitev statusa starodobnika

Zapisnik o oceni vozila za pridobitev statusa starodobnika

 

Vam je pripravljena vsebina pomagala?

Imate še dodatna vprašanja, pripombe, komentarje? Pišite nam in pomagali vam bomo.

Pišite nam