Obrazci v postopkih ugotavljanja skladnosti vozil

Vloge

Vloga za identifikacijo in oceno tehničnega stanja (za pridobljena rabljena vozila, predhodno registrirana v drugi državi članici EU in za nova vozila z enotno evropsko homologacijo ali posamično odobritvijo ter tudi za vozila zdomcev, diplomatov in tujcev)

Vloga za posamično odobritev vozila (za uvožena rabljena vozila iz držav, ki niso članice EU in za nova vozila brez enotne evropske homologacije ali posamične odobritve); poleg je potrebno izpolniti tudi vlogo AVP

Vloga za posamično odobritev predelanega vozila (za spremembe oz. predelave na vozilih kot je zamenjava platišč/pnevmatik, vzmeti, zatemnitev stekel s folijo, vgradnja vlečne naprave, spojlerjev, zamenjava svetlobnih teles (žarometov, zadnjih luči), ...)

Vloga za evidentiranje vgradnje odobrenega dela na vozilo (samo v primeru vgradnje homologirane vlečne naprave, izpušnega lonca, spojlerjev na pooblaščenem servisu, ki izda ustrezno potrdilo o vgradnji)

Vloga za izdajo duplikata potrdila o skladnosti

Pooblastilo

Pooblastilo lastnika vozila drugi osebi (vložniku), ki opravlja postopek v njegovem imenu oz. pooblastilo zakonitega zastopnika podjetja osebi, ki pripelje vozilo na pregled

Potrdila in izjave o vgradnji delov pri predelavi

Potrdilo o vgradnji vlečne naprave

Izjava o ustreznosti nastavitve geometrije podvozja (pri zamenjavi vzmeti in/ali blažilnikov)

 

 

Vam je pripravljena vsebina pomagala?

Imate še dodatna vprašanja, pripombe, komentarje? Pišite nam in pomagali vam bomo.

Pišite nam

Oglasna sporočila