Osebna izkaznica

Za izvajanje storitev članom je Avto-moto zveza Slovenije 12. decembra 1996 ustanovila delniško družbo AMZS d.d., družbo za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu. Ta se je 12. junija 2024 preoblikovala v AMZS družbo za opravljanje storitev na področju mobilnosti d.o.o.

Gospodarska družba AMZS je z več kot 450 zaposlenimi glavni izvajalec storitev, ki jih svojim članom zagotavlja Avto-moto zveza Slovenije. Osnovna dejavnost družbe je opravljanje storitev za člane AMZS in druge voznike ter v manjši meri prodaja blaga. Najpomembnejše so naslednje storitve:

  • tehnični pregledi,
  • sklepanje avtomobilskih zavarovanj,
  • storitve registracije vozil,
  • opravljanje pomoči na cesti,
  • prevoz vozil,
  • mehanične, vulkanizerske storitve in druge tehnične storitve,
  • izvajanje programov varne vožnje in zakonsko predpisanih usposabljanj za voznike,
  • druge zdravstvene dejavnosti,
  • oddajanje prostorov v najem
  • ter prodaja potrebščin za avtomobiliste in njihova vozila.

Kot velik izvajalec storitev javnih pooblastil (opravljanje tehničnih pregledov motornih vozil, registracija motornih vozil) želi AMZS, d.o.o., s kakovostnim in natančnim opravljanjem predpisanih pregledov kar najmočneje prispevati k povečanju kakovosti delovanja vozil in s tem zagotavljati večjo varnost na cestah.

Dejavnost družbe poteka po vsej Sloveniji, kjer so AMZS centri.

V številkah:

30 centrov po Sloveniji, vključno z:

Podatki o podjetju  
Skrajšan naziv: AMZS d.o.o.
Dolgi naziv: AMZS družba za opravljanje storitev na področju mobilnosti d.o.o.
Sedež: Dunajska cesta 128a, SI-1000 Ljubljana
Davčna številka: SI56951442
Matična številka: 5488338
TRR: 02922-0017874767
Direktor: Miha Ferlan

 

 

Akt o ustanovitvi družbe AMZS d.o.o.

Akt o ustanovitvi družbe AMZS d.o.o.

Organizacijska shema

 

Kodeks družbe AMZS d.o.o.

Kodeks družbe AMZS d.o.o.

Etična načela družbe AMZS d.o.o.

Oglasna sporočila