Menjava in kontrola tahografa

Tahograf je naprava, ki se uporablja v vozilih, kot so tovornjaki in avtobusi, za beleženje podatkov o vožnji. Te naprave so obvezne v številnih državah, da bi zagotovile, da vozniki upoštevajo predpise o delovnem času in počitku ter da se zagotovi varnost v cestnem prometu.

Za kontrolo in strokovno menjavo tahografa v vašem vozilu poskrbijo izkušeni AMZS strokovnjaki. V AMZS centrih lahko ob tem opravite še druge storitve: tehnični pregled, registracijo in zavarovanje.

Tahografske storitve opravljamo v AMZS centrih Koper, Maribor, Ptuj, Ljubljana, Leskoškova, Trbovlje, Črnomelj, Ajdovščina, Brežice in Novo mesto. Po dogovoru pa tudi na vaši lokaciji.

Imate vprašanje? Napišite nam sporočilo na tahografi@amzs.si.

Obvezna zamenjava tahografov

Do konca leta 2024 je obvezna zamenjava starih analognih in digitalnih tahografov s pametnimi tahografi druge generacije v vseh vozilih z največjo dovoljeno maso nad 3.500 kg, če se ta uporabljajo v mednarodnem transportu. Izjema so pametni tahografi prve generacije, ki jih bo treba s pametnimi tahografi druge generacije zamenjati do 21. avgusta 2025.

Tahograf je elektronska zapisovalna naprava, ki beleži prevoženo pot, hitrost, čas in voznikove aktivnosti. Pametni tahograf pa med drugim prek satelitske navigacije zapisuje še položaj vozila na začetku in koncu poti ter tudi med potjo v določenih časovnih intervalih in prek brezžične komunikacije kratkega dosega omogoča prenos določenih zabeleženih podatkov na daljavo pri kontroli prometa brez ustavljanja vozila.

Kontrolni organ AMZS d.o.o. je akreditiran kot kontrolni organ tipa C po standardu SIST EN ISO/IEC 17020 za kontrolo tahografov. Podlaga za opravljanje nalog delavnice za tahografe je v Zakonu o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD) (Uradni list RS, št. 45/16 – uradno prečiščeno besedilo, 62/16 – popr. in 92/20 – ZPrCP-E), postopki pa so podrobneje predpisani v Pravilniku o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe in naprave za omejevanje hitrosti (Uradni list RS, št. 24/19 in 184/20, 163/21 in 15/22). Obseg akreditacije, naveden v prilogi k akreditacijski listini K-047, je opredeljen fleksibilno, aktualen seznam akreditiranih dejavnosti, v katerem so upoštevane spremembe zaradi prilagoditve novih izdajam normativnih dokumentov, je dostopen na tej povezavi.

Vsak postopek se v delavnici prične in zaključi z zahtevkom/delovnim nalogom, ki ga podpiše naročnik. Za izvedbo postopkov kontrole tahografov v kontrolnem organu veljajo pogoji poslovanja kontrolnega organa.

Postopki kontrole analognih, digitalnih in pametnih tahografov se izvajajo v navedenih AMZS centrih. Tahografske storitve pa lahko po dogovoru izvedemo tudi na vaši lokaciji.

Sprejem vozila oz. tahografa v kontrolo je najmanj 1 uro pred zaključkom navedenega delovnega časa.

AMZS center Kontakt Delovni čas (pon. - pet.) Delovni čas (sobota)
Koper

05 613 80 21

tahografikp@amzs.si

od 13.00 do 15.00* oz. po predhodnem dogovoru Po predhodnem dogovoru
Maribor

02 333 88 83

andrej.cimerman@amzs.si

od 7.00 do 20.00 od 7.00 do 13.00
Ptuj

02 739 35 57

dusan.juricinec@amzs.si
od 7.00 do 19.00 od 7.00 do 12.00
Ljubljana, Leskoškova

01 586 33 58

joze.strojin@amzs.si
od 7.00 do 20.00 od 7.00 do 14.00
Trbovlje

03 562 54 55
stanko.simoncic@amzs.si

od 7.00 do 20.00 od 7.00 do 13.00
Črnomelj

07 306 18 26
tahografi.cr@amzs.si

od 7.00 do 19.00 od 7.00 do 12.00
Ajdovščina

05 364 42 10
ajdovscina@amzs.si

od 7.00 do 15.00* oz. po predhodnem dogovoru Po predhodnem dogovoru
Brežice

07 499 13 53
tahografi.brezice@amzs.si

od 7.00 do 15.00 Po predhodnem dogovoru
Novo mesto

07 306 18 25

tahografi.nm@amzs.si

od 7.00 do 19.00 Po predhodnem dogovoru

Oglasna sporočila