Pregled in odobritev predelave vozila

Posamična odobritev predelanih vozil (odobritev sprememb oz. predelav na vozilih)

Če je na vozilu izvedena sprememba oz. predelava, kot je zamenjava platišč/pnevmatik, vzmeti, zatemnitev stekel s folijo, vgradnja vlečne naprave, spojlerjev, zamenjava svetlobnih teles..., je potrebno za takšno vozilo opraviti postopek posamične odobritve predelanega vozila. Tudi tega lahko opravite v akreditiranih poslovnih enotah AMZS.

Po predhodnem dogovoru se ti pregledi opravljajo tudi v drugih poslovnih enotah.

 

Akreditirani postopki po poslovnih enotah brez omejitev:
 Ljubljana Dunajska M1, N, L, O
 Ljubljana Leskoškova M1, N1, L
Brežice M1, N1, L* (*le za vgradnjo izpušnega sistema)

 

Akreditirani postopki po poslovnih enotah z omejitvami:
 Koper
 in
 Otočec 
M1 - zamenjava pnevmatik in/ali platišč
- zamenjava izpušnega sistema
- vgradnja mehanske naprave za spenjanje vozil
- vgradnja spojlerjev
- zatemnitev stekel
- zamenjava svetlobnih teles ali vgradnja dodatnih svetlobnih teles (npr. dnevnih luči)
- zamenjava vzmeti in/ali blažilnikov
- vgradnja cevne zaščite (sprednji cevni zaščitni lok, cevna zaščita pragov, cevna zaščita zadaj)
- predelava pogona na utekočinjeni naftni plin (UNP)
- sprememba barve
- izgradnja pri predelavi vgrajene opreme (povrnitev stanja pred predelavo)
N1 - vgradnja mehanske naprave za spenjanje vozil
- zatemnitev stekel
- vgradnja cevne zaščite (sprednji cevni zaščitni lok, cevna zaščita pragov, cevna zaščita zadaj)
- sprememba barve
- izgradnja pri predelavi vgrajene opreme (povrnitev stanja pred predelavo)
L - zamenjava svetlobnih teles ali vgradnja dodatnih svetlobnih teles (npr. dnevnih luči)
- sprememba barve
- zamenjava izpušnega sistema 
 Maribor    M1 - zamenjava pnevmatik in/ali platišč
- zamenjava izpušnega sistema
- vgradnja mehanske naprave za spenjanje vozil
- vgradnja spojlerjev
- zatemnitev stekel
- zamenjava svetlobnih teles ali vgradnja dodatnih svetlobnih teles (npr. dnevnih luči)
- zamenjava vzmeti in/ali blažilnikov
- vgradnja cevne zaščite (sprednji cevni zaščitni lok, cevna zaščita pragov, cevna zaščita zadaj)
- predelava pogona na utekočinjeni naftni plin (UNP)
- sprememba barve
- izgradnja pri predelavi vgrajene opreme (povrnitev stanja pred predelavo) 
N1 - vgradnja mehanske naprave za spenjanje vozil
- zatemnitev stekel
- vgradnja cevne zaščite (sprednji cevni zaščitni lok, cevna zaščita pragov, cevna zaščita zadaj)
- sprememba barve
- izgradnja pri predelavi vgrajene opreme (povrnitev stanja pred predelavo) 
L - sprememba barve
- zamenjava izpušnega sistema 
 Celje M1 - zamenjava pnevmatik in/ali platišč
- zamenjava izpušnega sistema
- vgradnja mehanske naprave za spenjanje vozil
- vgradnja spojlerjev
- zatemnitev stekel
- zamenjava svetlobnih teles ali vgradnja dodatnih svetlobnih teles (npr. dnevnih luči)
- zamenjava vzmeti in/ali blažilnikov
- vgradnja cevne zaščite (sprednji cevni zaščitni lok, cevna zaščita pragov, cevna zaščita zadaj)
- predelava pogona na utekočinjeni naftni plin (UNP)
- sprememba barve
 Kranj   M1
N1
- zamenjava pnevmatik in/ali platišč
- zamenjava izpušnega sistema
- vgradnja mehanske naprave za spenjanje vozil
- vgradnja spojlerjev
- zatemnitev stekel
- zamenjava svetlobnih teles ali vgradnja dodatnih svetlobnih teles (npr. dnevnih luči)
- zamenjava vzmeti in/ali blažilnikov
- vgradnja cevne zaščite (sprednji cevni zaščitni lok, cevna zaščita pragov, cevna zaščita zadaj)
- predelava pogona na utekočinjeni naftni plin (UNP)
- sprememba barve
- izgradnja pri predelavi vgrajene opreme (povrnitev stanja pred predelavo)
L - zamenjava svetlobnih teles ali vgradnja dodatnih svetlobnih teles (npr. dnevnih luči)
- sprememba barve
- zamenjava izpušnega sistema
- omejitev moči motorja ali hitrosti
 Murska Sobota   M1
N1 
- zamenjava pnevmatik in/ali platišč,
- zamenjava izpušnega sistema,
- vgradnja mehanske naprave za spenjanje vozil,
- vgradnja spojlerjev,
- zatemnitev stekel,
- zamenjava svetlobnih teles ali vgradnja dodatnih svetlobnih teles (npr. dnevnih luči)
- zamenjava vzmeti in/ali blažilnikov,
- vgradnja cevne zaščite (sprednji cevni zaščitni lok, cevna zaščita pragov, cevna zaščita zadaj),
- predelava pogona na utekočinjeni naftni plin (UNP),
- sprememba barve 
L - zamenjava izpušnega sistema
- sprememba barve 
 Ptuj   M1
N1
- zamenjava izpušnega sistema
- vgradnja mehanske naprave za spenjanje vozil
- zatemnitev stekel
- predelava pogona na utekočinjeni naftni plin (UNP)
- sprememba barve
L - zamenjava izpušnega sistema
- sprememba barve 
 Trbovlje   M1
N1

- zamenjava pnevmatik in/ali platišč
- zamenjava izpušnega sistema
- vgradnja mehanske naprave za spenjanje vozil
- vgradnja spojlerjev
- zatemnitev stekel
- zamenjava svetlobnih teles ali vgradnja dodatnih svetlobnih teles (npr. dnevnih luči)
- zamenjava vzmeti in/ali blažilnikov
- vgradnja cevne zaščite (sprednji cevni zaščitni lok, cevna zaščita pragov, cevna zaščita zadaj)
- predelava pogona na utekočinjeni naftni plin (UNP)
- za namen uporabe vozila v šoli vožnje
- prekategorizacija M1 v N1 in obratno
- sprememba barve

- izgradnja pri predelavi vgrajene opreme (povrnitev stanja pred predelavo)

L

- zamenjava svetlobnih teles ali vgradnja dodatnih svetlobnih teles (npr. dnevnih luči)
- sprememba barve

- zamenjava izpušnega sistema

- omejitev moči motorja

- za namen uporabe šole vožnje

 Kočevje   M1
N1
- zamenjava izpušnega sistema
- omejitev moči motorja
- zamenjava pnevmatik in/ali platišč
- zamenjava izpušnega sistema
- vgradnja mehanske naprave za spenjanje vozil
- zatemnitev stekel
- zamenjava svetlobnih teles ali vgradnja dodatnih svetlobnih teles (npr. dnevnih luči)
- zamenjava vzmeti in/ali blažilnikov
- vgradnja cevne zaščite (sprednji cevni zaščitni lok, cevna zaščita pragov, cevna zaščita zadaj)
- sprememba barve
- izgradnja pri predelavi vgrajene opreme (povrnitev stanja pred predelavo) 
L1e
L3e
- zamenjava svetlobnih teles ali vgradnja dodatnih svetlobnih teles (npr. dnevnih luči)
- sprememba barve
- zamenjava izpušnega sistema 

Opis kategorij vozil:
M1 – osebna in bivalna vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži
N – tovorna vozila z vsaj štirimi kolesi
N1 – tovorna vozila z največjo maso do vključno 3,5 tone
N2 – tovorna vozila z največjo maso večjo od 3,5 tone, vendar do vključno 12 ton
N3 – tovorna vozila z največjo maso večjo od 12 ton
L – kolesa z motorjem, motorna kolesa, trikolesa in štirikolesa
L1e – moped – dvokolo, mopedi katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h, delovna prostornina ne presega 50 ccm na prisilni vžig ali največja trajna nazivna moč ne presega 4 kW pri elektromotorju
L3e – motorno kolo, opremljen z motorjem, katerega delovna prostornina presega 50 ccm in z največjo konstrukcijsko določeno hitrostjo večjo od 45 km/h.
O – priklopna vozila
O1 – priklopna vozila z največjo maso do vključno 0,75 tone
O2 – priklopna vozila z največjo maso večjo od 0,75 tone do vključno 3,5 tone

V postopku se preveri, ali je predelano vozilo skladno s podatki v predloženi dokumentaciji in ali izpolnjuje veljavne tehnične zahteve, ki se nanašajo na predelavo.

Pregled predelanega vozila se opravi na podlagi izpolnjene vloge, ki jo dobite na posamezni poslovni enoti AMZS d.d., in plačila storitve.

Vlogi je potrebno priložiti naslednje originalne dokumente:

  • potrdilo o skladnosti (SA, SB ali SC) oz. izjavo o ustreznosti (A, B, C) ali potrdilo pooblaščenega zastopnika o podatkih na izdani izjavi o ustreznosti, če je bila izjava izgubljena (razen za vozila, prvič registrirana v Republiki Sloveniji pred 27.3.1993 in vozila, za katera homologacijski dokument ni bil izdan)
  • potrdilo o vgradnji delov (npr. vlečne naprave, spojlerjev, vzmeti) oz. pri zahtevnejših predelavah tehnično poročilo o predelavi (z risbami, specifikacijami in morebitnimi izračuni, ki dokazujejo skladnost predelave vozila z zahtevami tehničnih specifikacij - TSV in navodili proizvajalca); pri predelavi podvozja mora biti predložen tudi zapisnik o kontroli in nastavitvi geometrije podvozja z izjavo, da geometrija ustreza tovarniškim normativom,
  • homologacijske certifikate oziroma poročila o preskusu v skladu s homologacijskimi predpisi za vgrajene dele, sisteme ali naprave pri predelavi;
  • dokazila o lastništvu - prometno dovoljenje in morebitni računi o nakupu vozila in bistvenih sestavnih delov oz. kupoprodajne pogodbe

Vloga se mora glasiti na lastnika vozila, v njegovem imenu pa jo lahko vloži tudi od lastnika pooblaščena oseba s pisnim pooblastilom, ki se identificira z osebnim dokumentom. V primeru, ko je vložnik pravna oseba, mora biti vloga overjena tudi z žigom, oseba, ki pripelje vozilo na pregled pa mora imeti pooblastilo zakonitega zastopnika podjetja.

Za predelano vozilo, ki je skladno s homologacijskimi predpisi in ustreza zahtevam, se po zaključku postopka izda potrdilo o skladnosti, ki ga prevzamete v enoti AMZS d.d., v kateri ste opravljali postopek in kjer lahko opravite tudi morebitni obvezni tehnični pregled ter vozilo registrirate.

 

Vam je pripravljena vsebina pomagala?

Imate še dodatna vprašanja, pripombe, komentarje? Pišite nam in pomagali vam bomo.

Pišite nam

Oglasna sporočila