Splošni pogoji

Pogoji uporabe Spletnih mest Avto-moto zveze Slovenije

1. Splošne določbe

1.1. Pogoji uporabe spletnih mest Avto-moto zveze Slovenije (v nadaljevanju Pogoji uporabe) določajo pravice in obveznosti Avto-moto zveze Slovenije (v nadaljevanju AMZS) kot lastnika verzij posameznih spletnih mest v njeni lasti ter njihovih uporabnikov, način in pogoje uporabe vsebin ter funkcionalnosti na spletnih naslovih, kjer se uporabniki nahajajo,

1.2. Določbe Pogojev uporabe se nanašajo na uporabo vseh verzij spletnih mest, razen v delih, kjer je izrecno navedeno, da se posamezna določba nanaša samo na konkretno spletno mesto ali spletni naslov.

1.3. Z vstopom na spletno mesto uporabnik potrjuje, da je s temi Pogoji uporabe seznanjen, da z njimi soglaša in da ga njihove določbe zavezujejo.

1.4. AMZS si bo prizadeval, da:

 • bo spletno mesto delovalo nemoteno, vendar pa za izpad oziroma nedelovanje, ki je posledica višje sile ali dejanj tretjega, ki se jim ni bilo mogoče izogniti ali jih odstraniti, ne odgovarja.
 • bo v primeru izpada oziroma nedelovanja spletnega mesta ta začela delovati v najkrajšem možnem času.
 • bodo podatki ažurno, točno, pravočasno in na ustrezen način objavljeni na spletnih mestih.

1.5. AMZS ne prevzema nobene odškodninske ali druge odgovornosti za napake ali opustitve v vsebini spletnih mest, hkrati pa si pridržuje pravico, da spreminja, briše, dopolnjuje in posodablja funkcionalnosti kateregakoli dela vsebine na kateremkoli spletnem mestu.

1.6. Dostopnost posameznih vsebin in/ali vsebina posameznih strani spletnih mest ter stopnja njihove interaktivnosti je odvisna tudi od načina dostopa.

1.7. Spletno mesto je javno dostopno, z izjemo tistih spletnih mest, kjer je pogoj za dostop do dela njihovih vsebin opravljena registracija in prijava uporabnika.

1.8. AMZS uporabnike opozarja, da se lahko prenos podatkov ob pregledovanju, uporabi storitev in vsebin na spletnih mestih zaračunava po ceniku njihovih operaterjev oz. ponudnikov storitev.

2. Opredelitev pojmov

Registriran uporabnik Moj AMZS (v nadaljevanju tudi: registriran uporabnik) je vsaka fizična ali pravna oseba, ki opravi registracijo na Moj AMZS na https://www.amzs.si/sl/_uporabnik/login in v skladu s temi Pogoji uporabe Moj AMZS uporablja.

2.1. Registracija na Moj AMZS
V postopku registracije na Moj AMZS uporabnik določi uporabniško ime (e-naslov) in geslo ter vpiše vse zahtevane podatke (ime, priimek, ulica, hišna številka, poštna številka, kraj spol, telefon). Za verifikacijo e-naslova in zaključek registracije na e-naslov, ki ga je uporabnik določil za svoje uporabniško ime, AMZS pošlje e-pošto s povezavo, s potrditvijo katere uporabnik na Moj AMZS z aktivacijo profila zaključi postopek registracije na Moj AMZS in tako ustvari svoj uporabniški profil Moj AMZS. Registriran uporabnik portala (v nadaljevanju registriran uporabnik) je dolžan skrbeti, da bodo v času trajanja uporabe Moj AMZS podatki pravilni in ažurni.

2.2. Prijava na Moj AMZS
Registriran uporabnik se na Moj AMZS prijavi z vpisom uporabniškega imena (e-naslov) in gesla.

3. Načini nakupa blaga in storitev na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov

To poglavje opredeljuje posamezne načine sklepanja pogodb na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, in sicer za včlanitev v članico AMZS.

3.1. Naročilo zunaj poslovnih prostorov

3.1.1. Naročilo zunaj poslovnih prostorov lahko uporabnik poda v primeru, da je za določeno članstvo predviden tak način sklepanja.

3.1.2. Uporabnik sklene pogodbo/spremembo pogodbe zunaj poslovnih prostorov z izpolnitvijo in podpisom pogodbe.

3.2. E-trgovina

3.2.1. Splošno

3.2.1.1. E-trgovina je informacijski sistem, namenjen predstavitvi in prodaji članstva na daljavo uporabnikom na daljavo. Lastnik in upravljavec E-trgovine je AMZS.

3.2.1.2. AMZS in uporabnik medsebojne pravice in obveznosti pri nakupu blaga in storitev na daljavo in zunaj poslovnih prostorov urejata s temi pogoji. Ostala določila v zvezi z medsebojnimi pravicami in obveznostmi so opredeljena tudi v dokumentu »Splošni pogoji članstva Avto-moto zveze Slovenije« (v naslednjem zavihku).

3.2.1.3. Z uporabo spletnega mesta se šteje, da se uporabnik strinja s temi pogoji. Strinjanje s temi pogoji mora uporabnik izraziti na način, da to v postopku nakupa na spletnem mestu izrecno označi s potrditvijo v vnosnem polju, sicer nakupa na spletni strani ni možno zaključiti. AMZS uporabniku predlaga, da si te pogoje natisne ali shrani na primeren trajni nosilec podatkov. 

3.2.1.4. Uporabnik lahko opravi nakup na spletnem mestu s predhodno registracijo v Moj AMZS.

3.3.2. Varnost nakupa

3.3.2.1. V primeru neizpolnitve obveznih vnosnih polj sistem samodejno zazna napako in opozori uporabnika pred oddajo naročila.

3.3.2.2. Podatki o plačilni kartici, ki jih uporabnik vnese v primeru izbire načina plačila s plačilno kartico, se v kodirani obliki prenesejo z računalnika uporabnika neposredno v avtorizacijski strežnik izdajatelja plačilne kartice.

3.3.2.3. Uporabnik je sam odgovoren za dostop do svojega uporabniškega računa in bo tudi sam poskrbel za varovanje uporabniških podatkov in gesel.

3.3.2.4. Uporabnik jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov in odgovarja za škodo, nastalo zaradi netočnih oziroma neresničnih podatkov.

3.3.3. Varovanje in obdelava podatkov

3.3.3.1. Uporabnik z izvedeno registracije v Moj AMZS dovoljuje AMZS zbiranje in uporabo podatkov, ki jih vnese ob registraciji v Moj AMZS.

3.3.3.2. Podatki oz. osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje ob registraciji v Moj AMZS se zbirajo izključno za potrebe navedene v Splošnih pogojih članstva Avto-moto zveze Slovenije ter v Pogojih oglaševanja in varovanja osebnih podatkov.

3.3.4. Plačilne metode in način plačila

3.3.4.1. Ob nakupu lahko uporabnik izbira med naslednjimi načini plačila oziroma plačilnimi instrumenti:

 • VALÚ
  VALÚ je mobilna aplikacija, ki omogoča priročno in varno brezgotovinsko plačevanje z mobitelom. Z VALÚ-jem lahko plačuje vsak registriran uporabnik VALÚ-ja, ki ima na računu VALÚ zadostno stanje. Račun VALÚ je mogoče napolniti z VALÚ Moneto, prek TRR-ja ali s plačilnimi karticami. Za registracijo potrebujete le e-naslov in slovensko mobilno številko, neodvisno od operaterja. V spletni trgovini opravite plačilo z VALÚ-jem prek številčne kode ali QR-kode. Več informacij je na voljo na www.valu.si.
 • Plačilo s predračunom
  V primeru, da uporabnik izbere plačilo po predračunu, se kreira predračun s potrebnimi podatki za izvedbo plačila. Predračun uporabnik prejme na svoj elektronski naslov, če pa izrecno želi, ga lahko dobi tudi z navadno pisemsko pošiljko na domači naslov.
 • Plačilna kartica
  V primeru, da uporabnik izbere plačilo s plačilno kartico Maestro, Mastercard, Visa ali Diners Club, mora izbrati kartico, s katero želi plačati. Kartica mora omogočati spletno nakupovanje. Vnesti mora svojo številko plačilne kartice in datum njene veljavnosti ter dodatne varnostne elemente (npr. številska koda s hrbtne strani plačilne kartice, varnostno SMS sporočilo).

3.3.4.2. Stroški, povezani z uporabo izbranega načina plačila/plačilnega instrumenta, se zaračunajo v skladu s pogoji in ceniki izdajateljev/ponudnikov posameznega načina plačila/plačilnega instrumenta.

3.3.4.3. Če uporabnik izbere način plačila s plačilno kartico ali VALÚ, se zavezuje, da bo v primeru neuspešne izvedbe plačila iz kateregakoli razloga v roku 5 dni od prejetega poziva k plačilu s strani AMZS, poravnal znesek na enega od drugih ponujenih načinov.

3.3.4.4. Cene veljajo v trenutku oddaje uporabnikovega naročila. Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila in pogoji, ki veljajo za spletno včlanitev.

3.3.5. Sklenitev članstva

3.3.5.1. Članstvo je praviloma sklenjeno, ko uporabnik na elektronsko pošto prejme potrdilo o
sklenitvi članstva, če ni izrecno drugače določeno.

3.3.5.2. Splošne pogoje članstva Avto-moto zveze Slovenije in Potrdilo o plačani članarini uporabnik prejeme na e-naslov, ki ga je vpisal ob sklepanju. Uporabnik si mora potrdilo in pogoje natisniti ali shraniti na primeren trajni nosilec podatkov.

4. Sklepanje pogodb

4.1. V primeru sklenitve članstva na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov veljajo ti pogoji. Poleg teh pogojev urejajo medsebojne pravice in obveznosti AMZS in članov članic, kot imetnikov članske kartice glede koriščenja članskih ugodnosti, tudi Splošni pogoji članstva Avto-moto zveze Slovenije.

4.2. AMZS glede na posamezen način sklenitve članstva, v razumnem času po sklenitvi članstva zagotovi uporabniku potrdilo o plačani članarini v obliki računa na e-naslov.

5. Ugovori, pripombe, zahtevki, izjave

5.1. V zvezi z nakupom blaga lahko uporabnik poda ugovore, pripombe, zahtevke in izjave, v rokih in na način, kot določa veljavna zakonodaja.

5.2. Uporabnik poda ugovor zoper odločitev ali ravnanje AMZS:

 • pisno na naslov AMZS, Dunajska 128, 1000 Ljubljana;
 • osebno v poslovnih enotah AMZS d.d., Dunajska 128a, 1000 Ljubljana;
 • ustno na telefonske številke 01/530 52 44,
 • na elektronski naslov za sprejem clanstvo@amzs.si.

5.3. Reševanje ugovorov, pripomb, zahtevkov in izjav poteka v skladu z določili veljavne zakonodaje.

6. Končne določbe

6.1. Pogoji pričnejo veljati 13. 9. 2017 za uporabnike, ki kupijo blago po tem datumu.

6.2. Ti pogoji se objavijo in so dostopni na spletni strani AMZS.

Pogoji oglaševanja in varovanja osebnih podatkov AMZS d.d.

AMZS d.d.
Dunajska 128a
1000 Ljubljana
T: 01 530 5140
W: www.amzs.si
E: info@amzs.si
(v nadaljevanju: AMZS d.d.)

Ti pogoji se nanašajo na spletno mesto www.amzs.si in so sestavni del obrazcev, ki se nahajajo na teh spletnih straneh.

A) OBISK SPLETNEGA MESTA AMZS

Ob vsakem obisku spletnega mesta AMZS se na spletnem strežniku samodejno shranjujejo dnevniške datoteke spletnega strežnika (npr. IP številka - številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu). Svetovni splet namreč deluje tako, da se na spletnem strežniku, kjer gostuje spletna stran, beležijo določeni podatki o obisku spletnih strani, kot so IP številka, verzija brskalnika, čas obiska in podobno. AMZS d.d. tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.
Dnevniške datoteke spletnega strežnika se hranijo 3 mesece, nato se brišejo.

Spletno mesto AMZS uporablja tehnologije, ki jih poznamo pod imenom »piškotki« (angl. cookies). O piškotkih si lahko preberete tukaj.

B) SPLETNI OBRAZCI

1. Kateri podatki se obdelujejo, za katere namene in na kateri pravni podlagi?

Z izpolnitvijo ustreznih obrazcev in z označitvijo ustreznih potrditvenih polj posameznik:

 • jamči za resničnost podatkov;
 • dovoljuje AMZS d.d., kot upravljavcu podatkov, da vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, in nadalje obdeluje osebne podatke posameznika v svojih zbirkah osebnih podatkov na način in v namene, kot je določeno v obrazcih in nadalje natančneje opisano v teh pogojih.

1.1. Podatki, potrebni za zagotovitev želene storitve, informacije ali pomoči

AMZS d.d. zbira in nadalje obdeluje osebne podatke z obrazcev z namenom da se posamezniku:

 • zagotovi izvedba določene storitve (tržna transakcija) – namen A ali
 • zagotovi določene informacije ali pomoč – namen B.

Konkreten namen in vrste podatkov so vezani na vrsto storitve, do katere se dostopa preko obrazca.

Vrsta obrazca Podatki o posamezniku Namen
»prijava na servis« poslovna enota, vrsta servisa, znamka in tip vozila, letnik vozila, ime, priimek, naslov, poštna številka, kraj, telefon, e-naslov, članska številka A
»naročilo pnevmatik« ime, priimek, naslov, kraj, pošta, članska številka, e-naslov, telefon, vsebina naročila, poslovna enota A
»naročilo verig« ime, priimek, naslov, kraj, pošta, članska številka, e-naslov, telefon, vsebina naročila, tip vozila, poslovna enota A
»pišite nam« ime, priimek, spol, e-naslov, telefon, vsebina sporočila B
»prijava na dogodek« e-naslov, ime, priimek, tudi drugi podatki, odvisno od vrste dogodka, npr. telefon, letnica rojstva, kraj bivanja, ime in starost otroka, datum izdaje vozniškega dovoljenja A
»prijava na tečaj varne vožnje« ime, priimek, ulica, hišna številka, pošta, kraj, telefon, e-naslov, datum rojstva, EMŠO, št. vozniškega dovoljenja, datum izdaje vozniškega dovoljenja A
»prijava na tečaj CPP ali prve pomoči« ime, priimek, e-naslov, telefon A
»informativni izračun zavarovanja« ime, priimek, e-naslov, telefon, fotografija obstoječe zavarovalne police B
registracija v »moj AMZS« e-naslov, telefon, članska številka B

Obdelava zgoraj navedenih osebnih podatkov je potrebna za zagotovitev želene storitve, informacije ali pomoči oziroma za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe. Brez teh podatkov AMZS d.d. posamezniku ne more zagotoviti storitve, informacij ali pomoči oziroma s posameznikom ne more skleniti pogodbe, niti je izvajati ali izpolniti, v kolikor jo je že sklenil.

1.2. Obdelava podatkov na podlagi zakona

V določenih primerih je obdelava podatkov lahko potrebna tudi za izpolnitev zakonskih obveznosti, ki veljajo za AMZS d.d. kot upravljavca osebnih podatkov.

1.3. Obdelava podatkov na podlagi zakonitega interesa

AMZS d.d. v določenih primerih obdeluje osebne podatke (e-naslov, ime, priimek, vrsta opravljene storitve) tudi nadalje za namen neposrednega trženja. Zakoniti interes AMZS d.d. je zviševanje ugleda in pospeševanje prodaje. AMZS d.d. pri izvajanju obdelave za ta namen upošteva veljavne predpise s področja varovanja osebnih podatkov in s področja elektronskih komunikacij.

Posameznik lahko kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa s pisno zahtevo, poslano na naslov: info@amzs.si ali AMZS d.d., Dunajska 128a, 1000 Ljubljana.

1.4. Obdelava podatkov na podlagi privolitve

Če posameznik poda posebno privolitev, se podani osebni podatki obdelujejo tudi z namenom pošiljanja e-novic, kar pomeni tudi trženja storitev oz. produktov AMZS d.d., drugih družb v skupini AMZS (Izava d.o.o., Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska 128, 1000 Ljubljana) in morebitnih drugih pogodbenih partnerjev.

Za pošiljanje e-novic AMZS d.d. obdeluje podatek o elektronskem naslovu, z namenom pravilnega naslavljanja pa v nekaterih primerih tudi ime, priimek in spol.

Privolitev k obdelavi osebnih podatkov za namene pošiljanja e-novic (trženja) posameznik prekliče tako, da pošlje pisno zahtevo na elektronski naslov odjava@amzs.si ali na naslov AMZS d.d., Dunajska 128a, Ljubljana.

V primeru preklica privolitve AMZS d.d. osebnih podatkov ne bo več uporabljal za namene pošiljanja e-novic (trženja), temveč le za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja ter izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ki veljajo za AMZS d.d. kot upravljavca osebnih podatkov.

2. Kako dolgo se podatki obdelujejo?

AMZS d.d. osebne podatke hrani v zbirkah, ki jih vzpostavi in obdeluje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, in sicer:

 • osebne podatke, pridobljene za zagotovitev želene storitve, informacije ali pomoči oziroma izvajanje pogodbe oziroma za izvajanje ukrepov na zahtevo posameznika pred sklenitvijo pogodbe: do izpolnitve namena zbiranja (npr. izvedbe storitve);
 • osebne podatke, ki jih obdeluje za izpolnitev zakonskih obveznosti, ki veljajo za AMZS d.d. kot upravljavca: do poteka zakonskega roka hrambe;
 • osebne podatke, ki jih obdeluje na podlagi privolitve: do preklica privolitve s strani posameznika;
 • osebne podatke, ki jih obdeluje na podlagi zakonitega interesa: do ugovora obdelavi osebnih podatkov s strani posameznika oziroma do izpolnitve namena zbiranja (kar se zgodi prej).
3. Politika varovanja osebnih podatkov AMZS d.d.
 • AMZS d.d. spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene prek obrazcev, skrbno varoval v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) z dne 27. 4. 2016.
 • V AMZS d.d. osebne podatke posameznikov obdelujejo osebe, ki so zadolžene za izpolnjevanje pogodbenih in zakonskih obveznosti (zaposleni). Osebne podatke iz zbirk AMZS d.d. lahko obdelujejo tudi družbe, s katerimi ima AMZS d.d. sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov (pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov). Druge osebe lahko osebne podatke posameznikov obdelujejo le, kadar imajo za to izrecno podlago v zakonu.
 • Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države oz. izven Evropske unije.
 • Ker obstajajo na spletni strani AMZS določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z AMZS d.d., AMZS d.d. ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh. Prav tako ne odgovarja za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov ob izpolnjevanju obrazca.
 • AMZS d.d. se zavezuje varovati vaše osebne podatke. Da bi skladno z veljavno zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov preprečili nepooblaščen dostop do teh podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa interni Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Veljavni Pogoji oglaševanja in varovanja osebnih podatkov so dostopni na spletni strani www.amzs.si.
4. Pravice posameznika

Posameznik lahko kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov za namene pošiljanja e-novic (trženja) ali ugovarja obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa oziroma zahteva dostop do osebnih podatkov, prenos, popravek, dopolnitev ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave ali vloži ugovor obdelavi osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: info@amzs.si ali AMZS d.d., Dunajska 128a, 1000 Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima tudi pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

5. Kontakt

Za dodatne informacije v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov lahko pokličete na telefonsko številko: 01 530 5140 ali pišete na naslov: info@amzs.si.

 

 

Vse cene na spletnih straneh AMZS so v evrih in vsebujejo DDV, razen če je na posamezni spletni strani navedeno drugače.

Oglaševane akcijske cene so cene, do katerih so upravičeni AMZS člani (razen AMZS Start), razen kjer je v podrobnostih ali pogojih akcije navedeno drugače.

Cene artiklov v redni prodaji so informativne, saj lahko dobavitelji AMZS v času akcije spremenijo trenutne cene, na kar AMZS nima vpliva. Ob naročilu avtoplaščev je za avtoplašče, ki niso na zalogi v izbrani poslovni enoti AMZS, cena potrjena s plačilom predplačila, ki zagotavlja dobavo in ceno naročenih avtoplaščev.

V AMZS redno skrbimo, da so podatki o cenah storitev in artiklov ažurni in točni, vseeno pa se lahko zgodi, da je podatek o ceni ali dobavljivosti napačen. V tem primeru se bodo naši zaposleni potrudili, da v okviru naše ponudbe za vas poiščejo najboljšo rešitev za vaše povpraševanje.

Splošni pogoji članstva Avto-moto zveze Slovenije 

Oglasna sporočila