Splošni pogoji

Pogoji uporabe Spletnih mest Avto-moto zveze Slovenije

Pogoji uporabe Spletnih mest Avto-moto zveze Slovenije

1. Splošne določbe

1.1. Pogoji uporabe spletnih mest Avto-moto zveze Slovenije (v nadaljevanju Pogoji uporabe) določajo pravice in obveznosti Avto-moto zveze Slovenije (v nadaljevanju AMZS) kot lastnika verzij posameznih spletnih mest v njeni lasti ter njihovih uporabnikov, način in pogoje uporabe vsebin ter funkcionalnosti na spletnih naslovih, kjer se uporabniki nahajajo,

1.2. Določbe Pogojev uporabe se nanašajo na uporabo vseh verzij spletnih mest, razen v delih, kjer je izrecno navedeno, da se posamezna določba nanaša samo na konkretno spletno mesto ali spletni naslov.

1.3. Z vstopom na spletno mesto uporabnik potrjuje, da je s temi Pogoji uporabe seznanjen, da z njimi soglaša in da ga njihove določbe zavezujejo.

1.4. AMZS si bo prizadeval, da:

 • bo spletno mesto delovalo nemoteno, vendar pa za izpad oziroma nedelovanje, ki je posledica višje sile ali dejanj tretjega, ki se jim ni bilo mogoče izogniti ali jih odstraniti, ne odgovarja.
 • bo v primeru izpada oziroma nedelovanja spletnega mesta ta začela delovati v najkrajšem možnem času.
 • bodo podatki ažurno, točno, pravočasno in na ustrezen način objavljeni na spletnih mestih.

1.5. AMZS ne prevzema nobene odškodninske ali druge odgovornosti za napake ali opustitve v vsebini spletnih mest, hkrati pa si pridržuje pravico, da spreminja, briše, dopolnjuje in posodablja funkcionalnosti kateregakoli dela vsebine na kateremkoli spletnem mestu.

1.6. Dostopnost posameznih vsebin in/ali vsebina posameznih strani spletnih mest ter stopnja njihove interaktivnosti je odvisna tudi od načina dostopa.

1.7. Spletno mesto je javno dostopno, z izjemo tistih spletnih mest, kjer je pogoj za dostop do dela njihovih vsebin opravljena registracija in prijava uporabnika.

1.8. AMZS uporabnike opozarja, da se lahko prenos podatkov ob pregledovanju, uporabi storitev in vsebin na spletnih mestih zaračunava po ceniku njihovih operaterjev oz. ponudnikov storitev.

2. Opredelitev pojmov

Registriran uporabnik Moj AMZS (v nadaljevanju tudi: registriran uporabnik) je vsaka fizična ali pravna oseba, ki opravi registracijo na Moj AMZS na https://www.amzs.si/sl/_uporabnik/login in v skladu s temi Pogoji uporabe Moj AMZS uporablja.

2.1. Registracija na Moj AMZS
V postopku registracije na Moj AMZS uporabnik določi uporabniško ime (e-naslov) in geslo ter vpiše vse zahtevane podatke (ime, priimek, ulica, hišna številka, poštna številka, kraj spol, telefon). Za verifikacijo e-naslova in zaključek registracije na e-naslov, ki ga je uporabnik določil za svoje uporabniško ime, AMZS pošlje e-pošto s povezavo, s potrditvijo katere uporabnik na Moj AMZS z aktivacijo profila zaključi postopek registracije na Moj AMZS in tako ustvari svoj uporabniški profil Moj AMZS. Registriran uporabnik portala (v nadaljevanju registriran uporabnik) je dolžan skrbeti, da bodo v času trajanja uporabe Moj AMZS podatki pravilni in ažurni.

2.2. Prijava na Moj AMZS
Registriran uporabnik se na Moj AMZS prijavi z vpisom uporabniškega imena (e-naslov) in gesla.

3. Načini nakupa blaga in storitev na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov

To poglavje opredeljuje posamezne načine sklepanja pogodb na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, in sicer za včlanitev v članico AMZS.

3.1. Naročilo zunaj poslovnih prostorov

3.1.1. Naročilo zunaj poslovnih prostorov lahko uporabnik poda v primeru, da je za določeno članstvo predviden tak način sklepanja.

3.1.2. Uporabnik sklene pogodbo/spremembo pogodbe zunaj poslovnih prostorov z izpolnitvijo in podpisom pogodbe.

3.2. E-trgovina

3.2.1. Splošno

3.2.1.1. E-trgovina je informacijski sistem, namenjen predstavitvi in prodaji članstva na daljavo uporabnikom na daljavo. Lastnik in upravljavec E-trgovine je AMZS.

3.2.1.2. AMZS in uporabnik medsebojne pravice in obveznosti pri nakupu blaga in storitev na daljavo in zunaj poslovnih prostorov urejata s temi pogoji. Ostala določila v zvezi z medsebojnimi pravicami in obveznostmi so opredeljena tudi v dokumentu »Splošni pogoji članstva Avto-moto zveze Slovenije« (v naslednjem zavihku).

3.2.1.3. Z uporabo spletnega mesta se šteje, da se uporabnik strinja s temi pogoji. Strinjanje s temi pogoji mora uporabnik izraziti na način, da to v postopku nakupa na spletnem mestu izrecno označi s potrditvijo v vnosnem polju, sicer nakupa na spletni strani ni možno zaključiti. AMZS uporabniku predlaga, da si te pogoje natisne ali shrani na primeren trajni nosilec podatkov. 

3.2.1.4. Uporabnik lahko opravi nakup na spletnem mestu s predhodno registracijo v Moj AMZS.

3.3.2. Varnost nakupa

3.3.2.1. V primeru neizpolnitve obveznih vnosnih polj sistem samodejno zazna napako in opozori uporabnika pred oddajo naročila.

3.3.2.2. Podatki o plačilni kartici, ki jih uporabnik vnese v primeru izbire načina plačila s plačilno kartico, se v kodirani obliki prenesejo z računalnika uporabnika neposredno v avtorizacijski strežnik izdajatelja plačilne kartice.

3.3.2.3. Uporabnik je sam odgovoren za dostop do svojega uporabniškega računa in bo tudi sam poskrbel za varovanje uporabniških podatkov in gesel.

3.3.2.4. Uporabnik jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov in odgovarja za škodo, nastalo zaradi netočnih oziroma neresničnih podatkov.

3.3.3. Varovanje in obdelava podatkov

3.3.3.1. Uporabnik z izvedeno registracije v Moj AMZS dovoljuje AMZS zbiranje in uporabo podatkov, ki jih vnese ob registraciji v Moj AMZS.

3.3.3.2. Podatki oz. osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje ob registraciji v Moj AMZS se zbirajo izključno za potrebe navedene v Splošnih pogojih članstva Avto-moto zveze Slovenije ter v Pogojih oglaševanja in varovanja osebnih podatkov.

3.3.4. Plačilne metode in način plačila

3.3.4.1. Ob nakupu lahko uporabnik izbira med naslednjimi načini plačila oziroma plačilnimi instrumenti:

 • VALÚ
  VALÚ je mobilna aplikacija, ki omogoča priročno in varno brezgotovinsko plačevanje z mobitelom. Z VALÚ-jem lahko plačuje vsak registriran uporabnik VALÚ-ja, ki ima na računu VALÚ zadostno stanje. Račun VALÚ je mogoče napolniti z VALÚ Moneto, prek TRR-ja ali s plačilnimi karticami. Za registracijo potrebujete le e-naslov in slovensko mobilno številko, neodvisno od operaterja. V spletni trgovini opravite plačilo z VALÚ-jem prek številčne kode ali QR-kode. Več informacij je na voljo na www.valu.si.
 • Plačilo s predračunom
  V primeru, da uporabnik izbere plačilo po predračunu, se kreira predračun s potrebnimi podatki za izvedbo plačila. Predračun uporabnik prejme na svoj elektronski naslov, če pa izrecno želi, ga lahko dobi tudi z navadno pisemsko pošiljko na domači naslov.
 • Plačilna kartica
  V primeru, da uporabnik izbere plačilo s plačilno kartico Maestro, Mastercard, Visa ali Diners Club, mora izbrati kartico, s katero želi plačati. Kartica mora omogočati spletno nakupovanje. Vnesti mora svojo številko plačilne kartice in datum njene veljavnosti ter dodatne varnostne elemente (npr. številska koda s hrbtne strani plačilne kartice, varnostno SMS sporočilo).

3.3.4.2. Stroški, povezani z uporabo izbranega načina plačila/plačilnega instrumenta, se zaračunajo v skladu s pogoji in ceniki izdajateljev/ponudnikov posameznega načina plačila/plačilnega instrumenta.

3.3.4.3. Če uporabnik izbere način plačila s plačilno kartico ali VALÚ, se zavezuje, da bo v primeru neuspešne izvedbe plačila iz kateregakoli razloga v roku 5 dni od prejetega poziva k plačilu s strani AMZS, poravnal znesek na enega od drugih ponujenih načinov.

3.3.4.4. Cene veljajo v trenutku oddaje uporabnikovega naročila. Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila in pogoji, ki veljajo za spletno včlanitev.

3.3.5. Sklenitev članstva

3.3.5.1. Članstvo je praviloma sklenjeno, ko uporabnik na elektronsko pošto prejme potrdilo o
sklenitvi članstva, če ni izrecno drugače določeno.

3.3.5.2. Splošne pogoje članstva Avto-moto zveze Slovenije in Potrdilo o plačani članarini uporabnik prejeme na e-naslov, ki ga je vpisal ob sklepanju. Uporabnik si mora potrdilo in pogoje natisniti ali shraniti na primeren trajni nosilec podatkov.

4. Sklepanje pogodb

4.1. V primeru sklenitve članstva na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov veljajo ti pogoji. Poleg teh pogojev urejajo medsebojne pravice in obveznosti AMZS in članov članic, kot imetnikov članske kartice glede koriščenja članskih ugodnosti, tudi Splošni pogoji članstva Avto-moto zveze Slovenije.

4.2. AMZS glede na posamezen način sklenitve članstva, v razumnem času po sklenitvi članstva zagotovi uporabniku potrdilo o plačani članarini v obliki računa na e-naslov.

5. Ugovori, pripombe, zahtevki, izjave

5.1. V zvezi z nakupom blaga lahko uporabnik poda ugovore, pripombe, zahtevke in izjave, v rokih in na način, kot določa veljavna zakonodaja.

5.2. Uporabnik poda ugovor zoper odločitev ali ravnanje AMZS:

 • pisno na naslov AMZS, Dunajska 128, 1000 Ljubljana;
 • osebno v poslovnih enotah AMZS d.d., Dunajska 128a, 1000 Ljubljana;
 • ustno na telefonske številke 01/530 52 44,
 • na elektronski naslov za sprejem clanstvo@amzs.si.

5.3. Reševanje ugovorov, pripomb, zahtevkov in izjav poteka v skladu z določili veljavne zakonodaje.

6. Končne določbe

6.1. Pogoji pričnejo veljati 13. 9. 2017 za uporabnike, ki kupijo blago po tem datumu.

6.2. Ti pogoji se objavijo in so dostopni na spletni strani AMZS.

Pogoji oglaševanja in varovanja osebnih podatkov

Pogoji oglaševanja in varovanja osebnih podatkov AMZS

AMZS d.d.
Dunajska 128a
1000 Ljubljana
T: 01 530 5140
W: www.amzs.si
E: info@amzs.si
(v nadaljevanju: AMZS d.d.)

Ti pogoji se nanašajo na spletno stran www.amzs.si in so sestavni del obrazcev, ki se nahajajo na tej spletni strani.

A) OBISK SPLETNE STRANI AMZS

Ob vsakem obisku spletne strani AMZS se na spletnem strežniku avtomatsko shranjujejo dnevniške datoteke spletnega strežnika (npr. IP številka - številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu). Svetovni splet namreč deluje tako, da se na spletnem strežniku, kjer gostuje spletna stran, beležijo določeni podatki o obisku spletnih strani, kot so IP številka, verzija brskalnika, čas obiska in podobno. AMZS d.d. tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.
Dnevniške datoteke spletnega strežnika se hranijo 3 mesece, nato se brišejo.

Spletna stran AMZS uporablja tehnologije, ki jih poznamo pod imenom »piškotki« (angl. cookies). O piškotkih si lahko preberete tukaj.

B) PORTAL »MOJ AMZS« IN DRUGI SPLETNI OBRAZCI

1. Kdo je upravljavec vaših osebnih podatkov (kdo jih zbira, obdeluje in za kakšen namen)?

Upravljavec osebnih podatkov, navedenih na obrazcih, je:

AMZS d.d.
, ki zbira osebne podatke z obrazca z namenom, da stranki olajša dostop do določenih storitev (naročilo na servis, naročilo na AMZS testni servis, naročilo pnevmatik, naročilo verig), da se pospeši izvajanje storitev in se stranko obvešča o izvedbi naročene storitve, da se stranki poda določene informacije, za namen anketiranja, za statistično obdelavo, potrebe inšpekcijskega nadzora, namen neposrednega ter personaliziranega in segmentiranega trženja storitev oz. produktov družb v skupini AMZS d.d. in Avto-moto zveze Slovenije, Dunajska 128, 1000 Ljubljana. Družbe v skupini AMZS d.d. so: AMZS d.d., Izava d.o.o., Leskoškova 11, 1000 Ljubljana in Avtošola AMZS d.o.o., Dunajska 128, 1000 Ljubljana.

AMZS d.d. zbira le tiste osebne podatke z obrazca, ki so izrecno navedeni pod točko 2. teh pogojev.


2. Vaša privolitev za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov

Z izpolnitvijo ustreznih obrazcev in z označitvijo ustreznih potrditvenih polj:

 • jamčite za resničnost podatkov;
 • dovoljujete AMZS d.d., kot upravljavcu podatkov, da vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje vaše osebne podatke v svojih zbirkah osebnih podatkov na način in v namene opisane v teh pogojih;
 • dovoljujete AMZS d.d., kot upravljavcu osebnih podatkov, da se osebni podatki, ki jih vnesete v obrazec ob registraciji v »moj AMZS« in ki so označeni kot obvezni (ime, priimek, naslov prebivališča, elektronska pošta, telefon, spol), ter osebni podatki, ki jih lahko vpišete v obrazec v rubrikah »naroči se na servis« (poslovna enota, vrsta servisa, znamka in tip vozila, letnik vozila), »AMZS testni servis« (ime, priimek, naslov, elektronska pošta, telefon, dodatni telefon, mobilni telefon, faks), »naročilo pnevmatik« (ime, priimek, naslov, članska številka, elektronska pošta, telefon, naročilo), »naročilo verig« (ime, priimek, naslov, članska številka, elektronska pošta, telefon, naročilo, tip vozila, poslovna enota) ter »kontaktni obrazec« (ime, priimek, spol, elektronska pošta, telefon), obdelujejo z namenom, da se vam olajša dostop do določenih storitev, da se pospeši izvajanje storitev in se vas obvešča o izvedbi naročene storitve, ali da se vam poda določene informacije, ter za namen statistične obdelave in potreb inšpekcijskega nadzora, vse v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov; 
 • dovoljujete, da AMZS d.d. obdeluje vaše osebne podatke (ime, priimek, naslov prebivališča, elektronska pošta, telefon, spol), ki ste jih vnesli v katerikoli obrazec, za namene anket, in sicer za izvajanje anket (anketiranje), izdelavo poročil in izdelavo analiz na podlagi opravljenih anket;
 • dovoljujete, da AMZS d.d. obdeluje vaše osebne podatke, ki ste jih vnesli v obrazec ob registraciji v »moj AMZS« (ime, priimek, naslov prebivališča, elektronska pošta, telefon, spol, leto rojstva, registrska številka, znamka, tip in letnik vozila, datum naslednje registracije, naslednji tehnični pregled, podatek o veljavnosti zavarovanja, podatek, ali imate sklenjeno AMZS zavarovanje, podatek, ali ste član/članica AMZS) in v obrazce v rubrikah »naroči se na servis« (poslovna enota, vrsta servisa, znamka in tip vozila, letnik vozila), »AMZS testni servis« (ime, priimek, naslov, elektronska pošta, telefon, mobilni telefon), »naročilo pnevmatik« (ime, priimek, naslov, podatek, ali ste član/članica AMZS, elektronska pošta, telefon, naročilo), »naročilo verig«, (ime, priimek, naslov, podatek, ali ste član/članica AMZS, elektronska pošta, telefon, naročilo, tip vozila, poslovna enota), ter »kontaktni obrazec« (ime, priimek, spol, elektronska pošta, telefon), obveščanje o morebitnih napakah na izdelkih, opozarjanje na potek določene pravice ter rok za izpolnitev obveznosti, in za statistično obdelavo;
 • ste seznanjeni, da je način oziroma sredstvo obveščanja/pošiljanja iz prejšnjih točk odvisen od konkretnega primera (od odločitve AMZS d.d. o načinu obveščanja o konkretni ponudbi/obvestilu ter od nabora vaših kontaktnih podatkov), pri čemer so možnosti naslednje: preko običajne pošte, elektronske pošte, sms/mms sporočil ali telefonsko
 • ste seznanjeni, da AMZS d.d. vse vaše osebne podatke, ki jih podate ob opravljanju katerekoli storitve v katerikoli od družb v skupini AMZS d.d. oziroma jih vnesete v obrazce na spletni strani AMZS d.d. in so namenjeni neposrednemu, segmentiranemu in personaliziranemu trženju, obdeluje v eni zbirki osebnih podatkov (Evidenci strank za trženje – CRM). To pomeni, da se, v kolikor na AMZS d.d. opravite določeno storitev oziroma podatke vnesete v spletni obrazec in hkrati izjavite, da želite biti v prihodnosti obveščeni o ponudbah družb v skupini AMZS d.d. in Avto-moto zveze Slovenije, v omenjeni zbirki obdelujejo vaši določeni osebni podatki, njihov nabor pa se razširi z vsakim vašim naslednjim obiskom v katerikoli družbi v skupini AMZS d.d. oziroma z izpolnitvijo novega spletnega obrazca, in sicer s tem, ko opravite katerokoli drugo storitev oziroma izpolnite obrazec in hkrati izjavite, da želite biti obveščeni o ponudbah družb v skupini AMZS d.d. in Avto-moto zveze Slovenije. V kolikor pri naslednjem obisku oziroma izpolnitvi spletnega obrazca ne podate soglasja k obdelavi vaših podatkov za namene trženja, v zbirki ostanejo zgolj podatki, za katere ste soglasje podali ob prejšnjih obiskih oziroma izpolnjenih spletnih obrazcih, novi podatki pa se ne bodo vnesli in obdelovali; 
 • ste seznanjeni, da vaše v prejšnjih točkah navedene podatke obdeluje upravljavec AMZS d.d., Dunajska 128a, Ljubljana, ki jih lahko obdeluje le do preklica vaše pisne privolitve. V primeru preklica vaše pisne privolitve AMZS d.d. vaših osebnih podatkov ne bo več uporabljal za namene trženja in/ali anketiranja, temveč le za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja, statistično obdelavo in potrebe inšpekcijskega nadzora;
 • ste seznanjeni, da lahko svojo privolitev k obdelavi vaših osebnih podatkov za namene trženja prekličete tako, da na elektronski naslov odjava@amzs.si pošljete ključno besedo »odjava« ali tako, da pošljete pisno zahtevo na naslov AMZS d.d., Dunajska 128a, Ljubljana, s pripisom »CRM«.
 • ste seznanjeni, da lahko svojo privolitev k obdelavi vaših osebnih podatkov za namene anketiranja prekličete tako, da na elektronski naslov odjava@amzs.si pošljete ključno besedo »odjava-ankete« ali tako, da pošljete pisno zahtevo na naslov AMZS d.d., Dunajska 128a, Ljubljana, s pripisom »CRM-ankete«.


3. Politika varovanja osebnih podatkov AMZS d.d.

 • AMZS d.d. spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene prek obrazcev, skrbno varoval v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 
 • AMZS d.d. brez vaše privolitve vaših osebnih podatkov ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vašega pisnega soglasja, oziroma jih uporabil v druge namene, kot izključno za namene olajšanja dostopa do določenih storitev, pospešitve izvajanja storitev in obveščanja o izvedbi naročene storitve, podajanja informacij, za namen statistične obdelave, potrebe inšpekcijskega nadzora, ter za namen neposrednega, segmentiranega in personaliziranega trženja storitev oz. produktov družb v skupini AMZS d.d. in Avto-moto zveze Slovenije.
 • Ker obstajajo na spletni strani AMZS določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z AMZS d.d., ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh. Prav tako ne odgovarjamo za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov ob izpolnjevanju obrazca.
 • AMZS d.d. se zavezuje varovati vaše osebne podatke. Da bi skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov preprečili nepooblaščen dostop do teh podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa Pravilnik o varstvu osebnih podatkov skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • AMZS d.d. vam bo na vašo zahtevo glede podatkov, ki se nanašajo na vas, omogočil vpogled v osebne podatke, njihovo prepisovanje ali kopiranje ter njihov izpis, posredoval vam bo seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen. Prav tako vam bo AMZS d.d. na vašo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podal tudi druge informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih zbira.
 • Veljavni Pogoji oglaševanja in varovanja osebnih podatkov so dostopni na spletni strani www.amzs.si.


4. Kontakt

Na vprašanja o zaupnosti glede vaših osebnih podatkov ali želje po dodatnih informacijah, vam bo odgovorila pooblaščena oseba AMZS d.d. na telefonski številki: 01 530 5140 ali preko elektronske pošte na naslovu: info@amzs.si.

Cene in popusti

Vse cene na spletnih straneh AMZS so v evrih in vsebujejo DDV, razen če je na posamezni spletni strani navedeno drugače.

Oglaševane akcijske cene so cene, do katerih so upravičeni AMZS člani (razen AMZS Start), razen kjer je v podrobnostih ali pogojih akcije navedeno drugače.

Cene artiklov v redni prodaji so informativne, saj lahko dobavitelji AMZS v času akcije spremenijo trenutne cene, na kar AMZS nima vpliva. Ob naročilu avtoplaščev je za avtoplašče, ki niso na zalogi v izbrani poslovni enoti AMZS, cena potrjena s plačilom predplačila, ki zagotavlja dobavo in ceno naročenih avtoplaščev.

V AMZS redno skrbimo, da so podatki o cenah storitev in artiklov ažurni in točni, vseeno pa se lahko zgodi, da je podatek o ceni ali dobavljivosti napačen. V tem primeru se bodo naši zaposleni potrudili, da v okviru naše ponudbe za vas poiščejo najboljšo rešitev za vaše povpraševanje.

Splošni pogoji članstva Avto-moto zveze Slovenije