Skrb za zaposlene

Zaposleni so naše največje bogastvo, zato vseskozi skrbimo za njihovo dobro počutje, rast in razvoj ter bogatimo nabor dodatnih ugodnosti, ki jih vsi zaposleni prejmejo s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.

Osebna rast in razvoj

Z vzpostavljenim procesom internega mentorstva in coachinga skrbimo za prenos znanj in pomagamo zaposlenim na poti osebnostnega razvoja. Smo zagovornik vseživljenjskega učenja, zato se naši zaposleni udeležujejo najrazličnejših izobraževanj, ki zagotavljajo še večjo uspešnost in avtonomnost na področju opravljanja dela posameznika.

Varno in zdravo

Zavedamo se, da je le varno delovno okolje tisto, ki zaposlenim omogoča izkoristiti vse potenciale, zato vseskozi iščemo rešitve, ki so zdravju prijaznejše in za zaposlene bolj varne. Velik poudarek namenjamo teoretičnemu in praktičnemu usposabljanju na področju varnosti in zdravja na delovnem mestu, zaposleni pa se aktivno vključujejo v mnoge aktivnosti, ki jih organiziramo z namenom udejanjanja zdravega načina življenja.

Raznolikost in vključenost

Enake možnosti zagotavljamo vsem ne glede na spol ali druge okoliščine. Verjamemo, da nas raznolikost krepi in prinaša tudi večje zadovoljstvo ter zavzetost zaposlenih v zadnjih letih, kar potrjuje tudi leta 2019 prejeto priznanje Vključi.Vse  Združenja Manager.

Druženja in oddih

Da smo zaposleni v AMZS Pravi prijatelji tudi izven delovnega okolja, dokazujejo naša vsakoletna športna in prednovoletna druženja za zaposlene, ki se jih redno udeležuje visok delež zaposlenih. Za ljubitelje športnih aktivnosti večkrat letno organiziramo tudi neformalna športna druženja, po posebnih pogojih pa zaposlenim in njihovim družinskim članom omogočamo tudi letovanje v naših počitniških kapacitetah.

Prava presenečenja

Nikoli ne pozabimo na praznično pozornost, s katero se zahvalimo vsem zaposlenim ob koncu koledarskega leta, na prihod Dedka Mraza z obdarovanjem za otroke zaposlenih in darilnega paketa za novorojenčke. Tradicionalno imajo starši prvošolčkov na 1. šolski dan dela prost dan, s posebnim darilcem pa se spomnimo tudi prvošolčkov.

Varna mobilnost

Za prispevek k večji varnosti v cestnem prometu skrbimo tudi s tem, da zaposlenim omogočamo brezplačno udeležbo na programu varne vožnje v našem centru na Vranskem in jim nudimo popuste na storitve v naših centrih širom Slovenije.

Prilagodljivost

Nova realnost je prinesla nove prilagoditve dela in vzpostavitev možnosti dela od doma tudi za zaposlene v AMZS. Za lažjo prilagoditev na nove okoliščine skrbimo tudi z aktivno podporo pri zagotavljanju računalniške in virtualne pismenosti.

Oglasna sporočila