Pri vožnji je vedno prostor za izboljšave

Matjaž Leskovar je višji policijski inšpektor pri prometni policiji. Spraševali smo ga, kakšne so njegove izkušnje z mladimi vozniki. Z rokava je stresal svoje poznavanje prometne statistike in nam zaupal, kako Policija sodeluje pri projektu Najboljši za volanom.


Kaj definira dobrega voznika?

Težko bi v ospredje postavil vse lastnosti, ki označujejo dobrega voznika. Več lastnosti skupaj naredi neko celoto, na podlagi katere bi lahko rekli, da je nekdo dober voznik. Nihče pa ni najboljši, pri vožnji je vedno prostor za izboljšave. Če že moram izpostaviti nekatere osnove, ki pripomorejo k temu, da voznika definiram kot dobrega, potem bi rekel, da mora poznati prometna pravila in se po njih ravnati. Vožnjo mora prilagoditi prometnim razmeram oziroma slediti prometnemu toku. Ker se na cesti lahko zgodi veliko nepredvidljivih dogodkov, nesreč in ostalih neprijetnih situacij, je dober voznik tisti, ki je v takih situacijah vedno pripravljen nuditi pomoč. Ravnati mora čim bolj preudarno, biti strpen do vseh udeležencev in zgled drugim voznikom.

Kakšne izkušnje imate z mladimi vozniki?

Večina mladih voznikov vozi previdno in v skladu s predpisi. Miselnost in ravnanje mladih voznikov se je v primerjavi s preteklimi leti spremenila na bolje. Udeleženci se vse bolj zavedajo pomena spoštovanja prometnih pravil, kot tudi posledic, če se prometnih pravil ne držijo.

Matjaž Leskovar iz sektorja prometne policije pri Generalni policijski upravi


Kakšno je poznavanje prometnih predpisov med mladimi vozniki?

Predpisov s področja prometa je ogromno. Spreminjajo se pogosto, malokdo pa se z njimi tudi podrobno seznani. Splošna prometna pravila mladi po opravljenem vozniškem izpitu dobro poznajo, znanje pa se z leti izgublja, še posebno znanje tistih pravil, ki jih v praksi ne potrebujejo pogosto uporabljati. Pogosto se dogaja, da naletimo na voznike, ki ne vedo, da so se predpisi spremenili. Lep primer je nov Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah. Malokdo pozna spremembe, nove prometne znake ter njihov pomen.

Mladi vozniki morajo v roku dveh let po opravljenem vozniškem izpitu opraviti še program usposabljanja voznikov začetnikov. Menite, da so po opravljenem usposabljanju boljši vozniki?

Usposabljanje, ki ga morajo opraviti vozniki začetniki, se je izkazalo za dobro prakso. Voznikom pomaga pri razumevanju prometne varnosti in prometnih pravil.

Kakšna je statistika prometnih nesreč med mladimi?

Število udeleženih v prometnih nesrečah v starostni skupini med 18. in 24. letom ostaja zadnja tri leta na približno enaki ravni. V tej starostni skupini je v prometnih nesrečah na leto udeleženih približno 3.800 posameznikov. Zelo je zaskrbljujoč podatek, da narašča število nesreč s smrtnim izidom. Leta 2014 je v nesrečah v tej starostni skupini umrlo šest udeležencev, v letu 2015 devet  in v lanskem letu kar 19 udeležencev. Ne narašča pa le število žrtev prometnih nesreč, temveč tudi število povzročiteljev, ki se v nesrečah smrtno ponesrečijo. V letu 2014 so bili med smrtnimi žrtvami štirje povzročitelji, leta 2015 jih je bilo devet. V lanskem letu se je smrtno ponesrečilo 10 povzročiteljev. Največji delež udeležencev v prometnih nesrečah predstavljajo vozniki, kar 76 odstotkov. Večina povzročiteljev prometnih nesreč je voznikov osebnih avtomobilov, kar 87 odstotkov. Delež vseh umrlih v prometnih nesrečah v tej starostni kategoriji znaša 15 odstotkov, delež hudo telesno poškodovanih pa za 5 odstotkov.

Zakaj ste se pri Policiji odločili sodelovati pri projektu Najboljši za volanom in na kakšen način sodelujete?

Projekt podpiramo, ker vzpodbuja mlade k razmišljanju o prometni varnosti. Pozitivno vpliva na spremembo navad, ki vplivajo na prometno varnost. Projekt je zastavljen tako, da mladi vozniki skozi celoten proces izbora kar najbolje pokažejo svoje znanje, pridobijo pomembne izkušnje in se kaj novega naučijo. Izkušnje, pridobljene v izboru, bodo lahko prenesli na vrstnike in jih s svojim zgledom spodbudili k večji previdnosti v cestnem prometu. Policija je za namene projekta pripravila sklop vprašanj za spletni test, sodelovali pa bomo tudi pri nadaljnjih nalogah na poligonu, kjer bomo preverjali znanje mladih voznikov. 

Ključne besede


AMZSMladi voznikiNajboljši za volanompolicijaMatjaž Leskovarmladi vozniki#NajboljsiZaVolanom