Pravila in pogoji sodelovanja

v izboru za najboljšega mladega voznika in voznico Slovenije – Najboljši za volanom
(v nadaljevanju tudi Pravila izbora)

1. člen (organizator in partnerji izbora)

Organizator izbora »Najboljši za volanom« je Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

Partnerji izbora so:

 • AMZS d.d., Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana;
 • AMZS Zavarovanja d.o.o., Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana;
 • Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova 2, 1501 Ljubljana;
 • Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana;
 • Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, Kotnikova 19 a, 1000 Ljubljana;
 • RTV Slovenija, Radio Slovenija, Val 202, Tavčarjeva 17, 1550 Ljubljana;
 • Zavarovalnica Sava, d. d., Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor;
 • AutoWallis Slovenia Distribution d.o.o., Leskoškova 9 e, 1000 Ljubljana;
 • Continental Adria pnevmatike, d. o. o., Zagrebška cesta 104, 2000 Maribor;
 • MOL Slovenija d.o.o., Ulica arhitekta Novaka 6, 9000 Murska Sobota;
 • Rodeo Team d.o.o, Mestni trg 2, 4220 Škofja Loka.

2. člen (trajanje in namen izbora)

Izbor poteka:

 • teoretični del v obliki spletnega testa na spletni strani www.najboljsizavolanom.si od 7. 2. do 1. 4. 2024 do 24. ure;
 • praktični del v obliki vaj na poligonu AMZS Centra varne vožnje na Vranskem, in sicer:
  • polfinalni izbori: 16. in 17. 4. 2024,
  • finale: 9. 5. 2024.

Namen organiziranja izbora je v sodelovanju s partnerji izbora izbrati najboljšega mladega voznika in voznico v Sloveniji ter spodbujati varno vožnjo med mladimi.

3. člen (udeleženci, organizacija in način sodelovanja v izboru)


V izboru lahko sodelujejo:

 • fizične osebe, ki so rojene leta 1998 ali kasneje;
 • imajo opravljen vozniški izpit;
 • niso bile kaznovane (pred začetkom praktičnega dela je treba organizatorju izbora posredovati potrdilo o nekaznovanosti);
 • nimajo kazenskih točk (pred praktičnim delom je treba organizatorju izbora posredovati potrdilo, da nimajo kazenskih točk).

V izboru ne morejo sodelovati zaposleni v Avto-moto zvezi Slovenije, AMZS d.d., in  AMZS Zavarovanja d.o.o, ter njihovi ožji družinski člani.

V izboru ne morejo sodelovati finalisti in finalistke izborov Najboljši za volanom 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 in 2023.

Izbor Najboljši za volanom je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela ter ima dve kategoriji: najboljši mladi voznik in najboljša mlada voznica.

V teoretičnem delu udeleženec rešuje spletni test na spletni strani www.najboljsizavolanom.si, ki obsega vprašanja za preizkus znanja s področij cestnoprometnih predpisov, prve pomoči, motoroznanstva, poznavanja avtomobilizma, prometa in prometne varnosti, poznavanja AMZS in drugih vprašanj, povezanih z izborom. Vsako vprašanje ima na voljo tri možne odgovore, od katerih je le eden pravilen. Vsak pravilen odgovor je vreden eno točko, nepravilen pa nič točk. Čas za reševanje spletnega testa je omejen. Vsak sodelujoči lahko spletni test v času trajanja teoretičnega dela rešuje večkrat in skuša s tem izboljšati svoj rezultat, vendar mora med enim in drugim reševanjem testa miniti vsaj sedem dni. Vsak sodelujoči lahko sodeluje le s pravim imenom in priimkom, pravilnim stalnim naslovom in enim veljavnim elektronskim naslovom. V primeru netočnega oziroma napačnega navajanja podatkov: ime, priimek, naslov stalnega prebivališča, telefonska številka in elektronski naslov, ali če bo ista oseba uporabila več različnih elektronskih naslovov, bodo vsi rezultati sodelujočega izločeni iz skupne uvrstitve. Pri uvrstitvi sodelujočega se upošteva najboljši rezultat reševanja spletnega testa in čas, ki ga je za reševanje testa porabil (če imata dva sodelujoča enako število točk, je na višje mesto uvrščen tisti, ki je takšno število točk dosegel v krajšem času). Na podlagi razvrstitve v spletnem testu se po zaključku trajanja teoretičnega dela 50 najboljših reševalcev in 50 najboljših reševalk spletnega testa uvrsti v praktični del izbora. Če bo imelo več sodelujočih enako število točk in enak čas reševanja, njihovo skupno število pa bo v posamezni kategoriji presegalo 50 oseb, kolikor se jih uvrsti v praktični del izbora, bo o uvrstitvi v praktični del izbora odločal žreb, ki ga bo opravila komisija izbora.

Praktični del izbora bo potekal v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem v obliki polfinalnih izborov, ti bodo izvedeni v dveh terminih, in finala. Pri praktičnem delu se izvedejo praktične vaje, ki bodo za obe kategoriji enake. Vaje bodo časovno omejene oziroma merjene in točkovane.

Za izvedbo polfinala organizator najboljše reševalce in reševalke spletnega testa razvrsti v skupine. V posamezni skupini je 25 oseb. Posamezna polfinalna skupina (25 polfinalistov oziroma 25 polfinalistk) se nato na kraju izvedbe polfinala s še enim žrebom, ki ga med sabo opravijo polfinalisti oziroma polfinalistke, razdeli na pet skupin po pet oseb.

V finale se uvrsti najboljših deset deklet in najboljših deset fantov, ki so se udeležili polfinala. 

Če sodelujoči v polfinalu ne more sodelovati v skupini, v katero se je uvrstil, ima pravico do nadomestnega termina v drugi polfinalni skupini svoje kategorije. Če se sodelujoči ne udeleži polfinala v svoji skupini in na termin, za katerega je določen in ga je potrdil organizatorju, izgubi pravico do sodelovanja (je diskvalificiran). Prav tako izgubi pravico do sodelovanja finalist, če se ne udeleži finalnega izbora.

Če bo kateri od 50 najbolje uvrščenih reševalcev oziroma 50 najboljših reševalk spletnega testa zavrnil sodelovanje v polfinalnih izborih, ima organizator pravico na polfinalne izbore povabiti naslednjega najbolje uvrščenega sodelujočega v spletnem testu (po vrstnem redu oziroma številu točk). Tudi za te sodelujoče veljajo glede izbire terminov in udeležbe v polfinalu oziroma finalu pravila, opredeljena v prejšnjem odstavku tega člena.

4. člen (nadzor)


Izvedbo praktičnega dela bo nadzorovala komisija, sestavljena iz predstavnikov Avto-moto zveze Slovenije in partnerjev izbora, ki so opredeljeni v 1. členu teh pravil.

O izvedbi praktičnega dela se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju izvedbe, prisotnih osebah, poteku tekmovanja in uvrstitvah sodelujočih.

5. člen (nagrade)

V izboru bodo v kategoriji najboljši mladi voznik podeljene sledeče nagrade:

 • 1-krat najem oziroma uporaba vozila znamke Opel – osebnega vozila opel corsa v temno sivi barvi za obdobje enega leta (nagrado podarja AutoWallis Slovenia Distribution d.o.o., zastopnik vozil Opel v Sloveniji, Leskoškova 9 e, 1000 Ljubljana);
 • sončna očala Serengeti (nagrado podarja Rodeo Team d.o.o, Mestni trg 2, 4220 Škofja Loka);
 • električni skiro Ring RX8 PLUS in bon za 20 % popusta na avtomobilsko zavarovanje Zavarovalnice Sava (nagrado podarja Zavarovalnica Sava, d. d., Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor);
 • komplet 4 premium pnevmatik Continental po izbiri nagrajenca za avto, ki je v lasti nagrajenca ali ožjega družinskega člana (nagrado podarja Continental Adria pnevmatike, d. o. o., Zagrebška cesta 104, 2000 Maribor);
 • darilni bon MOL za nakupe na bencinskih servisih MOL v vrednosti 400 € (nagrado podarja MOL Slovenija d.o.o., Ulica arhitekta Novaka 6, 9000 Murska Sobota);
 • tečaj dinamične vožnje z Andrejem Jerebom v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem (nagrado podarja Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana);
 • darilni bon MOL za nakupe na bencinskih servisih MOL v vrednosti 250 € (nagrado podarja MOL Slovenija d.o.o., Ulica arhitekta Novaka 6, 9000 Murska Sobota);
 • drift akademija z Luko Markom Grošljem v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem (nagrado podarja Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana);
 • letna kino vstopnica za projekcije na prostem ali v dvorani Kina Bežigrad (nagrado podarja Kino in gledališče Bežigrad, Linhartova cesta 11, 1000 Ljubljana);
 • darilni bon MOL za nakupe na bencinskih servisih MOL v vrednosti 150 € (nagrado podarja MOL Slovenija d.o.o., Ulica arhitekta Novaka 6, 9000 Murska Sobota);
 • darilni bon za AMZS članstvo v vrednosti 50 € (nagrado podarja Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana);
 • druge manjše praktične nagrade.

V izboru bodo v kategoriji najboljša mlada voznica podeljene sledeče nagrade:

 • 1-krat najem oziroma uporaba vozila znamke Opel – osebnega vozila opel corsa v beli barvi za obdobje enega leta (nagrado podarja AutoWallis Slovenia Distribution d.o.o., zastopnik vozil Opel v Sloveniji, Leskoškova 9 e, 1000 Ljubljana);
 • sončna očala Serengeti (nagrado podarja Rodeo Team d.o.o, Mestni trg 2, 4220 Škofja Loka);
 • električni skiro Ring RX8 PLUS in bon za 20 % popusta na avtomobilsko zavarovanje Zavarovalnice Sava (nagrado podarja Zavarovalnica Sava, d. d., Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor);
 • komplet 4 premium pnevmatik Continental po izbiri nagrajenke za avto, ki je v lasti nagrajenke ali ožjega družinskega člana (nagrado podarja Continental Adria pnevmatike, d. o. o., Zagrebška cesta 104, 2000 Maribor);
 • darilni bon MOL za nakupe na bencinskih servisih MOL v vrednosti 400 € (nagrado podarja MOL Slovenija d.o.o., Ulica arhitekta Novaka 6, 9000 Murska Sobota);
 • tečaj dinamične vožnje z Andrejem Jerebom v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem (nagrado podarja Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana);
 • darilni bon MOL za nakupe na bencinskih servisih MOL v vrednosti 250 € (nagrado podarja MOL Slovenija d.o.o., Ulica arhitekta Novaka 6, 9000 Murska Sobota);
 • drift akademija z Luko Markom Grošljem v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem (nagrado podarja Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana);
 • letna kino vstopnica za projekcije na prostem ali v dvorani Kina Bežigrad (nagrado podarja Kino in gledališče Bežigrad, Linhartova cesta 11, 1000 Ljubljana);
 • darilni bon MOL za nakupe na bencinskih servisih MOL v vrednosti 150 € (nagrado podarja MOL Slovenija d.o.o., Ulica arhitekta Novaka 6, 9000 Murska Sobota);
 • darilni bon za AMZS članstvo v vrednosti 50 € (nagrado podarja Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana);
 • druge manjše praktične nagrade.

Nagrad se fizično ne sme spreminjati, prav tako se ne sme odstraniti nobena promocijska nalepka. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive na tretjo osebo, prav tako ni možna menjava nagrad. Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni vrednosti.

Več informacij o nagradah je na voljo na spletni strani www.najboljsizavolanom.si.

Zmagovalka in zmagovalec izbora Najboljši za volanom 2024 bosta sodelovala še v mednarodnem izboru najboljšega mladega voznika pod okriljem mednarodne avtomobilistične zveze FIA, ki bo 5. oktobra 2024 v Belgiji v organizaciji belgijskega avtomobilskega kluba TCB.

6. člen (prevzem nagrad)

Nagrade bodo nagrajencem predane na finalnem izboru.

Nagrajenci bodo do nagrade upravičeni, če bodo po prejemu informacije oziroma obvestila o nagradi na poziv organizatorja izbora ali partnerja izbora izpolnili zahteve organizatorja izbora ali partnerja izbora, skladno s temi pogoji. Če nagrajenec ne posreduje svojih podatkov oziroma jih navede nepopolno ali nepravilno ali če nagrajenca ni mogoče obvestiti oziroma mu izročiti nagrade ali če se ugotovi, da nagrajenec ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v izboru in/ali da je kršil te pogoje ali če nagrajenec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji – vse to najkasneje v roku 15 dni po končanju izbora –, nagrajenec izgubi pravico do nagrade.

Finalisti in finalistke izbora so se dolžni udeležiti morebitne javne podelitve nagrad. Prvi trije nagrajenci in prve tri nagrajenke – najboljši vozniki in voznice izbora – imajo, kot promotorji varne vožnje, do konca naslednjega izbora Najboljši za volanom leta 2024 do organizatorja izbora naslednje obveznosti:

 • prvonagrajeni in prvonagrajena morata sodelovati na do petih promocijskih aktivnostih organizatorja,
 • drugonagrajeni in drugonagrajena na do treh promocijskih aktivnostih organizatorja in
 • tretjenagrajeni in tretjenagrajena na eni promocijski aktivnosti organizatorja,

za kar od organizatorja ne morejo zahtevati kakršnega koli finančnega povračila ali dodatne nagrade.

7. člen (davek in dohodnina)

Vrednost nagrad predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15 in 63/16), od katerega partner izbora, ki podarja nagrado, obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25 % v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini in 321. členom Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15 in 63/16).

8. člen (sodelovanje v izboru)

Sodelujoči sodeluje v izboru na lastno odgovornost. Organizator izbora ne prevzema nobene odgovornosti za kakršne koli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdor koli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v izboru.

Organizator izbora ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči;
 • vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v izboru;
 • posledice, ki bi nastale pri koriščenju nagrade.

Organizator izbora ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v izboru (z uporabo dostopa do svetovnega spleta, potnih ali kakršnih koli drugih stroškov itd.).

V primeru nepredvidenih okoliščin lahko organizator izbora brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča izbor. O tem mora prek sredstev javnega obveščanja obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator izbora ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila. Organizator izbora si pridržuje pravico do občasne nedostopnosti spletnega mesta zaradi potreb vzdrževanja, napak oziroma odpravljanja napak, nadgradenj opreme ali višje sile.

Organizator izbora ne odgovarja za škodo, materialno ali nematerialno, ki bi lahko nastala zaradi nedostopnosti spletnega mesta. Uporabnik izrecno zagotavlja, da ne bo izvajal nobenih postopkov ali storitev, ki na nedovoljen način posegajo v delovanje spletnega mesta organizatorja oziroma posegajo v delovanje katere koli od storitev na spletnem mestu. Pri tem organizator izbora vse uporabnike, ki bi to pravilo kršili (npr. s spletnimi napadi, poskusom širjenja računalniških virusov, uporabo zlonamerne programske kode, izkoriščanjem morebitnih lukenj v programski kodi in podobno), izrecno opozarja, da bo uporabil vsa pravna sredstva za pregon tovrstnih dejanj, takega uporabnika pa izločil iz sodelovanja v izboru.

9. člen (varstvo osebnih podatkov)

Avto-moto zveza Slovenije kot organizator izbora in partnerji izbora, navedeni v 1. členu teh pravil, imajo v skladu z Uredbo o varstvu osebnih podatkov (EU 2016/679, v nadaljevanju: Uredba) in veljavnim zakonom, ki ureja področje varstva osebnih podatkov, dolžnost, da od vsake fizične osebe pred zbiranjem, obdelovanjem, posredovanjem ali hrambo njenih osebnih podatkov za to pridobijo njeno izrecno privolitev.

S prijavo v izbor je sodelujoči seznanjen in podaja izrecno privolitev, da Avto-moto zveza Slovenije, kot upravljavec, skupaj s partnerji iz 1. člena, osebne podatke sodelujočih obdeluje in da si jih organizator in partnerji medsebojno posredujejo za namen izvedbe izbora oziroma podelitve nagrade (ime, priimek, naslov bivanja, letnica rojstva, e-naslov in telefonska številka).

S sodelovanjem v izboru sodelujoči organizatorju in partnerjem izbora izrecno dovoljuje: 

 • zbiranje, obdelavo, posredovanje in hrambo njegovih osebnih podatkov (ime, priimek, naslov, letnica rojstva, starost, e-naslov, telefonska številka) za namene komuniciranja v zvezi z izvedbo izbora, in sicer za komuniciranje s pomočjo elektronskih medijev (e-pošta, sms, telefon) ali za komuniciranje prek klasične pošte;
 • zbiranje, obdelavo, posredovanje in hrambo osebnih podatkov (ime, priimek, starost, fotografije, filmski in video posnetki, intervjuji in izjave) za objavo rezultatov in informacij o izboru ter za promocijo izbora na spletnih straneh izbora (www.najboljsizavolanom.si), spletnih straneh organizatorja izbora (www.amzs.si) in partnerjev izbora, na družbenih omrežjih (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Tik Tok) in YouTube organizatorja in partnerjev izbora, v e-novicah organizatorja in partnerjev izbora, v Motoreviji, na spletnih straneh FIA in FIA Region I, v predstavitvah delovanja organizatorja izbora in partnerjev izbora, interno in navzven;
 • zbiranje, obdelavo, posredovanje in hrambo njegovih osebnih podatkov (ime, priimek, starost ali letnica rojstva, naslov, e-naslov, telefonska številka) za potrebe obveščanja o storitvah, ugodnostih, projektih in marketinških aktivnostih organizatorja in partnerjev izbora po elektronski pošti, SMS in MMS sporočilih ali prek klasične pošte.

Posredovanje osebnih podatkov za namen izvedbe izbora je prostovoljno. Kdor svojih podatkov, ki so opredeljeni kot obvezni za izvedbo tega izbora, ne želi posredovati, v izboru ne bo mogel sodelovati.

Sodelujoči imajo vedno pravico, da od upravljavca zahtevajo dostop do in popravek osebnih podatkov, posredovanih s prijavo v izbor ter v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave. Sodelujoči ima poleg tega tudi pravico do ugovora, ki šteje kot odstop od sodelovanja v izboru oziroma ima pravico do ugovora, ki šteje kot preklic privolitve v neposredno trženje in v tem primeru tudi pravico do izbrisa teh osebnih podatkov.

Zahtevo za uveljavljanje pravic je treba poslati pisno na naslov organizatorja in/ali partnerjev izbora. Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki vlagatelja zahteve prenehali uporabljati za namene, opredeljene v teh pravilih, v nadaljnjih petih dneh pa bo vlagatelj zahteve o tem tudi obveščen.

Nagrajenci bodo za namen podeljevanja nagrade upravljavcu na njegov poziv morali posredovati podatke (ime, priimek, naslov, davčna številka). V primeru, da nagrajenec v določenem roku zahtevanih podatkov ne posreduje, se šteje, da je odstopil nagrade in do nagrade ne bo upravičen.

Nagrajenci, katerih osebne podatke za izpolnjevanje davčnih obveznosti se hranijo še 10 let od zaključka izbora, obdelavi podatkov ne morejo ugovarjati, lahko pa zahtevajo prenosljivost podatkov.

Če sodelujoči meni, da upravljavec njegovih pravic ne izvršuje ustrezno, lahko to sporoči oddelku, pristojnemu za varstvo osebnih podatkov na dpo@amzs.si, ali se pritoži pri Informacijskemu pooblaščencu (www.ip-rs.si).

10. člen (pogoji sodelovanja)

Sodelujoči, ki sodeluje v izboru, s prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s Pravili in pogoji sodelovanja v izboru ter z njimi soglaša. Pravila in pogoji sodelovanja začnejo veljati po tem, ko so javno objavljeni. Pravila in pogoji sodelovanja so v času trajanja izbora na ogled na spletni strani www.najboljsizavolanom.si.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.najboljsizavolanom.si.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo.

11. člen (končne določbe)

Za tolmačenje posameznih členov teh pravil in pogojev sodelovanja je pristojna komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti odvetnika. Morebitne napake v delu komisije in pri izvedbi izbora bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi izbor (kot celoto) in ga z ustreznimi popravki ponovi.

Morebitne spore zaradi izvedbe izbora ali v povezavi z njim, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Izrazi, ki so v teh pravilih in pogojih zapisani v moški obliki, veljajo tako za moške kot ženske, ki bodo sodelovali v izboru Najboljši za volanom.

Avto-moto zveza Slovenije

Ljubljana, 29. 4. 2024

 

Oglasna sporočila